Månadsrapport 5/48

Publicerat: 1 juni, 2020 i Personligt

Här en kort sammanfattning och ”Prt Sc” på maj månads kalender för att jag skall kunna se tillbaka i framtiden på vad jag gjort i allmänhetens tjänst.

Det som jag är mest stolt över den här månaden är det projekt som påbörjades förra veckan och fortsätter idag. Att skapa vettig sysselsättning för åländska ungdomar i sommar. Läs mer om projektet här>> .

Förra veckan kunde företag anmäla sitt intresse att ta emot sommarpraktikanter och idag klockan 09:00 öppnade anmälningarna för ungdomarna. Jag kommer återkomma under dagen med mer information om vilken succé det blivit.

Frukost med Pigge & Dennis

Publicerat: 29 maj, 2020 i Personligt

Tisdag 2 juni klockan 08:00 (07:00 svensk tid)
Ett frukostsamtal direkt ifrån mitt ministerrum om Gotland/Åland kopplat till turism, entreprenörskap, Corona och mod.
Välkommen med, ställ frågor eller kommentera direkt i kommentarsfältet.
(obs. klockan 07:00 svensk tid)

Digitalfrukost nr.4

Publicerat: 26 maj, 2020 i Personligt

Tag med kaffekoppen på fredag den 29 maj klockan 08:00 (07:00 svensk tid) och följ med på ett frukostsamtal med mig, professor i entreprenörskap Carin Holmquist och biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson. Vi kommer prata om Åland post-corona och hur vi kommer tillbaka med full kraft, allmänt om entreprenörskap och tillsammans fundera på framtiden.

Frågor kan du ställa i kommentarsfältet både på youtube och Facebook.
Hoppas vi ses på fredag.

Sommarpraktikanter

Publicerat: 26 maj, 2020 i Personligt

Igår lanserade vi ett nytt koncept för att hjälpa våra ungdomar på Åland att få sommarjobb i en tid när sommarjobbare inte är det första ett företag tänker på. Du kan se pressinformationen här:

Som företag ansöker du om sommarpraktikanter här>> och från den 1 juni klockan 0900 kan du som är under 25 år (född 1996-2004) söka om praktikantplats på samma sida. Här finns lite mer om det praktiska.

Sommarpraktikanter 2020

Landskapsregeringen (LR) kommer att erbjuda åländska företag och föreningar en möjlighet att få en sommarpraktikant (utan kostnad). Det kan vara butiken på Torggatan, bonden som behöver ett par extra händer, bilverkstaden eller någon helt annan verksamhet som annars inte skulle, kunde eller brukar anställa någon.

En möjlighet för företag som vill ta ett extra ansvar och göra en stor insats för våra ungdomar samtidigt som de erbjuds en extra resurs under en exceptionell tid.

Det görs genom att vi använder oss av det befintliga ”högskolepraktikant-systemet” men anpassar det för det vi kallar sommarpraktikanter. Ålands Näringsliv (ÅN) får i uppgift att marknadsföra och matcha ihop sommarpraktikanten med företaget som vill ha den extra resursen.

Det praktiska:

 • Riktar sig till ungdomar 16-24 år (födda 1996-2004) som bor på Åland eller erhåller studiestöd från Ams.
 • 200 Sommarpraktikplatser (det är nästan klart med några föreningar).
 • Sommarpraktiserar 4 veckor i sträck under perioden 1.6 – 31.8.2020 om totalt 117,6 timmar (det är 80 % av heltid under 4 veckor).
 • Arbetstid vardagar mellan kl. 06.00-17.00 (ingen ersättning för obekväm arbetstid)
 • Landskapets tjänstekollektivavtal.
 • Arbetsavtal med lön 1.000 euro.
 • Eftersom arbetet varar under en månad betalas ingen sjuklön.
 • Sommarpraktikanten skriver ett avtal med LR som bär arbetsgivaransvaret och gör utbetalningen av lönen den 15:e augusti eller 15: september efter att arbetsavtalet upphört.
 • Sommarpraktikanten
  • Fyller i grunduppgifter vid anställning
  • Har skattekort för lön (inte förmån för studiestöd)
  • Skriver under arbetsavtalet med landskapsregeringen, näringsavdelningen

Dessa tre ovanstående dokument ska lämnas in samtidigt till löneenheten.

 • Meddelar omedelbart ÅN om det inte går att fullfölja avtalet.

  Uppdragsgivaren förbinder sig att:
 • Inte ha någon permitterad under sommarpraktikantperioden
 • Ta ansvar över och handleda/ge uppgifter som de annars skulle göra med en ”vanlig sommarjobbare”
 • Meddela landskapsregeringens löneenhet om sommarpraktikanten blir sjuk och inte kan fullfölja avtalet
 • Om arbetsgivaren vill anställa praktikanten efter de 117,6 timmarna uppgörs ett vanligt sommarjobbsavtal mellan parterna
 • Svara på en uppföljningsenkät efter sommaren
 • Följa lagen om unga arbetstagare (FFS 998/1993) för dem som är under 18 år
 • Ålands Näringsliv r.f.
  • Marknadsför Sommarpraktikantsystemet till uppdragsgivare och ungdomar, i olika kanaler.
  • Samlar in uppdrag från företag och intresseanmälningar från ungdomar.
  • Sköter matchningen mellan uppdragsgivare och ungdom.
  • Sköter ny matchning om den ursprungliga inte fungerade.
  • Meddela LR om det trots allt inte går att fullfölja avtalet.
  • Bistår ungdomarna att leverera ett komplett underlag till arbetsavtal, grunduppgifter vid anställning samt skattekort till landskapsregeringen.
   • Arbetstid i fyra jämna veckor (tiden)
   • Uppdragsgivare (praktikplatsen)
   • Kortfattad beskrivning av praktikuppgifterna
   • Blankett för grunduppgifter
   • Skattekort för lön
  • Göra en uppföljningsenkät till såväl uppdragsgivare som sommarpraktikant efter sommaren som rapporteras till landskapsregeringen.

Kontaktuppgifter:

Ålands Näringsliv r.f.

 • Anders Ekström, allmänna frågor
 • Dan Andersson, digital registrering av uppdrag och sökande
 • Nancy Scott, ACT, matchning uppdragsgivare och sommarpraktikant

Digitalfrukost nr.3

Publicerat: 18 maj, 2020 i Personligt

Tisdag 19 maj klockan 08:00 träffar du avdelningschef Linnéa Johansson och byråcheferna Susanne Strand samt Sölve Högman här i mitt ”digitalakontor” i självstyrelsegården. De kommer berättar lite mer om alla de stöd som finns att söka ifrån näringsavdelningen med anledning av den pågående Corona-pandemin. Dessutom kommer mer information om de stöd till primärnäringarna som kan börja sökas ifrån rikssidan (från och med idag).

Har du frågor, ställ de i kommentarsfältet på min Facebook sida eller Youtube kanal, eller så följer du bara med samtalet vid din dator men kom ihåg att ta med kaffekoppen.
Ses imorgon

Digitalfrukost nr.2

Publicerat: 12 maj, 2020 i Personligt

På fredag har jag bjudit in Mats Löfström och Edvard Johansson till mitt digitala frukostbord (mitt skrivbord i borgen). Vill du så kan du hänga på genom att ställa frågor via kommentarsfältet antingen på LIVEvideon på Youtube (länken här ovan) eller direkt på min Facebook sida.

Dina frågor kommer upp i flödet (se förra frukosten så ser du ungefär hur det fungerar, önskar du hänga på själv och ställa en fråga via din webkamera, hör då av dig så kan jag bjuda in dig med en länk)

Tanken med dessa frukostar är att på ett öppet och transparent sätt lära mig mer av personer som kan mycket mer än vad jag själv kan. Just nu är givetvis mycket fokus på och omkring effekterna av Corona men förhoppningsvis kommer vi snart kunna prata även om annat som är viktigt för Åland i framtiden.
Såsom entreprenörskap, digitalisering och företagsamhet.

Häng på

Första digitala frukosten

Publicerat: 8 maj, 2020 i Personligt

Om en liten stund bjuder jag in till frukost i mitt kontor. Klockan 08:00 kan du sätta dig tillbaka i kontorsstolen, vid frukostbordet eller var än du befinner dig och hänga med på en frukost direkt ifrån maktens boningar.

Idag får du träffa VD Anders Ekström (Ålands Näringsliv) och Direktör Katarina Fellman (ÅSUB).
(Mats löfström som var inplanerad fick tyvärr förhinder eftersom han måste infinna sig i grundlagsutskottet den här morgonen samma tid, men han dyker upp en annan morgon.)

Du kan ställa frågor, kommentera (det gör du i kommentarfältet, antingen på min Facebook eller Youtube) eller bara följa vår diskussion. Jag har för avsikt att göra detta till ett återkommande inslag. Häng med på första avsnittet.

Vi lär oss tillsammans mer om Åland, entreprenörskap, konjunkturer, utmaningar och framtiden. På ett nytt lite annorlunda sätt. Digitalt.

Offentligt riskkapital

Publicerat: 6 maj, 2020 i Personligt

Svarade idag på lagtingsledamot John Holmbergs skrftliga fråga nr 2/2019-2020. Som du hittar här nedan, eller här>>

Här var mitt svar.

Regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland” syftar till att förbättra de åländska företagens förutsättningar och konkurrenskraft. Dessutom betonas att det nya ekonomiska systemet mellan Finland och Åland kommer att göra det än mer viktigt för landskapsregeringen att förbättra förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar export, nya jobb och skattekraft. Av den anledningen bör många olika näringslivspolitiska instrument finnas till förfogande.

Den nuvarande modellen för landskapets offentliga riskkapitalbolag, vilken har verkat i 32 år, och gjort mycket bra, det bör dock utvecklas i enlighet med senare tillkomna regelverk och anpassas efter nu rådande förhållanden, särskilt med beaktande av hur den aktuella Coronapandemins än sålänge oanade effekter kommer avspegla sig de kommande åren.

Sålunda behöver landskapets riskkapitalsatsningar ges en god grund att stå på, stark för framtiden. För att kunna använda ett offentligt riskkapital på ett mångsidigt sätt krävs en reglering i lag.

Dels för att möjliggör att årliga verksamhetsbidrag kan överföras från den offentliga budgeten samt att målsättning, verksamhetsområde, styrning och uppföljning måste vara transparenta.

Det finns hos näringslivsrepresentanter olika syn på nödvändigheten av ett offentligt riskkapitalbolag på Åland. Detaljutformningen av regleringen bör därför ske i samarbete med finansiella aktörer och näringslivsorganisationer för att motverka att åtgärden leder till oförutsedda effekter, missförstånd och att vi ser till att utforma regelverket så optimalt som möjligt, för de åländska förhållandena.

För att bredda utbudet av näringspolitiska instrument vid sidan av bidrag, lån, garantier, stöd för olika främjande projekt och finansiering av branschorganisationer samt insatser inom utbildning, arbetsmarknad, transporter och kommunikation, byggande, samhällsinfrastruktur, miljö, omsorg, fritid och rekreation avser landskapsregeringen även i fortsättningen använda instrumentet offentligt riskkapital.

Men ett bolag i sig är inte en lösning. Det behöver kombineras med kapital men framförallt krävs personella resurser med affärsmässig kompetens att utvärdera och sammanföra investerare och entreprenörer så att nya företagsidéer blir nya framgångsrika företag.

Riskkapital ska utgöra ett komplement till andra offentliga insatser och ett komplement på kapitalmarknaden som kan ta sig an expanderande företag eller nya företagsidéer som är svåra eller tidsdryga för andra att utvärdera.

Med offentligt riskkapital ska man kunna göra affärsmässiga investeringar, följa upp med kunnande och inom viss tid göra exits och återinvestera vinsterna.

Landskapsregeringen hade i början av det här året satt igång arbetet med att lämna över en lagstiftningspromemoria till lagberedningen gällande offentligt riskkapital men .

Beredningen har tyvärr tillfälligt stannat av till följd av de två senaste månadernas coronakris eftersom det i dagsläget är viktigast att snabbt avhjälpa den likviditetskris som företagen har drabbats av.

Men jag håller helt med frågeställare Holmberg att ett välfungerande offentligt riskkapital är ett viktigt instrument för att kunna bedriva en aktiv, tillväxtvänlig och offensiv näringspolitik.

Så arbetet med riskkapitallagstiftningen kommer återupptas snarast möjligt när vardagen återigen börjar infinna sig.

Månadsrapport 4/48

Publicerat: 6 maj, 2020 i Personligt

Lovade att vara transparent med hur min kalender ser ut under den här mandatperioden, mest för att jag själv skall kunna titta tillbaka om några år och se hur mina dagar varit.

Gällande själva ”månadsrapporterna” inser jag att det inte riktigt finns tid att skriva om allt som hänt utan försöker hålla bloggen och mina sociala medier ”uptodate” kontinuerligt (och parallellt med det föra anteckningar om det som inte går att dokumentera i offentligheten på ett annat ställe och spara de till mina memoarer istället) om vad jag gör och vilka initiativ jag tar.

Så bloggen, Youtube & Facebook i kombination med den här bilden gör att jag får en ganska bra bild och tillbakablick, den dagen jag sitter i en gungstol på altanen i Ulfsby och skall ljuga, skrävla och överdriva om vad jag gjort, för den som eventuellt orkar och vill lyssna 🙂

Missa inte LIVEfrukosten på fredag med mig, Anders Ekström och Mats Löfström läs mer om den här>>

LIVEfrukost

Publicerat: 5 maj, 2020 i Personligt

På fredag planerar jag hålla en digital frukostträff med VD Anders Ekström på Ålands Näringsliv och Ålands Riksdagsman Mats Löfström LIVE på min Facebook sida och på min Youtube kanal. Om allt går som det skall kommer det även synas här klockan 08:00 på fredag.

Det speciella med den här frukosten är att du antingen bara kan följa med samtalet eller ställa frågor direkt genom att skriva i kommentatorsfälten. (spelar ingen roll var). Vill du kan du även vara med LIVE i ”rutan” och ställa någon fråga men då behöver jag veta det lite innan så jag kan skicka en länk till dig. (begränsat antal platser) Hör av dig isåfall.

Tanken är att vi skall prata näringsliv, stödpaket och räta ut några frågetecken på hur den närmaste tiden kan komma att se ut.

Ta med kaffekoppen till din dator eller mobil så syns vi på fredag.

Är en åsikt jäv?

Publicerat: 24 april, 2020 i Personligt

Jag har i över 20 års tid haft åsikter, tankar och synpunkter på Ålands Radio & TV. På vilket sätt det finansieras, hur de väljer att använda sina resurser och vad public service på Åland är och bör vara. Tyvärr har jag insett att jag aldrig kan säga något utan att jag antingen får höra att jag talar i egen sak eller att politiker i min ställning inte bör ifrågasätta eller kritisera radions sätt att arbeta eller prioritera sina resurser.

Igår kom frågan upp på Moderaternas interna Facebooksida om varför inte Ålands Radio är med på riksregeringens presskonferenser och ställer frågor som berör Åland och den vanliga ålänningen. I det inlägget skrev jag såhär:

Tidigare i dag, när jag sprang mellan två möten svarade jag i telefonen ifrån något jag trodde var en privatperson, det visade sig vara Felix ifrån Ålands Radio som hade inspelningen på och fått tillgång till Moderat Samlings interna diskussionsforum och direkt ställde några frågor till mig och ifrågasatte om det är lämpligt att jag uttalar mig på detta sätt. Han undrade bland annat om jag inte ansåg att det var jäv?

För det första så kan aldrig en åsikt vara jäv i ett demokratiskt samhälle. Däremot, som den TV-licensbetalare jag varit de senaste 20 åren, anser jag att jag kan uttala mig (särskilt på ett internt forum) om det jag är med och finansierar.

Men som jag skriver i mitt inlägg på den inte offentliga interna debattsidan så kan jag inte uttala mig längre officiellt om Ålands Radio & TV för det slutar alltid på detta sätt.

Men återigen kan jag konstatera att kritisera/ifrågasätta Ålands Radio, det skall jag inte göra. Inte ens internt. Så från och med nu slutar jag göra även det. Jag tycker det är en tråkig utveckling att så fort en politiker, som jag, som jobbat med radio sedan år 1993, skolat upp ett flertal av Ålands Radios reportrar och föreslagit flera samarbeten (utan kostnad för Ålands Radio) under åren, inte längre vill dryfta mina tankar över hur våra medborgares årliga 2,5 miljoner euro används, utan från och men nu väljer att vara tyst.

Tyvärr är det reportage som det här>>, som gör att de flesta politiker sällan vågar, vill eller väljer att uttalar sig kritiskt om Ålands Radio. Är det rätt väg att gå?

Eftersom jag vet att Ålands Radio är en frekvent besökare på mina sociala medier och den här bloggen, kan jag på det här sättet uppmärksamma er om några direkta felaktigheter i ert inslaget:

1. Min fru äger inte Steel FM – det gör bolaget AB Klintens Plåt & Ålandstidningen
2. Jag sa aldrig 30 journalister, jag sa 30 personer. Då räknade jag inte med alla extra resurser som frilansare, poddare och vikarier etc
3. Läs på om jäv.

Avslutningsvis uppskattar jag att få höra att ni från och med nu kommer ställa frågor till den finska regeringen bla om Ålands Exit strategi. Det är bra, för just nu är det precis det som är det viktiga. Hur vi tillsammans gör det bästa för Åland för att klara oss ut den här krisen. Kämpa på men nu tar jag fredagskväll tillsammans med VD:n i SteelFM.

LIVE ifrån borgen

Publicerat: 18 april, 2020 i Personligt

På tisdag klockan 16:00-18:00 så kommer jag berätta lite om de stödprogram som finns tillgängliga för företagare på Åland som blivit hårt drabbade av Coronakrisen. Det här görs tillsammans med Mats Adamczak på Företagarna på Åland och kommer vara ett digitalt möte där företagare har möjlighet att ställa frågor och komma med tankar, funderingar och förslag på hur vi kan hjälpa i denna svåra tid.

Med mig finns även Tomas Lundberg, myndighetschefen på AMS, för att svara på frågor gällande hur det fungerar när man anmäler sig som företagare till AMS.

Du kan delta i webinariet och ställa frågor genom att anmäla dig på den här>> länken. Men jag skall också försöka få till att hela eventet även sänds här>> och via min Facebook sida.

Företagsstöd från kommunerna

Publicerat: 17 april, 2020 i Personligt

Finska regeringen har infört ett stöd till företag som kommer kanaliseras via kommunerna. Detta stöd kommer också att gälla på Åland. Stödet är ett engångsstöd och kan uppgå till max €2000 och kommer utbetalas av kommunerna men finansieras av staten.

Det finns en hel del kriterier för att erhålla stödet, se de bifogade pdf:erna här nedan. Det här är givetvis bra och enligt mitt sätt att se helt i linje med att Finska regeringen har infört undantagstillstånd i landet och med det fråntagit självstyrelsen en stor del av vår behörighet.

Vi gjorde vad vi kunde, inom ramen för vår behörighet, för några veckor sedan när vi införde ett extra stöd om €30/dag i ersättning för den som lyfter en arbetslöshetsförmån för tiden 16 mars till 30 juni. Läs mer om det här>>

Dessa stöd kommer inte påverka varandra utan det här stödet är ett stöd för ersätta kostnader som företaget har, medans vårt stöd om ca €1300/månad går till personen som söker det.

De senaste dagarna har vi dock fått indikationer om att det finska stödet via kommunerna även skulle gälla här och vi har sedan dess jobbat med detta och gör nu vad vi kan för att hjälpa kommunerna för att göra det så smidigt och enkelt som möjligt för våra företagare att ta del av. Idag fick vi det bekräftat och har skickat ut det här meddelandet till de åländska kommunerna.

Mer information om detta kommer framöver. Stödet kan sökas ut ända fram till sista augusti läs mer här nedan

Landskapsregeringen har idag 17.4.2020 informerats om att verksamhetsstödet även gäller för Åland.
Staten och kommunerna ingår ett uppdragsavtal om beviljande av stödet som baserar sig på en avtalsmall som Kommunförbundet och arbets- och näringsministeriet tillsammans har berett. Staten finansierar stödet i sin helhet. Det stödbelopp som beviljas ensamföretagare bestäms för varje kommun enligt hur många ensamföretagare det finns i kommunen.
Stödet kan sökas av ensamföretagare hos kommunerna på grund av coronavirusläget, då företaget bedrivs som huvudsyssla (har FöPL-försäkring eller kan redovisa en företagarinkomst eller fakturering på 20 000€). Stödet är ett engångsbelopp om 2.000 euro. Som ensamföretagare definieras en företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive företagare på frilansbasis.

Verksamheten måste ha varit lönsam innan coronakrisen. Stödet kan inte beviljas om företaget var i ekonomiska svårigheter innan det, eller om företaget har skatteskulder (en av skatteförvaltningen godkänd betalningsplan för skatteskulden accepteras).
Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet. Stödet kan inte användas för att täcka företagarens lönekostnader. Syftet med stödet är att säkerställa att det företag som får stöd kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter den coronaviruskrisen. Stödet används för att upprätthålla en ensamföretagares likviditet.

Ensamföretagaren måste kunna bevisa en märkbart försvagad ekonomisk situation och omsättningsminskning med mer än 30 % från det normala efter den 16.3.2020. Förändringen konstateras på basen av utdragen från 2020 års månatliga bokföring / kontoutdrag och jämförs vid behov med 2019 års bokslut.

Stödet kan inte beviljas jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksföretag eller företag som jobbar med förädling av jordbruksprodukter.
Understöd kan betalas för kostnader för tiden 1.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och kan sökas fram till 30.9.2020.
Stöd kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsunderstödet för företagare. All nödvändig information för kommuner kommer i dag att publiceras på arbets- och näringsministeriets sida på svenska: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus.
Där finns allt som kommuner behöver för att :
a) ansöka om stödet från arbets- och näringsministeriet på grund av sin del som är listad i bilagan på sidan, och
b) öppna sin ansökningsprocess för ensamföretagare. Ministeriet kommer att ge ett statsunderstödsbeslut för varje kommun, men kommuner tillsammans eller deras representant kan organisera ansökningsprocessen.

Direkt ifrån Marmorborgen

Publicerat: 17 april, 2020 i Personligt

Jag försöker informera så mycket jag hinner, får och kan här på bloggen, presskonferenser, via messenger, mail, sociala medier och telefon. Oerhört många hör av sig personligen till mig dagligen (eller egentligen under dygnets alla timmar) med frågor av alla de olika slag. Många frågor gäller generella saker och sådant som fler kanske skulle ha glädje av om spreds vidare.

Information är viktigt och på sociala medier blir det lätt missförstånd, felaktigheter och osanningar. Åsikter spridas fort och inlägg kan lätt bli ett självspelande piano som triggar igång ännu fler missförstånd. Gällande mitt område finns en hel del frågor när så mycket händer, som det gjort, under så kort tid. Jag har långtifrån svar på allt, men jag kan göra mitt bästa för att försöka svara på det jag kan.

När jag började den här ministerperioden kunde jag inte i min vildaste fantasi tro att detta som inträffat senaste månaden någonsin skulle kunna inträffa. Konsekvenserna av Coronapandemin är jag övertygad om att vi kommer märka av under en lång tid framöver men lika övertygad är jag att vi en dag kommer komma ur den här krisen med ny kraft och många nya erfarenheter.

Tanken jag hade när jag började i december var också att lyssna mer och prata mindre. Två öron en mun principen. Det har väl gått sådär. Hade planerat att utföra flera företagsbesök i veckan, hålla i frukostträffar och vara ute på fältet mer än inne i borgen. Det gick väldigt bra de första månaderna. Senaste månaden har det dock inte blivit mycket av det…

Men nästa vecka tänker jag börja med lite nya grejer. Först ut klockan 16:00-18:00 på tisdag 21 april kommer det bli en ”digital konferens”, Q&A, Frågor&Svar eller ett informations/dialog försök tillsammans med Företagarna På Åland där företagare kan få ställa frågor, komma med inspel och berätta om sin verklighet samtidigt som jag skall försöka förklara varför vi gör som vi gör och varför vi inte alltid kan göra som vi vill.

Därefter tänker jag fortsätta informera LIVE (med försök en gång i veckan) ifrån kontoret här i borgen så att den som önskar, vill och har möjlighet skall kunna ställa frågor, tankar, förslag och idéer. Inte bara med mig utan även med andra personer. Gemensamt är att allt kommer handla om Åland, politik, utveckling, entreprenörskap, digitalisering och framtiden. Och det kommer köras LIVE så att du som tittar, lyssnar, följer även skall kunna komma med frågor, tankar och inspel.

Hur allt skall gå till funderar jag lite på ännu men med alla mina grejer (jag har ganska mycket tekniska prylar), erfarenheter av LIVEstreaming (bl.a ifrån SteelFMhjälpen) så skall det nog funka. Jag kör på principen som jag gjort hela mitt liv, att jag lär mig och utvecklar konceptet under resans gång. Har även lite funderingar på att genomföra några digitala företagsbesök, återkommer om det.

Mer information om det här nästa vecka. Nu är klockan 08:30 och första IRL-mötet börjar nu i borgen och sedan avlöser de varandra. Ha en bra fredag och trevlig helg. Kämpa på där ute.

Höjda avskrivningar

Publicerat: 15 april, 2020 i Personligt

Dagens inspel i lagtingsdebatten.
Eftersom finansminister Torbjörn Eliasson i kraft av sin ålder idag arbetar hemifrån och på distans presenterar jag detta lagförslag. (du hittar det här>>)

Landskapsregeringen föreslår att en lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar för skatteåren 2020–2023 görs tillämplig vid kommunalbeskattningen genom en blankettlag. I riket trädde den lagen i kraft vid årsskiftet

Den föreslagna lagen är tidsbunden och ger skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra en dubbelt så stor avskrivning på anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar som tas i bruk under dessa år.

Den höjda avskrivningsrätten innebär att det på den icke avskrivna anskaffningsutgiften för nya maskiner och anläggningar i stället för den ordinarie avskrivningen på 25 % får göras en årlig avskrivning på högst 50 %

När den tillfälliga lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar antogs av riksdagen var det en åtgärd för att stödja tillväxten och sysselsättningen med skatteincitament och syftet med åtgärden är att öka de privata investeringarna.

Landskapsregeringen anser att åländska företag, näringsidkare och jordbrukare bör ha samma möjligheter att göra avskrivningar på liknande sätt som företagare i riket.

Därtill delar landskapsregeringen statens syn och anser att lagförslaget är bra, för även om investeringar kanske inte är det första en stor del av företagen på Åland tänker på just nu i dessa Corona-tider, så finns det fortfarande sektorer som går väldigt bra och har kontinuerligt behov av investeringar, det här förslaget är bra för företagen.

Landskapsregeringen föreslår därför att lagen om höjda avskrivningar under åren 2020–2023 görs tillämplig här genom blankettlagstiftning under samma tidsperiod som i riket.

Lagstiftningsbehörigheten på skatteområdet är delad mellan lagtinget och riksdagen. När det gäller skatt till kommunerna hör lagstiftningsbehörigheten till lagtinget medan behörigheten vad gäller skatt till staten hör till riksdagen.

Eftersom vi har lagstiftningsbehörighet när det gäller kommunalskatt gäller den finska lagen om avdrag för närvarande bara vid statsbeskattningen på Åland, men genom de här förslaget kommer den att gälla även vid kommunalbeskattningen.

 • höjda avskrivningar innebär höjda avdrag, vilket leder till lägre skatteintäkter för kommunerna under åren 2020–2023
 • samtidigt leder de höjda avskrivningarna till att anskaffningsutgifterna skrivs av snabbare, vilket beräknas leda till höjda skatteintäkter för kommunerna under åren 2024–2027
 • för att kompensera förändringarna i skatteintäkter för kommunerna har man i riket ändrat fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna under dessa år
 • lagförslaget innebär att de åländska kommunerna kompenseras på samma sätt som kommunerna i riket
 • lagförslaget innebär också att den totala skattesatsen (till stat och kommun) för företagen på Åland är oförändrad

Så herr Talman. Landskapsregeringen föreslår alltså att skattesatserna för samfund och samfällda förmåner vid kommunalbeskattningen ändras under  år 2020-2023 i enlighet med lagförslaget så att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade under hela perioden, det vill säga 20 respektive 26,5 %.