Första Hjälpen

Publicerat: 24 mars, 2020 i Personligt

För en dryg vecka sedan kontaktade Ålands Landskapsregering, Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland och representanter ifrån de tre åländska bankerna (”Aktionsgruppen”) för att diskutera de akuta likviditetsåtgärder som behövs just nu för att företag inte skall gå i likviditetskonkurs.

När arbetet inleddes visste vi inte vad finska regeringen skulle komma med för stödpaket, men vi visste att vi måste agera snabbt och göra det vi kan göra, själva.

Som du säkert vet är fördelningen delad över de instrument som hanterar näringslivet på Åland. Skatter, arbetslagstiftning, kollektivavtal, arbetstid, semester, lönegarantier etc styrs över och bestäms från Finland emedan vi har andra instrument att använda. I fredags höll finska regeringen en presskonferens och berättade ungefär vad de avser göra, i korthet är det, det här:

Finländska regeringens stödpaket till företag 20.3.2020

 • En 400-miljoners tilläggsbudget
 • Finlands bank emitterar företagscertifikat
 • Uppskov av pensionsbetalningar
 • Arbetspensionsavgifterna sänks tillfälligt 
 • Totalt 50 miljarder euro i insatser
 • Människors utkomstmöjligheter, alla ska ha rätt till arbetslöshetsersättning, även små/enmansföretagare (utan krav på nedläggning) och karenstiderna i permitteringar förändras
 • förlängning av tiden för skattedeklarationer
 • att skatteförvaltningen avstår från att ta ut förseningsavgift för skattebetalningar
 • olika betalningsarrangemang vid skattebetalningar.

Eftersom det krävs lagstiftning även i Finland för att flera av dessa åtgärder skall börja gälla har vi ännu inte hunnit/kunnat analysera alla delar i detalj. Men kontentan är att vi tycker deras paket ser lovande ut, i en tid av ovisshet, men mer behöver göras. Både där och här.

Vad gör då landskapsregeringen och den så kallade ”aktionsgruppen”?
Det alla direkt var rörande överens om är att denna situation är extrem och att konsekvenserna kan bli förödande för många företag, personer och för landskapet som helhet.

Det alla också var överens om är att kostnaderna för företagen måste minska. Direkt och drastiskt. Så vi uppmanade alla företagare som drabbats direkt eller indirekt av konsekvenserna av corona-viruset att se över alla sina omkostnader. Snabba åtgärder som exempelvis dessa behöver göras:

 • Begär uppskov på alla utgående fakturor.
 • Begär uppskov på amorteringar.
 • Förhandla om avtal med leverantörer, hyresvärdar och banker 
 • Se över personalen, permittera eller deltidspermittera de som har lite att göra.

En av de största kostnaderna och tillgångarna i ett företag är personalen och eftersom de flesta företag på Åland ser sin personal som en del av sina familjemedlemmar kan också den känslan påverka företagaren att inte vidta de åtgärder som en sådan här situationen kräver. Alltså att använda det drastiska verktyget som finns, varsel och sedan permittering.

Företagen vill helt enkelt sin personal det bästa och inser att en permittering som resulterar i att inkomsterna drastiskt minskar och ersätts av en ersättning ifrån AMS på ca €600/månad (före skatt) är en för stor förändring, för någon man tycker mycket om och värnar. Vilket då kan resultera i att man väntar för länge att vidta denna åtgärd.

Därför var regeringens första förslag att vi tillfälligt i tre månader skulle höjda den ersättning som betalas ut ifrån AMS till de personer som företagen tvingas permittera. Så att företagaren vågar ta det beslutet utan stora konsekvenser för sina anställda.

Människor måste känna en trygghet i att de inte hamnar i en ekonomisk kris i den här situationen utan kan fortsätta betala sina räntor, hyror, mat, förnödenheter och leva sina liv så vanligt som det bara är möjligt. Det är viktigt för regeringen, men det är även oerhört viktigt för företagen. Målsättningen och förhoppningen är givetvis att vi så snart som möjligt ska komma tillbaka till vardagen, till arbetet och till livet.

Lagberedningen håller som bäst på att ta fram ett lagförslag om ett temporärt tilläggsstöd med anledning av det undantagsförhållande som pågår och som vi skall lägga som en budgetlag tillsammans med tilläggsbudgeten.

Men den åtgärden räcker inte. Kostnaderna slutar inte komma bara för att landet sätts i beredskapsläge. Därför insåg vi direkt också att ett stöd till personerna som drabbas inte är tillräckligt.  Även lån, garantier och bidrag kommer att behövas för företagen. Sålunda har vi lanserat ett förslag som bygger på att vi litar på företagen och att vi vill att sunda, livskraftiga företag så fort som möjligt skall komma upp på banan igen när verkligheten återgått till det normala. 

Det som kommer att tas beslut om den här veckan handlar om en process där företagare kan ansöka om ett likviditetslån via sin bank. Banken och företaget kommer garantera 20 procent av beloppet och landskapsregeringen och Finnvera de resterande 80 procenten.

Alla som banken bedömer att ha vidtagit nödvändiga åtgärder, är livskraftiga och kan påvisa att de har eller kommer få likviditetsproblem de kommande månaderna, kommer även bli aktuella för ett likviditetsstöd som motsvarar 20 % av det ansökta lånebeloppet. 

Det stödet betalas sedan ut av landskapsregeringen före Finnvera har återkommit med sitt beslut. Stödet är ett såkallat ”de minimis stöd” och baserar sig på stödprinciper som arbetats fram i brådskande ordning och kommer antas under dagen.

Från och med i måndags har Åland Näringsliv, Företagarna på Åland och Visit Åland inrätta en, i första hand, digital ”sambandscentral” för att hjälpa företagare i den här processen. Det de gör är en initial hjälp med att förbereda sig inför mötet med banken. 

I den processen är det viktigt att några handlingar förbereds och att företaget genomlyser sin egen verksamhet. För att erhålla stödet behöver företaget ta fram följande dokument och vidta vissa åtgärder:

1. Visa att man är ett livskraftigt företag

 • Preliminärt resultat per 31.12.2019 (senaste möjliga)
 • Senast fastställda bokslut (2018 eller vilken period man nu har)

2. Nulägesbeskrivning (fritt formulerad)

 • Hur har krisen påverkar dig?
 • Vilken situation är företaget i just nu.

3. Handlingplan för de åtgärder man vidtagit nu (fritt formulerad)

 • Vilka kostnader har du skalat ner/tagit bort? (Personal, hyror, leverantörer t.ex.)
 • Hur mycket har kostnaderna reducerats med dessa åtgärder?

4. Prognos på 2020 (så bra du nu kan)

 • Uppskattad omsättning
 • Uppskattade personalkostnader
 • Uppskattade kostnader för varu-/tjänsteinköp
 • Uppskattade övriga rörliga kostnader
 • Uppskattade övriga fasta kostnader
 • Uppskattat resultat

Du kan inleda din ansökan här>>

Den här ”Första Hjälpen” är tidsbegränsad och man kommer att ha tid på sig till 30.6.2020 att ansöka om stödet. Således, är det inte akut för ditt företag, så behöver du inte bestämma dig i dagsläget.

Viktigt att poängtera är också att det kommer fler paket framöver, så till dig som inte har akuta likviditetsbehov just nu, använd inte, eller utnyttja inte detta tillfälle.

Den åländska regeringen vidtar även andra viktiga åtgärder såsom att sänka avgifter, satsa på högskolepraktikanter, öka investeringarna i destinationsutvecklingen med mera. Vi återkommer med mera information i tilläggsbudgeten -Starka Tillsammans- som presenteras i eftermiddag. Vi arbetar som bäst med detta.

Den åländska regeringen vill inte att ett enda livskraftigt företag på Åland skall gå i en likviditetskonkurs på grund av denna pandemi.

Jag kommer återkomma inom kort med några FAQ (återkommande frågor/svar) på hur vi tänker, varför vi gör som vi gör och hur vårt paket kan hjälpa olika företag och företagsformer.

Kämpa på där ute, tillsammans fixar vi det här!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s