Arkiv för kategori ‘Personligt’

Intervju i Ålands Radio

Publicerat: 13 februari, 2020 i Personligt

Ålands Radios politiska reporter Nina Smeds har gjort en intervjuserie med alla nya ministrar i Ålands Landskapsregering. Du hittar inslaget om mig här>>

Jag bad dock Nina om att få hela intervjun oklippt för att publicera på min blogg. Varför kanske du undrar. Mest för att jag vill ha det dokumenterat den dagen jag tittar tillbaka på mitt liv, bor på Oasen och skall ”skrävla” om allt jag gjort och varit med om.

Vill du höra den oklippta versionen så hittar du den här. Jag har inte lyssnat på den själv och kommer nog inte göra det heller men det är en del av mitt liv, vad jag gjort och vad jag sagt och en dag i framtiden kommer jag säkert vara glad att den finns här.

Tack Nina för att du delade med dig av filen.

Månadsrapport

Publicerat: 31 januari, 2020 i Personligt

Idag är det den sista dagen i den första månaden på det ”nygamla” jobbet. Jag är, som de flesta säkert vet, tillbaka efter ett fyra års uppehåll på ”brottsplatsen” och tänkte skriva några ord om vad jag gör och vart jag är på väg.

Den senaste månaden har bestått i, och varit precis fullspäckad med möten, information, kriser, intervjuer, företagsbesök, plenum och överläggningar. Därtill har jag träffat mängder med personer som av olika anledningar har utmaningar och problem som de önskar prata med näringsministern om.

Vissa saker kan jag hjälpa till med men långt ifrån allt löser sig med ett möte eller ett telefonsamtal till näringsministern. Tyvärr.
Systemet vi lever i, och har byggt upp fungerar inte riktigt så. På både gott och ont.

Jag får dagligen frågor som rör allt mellan himmel och jord och det handlar inte bara om näringspolitik, det handlar om hur sjukhuset behandlar patienter, hur myndigheter tolkar socialvårdslagar, om tunnlar, broar, färjor och allt där emellan. (nej det finns ingen assisten/sekreterare/medhjälpare som jag kan hänvisa till som kan avlasta lite).
Bara så du skall få en liten inblick så kommer här är en liten bild på hur kalendern sett ut sista månaden (långtifrån allt finns dock med på den här bilden). Jag håller med, det här är inte hållbart på sikt, särskilt när man inte kommer hem förrän runt 22:00 på kvällarna… Men som jag brukar säga till Eva, -”Det blir snart bättre” 🙂

Så vad tycker jag då om att vara tillbaka? Hur känns det? Frågar många.
Det korta svaret är -”Superbra, intressant, många utmaningar och fantastiska möjligheter”. Det lite längre svaret är att det inte finns något riktigt enkelt svar på den frågan. Till en början kan jag väl säga att jag känner mig oerhört mycket tryggare i min roll nu än för åtta år sedan. Jag känner ett oerhört stort och starkt stöd ifrån väljarna, avdelningen och även ifrån en stor del av näringslivet.

Startsträckan att komma igång har varit väldigt kort, om det ens varit någon (som exempel fick jag frågan om att komma på både Ålands Näringsliv, Visit Åland och ÅPF:s höstmöte för att berätta om näringspolitiken redan under regeringsförhandlingarna och innan jag blivit utsedd till minister).

Jag känner dock generellt att jag har ett relativt bra grepp över de frågor som är aktuella inom de områdena jag är ansvarig för, eftersom jag även var det under år 2011-2015. Givetvis finns det oerhört mycket jag behöver läsa på, uppdatera mig om och gräva djupare i, precis som det skall vara. Problemet har bara varit att jag inte riktigt vet när under dygnets få timmar jag skall hitta den tiden.

Däremot kan jag konstatera att mina förra fyra år på den här posten är till oerhörd stor hjälp och nytta. Den investering i tid, kraft och engagemang som jag gjorde då, känner jag nu att jag kan skörda mer frukter ur. Jag känner också att jag inte behöver bevisa något, utan jag är den jag är och gör det jag gör. Helt enkelt försöker jag göra det bästa jag kan och accepterar idag att jag inte kan göra mer än det.

Men det skall du veta att något motsvarande jobb som det jag har nu, finns nog inte. Någonstans. Förväntningarna är enorma, verktygen begränsade och tiden (även om man börjar väldigt tidigt på morgonen och slutar väldigt sent) räcker inte riktigt till.

Området jag ansvar över är sort. Egentligen kanske lite för stort och ärligt talat väldigt komplicerat. Det finns inga enkla svar på alla komplexa problem som dagligen behöver lösas. Det finns kanske en anledning varför man delar upp mina områden på tre/fyra ministrar och ännu fler assistenter/sekreterare samt olika departement i våra nordiska grannländer.

-”Nej”. Jag tycker inte att min post behöver delas upp på fler personer men ärligt talat blir man ibland lite splittrad när man skall prata arbetsmarknad, torskfiskestopp, turismutmaningar, skattegränsen och EU-domstolens vårfågeljaktbeslut på en och samma förmiddag. Därtill förväntas man ha kloka svar och åsikter också inom alla andra områden, inte bara mina egna. Så lite förståelse ibland om man ibland inte har alla svar 100% korrekt hoppas jag att ni har.

Ovanstående är en liten del i en så kallad vardag men låter man bli att svara på de ca 100 inkomna mailen per dag eller skjuter upp att svara på nästan lika många telefonsamtal och ”messenger-frågor”, delta på överläggningar eller prioriterar bort krismöten om Hybridfärjor eller det nya finansiella systemet, så anser jag att man missköter sitt jobb. Så det är inget alternativ.

Därtill tillkommer, kommunrundor, lagtingsplenum och utskottsförhör som man inte bara förväntas delta i, utan har obligatorisk närvaro på och som bör prioriteras. Jo, just jo. Höll på glömma alla enskilda föredragningar ifrån tjänstemännen där svar till HFD blandas med avtal med Visit Åland, arbetsmarknadspolitiska riktlinjer eller köp av ny båt, som lagtinget beslutat om, för att fiskerikontrollen skall kunna utföras.

Min nya vardag är helt enkelt en ganska komplex tillvaro med vad allt det innebär. Tur att jag gillar att hålla många bollar i luften och är van med att prioritera vilka bränder som är mest akuta att släcka för att få livet och vardagen att fungera. 🙂

Men visst skulle det vara behövligt, nödvändigt och önskvärt med lite tid för eftertanke, djupare studier inom komplicerade områden, kunna hålla längre strategiska diskussioner och få tid att formulera visioner om vart vi skall och vart vi är på väg. Eller kanske bara en praktikant som kunde hjälpa till med det mest basala som att ta fram lite underlag inför olika möten, tal eller tillställningar man förväntas närvara på.

Ovanstående är en enkel beskrivning av en enkel åländsk näringsministers vardag under en vanlig januari månad. Till detta skall tilläggas att det som jag självförvållat lagt till min portfölj och som ärligt talat egentligen är en lika stor fråga som allt det ovanstående, tillsammans. Är den digitala utvecklingen i förvaltningen och våra underlydande myndigheter.

Här finns ett hästjobb att göra och jag kommer återkomma till det inom kort. Det är trots allt där jag lagt mest tid och tankekraft under mina tidiga morgon/natttimmar den senaste månaden.

Ovanstående får väl ses som en lång förklaring och ett politikersvar på en kort fråga om hur det känns att vara tillbaka. Det korta svaret är:

-”Det känns bra och väldigt inspirerande, många utmaningar, mycket att göra och ärligt talat anser jag själv, att jag är rätt person på den här posten just nu. Vet inte vem som skulle kunna göra det bättre.
(säger jag självgod som jag är) 🙂

Nu skall jag strax hoppa i bilen och köra ut till Landsbygdscentrum för att träffa alla organisationer som sitter där 08:00-10:00 för att därefter ha en träff med företagare i samma hus mellan 10:00-12:00. (därefter avlöser möten varandra hela dagen). Hoppas vi ses, om inte nu, inom kort.
Godmorgon

Vårjakten

Publicerat: 28 januari, 2020 i Personligt

EU-domstolen meddelade i fredags att det pågående ärendet C-217/19 Europeiska kommissionen mot Republiken Finland gällande vårjakt på guding kommer att avgöras utan muntligt hörande av parterna och utan att generaladvokaten ger förslag till avgörande.

Ärendet har pågått under många år och intensifierats de senaste åren. Landskapsregeringen har svarat på många frågor skriftligt i flera omgångar och efter att den sista skriftliga delen av domstolsprocessen avslutades i september 2019 lämnade landskapsregeringen in en begäran om att domstolen även skulle hålla ett så kallat muntligt hörande, eftersom vi gärna vill bli hörda.

EU-domstolen meddelade under fredagen att ärendet kommer att avgöras utan det muntligt hörande och utan att generaladvokaten ger förslag till avgörande.
(Generaladvokater vid Europeiska unionens domstol är elva tjänstemän vid Europeiska unionens domstol som har till uppgift att helt opartiskt och oavhängigt avge juridiska yttranden, så kallade förslag till avgörande, när domstolen så beslutar).

Det har de rätt att göra och något vi måste finna oss i. Detta innebär att det skriftliga materialet ensamt kommer att ligga till grund för avgörandet och processen därmed är avslutad. Nu kan vi bara vänta på att domstolen kommer att offentliggöra domen.

Här har jag skrivit tidigare om fårfågeljakten
https://frille.com/2012/05/03/vafageljakts-fragor-svar/
https://frille.com/2012/03/11/varfageljaktens-hemligstampling/

Torskfisket på Åland

Publicerat: 9 januari, 2020 i Personligt

Torskfiskeförbudet i korthet & vår lösning :
Eu:s fiskeriministrar enades i oktober förra året om att förbjuda torskfisket i östra Östersjön från den 1 januari 2020, men samtidigt tillåta att ca 2000 ton torsk får fiskas som bifångst.

Det beslutet har resulterat i att de småskaliga, hållbara åländska yrkesfiskare som huvudsakligen livnärt sig på att fiska torsk i Ålands Hav inte längre kan göra det och deras möjligheter till inkomster abrupt upphörde vid årsskiftet.

Det här är ett beslut taget av EU:s fiskeriministrar som landskapsregeringen inte delar och som medfört stora negativa konsekvenser för en yrkesgrupp vi värnar om och som påtagligt påverkat dem drastiskt. Därför har nu sittande regering skrivit i vårt regeringsprogram följande:

”De åländska fiskarna har drabbats av EU:s stopp för torskfiske 2020. Landskapsregeringen avser att utreda möjligheterna till ett ersättningssystem för de fiskare som drabbats av torskfiskeförbudet och även se över ett eventuellt skrotningsstöd om stoppet förlängs.”

De senaste veckorna har fiskeribyråns tjänstemän förtjänstfullt arbetat på en lösning, som går ut på att vi tillsammans med ett vetenskapligt forskningsinstitut, skall igångsätta ett forskningsprojekt kring torsken runt Åland. Det finns mycket som behöver undersökas gällande torsken i östra Östersjön och landskapsregeringen ser ett stort värde och vikten i ett sådant arbete. Forskning och fakta kring torskbeståndet och dess livskraftighet är av stor betydelse för framtiden och kommande beslut.

En ytterligare positiv konsekvens av ett sådant forskningsfiske är att våra yrkesfiskare som besitter stor kompetens i att fånga torsk skulle bli de som utför det praktiska tillfångatagandet och insamlandet av materialet och kunde med det fortsätta fiska torsk inom den kvot som Finland tilldelats inom bifångstundantaget.

De yrkesfiskare som är mest beroende av torskfisket skulle kunna fortsätta fiska i förhoppningsvis ungefär samma utsträckning som tidigare år och med det ges möjlighet till inkomster det här året genom att sälja torsken vidare till uppköpare på Åland som i sin tur säljer den vidare till lokala butiker och restauranger. Detta forskningsfiske ger även en liten gnista av framtidstro i en näring som de senaste årtionden levt på marginalen och som haft väldigt mycket motgångar, ofta på grund av politiskt fattade beslut i Bryssel.

För att möjliggöra detta krävs att torskfiskarna påtar sig uppdraget att utföra en hel del åtgärder enligt givna instruktioner. Det här medför givetvis extra arbete och kostnader för yrkesfiskarna vilket de således måste bli kompenserade för. Landskapsregeringen avser således köpa denna tjänst av yrkesfiskarna och med detta säkerställa att näringen har verksamhetsförutsättningar samt att ålänningen fortsättningsvis får tillgång till god, lokalfångad torsk i detaljhandeln och restaurangerna.

Hanteringen av det här ärendet, i den nya regeringen, visar att ”kvarnarna inte behöver mala långsamt” inom det offentliga och att det går utmärkt att använda vår självstyrelse som den är ämnad.

Nämligen att göra det bästa vi kan, utifrån de situationer vi hamnar, för hela Ålands bästa och att vi tillsammans kan göra skillnad. Det här ärendet visar även styrkan i vad som går att göra när vi arbetar tillsammans mot samma mål, branschorganisationer, yrkesfiskare, politiker och tjänstemän. Det är såhär en slipsten skall dras! Tack alla inblandade, det här är ingen ”enmanshow”

Sen att den nytillträdda regeringen kan checka av ett löfte ifrån regeringsprogrammet, redan den första veckan av det nya året, gör ju inte saken sämre.

Nu fortsätter arbetet.

Lite lyssnar/tittarstatistik

Publicerat: 6 januari, 2020 i Personligt

SteelFMhjälpen är en insamling som kan ta dels av på många sätt. För det första så är det radio vi gör i buren på torget och sålunda skickar vi iväg ljudet därifrån på 95,9 MHz över fasta Åland (nej, vi hörs tyvärr fortfarande inte i skärgården.. Radio Suomi gör det istället…)
Hur många som lyssnade via den traditionella radion är det tyvärr omöjligt att säga eller mäta så jag tänker inte ens försöka gissa.

Förutom traditionell etermedia så kan man även lyssna på oss via vår app (som finns där appar finns) den statistiken såg ut såhär :

Alltså mellan 400-600 personer/dag under SteelFMhjälpen. Det är inte så jättemycket men det beror nog på att väldigt många valde att följa våra sändningar via andra sätt och med bild 🙂

Via Ålcoms IP-TV, Smedsbölesändaren eller MCAs TV-nät kunde man se våra sändningar direkt i sin egen TV. Tyvärr går det inte heller där att få exakta siffror hur många som följde våra 84 timmar ifrån torget, även om vi vet att det var via de sätten de flesta tog del av vår sändningar (det vet vi på basen av våra lyssnarkontakter)

Det som dock är överväldigande är att ta del av statistiken ifrån vår LIVE-stream på nätet och antalet tittare via Facebook. Totalt sett så har vår Stream på nätet under de dagarna tittats aktivt på LIVE i över 119.486 minuter eller ca 2000 timmar (!). Antalet totala unika besökare var 5633 stycken personer, mestadels via mobilen. (Det tycker jag är väldigt mycket, med tanke på att man kunde följa oss direkt i sin TV)

Men inte nog med detta, evenemanget spreds dessutom över hela världen även om det var på Åland, i Finland och i Sverige det naturligt fick flest tittare/följare (det här alltså statistik ifrån vår WEB-stream som låg på http://www.steelfm.ax, http://www.steelfmhjalpen.ax & http://www.livestream.com/steel).

Det som ytterligare gör att den här insamlingen sprids och är speciell är alla de artister som ställer upp och alla fantastiska musikuppträdanden som genomförs, år efter år, för den goda sakens skull.

Alla framträdanden som gjordes i ”glasburen” filmade och spred vi även via SteelFMs Facebooksida. (Jag har även samlat alla 35 uppträdanden här>> om du enkelt vill hitta dom och se dem igen). Mellan 2000-6000 visningar (totalt mer än 82.400stycken) har uppträdanden fått och totalt har (till dags dato) över 63.000 (!) minuter tittats på dessa. Och de siffrorna fortsätter öka.

Avslutningsvis kan jag skicka med en bild på besöksantalet på http://www.steelfmhjalpen.ax (ungefär lika många besökte SteelFM.ax under tiden)

Så till alla er som valde att följa vår sändning vill jag säga ett stort tack, till er som valde att ställa upp och bidra på olika sätt för att förverkliga detta mastodontprojekt vill jag säga ett ännu större tack och till alla er som skänkt en slant vill jag på Matbankens vägnar bekräfta att ni varit med och gjort skillnad. Imorgon klockan 15:00 överräcker vi checken och slutredovisar den här omgången av SteelFMhjälpen. Du kan givetvis välja den LIVE på http://www.steelfm.ax 🙂


Tusen tack ännu en gång.

SteelFMhjälpen 2019 – Matbanken

Publicerat: 1 januari, 2020 i Personligt

Jag vill börja med att säga TUSEN TACK, till alla er som engagerat er i stort och i smått för att vi återigen har haft förmånen, möjligheten och ynnesten att kunna genomföra  SteelFMhjälpen

SteelFMHjälpen har nu arrangerats tre gånger och blivit ett begrepp för många och gjort stor skillnad för ännu fler. Hundratals människa på Åland har fått hjälp ifrån de organisationer och medel som vi tillsammans samlat in under åren. 

Första året lyckades vi gemensamt få ihop över €65.000 till Rädda Barnen på Ålands Barnfond och förra året kunde vi överräcka en check på över €85.000 till “ensamma och ekonomiskt utsatta äldre på Åland” via Folkhälsan på Åland.  Vad årets slutsumma är vet jag ärligt inte än, arbetet med att sammanställa allt börjar nu och kommer redovisas offentligt den 7 januari klockan 15:00.

Årets insamlingen har engagerat väldigt många människor, ifrån alla olika åldrar, som osjälviskt bidragit med pengar, tid, varor, tjänster och olika engagemang för att hjälpa oss hjälpa Matbanken på Åland r.f som i sin tur hjälper uppemot 140 familjer och 120 ensamhushåll varje år med det mest grundläggande behoven vi alla har. Mat, hygienartiklar och gemenskap.

Vi lever i ett av de bästa samhällen i världen och det är lätt att intala sig själv att alla har det bra. Så är inte fallet. Det är nyttigt för oss som har det bra att ibland skakas om, blir berörda och tänker på andra än oss själva och våra närmaste. Med den vetskapen kan vi förändrar oss, vår inställning till livet och bli mer tacksamma över vad vi har. Vi som har det bra, har en skyldighet att hjälpa de som inte har det lika bra som de flesta av oss.

Tillsammans har vi gjort skillnad, igen. En skillnad som kommer förbättra livssituationen för många av våra mest utsatta på Åland, i alla lika åldrar. 

SteelFMhjälpen är ett exempel på hur vi på lilla Åland kan göra saker som stora nationer inte klarar av och att allt är möjligt om vi gör det tillsammans. Det är också ett exempel på att man med små resurser, stort engagemang, äkthet, kärlek och hårt arbete kan göra det omöjliga.

SteelFMhjälpen har också blivit en plattform där lokala artister, musiker och konstnärer mixas ihop med kreativa företagare, entreprenörer, politiker och tredje sektorn. Sammanhållning och gemenskap över alla generationer, samhällsklasser och människor. Ett tillfälle att förenas, förändras och förbättras. Där viljan att göra något gott övervinner de mörkare krafter som vill något annat. Jag vill även hävda att SteelFMhjälpen är ett skyltfönster över det bästa Åland har att visa upp, på den mest centrala plats vi har, torget i Mariehamn.

Gott Nytt År och ett stort innerligt tack till er alla som varit en del av detta i år. Till er som av olika anledningar inte hittills deltagit i insamlingen vill jag säga: -”Det är inte försent. Insamlingen sammanställs på tisdagen den 7 januari klockan 15:00. Gå till www.steelfmhjalpen.ax ge ett bidrag, stort eller litet, var med och gör skillnad och blir en del av att göra Åland bättre.”

Ett nytt år kunde inte inledas bättre. Idag blir det soffan, återhämtning, en varm dusch, tystnad, utsträckt rygg, umgås med Eva och vila. Imorgon fortsätter arbetet med att sammanställa, plocka ner, flytta, städa upp torget och reda upp allt. (jo, jag har tagit ledigt ifrån mitt andra jobb, men på fredag är det full fart i Landskapsregeringen igen) 

Återigen. Tusen tack till alla er som engagerat er, ingen nämnd ingen glömd men se gärna igenom bildspelet här ovan, eller bilderna här nedan och skicka en tanke till alla de människor som förgyllt Andrés och min tid i ”buren”. Jag vet att ni är oerhört många som blivit berörda, imponerade och fascinerade av alla fantastiska framträdanden och oerhörda talanger som stått på vår scen. Tillsammans gjorde vi skillnad. Igen.
Gott Nytt År på er alla

Youtuber & Näringsminister

Publicerat: 22 december, 2019 i Personligt

Nu har jag innehaft min nygamla post som näringsminister i drygt en vecka. Det har varit full fart från första stund och jag gissar att det inte kommer lugna ner sig så mycket framöver heller, vilket ärligt talat är precis som jag vill ha det.

Eva har givit mig flera diagnoser under åren och en av dem kan vi kalla ”hyperaktivolexi”, det innebär att jag har en oförmåga att säga -”Nej” samt att jag mår som bäst när jag har mycket att göra och många bollar att hantera 🙂

Förutom allt jobb, inom mitt nya ämbete, som jag haft att hantera den senaste veckan så har jag haft väldigt mycket att göra (på kvällar och nätter) för att avsluta det jag påbörjade i mitt förra jobb. SteelFMhjälpen.

Jo, jag kommer genomföra den 84 timmar långa direktsändningen ifrån torget i Mariehamn (28-31dec), men det är inte det som är jobbet. Jobbet är att få allt att fungera. Alltså projektleda ett initiativ som gör skillnad för oerhört många på Åland, koordinera alla onlineauktioner, alla initiativ, alla artister som skall uppträda, alla konstnärer, kreatörer och gäster som skall besöka buren och få allt tekniskt att fungera. Det är jobbet.

De 84 timmarna på torget är en ”löneförmån” (nej, jag får inte betalt för att vara där). Att få vara en del av SteelFMhjälpen är stort, magiskt och fantastiskt. Tänk vad en liten tanke för några år sedan kan göra om man förverkligar den. Idag gör SteelFMhjälpen stor skillnad för oerhört många på Åland. Jag kommer återkomma till och skriva mer om det här lite längre fram men tusen tack till alla er som är med och gör skillnad. Ni är otroliga.

Det här kan vara mitt sista inlägg för året på den här bloggen, hoppas dock hinna med ett till, men om jag inte får till det så vill jag bara skicka med en liten film om den senaste veckan och lite om hur SteelFMhjälpen är uppbyggd kring det tekniska.

Jag kommer använda den här bloggen de kommande åren för att förklara hur jag tänker, vad jag gör, vad jag vill åstadkomma och hur jag anser att Åland bör utvecklas. Om jag även ser att prenumeranterna ökar på min Youtubekanal så kommer jag göra fler filmer likt den här framöver. (prenumerera gärna)

Hursom. Ifall det här är mitt sista inlägg för året lovar jag att 2020 skall innehålla mycket spännande och önskar er alla en riktigt GOD JUL och Ett GOTT NYTT ÅR.

Kedjereaktion

Publicerat: 28 november, 2019 i Personligt

Det är mycket på gång överallt nu. Jag har nyligen blivit utsedd som näringsministerkandidat av Veronica Thörnroos och håller som bäst på att skriva ihop ett regeringsprogram tillsammans med en arbetsgrupp med representanter ifrån alla partier som står bakom den tilltänkta nya regeringen. Om allt går som det ska kommer jag inom kort återigen få bära ett stort ansvar med frågor som rör all form av näring (förutom sjöfart), turism, jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske, arbetsmarknad och digitalisering.

Jag kommer återkomma många gånger kring tankar kring det.

Förutom att jag jobbar dagar, kvällar och helger med det ovanstående så skall alla övriga åtaganden också uppfyllas. Ett av dem är att jag lovat köra SteelFMhjälpen i år igen.
Det blir för tredje året i rad och för dig som hängt med så börjar insamlingen nästa vecka och avslutas med en maratondirektsändning ifrån torget i Mariehamn där jag och André kommer bli instängda i 84 timmar, allt för en god sak. Nämligen att samla pengar till Matbanken. Mer om det också inom kort.

Det jag dock tänkte skriva lite om idag är att jag i måndags var på Ålands Näringslivs höstmöte och pratade lite allmänt om mitt eventuellt nya jobb. Se faksimil ifrån Ålandstidningen här nedan. Det tillfället satte sedan igång en kedjereaktion.

Den kedjereaktionen bestod i att Dan-Anders Jansson fick kaffet i vrångstrupen och skrev ett inlägg på Åland Ekonomi på Facebook som genererade över 200 kommentarer, i varierande kvalité och ”snällhetsgrad”.

Det inlägget gjorde sen att Carl Kiviö på alternativsiten Ålandsnyheter vaknade till och ringde mig. Jag svarade men pågrund av dålig uppkoppling bad han att få återkomma. Vilket han gjorde via mail och jag svarade på hans frågor. Det resulterade i följande artikel.

Eftersom jag ser hur han vinklat ingressen och den ligger bakom en betalvägg samt att jag inte tänker betala för att läsa detta. Tänkte jag ändå att jag lägger upp mailet jag skickade till honom, så får du som är intresserad av vad jag sagt, läsa mina svar gratis.

Mina svar är de kursiva och med tjockare text

Från: Fredrik Karlström <fredrik@steelfm.ax>
Datum: 27 november 2019 04:54:28 EET
Till:info@alandsnyheter.com” <info@alandsnyheter.com>
Ämne: Frågor om kommentaren om 40 000 människor på Åland

Hej
Mycket att göra just nu. Men här nedan kommer några korta svar.
Med vänlig hälsning,
Fredrik Karlström

Skickat ifrån min mobil
0400 721 274


26 nov. 2019 kl. 22:18 skrev ”info@alandsnyheter.com” <info@alandsnyheter.com>:

Hej Fredrik!

Jag ber om ursäkt för den dåliga samtalskvalitén tidigare idag. Jag har försökt ringa dig igen, men inte nått fram. Därför skickar jag mina frågor till dig per e-post så hoppas jag du kan svara den här vägen.

Varför vill du att det ska bo 40 000 människor på Åland?
Åland och åländska företag behöver arbetskraft. Arbetslösheten är låg och sysselsättningen hög. Fler och fler blir äldre och lever längre så vi behöver bli fler som arbetar för att klara välfärden. Fler arbetande människor på Åland gör att ”hjulen” snurrar, hus byggs, restauranger får besök, butiker kan hålla öppet etc.

Kommer 20 000 invandrare till Åland att vara med i regeringsprogrammet?
Nej, men jag kommer jobba för att den positiva inflyttningstrenden med en befolkningsökning på ca 250 personer/år inte minskar.

Kommer 500 invandrare per år att vara med i regeringsprogrammet?
Nej, Se svar ovan.

Hur tänker du fördubbla invandringen rent praktiskt?
Uppmuntra människor att flytta hit. Delta på rekryteringsmässor, jobba för att öka antalet turister (ingen flyttar hit som inte varit hit minst en gång på besök), berätta att det är enkelt att starta företag här, bra företagsklimat, att det finns jobb, att många företag växer och söker arbetskraft.  mm

Har den nya regeringen någon politik för att öka födslotalen på Åland?
Inte på näringsavdelningen. Kommer inte stå något om det i regeringsprogrammet.  Däremot välkomnas och uppskattas givetvis varje nyfött barn som föds på vårt fantastiska BB väldigt mycket.

Enligt ÅSUB kommer antalet ålänningar att ha minskat med ca 1000 personer år 2040, ser du det som ett problem?
ÅSUB har flera olika prognoser. Jag skall göra mitt för att så inte sker. Då har vi stora problem.

På 40-talet föddes 400-500 barn per år på Åland, varför inte återgå till den tidens politik?
Därför att människor måste själv få välja hur många barn de vill ha. Jag tror inte heller att allt var bättre förr samt jag anser inte att landskapet och politiker bör eller kan bestämma över det.

Din partikollega Wille Valve sa tidigare att låga födslotal inte är några problem så länge andra människor flyttar in, håller du mer honom?
Som sagt, Åland behöver växa.

Är ålänningarna en folkgrupp enligt dig?
Det tycker jag man kan säga. En folkgrupp som är öppen och välkomnande mot andra människor som vill vara med och göra ett bra örike bättre. Vi har även många seder och traditioner vi är stolta över och försvarar. Såsom vårjakten, vårt svenska språk och vår självstyrelse.

Med 20 000 invandrare till på Åland blir ålänningarna i minoritet inte bara i Finland, utan också på Åland, är detta önskvärt?
Ålänning är man om man bor på Åland, hembygdsrätt får man om man bott här fem år, kan svenska och har för avsikt att stanna kvar och vill skapa sig ett liv här.

Med vänliga hälsningar,
Carl Kiviö
Ålands Nyheter

Steel FMs öppet hus

Publicerat: 19 oktober, 2019 i Personligt

Idag bjöd vi på Steel FM in alla kandidater till ett ”Öppet Hus” på Blomstringe. Alla partier hade fått en inbjudan om att komma och gå som de ville och prata om sina egna hjärtefrågor. Den enda inbokade debatten var mellan Janik & Uffe om public service.

Imorgon är det val och makten är i dina händer. Använd din demokratiska rätt (men även tycker jag skyldighet) och gå och rösta. Vet du inte på vem du skall lägga din röst så kan du kolla igenom den här fyra timmars videon med kandidater ifrån alla partier (förutom Ålands Demokrati, de kom inte)

Valfrid på er och trevlig helg.

Näringsministrar

Publicerat: 16 oktober, 2019 i Personligt

Sällan har så många tidigare och nuvarande näringsministrar ställt upp i ett lagtingsval som i år. Vad det beror på får andra spekulera i men lite roligt tycker jag det är.

Tycker även det är härligt att andra kandidater är hugade på just den posten. Gillar initiativet som Tom & Martin gått ut stenhårt med och att de tror på sig själva. Det är viktigt. (Finns det flera kandidater, som jag missat, som gått ut med samma kraftfulla påstående?)

Nu är ju inte valet på söndag vem som skall bli näringsminister utan vilka som skall representera Ålands folk i vårt lagstiftande parlament. Spännande är det och jag tror aldrig det vart så osäkert hur mandaten kommer fördelas, hur nästa regering kommer att se ut och vilka de 30 personerna är som blir invalda.

Om bara några dagar är kampanjandet över och Ålands väl och ve överlämnas i väljarnas händer. Vill du få en sista ordentlig dos av ett flertal kandidater (alla är inbjudna) så kommer de höras, synas och vara i Steel FMs nya lokaler (i Blomstringe) på lördag mellan klockan 11.00-15.00. Följ sändningen via Steel FMs alla kanaler eller vår sida på Facebook där vi planerar att LIVE-streama allt.

Slutspurt – val2019

Publicerat: 14 oktober, 2019 i Personligt

Plakat, skyltar, annonser, banderoller, insändare och korvgrillande politiker är det gott om just nu. Men tyvärr präglas även valrörelsen av en hel del personliga påhopp, avundsjuka, skadeglädje, skitsnack, aktiva missförstånd, hårda ord och smutskastning.

Det första är ett hälsosamt inslag i en demokrati, det andra är inte det inte. Jag hoppas att den här sista veckan kan fyllas mer av det första och mindre av det andra och att valrörelsen kan avslutas med en positiv och konstruktiv känsla istället för med en bitter eftersmak.

Det kommer en dag efter den 20:de oktober också.

En dag där 30 stycken personer kommer vara glada och 209 stycken kommer att vara besvikna. För de 30 som på söndag kväll har en plats i Ålands lagstiftande församling börjar en (troligtvis ganska lång) resa att forma en regering, En regering som skall stödas av minst 16 invalda parlamentariker. Tänk på det ni som eventuellt blir invalda, Det är lättare att komma överens med personer man respekterar och värdesätter än personer som man vet har spridit dynga runt sig.

Bland de 239 kandidaterna som ställer sig till förfogande finns verkligen personer med helt olika bakgrund, värdegrund och ideologi.

-”Väljarna har inte fel och ålänningarna får de politiker de förtjänar” sa alltid Gunnar Jansson. Så är det. Nu har ålänningarna 239 stycken olika kandidater att välja emellan och tillsammans avspeglar de hur ålänningen tycker, tänker, känner och är. Jag hoppas de positiva, glada, varma, kreativa, förändringsbenägna och samarbetsvilliga kandidaterna får stor majoritet av rösterna.

Jag delar långtifrån många av kandidaternas tankar, idéer, ideologi och visioner men jag uppskattar att de visar vad de står för, både med ord och med handling. Det gör det lättare för ålänningen att hitta en kandidat som de tror på och vill ge sin röst.

Om en vecka är alltså valet över och bland de 30 som då fått förtroendet skall ett regeringsunderlag förhandlas fram som stöds av en majoritet. Det kommer inte bli lätt efter en ganska hård valrörelse, åtta partier, många stora frågor som är olösta och en osäker omvärld runtomkring oss.

Fyra år har jag varit borta ifrån landskapspolitiken och på den tiden tycker jag debattklimatet blivit råare, investeringarna färre och framtidstron sämre. Bland annat det vill jag vara med och förändra.

Eftersom jag ställer upp vill jag givetvis att du röstar på mig, men om du av någon anledning inte gillar vad jag gjort eller drivit under mina år i politiken så vill jag ändå uppmana dig att gå och rösta.

Rösta på söndag (eller du hinner förtidsrösta ännu, fram till den 15:de) på någon person i ett parti du har förtroende för. Rösta på någon som har visat att de är seriösa och tar lagtingsarbetet på allvar, eller rösta på en ny kandidat som inte ställt upp (eller kommit in) förut som du vet kommer vara beredd på att arbeta hårt och långsiktigt med uppdraget att representera Ålands folk och arbeta för hela Ålands bästa, inte bara en viss region eller specifikt ämnesområde.

Rösta på en kandidat som är bra på värdskap, bra på att öppna dörrar, bra på att representera Åland, som är givmild, öppen, ödmjuk och framförallt bra på samarbeta med andra. Rösta på en glad, trevlig person som ser andra människor men som också andra människor vill tillbringa sin tid med. Rösta på en person som tillhör ett parti där värdegrunden och ideologin stämmer överens med din. Rösta på en person som kan ändra sig när den har fel, men som också kan stå stadigt när det blåser och inte svänger kappan efter vinden.

I politiken görs inte mycket ensamt, det görs gemensamt.

Rösta på en glädjespridare, inte en på dyngspridare.

Ålands Näringslivs valdebatt

Publicerat: 9 oktober, 2019 i Personligt

Man lär så länge man lever. Idag höll Ålands Näringsliv sin valdebatt i våra nya lokaler i Blomstringe. Det mesta gick hysat, förutom ett missöde med att första delen av debatten inte gick ut LIVE som det var tänkt. Orsaken till det var att sändningen på Facebook var kategoriserad att gå ut över Åland… (fråga mig inte varför den då inte syntes förutom för administratörerna på Ålands Näringsliv)

Sen inser jag att jag måste köpa några nya dyrare mickar, köpte en idag på världens bästa MUSIC SHOP som funkade perfekt med de andra fem jag hade krockade i frekvenserna med andra trådlösa signaler som uppstår i en byggnad när många människor träffas . Problemet är att de jag skulle vilja kostar ca €700/styck och just nu har det varit lite för mycket utgifter för mitt LIVE-stream projekt (tycker Eva :))

Hur som, bägge delarna ligger nu ute på Ålands Näringslivs Facebooksida.
Här är länken till del 1

Och här kommer del 2

Nu tar jag kväll, imorgon är en annan dag 🙂

e-röstning på Åland

Publicerat: 9 oktober, 2019 i Personligt

Alltså jag brukar inte bli arg och irriterad men det här är inte okej.
I förra regeringen och regeringsprogrammet (alltså år 2011) som jag stod bakom, skrev vi in att e-röstning skall genomföras.

Tyvärr gick det inte till valet år 2015 fastän vi avsatte både ekonomiska och personella resurser för att förverkliga detta (vilket gjorde mig frustrerad) men idag får jag höra att det tidigast blir till valet år 2023. Om det blir…? Idag avbryter man alltså e-röstningen lite drygt en vecka innan valdagen och med det ger man inte heller praktiska möjligheter för ålänningar i exil att rösta genom brev.

Det här är inte okej på ett endaste vis. Otaliga arbetsgruppsmöten, tjänsteresor och flera tjänstemän har ”jobbat” heltid med den här frågan de senaste sex-åtta åren… och resultatet är det här?

1492 stycken ålänningar drabbas nu av detta. Nej, brevröstningen är inte längre något alternativ med tanke på hur systemet är uppbyggt. Brevröster skall passera posten tre gånger innan de kan registreras…

Så vad göra nu?
För det första kan vi konstatera att det här är ett totalt misslyckande men för att försöka dämpa den demokratiska skadan som nu skett borde centralvalnämnden och Landskapsregeringen nu omedelbart ordna några mobila förtidsröstställen i exempelvis Åbo, Helsingfors, Stockholm och Uppsala (åtminstone på två ställen).

Men med tanke på att det tagit åtta år att komma till dagens beslut lär det inte hända.

Jag skäms över detta.

Tillväxt och företagsklimat

Publicerat: 2 oktober, 2019 i Personligt

Ökad inflyttning, framtidstro och världens bästa företagsklimat får fart på den ekonomiska tillväxten.  Det handlar inte om mer bidrag till fler företag.

Världens bästa företagsklimat skapas genom att vi fortsätter sköta vissa saker gemensamt och göra det bättre än på andra ställen. Såsom skola, vård, omsorg och infrastruktur men även genom att vi vågar sluta med saker som andra kan sköta bättre (privatisera mera).

Insatserna ifrån samhällets sida måste vara att uppmuntra företag till ökad förädling, ökad produktion, ökade investeringar och ökad försäljning samt motarbeta varje form av byråkratisering och krångel.

Det som på sikt skapar tillväxt och pengar till välfärd är ökad produktivitet, att man kan producera mer med de resurser som finns.

Ekonomin är cyklisk och därför är anpassningsbara system inte bara en viktig förutsättning för att möta såväl hög- som lågkonjunkturer utan även en konkurrensfördel.

På Åland har vi möjligheten att anpassa vårt samhällssystem snabbare än omkringliggande regioner och det kan vi göra tack vare att avstånden är korta mellan myndigheter, politiker, arbetstagare och näringsliv. Låt oss använda den styrkan och möjligheten mer och oftare.

Välstånd skapas inte genom politiska ingrepp utan genom att människor har möjlighet att bygga upp företag, ackumulera kapital, investera, anställa och arbeta. Det finns INTE en enstaka åtgärd som kommer att skapa ett företagsklimat i världsklass på Åland, det gäller för oss alla, regering, opposition, kommunpolitiker, myndigheter, tredje sektorn och näringsliv att skapa det klimatet tillsammans.

Ett viktig spelare för världens bästa företagsklimat och ökad tillväxt är alla våra tjänstemän. Det är oerhört viktigt att de i grunden är tillväxtvänlig, serviceinriktade och inser att tillväxt är en förutsättning för vår fortsatta välfärd. Tillväxt inom en mängd olika områden, såsom:
Befolkningen, ekonomin, företagen, bostads och våningshusen men framförallt tillväxt gällande de privata företagen. Utan företag och anställda har vi inte resurser att fördela till det jag beskrev tidigare som vi skall sköta gemensamt.

Ytterligare en viktig åtgärd för att skapa ett företagsklimat i världsklass är att politiker, tjänstemän och näringsliv träffas oftare, både informellt och formellt. Kommunikation och dialog är även det en av nycklarna till ökad tillväxt.

Beslutsfattare bör även bli tydligare och bättre på att motivera de politiska beslut de tar och framförallt inte ta nya beslut som hindrar eller begränsar företags mentala och fysiska utveckling.

Jag avslutar det här inlägget där jag började, låt oss alla jobba för att den positiva inflyttningstrenden fortsätter. Uppmuntra dina vänner och bekanta utanför Åland att flytta hit, alla är välkomna, både återflyttande och blivande ålänningar. Vi behöver bli fler ålänningar med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser.

Seminarium på Blomstringe

Publicerat: 25 september, 2019 i Personligt

Idag har det första seminariet hållits i våra nya lokaler på Blomstringevägen 12. Helt i linje, anda och stil med allt annat vi gör. Agilt.

Magnus Sandberg undrade för någon vecka sedan om det skulle vara möjligt för Ålands Kommunförbund att hålla ett seminarium om ”Kommunernas Framtid” i våra lokaler. Jag svarade direkt som jag oftast gör -”JA”. För att sedan börja fundera på hur vi skulle lösa det praktiska.

För att göra det lite mer komplicerat så erbjöd vi även kaffe/bulle ifrån Bagel Bee samt LIVE-streaming på Kommunförbundets Facebook-sida. Hur det skulle gå till och om det skulle fungera visste vi inte. Nu vet vi.

Genom att bara köra igång och erbjuda Magnus ett helt komplett produktpaket så fick vi direkt vetskap om vad som behöver förbättras och anpassas. Bla.
– TV:n behöver komma upp lite
– Husnummer på byggnaden måste fixas
– Ramp över tröskeln för rullstolar
– Garderober/klädhängare måste införskaffas
Det här var saker jag inte hade tänkt på tidigare. Hur det gick?
Toppen. På Kommunförbundets Facebook sida kan du se seminariet i efterhand.

Del 1 ->> https://www.facebook.com/kommunforbundet/videos/688536478319652/

Del 2 ->> https://www.facebook.com/kommunforbundet/videos/524901981417290/