Torskfisket på Åland

Publicerat: 9 januari, 2020 i Personligt

Torskfiskeförbudet i korthet & vår lösning :
Eu:s fiskeriministrar enades i oktober förra året om att förbjuda torskfisket i östra Östersjön från den 1 januari 2020, men samtidigt tillåta att ca 2000 ton torsk får fiskas som bifångst.

Det beslutet har resulterat i att de småskaliga, hållbara åländska yrkesfiskare som huvudsakligen livnärt sig på att fiska torsk i Ålands Hav inte längre kan göra det och deras möjligheter till inkomster abrupt upphörde vid årsskiftet.

Det här är ett beslut taget av EU:s fiskeriministrar som landskapsregeringen inte delar och som medfört stora negativa konsekvenser för en yrkesgrupp vi värnar om och som påtagligt påverkat dem drastiskt. Därför har nu sittande regering skrivit i vårt regeringsprogram följande:

”De åländska fiskarna har drabbats av EU:s stopp för torskfiske 2020. Landskapsregeringen avser att utreda möjligheterna till ett ersättningssystem för de fiskare som drabbats av torskfiskeförbudet och även se över ett eventuellt skrotningsstöd om stoppet förlängs.”

De senaste veckorna har fiskeribyråns tjänstemän förtjänstfullt arbetat på en lösning, som går ut på att vi tillsammans med ett vetenskapligt forskningsinstitut, skall igångsätta ett forskningsprojekt kring torsken runt Åland. Det finns mycket som behöver undersökas gällande torsken i östra Östersjön och landskapsregeringen ser ett stort värde och vikten i ett sådant arbete. Forskning och fakta kring torskbeståndet och dess livskraftighet är av stor betydelse för framtiden och kommande beslut.

En ytterligare positiv konsekvens av ett sådant forskningsfiske är att våra yrkesfiskare som besitter stor kompetens i att fånga torsk skulle bli de som utför det praktiska tillfångatagandet och insamlandet av materialet och kunde med det fortsätta fiska torsk inom den kvot som Finland tilldelats inom bifångstundantaget.

De yrkesfiskare som är mest beroende av torskfisket skulle kunna fortsätta fiska i förhoppningsvis ungefär samma utsträckning som tidigare år och med det ges möjlighet till inkomster det här året genom att sälja torsken vidare till uppköpare på Åland som i sin tur säljer den vidare till lokala butiker och restauranger. Detta forskningsfiske ger även en liten gnista av framtidstro i en näring som de senaste årtionden levt på marginalen och som haft väldigt mycket motgångar, ofta på grund av politiskt fattade beslut i Bryssel.

För att möjliggöra detta krävs att torskfiskarna påtar sig uppdraget att utföra en hel del åtgärder enligt givna instruktioner. Det här medför givetvis extra arbete och kostnader för yrkesfiskarna vilket de således måste bli kompenserade för. Landskapsregeringen avser således köpa denna tjänst av yrkesfiskarna och med detta säkerställa att näringen har verksamhetsförutsättningar samt att ålänningen fortsättningsvis får tillgång till god, lokalfångad torsk i detaljhandeln och restaurangerna.

Hanteringen av det här ärendet, i den nya regeringen, visar att ”kvarnarna inte behöver mala långsamt” inom det offentliga och att det går utmärkt att använda vår självstyrelse som den är ämnad.

Nämligen att göra det bästa vi kan, utifrån de situationer vi hamnar, för hela Ålands bästa och att vi tillsammans kan göra skillnad. Det här ärendet visar även styrkan i vad som går att göra när vi arbetar tillsammans mot samma mål, branschorganisationer, yrkesfiskare, politiker och tjänstemän. Det är såhär en slipsten skall dras! Tack alla inblandade, det här är ingen ”enmanshow”

Sen att den nytillträdda regeringen kan checka av ett löfte ifrån regeringsprogrammet, redan den första veckan av det nya året, gör ju inte saken sämre.

Nu fortsätter arbetet.

kommentarer
  1. […] Det har rapporterats stora nedgångar av det östra beståndet av torsk i Östersjön och med det även tagits beslut (oktober 2019) om att det inte kommer bli något riktat fiske på beståndet år 2020, vare sig i Finland eller Sverige. Skrev lite om det här>> […]

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s