Samlingshuset i Jomala

Publicerat: 15 mars, 2017 i Personligt

 Fakta och bakgrund

Ett enigt fullmäktige har konstaterat bland annat följande :

– att ett stort behov finns att göra något åt Vikingaåsens låg/mellanstadieskola gällande den undermåliga gymnastiksalen ifrån 70-talet, det faktum att vi har haft elever gått i tillfälliga baracker/moduler  i snart tio år, att barn äter skolmat i korridoren, att lärarna inte har vettiga arbetsrum (inga fönster i lärarrummet), att trafiklösningen är långt ifrån optimal, mm mm

– att jomala växer och fortsättningsvis har ambitioner att göra det, sålunda ökar behovet av fler dagisplatser 

– att en arbetsgrupp med representanter ifrån alla partier arbetat fram en första rapport med förslag på åtgärder som skulle lösa ovanstående problemen genom en satsning i kommunens kärna och absoluta centrum till en kostnad på ca 6,5 miljoner euro

– att ett enigt fullmäktige i juni förra året (17 av 17 ledamöter) gav klartecken att gå vidare med projektet dock med tillägget att kostnaderna måste ner och hålla sig kring fem miljoner.

– att arbetsgruppen har jobbat sedan dess tillsammans med alla tjänstemän, arkitekt Tiina Holmberg och prioriterat bort vissa saker ifrån det ursprungliga förslaget, hittat många smarta, kostnadseffektiva lösningar och kontinuerligt informerat fullmäktigegrupperna under resans gång

-att Jomala är den kommun i Finland som har bäst dragningskraft, är mest livskraftig, har störst inflyttning och lägsta skatteöret i Finland. 
– att det varit så i många år och vi vill att den trenden skall fortsätta

– att vi de senaste 10-15 åren har sparat, lappat, klistrat, fixat och trixat och  tackvare det har ca 12-13 miljoner euro på kontot samt att vi år  2016 beräknar göra ytterligare ett stort överskott (samtidigt som det finns elever som börjat och gått ut Vikingaåsen utan att aldrig gått i skolan utan i barackerna/modulerna utanför)

Eftersom fullmäktige ansvarar för hela kommunen och dess strategiska utveckling för framtiden är det här beslutet också väldigt viktigt ur följande synvinklar.

– kraften i att visa en handlingskraftig politisk enighet och våga ta beslut, tror vi, skapar en framtidstro som ökar kommunens attraktivitet och dragningskraft och med det att nya Jomalabor flyttar in. (Alternativet tror vi inte på)

– området kring kommunens centrum (Prestgårdenby, Kyrkby, Möckelby etc) består till stor del av fastigheter ifrån -70,-80 & 90-talet, med många äldre som snart kan tänka sig sälja sina villor och flytta till något mindre. Med en satsning kring detta område ökar attraktiviteten för barnfamiljer att flytta dit och med det värdet hos alla de som bidragit till kommunens välfärd under många decennier

– Den här satsningen är förutom ovanstående också en satsning på idrotten och motionen.  En fullstor hall kostar ca 100.000 euro mer att bygga än en mindre gymnastiksal. Orsaken till det är att alla våtutrymmen (omklädningsrum) måste finnas ändå och att idrottshallar är standardiserade paket medan gymnastiksalar måste specialbeställas, sålunda kan den nya hallen användas och utnyttjas även på kvällar för övriga Jomalabor (och andra) som inte har barn på dagis eller skola

– ytterligare så är samlingshuset även en satsning på kulturen (skolbiblioteket) som fått stå tillbaka och vars resurser dragits ner de senaste 15 åren. 

Avslutningsvis kan jag hålla med om att vi ifrån fullmäktige kunde ha varit mer transparenta och informerat mera gentemot Jomalaborna under resans gång men samtidigt kan jag tycka att det är just det här vi har val för vart fjärde år. 

Vi väljer representanter som skall se till helheten, sätta sig in i frågor och ta dom här besluten. Det här handlar om kärnan i vad en kommun skall göra. Skapa bra förutsättningar för våra barn och unga samt se till att kommunen sköts ekonomiskt förnuftigt samtidigt som vi skapar framtidstro och ökar attraktionskraften ytterligare så att fler flyttar in. 

Anser man att vi i fullmäktige resonerar fel, inte satt oss in i frågan (trots flera hundratalet arbetstimmar), sköter kommunen dåligt, så är det bara att rösta på någon annan i nästa val, eller ställa upp själv. 

Att bordlägga ärendet i det här skedet för att efterfråga andra alternativ av medborgarna och börja om från början, det hade varit oansvarigt och resulterat i bortkastad arbetstid, resurser, engagemang och göra som många andra kommuner gör, utreda, förhala och stå stilla.

Nu tar Jomala ytterligare ett steg till att fortsättningsvis vara framtidskommunen med framtidstro, tillväxt, självkänsla och drivkraft. Jag är stolt att vara en del i den här kommunen och vad vi tillsammans har åstadkommit de senaste 15 åren. 

(Är du intresserad av hur vi resonerat, vill ta del av allt material och få ställa frågor kommer ett informationsmöte hållas där arbetsgruppens ordförande Dennis Jansson och arkitekt Tiina Holmberg kommer delta och jag kan garantera att de kan svara på alla frågor.)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s