Anförande om privatiseringen av avbytarservicen

Publicerat: 5 juni, 2014 i Politik

75d55-201205171837Igår kom jag några minuter sent till plenum. Det är inte bra men jag har som princip att aldrig vara sen till möten oavsett vem jag skall träffa eller vilket möte det är. Tyvärr går det inte alltid som planerat eftersom jag har med mig själv och människor att göra. Jag har dock som mål att vara punktligare än Finnair som är ett av världens mest punktliga flygbolag, de kommer upp till en punktlighetsprocent på ca 93%. Det här var vad jag (ungefär) sa i presentationen av lagen om privatisering av avbytarservicen.

Fru Talman,
Jag är glad att äntligen få presentera ett lagförslag som varit på gång under en väldigt lång tid. Vägen hit har inte varit enkel och spikrak utan en hel del gropar och kurvor har passerats innan vi kommit där vi är idag. Resultatet som nu ligger på lagtingets bord är ett förslag som verkligen transformerats under årens lopp och nu kommer kunna bli ett föredöme för andra länder som värnar om sina djurproducenter på ett modernt, effektivt och flexibelt sätt.

Förslaget i korthet utgår från att avbytarservicen skall privatiseras, dvs. inte utförs med landskapsanställd personal, däremot kommer fortsättningsvis landskapsregeringen till en stor del finansiera kostnaderna som djurproducenterna har för sitt behov av avbytartjänster vid ledighet och vikariehjälp.

Avbytarservicen har debatterats och diskuterats mycket de senaste två decennierna och flera lagändringar av systemet har gjorts sedan EU-inträdet 1995. Senaste ändringarna i lagen gjordes 2010 och nu lägger vi den sista pusselbiten i vad som varit på gång under många år, nämligen att överföra ansvaret gällande ledighet och vikariehjälp till lantbrukaren själv, samtidigt som vi inför ett stödsystem i lag, för att kompensera de utgifter som brukaren har för att ersätta sig själv. Det ligger helt i linje med det beslut som lagtinget tog i omställningsbudgeten i juni 2012 men liggande förslag är ett betydligt bättre för producenterna. Utskottet/lagtinget säger om följer :

avbytare_textUtifrån det här, har näringsavdelningen och jag utarbetat fram flera förslag de senaste åren för att på bästa sätt säkerställa ett väl fungerande avbytarsystem som fyller brukarnas och näringens behov utgående ifrån de resurser avdelningen blivit tilldelade av finansavdelningen. Det har inte varit enkelt och som sagt många turer har det blivit, och vi har omarbetat förslaget flera gånger. Det som nu ligger på lagtingets bord har även det omarbetats väldigt mycket efter den remissrunda lagförslaget var ute på i april.

Många svar inkom ifrån många berörda parter och regeringen har lyssnat på vad näringen, branschen och hela livsmedelsklustret sagt. Det har resulterat i att regeringen och dess stödpartier har enats om att tillföra ytterligare medel än det lagtinget beslutat i kommande budgetbehandling. Allt för att på bästa sätt skapa ett modernt och flexibelt system för brukarna som även ger långsiktiga verksamhetsförutsättningar utan stora variationer i framtiden.  Men för att förklara förändringarna i nuvarande förslag mot det som gick ut på remiss vilket var skapat utifrån den ram vi hade, tänkte jag först kort berätta om det förslaget och sen om ändringarna i nu liggande förslag. Det ”mjuklandningsförslag” som gick ut på remiss i april gick i princip ut på följande:

 • Rätt till avbytare för ledighet infördes till skillnad ifrån lagtingets beslut som enbart skulle finansiera olycks/sjukdomfall
 • Rätt till 30 dagars ledighet för mjölkgårdar och 15 dagar för övriga gårdar
 • Fallande skala av delfinansieringen från 80% – 45% under åtta år
 • Normkostnad som vi föreslogs ersätta var 30 euro för avbytarföretag och 15 euro för timanställda
 • Vi skulle ersätter 8 respektive 5 timmar/gård/dag
 • Vikariehjälp vid sjuk/olycksfall skulle ersättas upp till 30 dagar med 50% (dock högst 90 euro/dag)

Det förslaget har vi som sagt reviderat, väldigt mycket. Och det som nu ligger på ert bord har förändrats väsentligt, i korthet är skillnaderna dessa:

 • Den fallande skalan på delfinansieringen alltså från 80-45% tog vi bort och lagens syfte om att upphöra efter 2022 likaså  –> Nu gäller 80% delfinansiering av kostnaderna från 2015 och ingen tidsbegränsning på lagen
 • Normkostnad som de 80% baserar sig på är: fortfarande detsamma för företag nämligen €30 men vi har ökar beloppet till €16 för timanställda
 • Vi Ersätter 10 timmar (istället för 8 timmar/dag) för mjölkgårdarna vilket är en stor förändring (60 timmar till/år), bibehåller 5 timmar/dag för övriga
 • Fler gårdar är aktuella, eftersom vi sänker djurenheten för får (fortsättningsvis fokus på heltidslantbrukare)
 • Vi utökar stöd för vikariehjälp vid sjukskrivningar och olika vårdledigheter betydligt. Vi föreslår nu att kostnaderna ersätts till 50% under 300 dagar
  (Vi höjer även beloppet de 30 första dagarna till €120/dag och €64/dag de följande 270)

Med detta förslag förbättrar, moderniserar och effektiviserar vi avbytarsystemet oerhört mycket ifrån det lagtinget fastslagit. Det är även betydligt mer flexibelt för lantbrukaren när han/hon själv kan välja när ledighet önskas utan att behöva ansöka om ledighet. Omställningen inom lantbruket har pågått redan under många år och redan idag är privata avbytarlösningar betydligt vanligare förekommande på mjölkgårdarna än landskapsanställda avbytare, faktum är att över 70% redan använder egna anställda, familjemedlemmar eller avbytarföretag. På näringsavdelningen har vi för närvarande 8 avbytare på tillsvidareavtal men endast fyra personer är i tjänst på grund av olika orsaker.

Gällande ekonomin både för djurproducenten och landskapet kan vi konstatera att det för brukaren inte är en så väldigt stor skillnad eftersom man redan idag betalar en avgift för sin avbytarservice. Beroende lite på situation och gård varierar den avgiften mellan 12-16 procent av kostnaderna och i det system som vi föreslår står landskapet för 80% av kostnaderna. För landskapets del går det inte att säga exakt på förhand vad systemet kommer att kosta, sålunda kommer förslaget i budgeten vara ett förslagsanslag. Orsaken till det är beroende på hur lantbrukaren väljer att arrangera sitt eget avbytarsystem och med det kan kostnaden för landskapet variera.

Väljer lantbrukaren ett avbytarföretag är det lite dyrare och väljer man att anställa någon blir det billigare. Sen är det givetvis omöjligt att på förhand bedöma exakt hur sjuk & vårdledigheter kommer utfalla. Förhoppningsvis håller sig lantbrukarna friskare och blir mindre sjuka  med ett välfungerande avbytarstöd anpassat till just den lantbrukaren och gården.

Orsaken till varför vi väljer att gör på det här viset är för att det skall vara så flexibelt som möjligt ur brukarens perspektiv och alla gårdar har olika behov beroende på hur gårdarna är uppbyggda. Alternativet att bara finansiera timanställda skulle givetvis vara billigare för landskapet men mindre flexibelt för brukaren och regeringen ser även väldigt positivt på att ytterligare avbytarföretag startas upp och med den här lagen kunna stimulera fler företag på landsbygden.

Gällande det arbetsgivaransvar landskapsregeringen har så kommer vi hantera vår avbytarpersonal enligt gällande principer och i första hand erbjuda omplacering till ett arbete som motsvarar arbetet enligt arbetsavtalet, eller ett annat arbete som motsvarar hans/hennes utbildning, yrkesskicklighet eller erfarenhet. Om det inte finns något annat arbete att omplacera arbetstagaren till kan personen sägas upp med iaktagande av uppsägningstid som givetvis är beroende på anställningsförhållandets längd. Eftersom det 2012 beslutades av lagtinget att privatiseringen skulle genomföras 2015 så kommer den här lagen inte som någon överraskning för någon och regeringen kommer att följa den personalförsörjningsplan som fastslogs 2009 och medverka till en så smidig övergång som möjligt.

Personligen är jag övertygad att våra duktiga avbytare kommer kunna fortsätta sitt arbete under andra förutsättningar, som anställda av en eller flera lantbruksföretag eller som privata avbytarföretagare. Med den här lagen skapar vi ett system som ger förutsättningar för en bransch att växa och utvecklas ytterligare.

Landskapsregeringen kommer även under resten av 2014 i samarbete med näringen och branschorganisationen samt hushållningssällskapet lägga resurser på att utarbeta lättillgängliga system för förmedling av avbytartjänster, både för ledighet och för vikariehjälp för att göra övergången till det nya systemet under 2015 så smidigt som möjligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s