Upphovsrätt på nätet

Publicerat: 30 oktober, 2009 i Uncategorized

Här kommer mitt inlägg om upphovsrätt på nätet som jag höll under sessionen i Stockholm.

Herr president


Kulturutskottet hade en hearing vid möte på Åland för en månad sedan gällande upphovsrätt och fildelning. En av de sakkunniga berättade att enligt en nyligen gjord studie så är över 80% av fildelarna i åldern 17-24år (alltså den största gruppen fildelare) villiga att betala för sin konsumtion av upphovsrättskyddat material om det bara var möjligt.

Problemet med fildelning uppstår när ett upphovsrättskyddat verk publiceras på en marknad men inte görs tillgänglig på en annan. Skulle markanden vara fri för konsumenten så att denne kunde ges möjlighet att köpa de produkter de önskade skulle den illegala fildelningen troligtvis minska radikalt.

Idag ges vissa människor i vissa länder förtur att inhandla dessa produkter emedan andra inte ges samma möjlighet, ett system som vi knappast skulle acceptera om det gällde andra varor och tjänster. I norden och Europa talar vi ofta om fri rörlighet men när det kommer till köp av upphovsrätt skyddat material upphör den friheten att gälla för konsumenten.

Varför?

Borde vi inte arbeta för att ta bort incitamentet för fildelningen och på så sätt få ner antalet förbrytare, vilket skulle öka möjligheten för upphovsmän att kunna ta betalt för sitt skapande samtidigt som det kulturella utbudet skulle öka på ett för alla människor likvärdigt sätt.
Gör vi inte det tror jag problemet med fildelning kommer att kvarstå.

Vad är då lösningen?

Jag tror att lösningen heter frihandel, harmonisering, motverkande av protektionism eller ”avreglering” av marknaden. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen innebär att rättighetsinnehavare måste börja se världen som en helhet istället för att dela upp världen i regioner, länder och områden för att på så sätt diskriminera och värdera människors kulturella behov utgående ifrån gränser.

Vi politiker kan givetvis inte åstadkomma detta själva men genom en dialog med näringen och upphovsmännen samt genom harmonisering av lagstiftning kan vi tillsammans arbeta för en ökad frihet för konsumenten samtidigt som vi säkrar inkomsterna och äganderätten för upphovsmännen på nätet. Samtidigt så måste även hårdare krafttag tas emot de som fortsätter den illegala fildelningen även om jag tror att det med mitt förslag skulle bli betydligt färre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s