Wheelit 2021?

Publicerat: 1 februari, 2021 i Personligt

För ganska exakt ett år sedan, innan Covid-19 pandemin, började jag skriva det här nedanstående inlägget och har haft det sparat som ett utkast sedan dess. Av förekommen anledning har det inte riktigt varit läge att tänka i dessa banor de senaste 11 månaderna, utan mest fokus har varit på den akuta krisen och parera alla tänkbara och otänkbara scenarier som uppstått i spåren under, efter och i Covid-19.

Men det kommer en dag efter den här pandemin, alla kriser har hitintills i världshistorien tagit slut och gått över. Det är jag övertygad om att den här kommer göra också. När den dagen kommer, är det ingen som riktigt vet, men jag tror det är viktigt att redan nu börja planera, fundera och agera utifrån att den dagen dyker upp och att vi åtminstone får en sommar som är bättre än den förra.

Det som skiljer den här krisen ifrån exempelvis början av 90-talet är att den inte slagit på precis alla fronter. Flera branscher går bra, vissa tillockmed bättre än motsvarande period förra året emedan andra kämpar för att överleva.

Det enda vi med säkerhet vet är att den vardag vi varit vana vid de senaste decennierna kommer se annorlunda ut de kommande åren. Jag är dock övertygad att de som kan och vill anpassa sig, tänker nytt, ställer om och ser nya möjligheter kan hitta nya vägar att utvecklas och med det bli vinnare om några år.

På Åland har vi några styrkor som väldigt få andra. Vi har byggt ett tryggt samhälle där skolorna, sjukvård, äldrevård och infrastruktur fungerar bra. Polisen utreder och löser de flesta brott som anmäls, det är nära till allt och alla och vi befinner oss mitt emellan två dynamiska storstadsområden. Vi har haft en stor inflyttning de senaste 40 åren och ingenting tyder på att den inflyttningen minskar. Snarare tvärtom, fler och fler får upp ögonen för Åland och många är på väg att flytta hit. Närturismen har alla förutsättningar att explodera de kommande åren. Här har Åland en ypperlig möjlighet. Det är oerhört positivt.

Varför skriver jag då det här inlägget? För sex år sedan drev jag igenom ett projekt som vi kallade TeamÅland. Det var ett initiativ till en kraftsamling för tillväxt och inflyttning som den landskapsregering som jag satt i då och lanserade under hösten 2014.

Som det mesta annat så var det inget nytt under solen utan liknande projekt har utförts flera gånger de senaste 20 åren.

Det första och största av dem alla var Wheelit som genomfördes år 2000. Det var ett projekt där mer eller mindre hela Åland (representanter ifrån privata näringslivet, offentliga & tredje sektorn) samlades under några dagar för att inspireras, mötas och studera hur man gör på andra ställen med ett klart mål om att få fram några konkreta projekt att förverkliga. Många idéer var långt före sin tid, några diskuteras än i denna dag och några förverkligades. Här kan du läsa tidningen som skapades som slutrapport.

Notera den unga, korthåriga dåvarande ersättaren i lagtinget i mitten 🙂

Några år därefter bestod regeringen av några andra partier och då skapades (år 2007) en tankesmedja, var hemsidan förövrigt finns kvar>> som utmynnade i den här produkten och katalogen av idéer.

Men tillbaka till Team Åland, vad var det då? Kanske du tänker. Var det samma sak fast som de övriga projekten, men tio år senare? Inte riktigt men grunden var den samma. Samla kloka, engagerade människor under ett och samma tak och göra något för Åland, tillsammans.

Tanken var att LR, tillsammans med det åländska näringslivet, branschorganisationer och tredje sektorn skulle skapa möjligheter för olika projekt som gynnar företagsklimatet, tillväxten och inflyttningen i allmänhet samt modernisering, internationalisering och digitalisering i synnerhet.

I början av januari det året arrangerades enKreativ verkstaddär över 130 personer deltog under en intensiv eftermiddag i Alandica under ledning av Teo Härén. Där uppmuntrades deltagarna att tänka lite annorlunda och sedan fortsätta tanken tillsammans med andra på hemmaplan.

Den sista februari hade totalt 65 idéer med förslag på hur Åland ska utvecklas lämnats in till landskapsregeringen. Alla som lämnade in förslag kontaktades och meddelades om hur eller på vilket sätt deras tanke, idé eller förslag kom vidare i processen, eller inte.

Vissa förslag var relativt enkelt formulerade andra var oerhört genomarbetade. Vissa lämpade sig att ta vidare i Team Åland-processen och andra var rena företagsfinansierings förfrågningar. Grundtanken med Team Åland var inte att ersätta våra befintliga finansieringsinstrument och system utan ett komplement till finansiering när flera vill göra något tillsammans.

Målsättningen med utvecklingsprojekten är att de skulle stimulera entreprenörskap, utveckla och förstärka varumärket Åland så antalet besökare, inflyttare och affärspartners ökar samt stimulera innovation och digitalisering genom satsningar på kreativa sektorer. Projekt som samlar många samarbetsparter, kluster av företag och gynnar ännu fler prioriteras, dels för att det är grunden i ”teamarbetet”, dels för att dessa ofta bör ges en extra stimulans för att konkret gå från ord till handling.

Huvudfokus låg på idéerna, som i korthet beskrivs nedan, och inte på vem som är genomförare. De fokusområden vi prioriterade då och arbetades vidare med var dessa. (den här texten är tagen direkt ifrån tilläggsbudgeten år 2014)

  • Insatser för att stärka Mariehamns roll som Ålands metropol och huvudort genom centrumutveckling, utveckling av flygförbindelserna och tillgänglighet i bred bemärkelse dessutom avsätts medel för tre mindre projekt om turistisk båttrafik, en modell för hur man aktivt stöder nya och utvecklar befintliga evenemang tas fram samt utveckling av en central evenemangs- och besökskalender.
  • Insatser på landsbygden med ett starkt mat- och upplevelsekluster riktat till både boende och besökare. Utgångsförslaget involverar nästan 100 olika företag, varav merparten är små företag i närregionen.
  • Satsning på digitalisering av skärgården.
  • Dessutom föreslås en satsning gällande ”Film på Åland”. Resurser samlas för att stärka filmklustret och få fler filminspelningar till Åland.
  • Ytterligare avsätts medel för att skapa ett tydligare varumärke och en starkare ålandsbild till nytta för såväl det offentliga som kommersiella Åland. En grupp med företag och organisationer som verkar på en internationell marknad och som marknadsför sig utanför Åland inbjuds att delta med sin kompetens i arbetet.

I budgeten för år 2015 avsattes €200.000 vilket gjorde att vi direkt kunde börja planera vidare med ett genomförande, den extra €1.000.000 som tilläggsbudgeten äskade om aktiverades i samband med att lagtinget behandlat budgeten.

Nu såhär några år senare kan jag konstatera att mycket blev bra och flera konkreta saker hände och olika initiativ lever vidare, såsom filmsatsningen, arbetet med att stärka varumärket, stärka Mariehamn som centralort (här behöver vi göra mer), rekryteringsmässor och flera satsningar kring mat och landsbygd.

Satsningen på att digitalisera skärgården finns det mer att önska kring och mycket av det ovanstående är områden som kontinuerligt behöver arbetas med.

Efter alla dessa projekt här även Bärkraft.ax kommit till. Där det satsats väldigt mycket, under flera år, på att transformera samhället på ett hållbart sätt så att alla som lever och bor på Åland skall kunna blomstra. Den senaste statusrapporten kom ut i veckan och du kan läsa/ta del av den här>>

I somras utsåg även landskapsregeringen tre olika arbetsgrupper som fick ett och samma uppdrag, nämligen att komma med förslag på hur Åland skall ta sig ur de befintliga kriser vi befinner oss i. Här kan du läsa deras rapporter. Många kloka, innovativa och konstruktiva förslag presenterades. här>> kan du se presentationen ifrån grupperna. Eller läsa rapporterna här>>.

Varför skriver jag då det här inlägget just nu? Borde vi sammanfatta allt det ovanstående under ett Wheelit 2021 process och knyta ihop de senaste 20 årens konstruktiva idéer eller räcker det med det ovanstående? Går det ens att göra i dessa Corona-tider? Kan vi träffas och vara kreativa tillsammans? Jag tror det men på ett nytt sätt.

Därför kommer landskapsregeringen anordna ett ”hybrid”-seminarium första veckan i mars med fokus på turism. Var står vi, hur ser satsningen ut för sommaren 2021, vad behöver vi tänka om, tänka nytt och vad kan vi göra mer eller annorlunda.

Häng med och kom med kloka åsikter, tankar, idéer och förslag. Jag lovar göra vad jag kan för att få med konstruktiva förslag in i tilläggsbudgeten i mars. Mer information inom kort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s