Sök kostnadsstödet

Publicerat: 28 augusti, 2020 i Personligt

På måndag den 31 augusti är sista dagen att söka det statliga kostnadsstödet. Det statliga kostnadsstödet söks via www.statskontoret.fi
(Noters bör att det finns ett tak som gör att kostnadsstödet och åländska stöd inte kan överstiga 800.000 euro.)

Det statliga kostnadsstödet
Det statliga kostnadsstödet är riktat till företag som har drabbats av en kraftig omsättningsnedgång i spåren av Corona-pandemin. Detta gäller även åländska företag. De huvudsakliga villkoren är:

  • Branschens försäljning ska ha minskat med minst 10 %. Här jämför man omsättningen i april månad 2020 med den månatliga genomsnittliga omsättningen under mars-juni 2019.
  • Företagets egna försäljning ska ha minskat med minst 30%. Här jämför man omsättningen för april-maj 2020 med den genomsnittliga omsättningen under mars-juni 2019. Om företaget har grundats efter juni 2019 ska omsättningen jämföras med den genomsnittliga försäljningen i januari–februari 2020.
  • Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är 500.000 euro och stöd som understiger 2.000 euro betalas inte.
  • Även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet omfattas av stödet.

Även företag i andra branscher kan omfattas, under förutsättning att företaget kan påvisa synnerligen vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget. 

Kostnadsstöd beviljas inte företag som den 31 december 2019 har varit företag i ekonomiska svårigheter i enlighet med EU:s regler för statligt stöd, som har försummat sina skatteförpliktelser eller som har försatts i konkurs.

Avdrag från kostnadsstödet

Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men dessa stöd dras av från kostnadsstödet. 

Följande ersättningar och stöd från annat håll avdras från kostnadsstödet:

  1. Kommunalt stöd till ensamföretagare beviljat efter den 1 april 2020 och annat stöd i syfte att lindra effekterna av coronapandemin.
  2. Det stöd till 70 procent som NTM-centralen beviljar 7.4–31.12.2020 för lägesanalys och utvecklingsåtgärder vid marknadsförings- och produktionsstörningar pga. coronapandemin.
  3. Det stöd till 70 procent som Business Finland 19.3–31.12.2020 beviljar till förutredningar och utvecklingsåtgärder kring läget av marknadsförings- och produktionsstörningar pga. coronapandemin.
  4. Stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) samt
  5. Annat än i punkt 1–4 avsett, i statsbudgeten anvisat stöd, som stadgats till lindring av följderna från coronapandemin och försäkringsersättning pga. coronapandemin.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s