Höjda avskrivningar

Publicerat: 15 april, 2020 i Personligt

Dagens inspel i lagtingsdebatten.
Eftersom finansminister Torbjörn Eliasson i kraft av sin ålder idag arbetar hemifrån och på distans presenterar jag detta lagförslag. (du hittar det här>>)

Landskapsregeringen föreslår att en lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar för skatteåren 2020–2023 görs tillämplig vid kommunalbeskattningen genom en blankettlag. I riket trädde den lagen i kraft vid årsskiftet

Den föreslagna lagen är tidsbunden och ger skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra en dubbelt så stor avskrivning på anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar som tas i bruk under dessa år.

Den höjda avskrivningsrätten innebär att det på den icke avskrivna anskaffningsutgiften för nya maskiner och anläggningar i stället för den ordinarie avskrivningen på 25 % får göras en årlig avskrivning på högst 50 %

När den tillfälliga lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar antogs av riksdagen var det en åtgärd för att stödja tillväxten och sysselsättningen med skatteincitament och syftet med åtgärden är att öka de privata investeringarna.

Landskapsregeringen anser att åländska företag, näringsidkare och jordbrukare bör ha samma möjligheter att göra avskrivningar på liknande sätt som företagare i riket.

Därtill delar landskapsregeringen statens syn och anser att lagförslaget är bra, för även om investeringar kanske inte är det första en stor del av företagen på Åland tänker på just nu i dessa Corona-tider, så finns det fortfarande sektorer som går väldigt bra och har kontinuerligt behov av investeringar, det här förslaget är bra för företagen.

Landskapsregeringen föreslår därför att lagen om höjda avskrivningar under åren 2020–2023 görs tillämplig här genom blankettlagstiftning under samma tidsperiod som i riket.

Lagstiftningsbehörigheten på skatteområdet är delad mellan lagtinget och riksdagen. När det gäller skatt till kommunerna hör lagstiftningsbehörigheten till lagtinget medan behörigheten vad gäller skatt till staten hör till riksdagen.

Eftersom vi har lagstiftningsbehörighet när det gäller kommunalskatt gäller den finska lagen om avdrag för närvarande bara vid statsbeskattningen på Åland, men genom de här förslaget kommer den att gälla även vid kommunalbeskattningen.

  • höjda avskrivningar innebär höjda avdrag, vilket leder till lägre skatteintäkter för kommunerna under åren 2020–2023
  • samtidigt leder de höjda avskrivningarna till att anskaffningsutgifterna skrivs av snabbare, vilket beräknas leda till höjda skatteintäkter för kommunerna under åren 2024–2027
  • för att kompensera förändringarna i skatteintäkter för kommunerna har man i riket ändrat fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna under dessa år
  • lagförslaget innebär att de åländska kommunerna kompenseras på samma sätt som kommunerna i riket
  • lagförslaget innebär också att den totala skattesatsen (till stat och kommun) för företagen på Åland är oförändrad

Så herr Talman. Landskapsregeringen föreslår alltså att skattesatserna för samfund och samfällda förmåner vid kommunalbeskattningen ändras under  år 2020-2023 i enlighet med lagförslaget så att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade under hela perioden, det vill säga 20 respektive 26,5 %.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s