Team Åland – fortsättningen

Publicerat: 21 april, 2015 i Politik

TeamÅlandTeamÅland var ett initiativ till en kraftsamling för tillväxt och inflyttning som landskapsregeringen lanserade under hösten 2014. Tanken var att vi, tillsammans med det åländska näringslivet, branschorganisationer och tredje sektorn skall skapa möjligheter för olika projekt som gynnar företagsklimatet, tillväxten och inflyttningen i allmänhet samt modernisering, internationalisering och digitalisering i synnerhet.

I början av januari arrangerades en kreativ verkstad där över 130 personer deltog under en intensiv eftermiddag, (läs mer om den här>>) där deltagarna uppmuntrades att tänka lite annorlunda och sedan fortsätta tanken tillsammans på hemmaplan. Den sista februari hade totalt 65 idéer med förslag på hur Åland ska utvecklas lämnats in till landskapsregeringen. Alla som lämnade in förslag kommer kontaktas och meddelas om hur eller på vilket sätt deras tanke, ide eller förslag kom vidare i processen, eller inte. Vissa förslag var relativt enkelt formulerade andra var oerhört genomarbetade. Vissa lämpar sig i Team Åland-processen och vissa var rena företagsfinansierings förfrågningar.

Grundtanken med Team Åland var inte att ersätta våra befintliga finansieringsinstrument och system utan ett komplement till finansiering när flera vill göra något tillsammans.

En beredning som har involverat såväl Tillväxtrådet som Samordningsgruppen för Turismstrategin har resulterat i ett antal förslag som nu föreslås vidareutvecklas i samråd, tillsammans i ett teamarbete.

Målsättningen med utvecklingsprojekten är att de ska stimulera entreprenörskap, utveckla och förstärka varumärket Åland så antalet besökare, inflyttare och affärspartners ökar samt stimulera innovation och digitalisering genom satsningar på kreativa sektorer. Projekt som samlar många samarbetsparter, kluster av företag och gynnar ännu fler prioriteras, dels för att det är grunden i ”teamarbetet”, dels för att dessa ofta bör ges en extra stimulans för att konkret gå från ord till handling.

Huvudfokus ligger på idéerna, som i korthet beskrivs nedan, och inte på vem som är genomförare. Nästa steg blir nu att inleda diskussioner med de parter som berörs, korsbefrukta olika branscher, organisationer och utförare med varandra, tillsammans med landskapsregeringen och sedan besluta om genomförandet. För att samla aktörer, vilket är grunden med team-tanken, föreslås att insatser görs som riktar in sig på utveckling av alla regioner på Åland. De fokusområden vi prioriterar och kommer att arbeta vidare ifrån är följande, den här texten är tagen direkt ifrån tilläggsbudgeten:

  • Insatser för att stärka Mariehamns roll som Ålands metropol och huvudort genom centrumutveckling, utveckling av flygförbindelserna och tillgänglighet i bred bemärkelse dessutom avsätts medel för tre mindre projekt om turistisk båttrafik, en modell för hur man aktivt stöder nya och utvecklar befintliga evenemang tas fram samt utveckling av en central evenemangs- och besökskalender.
  • Insatser på landsbygden med ett starkt mat- och upplevelsekluster riktat till både boende och besökare. Utgångsförslaget involverar nästan 100 olika företag, varav merparten är små företag i närregionen.
  • Satsning på digitalisering av skärgården.
  • Dessutom föreslås en satsning gällande ”Film på Åland”. Resurser samlas för att stärka filmklustret och få fler filminspelningar till Åland.
  • Ytterligare avsätts medel för att skapa ett tydligare varumärke och en starkare ålandsbild till nytta för såväl det offentliga som kommersiella Åland. En grupp med företag och organisationer som verkar på en internationell marknad och som marknadsför sig utanför Åland inbjuds att delta med sin kompetens i arbetet.

I budgeten för 2015 avsattes €200.000 vilket gör att vi direkt kan börja planera vidare med ett genomförande, den extra €1.000.000 som tilläggsbudgeten äskar om aktiveras i samband med att lagtinget behandlat budgeten och klubbar den i månadskiftet maj/juni.

Nu kör vi!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s