Åland 2.0

Publicerat: 22 januari, 2014 i Politik

Logo_aland_mediumEtt initiativ för en modernare Ålandsbild som skall leda till ökat entreprenörskap, inflyttning, hållbarhet, innovation, digitalisering och tillväxt.

Bakgrund:
Den 26-27 januari 2000 deltog jag i ett projekt kring temat ”hur nya idéer kan samverka för utveckling och tillväxt för Åland”. Projektet kallades Wheelit där ca 60-70 stycken ledande personer ifrån näringsliv och offentlig förvaltning ägnade två intensiva dagar med fokus på ”framtid och IT”.

Såhär 14 år senare kan jag konstatera att mycket var oerhört rätt tänkt, mycket gjordes, samverkan stärktes och många av de som var med då tänker idag tillbaka på projektet som något oerhört positivt. Intressant är att många frågor/förslag/lösningar/tankar fortfarande är aktuella och kan appliceras på dagens utmaningar. Projektet resulterade i en framtidstidning som distribuerades över hela Åland.

Min tanke:
Jag har de senaste månaderna vid flertalet tillfällen diskuterat med flera relevanta personer, organisationer och företag om att det skulle vara dags att initiera ett likartat projekt igen. Jag känner också att det finns en stark vilja och samsyn att genomföra något liknande tillsammans. Landskapsregeringen har även i budgeten för 2014 visat en vilja att arbeta för ett sådant förverkligande.

Mitt förslag skulle vara att vi gör en liknande gemensam storsatsning för att flytta fram positionerna och återigen visa att när vi gör något tillsammans kan vi förverkliga det omöjliga. Förslagsvis skulle fokus ligga på att modernisera bilden av Åland genom ökat entreprenörskap, inflyttning, hållbarhet, innovation, digitalisering och tillväxt. Med utgångspunkt ifrån alla våra styrkor, förutsättningar och framgångsfaktorer skulle vi sätta fokus på framtiden.

Tillsammans skulle vi arbeta fram konkreta lösningar, förslag och insatser för de utmaningar som Åland står inför, särskilt gällande den åldrande befolkning och de trender globaliseringen medför. Ökad samverkan för att bidra till ökad inflyttning av människor och företag, ökade investeringar och ett hållbart Åland.

Projektet skulle kunna lägga grunden för bland annat:
– utvecklat företagande, entreprenörskap och innovation
– en kraftsamling för ökad inflyttning (som ex. konkretisera målsättning om 2000 studeranden på högskolan inom tio år)
– hur vi tar tillvara digitaliserings möjligheter både för offentlig sektor och företag.

Allt ur ett hållbarhetsperspektiv med basen ur en gemensam bild om vad som är ett framgångsrikt modernt Åland.

Ett genomgående och övergripande mål/syfte skulle vara att skapa en modernare bild av Åland som ett av världens bästa ställe att leva och bo på genom:
– att ta fram Ålands ”DNA” => hitta de egenskaper som förenar och förstärker oss alla
– skapa en modernare och gemensam Ålandsbild
– att utarbeta konkreta ”joint marketing”- projekt

Hur går vi vidare:

 • En liten effektiv styrgrupp tillsätts som klart och tydligt har ansvaret att prioritera verksamheten, inriktningen och de aktiviteterna som behöver göras för att nå målen vi tillsammans sätter upp.
 • Därefter tillsätts en aktiv projektgrupp bestående av förslagsvis:
  – En projektledare (på deltid/timbasis) med klart och tydligt uppdrag för att förverkliga projektet Åland 2.0. Projektledaren behöver vara en flink, arbetsam, driftig, social person med goda kunskaper och stort förtroende i och om det åländska näringslivet/samhället.
  – En duktig kommunikatör med stor erfarenhet av sociala medier
  – Landskapets näringslivsutvecklare (för praktiska arrangemang) 
 • Projektledaren/gruppen får i uppgift att under våren/sommaren förankra, informera, leta medfinansiering, samarbetsparter och deltagare.

Tidpunkt / konkretisering
Styrgrupp tillsätts och börjar arbeta i februari/mars. Projektledare anlitas under våren där förankringsprocessen inleds, forum startas, arbetsgrupper/deltagare utses och tankeverksamheten inleds. Kulmen nås några veckor efter Näringslivsdagen (som även har fokus på framtiden) i september-oktober där ett tvådagars event genomförs som kunde börja en torsdagseftermiddag med föreläsning, workshop och seminarium för att därefter ta deltagarna ombord på en färja till förslagsvis Tallinn.

Där besöker de olika arbetsgrupperna intressanta framgångsrika institutioner, företag och organisationer för att sedan på vägen hem sammanfatta vår gemensamma framtidsvision hur vi likt ”Wheelit” konkretiserar de åtgärder vi kommit fram till.

Istället för en ”analog tidning” som förra gången skulle projektet/tankarna/förslagen förankras hos ålänningarna och delaktighet skapas virtuellt via alla tänkbara sociala medier, forum och digitala distributionskanaler. Dessa kanaler skulle användas både före, under och efter evenemanget.

Några ytterligare tankar :

 • Viktigt att koordinering / ta tillvara alla de projekt som redan pågått och är på gång
  (exempel: http://www.tankesmedjan.ax , Omställning Åland, Turismstrategin, etc)
 • Viktigt med uppföljningsmöten vintern 2014 för stämma av hur de olika åtgärderna börjat implementeras
 • Inse att sammansättningen av deltagarna är oerhört viktig, min tanke är att det totalt skulle involvera ca 60-70 personer (fördelat förslagsvis på ca 30% högskolestuderande, 50 % ifrån näringslivet och 20% politiker/tjänstemän)

Jag är övertygad att om vi samlar visionära personer under ett drygt dygn för att tillsammans ta fram en modern bild av Åland så skapas det kreativa nya tankar, konstruktioner och konstellationer som kan generera resultat som andra regioner aldrig kan göra på samma sätt. Vi har gjort det förut, vi kan göra det igen.

Känner du att detta är ett projekt som du gärna vill vara med på ifrån början, tag kontakt så lovar jag hålla dig informerad hur arbetet framskrider.

kommentarer
 1. […] vem som fick följa med. Min tanke var att förutsättningslös föra ett samtal om det jag kallar Åland 2.0. Personerna jag valde ut den här gången hade alla tagit kontakt efter att ha läst på Facebook […]

  Gilla

 2. […] kommer till sidan här>>  och till inlägget om Åland 2.0 här>> men eftersom jag vet att alla inte har Facebook så ville jag även sätta upp det på bloggen så […]

  Gilla

 3. Kul förslag – jag är intresserad.

  Gilla

 4. Anonym skriver:

  Du är full av ideer och kreativ du. Fortsätt med det och fortsätt berätta vad du gör. Skulle vilja veta lite mer om det där andra projektet ifrån 2000, vad kom det riktigt ut ur det?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s