Omnämnd vid namn i Finlands riksdag

Publicerat: 11 maj, 2012 i Uncategorized

Pressmeddelande:
Riksdagsledamot Lauri Heikkilä (sf) har till riksdagens talman lämnat ett spörsmål om vårfågeljakten på Åland. I spörsmålet redogör han för gällande EU-bestämmelser och den finländska lagstiftningen vad gäller vårfågeljakt. Han tar också upp EG-domstolens dom 15.12.2005 mot Finland för brott mot fågeldirektivet, vilken ledde till att all vårfågeljakt, utom jakten på alfågel, förbjöds i Finland. Finland har, efter en begäran om utredning från EG-domstolen, därefter också förbjudit jakten på alfågel, för att undvika en ny fällande dom.

Ledamot Heikkilä konstaterar vidare att ”Åland har emellertid fått specialbehandling och fortsätter sitt olagliga förfarande, där gällande lag och gemenskapsdomstolens beslut inte följs. Ålands näringsminister Fredrik Karlströmär inte alls orolig för EU-kommissionens reaktion. Staten har i allmänhet varit mycket snar att kritisera till exempel grannländerna för miljöbrott, men Åland har sina egna specialrättigheter oberoende av lagstiftningen.”

Ledamot Heikkilä påpekar i sin långa redogörelse till att det i fågeldirektivet nämns att vårfågeljakt är förbjuden om samma art kan jagas på hösten och konstaterar att ejder är den nästvanligaste sjöfågeln på Åland under hösten. Han hänvisar till utlåtanden både från Sveriges Ornitologiska sällskaps och från Bird Life som konstaterar att ”Ålands hänsynslöshet” i värsta fall kan leda till att man även i övriga länder i Europa inleder sådan jakt, vilket skulle vara ännu mera ödesdigert för ejderstammen.

Till sist ställer han frågan -"Tänker regeringen ingripa i den mot den gällande lagstiftningen stridande vårfågeljakten och försätta Åland i en likvärdig ställning i förhållande till övriga Finland och Europa?"

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen har besvarat frågan och konstaterar i sitt svar att Åland enligt 120 § i Finlands grundlag har självstyrelse enligt vad som bestäms i Självstyrelselagen för Åland. Regeringen har inte behörighet att ingripa i frågor som omfattas av den lagstiftningsbehörighet landskapet har enligt självstyrelselagen, utan landskapet ansvarar själv för dessa frågor.

Mer information fås av:

Britt Inger Wahe
Informationssekreterare/Information Officer
Ålandskontoret
Georgsgatan 9 A 4
FIN 00120 Helsingfors

Tfn +358 (0)9 605926 mobil +358 (0)40 5501144

kommentarer
  1. anonymous skriver:

    Anonymous writes:Sannfinländarna är nog mera ute efter att misskreditera svensktalande ålänningar än omtänksamma om sjöfåglar. Det är knappast förvånande att de varken känner till Finlands grundlag eller det faktum att vårjakten till punkt och pricka följer fågeldirektivet.Finland friskriver sig naturligtvis inte från någonting de inte har att göra med, åtminstone inte så länge sannfinländarna är i minoritet.

    Gilla

  2. anonymous skriver:

    Anonymous writes:Detta betyder att Finland friskriver sig från allt ansvar när det gäller vårjakten. Den dag böterna för denna lagstridiga jakt skall betalas så betalar Åland böterna.Tobben och Fredrik kan ju dela på dem så blir det rättvist.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s