Skickade in en insändare till HBL om upphovsrätt

Publicerat: 11 november, 2009 i Uncategorized

Enligt en nyligen gjord undersökning är fler än 80% av fildelarna i åldern 17-24 år, dvs. den största gruppen fildelare, villiga att betala för sin konsumtion av upphovsrättskyddat material om det bara vore möjligt.

Problemet med fildelning uppstår bl.a. då ett upphovsrättskyddat verk publiceras på en marknad men inte görs tillgänglig på en annan. Skulle marknaden vara fri för konsumenterna att köpa de produkter de önskade så tror jag att den illegala fildelningen skulle minska radikalt.

Idag ges människor i vissa länder förtur till dessa produkter medan andra får vänta på att de eventuellt släpps på deras respektive marknader, ett system som vi knappast skulle acceptera ifall det gällde andra varor och tjänster. Skall ägaren till ett upphovsrättskyddat verk kunna neka någon att köpa det om det lagts ut på en marknad till försäljning? Jag anser inte det. I norden och Europa talar vi ofta om fri rörlighet men när det kommer till köp av upphovsrättskyddat material upphör den friheten att gälla.
Incitamentet för fildelningen borde tas bort och marknaden ges möjlighet att fungera utan gränser, detta skulle leda till färre fildelare vilket i sin tur skulle öka möjligheten för upphovsmännen att få betalt för sitt skapande. Samtidigt skulle det kulturella utbudet öka på ett för alla människor likvärdigt sätt. Gör vi inte detta tror jag problemet med fildelning kommer att kvarstå.

Jag tror att lösningen på problemet med fildelning heter frihandel, harmonisering och motverkande av protektionism dvs. en ”avreglering” av marknaden. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen innebär var för sig att rättighetsinnehavare måste börja se världen som en helhet istället för att dela upp den i regioner, länder och områden och på så sätt diskriminera eller värdera människors kulturella behov olika och utgående ifrån tänkta gränser.

Vi politiker kan givetvis inte åstadkomma detta ensamma men genom en dialog med näringen och upphovsmännen samt genom harmonisering av lagstiftning kan vi tillsammans arbeta för en ökad frihet för konsumenten samtidigt som vi säkrar inkomsterna och äganderätten för upphovsmännen. Vi måste även i fortsättningen ta i med krafttag emot de som fortsätter den illegala fildelningen men de politiska krafterna bör inte i första hand läggas på att kriminalisera, jaga och övervaka stora delar av befolkningen utan istället på att anpassa spelreglerna på marknaderna till den nya tid vi lever i.

Fredrik Karlström, Åland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s