Finansiering av landsbygdsnäringar

Publicerat: 12 december, 2022 i Personligt

Presenterade ett lagförslag>> idag om finansiering av landsbygdsnäringar. Jag sa såhär:

Ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar
Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar antas som ersätter den nuvarande landskapslagen. Denna nya lag ska tillämpas under perioden 2023 – 2027. Lagförslaget grundas på Europeiska unionens lagstiftning och strategiska planer.

Den föreslagna lagstiftningen motsvarar till tillämpliga delar rikets lagförslag till lag om verkställighet av vissa jordbruksstöd och lag om ersättningar för landsbygdsutveckling.

En ny lag måste tas fram för att reglera jordbruksstöd under den kommande finansieringsperioden. Detta eftersom den nuvarande lagen inte längre är förenlig med Europeiska unionens ändrade bestämmelser. Den nya lagen kommer att ge medlemsländerna ett ökat ansvar för politikens genomförande och därför måste den innehålla mer omfattande landskapslagstiftning.

För att förenkla och göra lagstiftningen så ändamålsenlig som möjligt kommer den nya lagen att reglera alla åtgärder i den strategiska planen, både areal- och djurbaserade stöd samt projektbaserade stöd som investeringsstöd till jordbruk och livsmedelsföretag.

En ändring jämfört med nuvarande förfaranden är att stödansökningar i framtiden endast kan göras elektroniskt, med vissa undantag. Detta förväntas inte innebära några större förändringar för majoriteten av stödsökandena, eftersom över 95% redan ansöker elektroniskt. E-tjänster kommer att bli allt viktigare, bland annat på grund av det nya systemet för arealmonitorering. Ur den sökandens perspektiv är en stor förändring att möjligheterna att ändra ansökningar ökar.

Kommissionens utgångspunkt är att politiken ska bli mer resultatorienterad och fokusera mindre på regelefterlevnad. Medlemsländerna får ett ökat ansvar för politikens genomförande. Målen för politiken, med därtill kopplade krav och indikatorer är precis som idag, gemensamma på EU-nivå. 

Skillnaden jämfört med idag är att medlemsländerna i större utsträckning ska ansvara för utformningen av administration och regler kopplade till de åtgärder som väljs av respektive land. Denna ökade handlingsfrihet innebär även att mer omfattande landskapslagstiftning behöver tas fram än under den nuvarande programperioden.

Kort sammanfattning :

  • Det är en teknisk lag, detaljer regleras i förordning
  • Det som regleras här är saker står i princip i cap-strategin
  • Lagen är omfattande eftersom mycket som tidigare varit reglerat i förordning nu förväntas regleras i nationell lagstiftning
  • Viktigt att reglera för att garantera gott rättskydd till kunderna/brukarna
  • Lagen möjliggör att vi tar i bruk avancerade tekniska system som underlättar och minskar byråkratin samt risken att göra fel för lantbrukaren

Med beaktande av att den nya perioden för jordbruksstöd inleds i januari 2023 är avsikten att den förslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och ge grund för nya landskapsförordningar i vilka lagstiftningen ytterligare specificeras.  
Sålunda är landskapsregeringens önskan att det här lagförslaget behandlas så skyndsamt som det bara är möjligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s