Budgetpresentation – alldeles för kort

Publicerat: 18 november, 2014 i Politik

10714132_10152393083372397_5337452688352124236_oDet blir inte alltid som man tänkt. Trodde jag skulle hinna med att presentera näringsavdelningens budget för 2015 på fem minuter (plus moms). Men det gick inte… fanns mycket jag inte ens kom in på och mycket till jag skulle vilja ha sagt. Får fortsätta i spörsmålsdebatten som blir i början av december. Hur som helst, här kommer en del av det jag sa och tänkte säga 🙂 sen hade jag tänkt säga en hel del till som inte var nedskrivet.

Fru talman
Jag brukar hålla ett ganska långt allmänt anförande till budgetdebatten varje år. Men i år är riktlinjerna klara. Fem minuter ifrån varje minister och ansvarsområde. Jag kommer hoppar över hela det långa kapitel som jag tänkt hålla om näringspolitiken och återkommer med det, i den spörsmålsdebatt om närings- och arbetsmarknadspolitiken som oppositionen vill ha och skall hållas i december.

I det här anförandet tänkte jag försöka kortfattat berätta om innehållet under några huvudmoment, och sedan har jag valt att lägga fokus och presentera ett konkret projekt som vi lanserar och kallar TeamÅland.

Men först kort om vad tjänstemännen och jag kommer arbeta mycket med nästa år:
– Mesta tiden kommer nog att gå till de nya europeiska Struktur och investeringsfonderna.  De lanseras nästa år och pengarna som de omfattar kan börja arbeta i det åländska samhället från början av 2015. Arbetet med ramarna har pågått under flera år och skall nu verkställas kring de operativa programmen som tagits fram för varje specifik fond.
Som ni vet pågår programmen fram till 2020 och omsätter tillsammans ca 75 miljoner euro, offentliga medel. Till dessa miljoner kommer en motfinansiering ifrån näringslivet och organisationer på nästan lika mycket.
– Samtidigt som de nya programmen inleds skall det gamla strukturprogrammen slutföras, pengarna i de programmen är tidigare budgeterade men kan användas sista året under 2015. Senast igår gick näringsavdelningen ut med information om detta bland annat på avdelningens facebooksida. citat ”Ännu finns medel kvar att söka inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. Stöd kan sökas för etablering av företag eller för utveckling av exporterande företag med färre än 10 anställda. Projekten behöver genomföras under första halvåret 2015 och avslutas senast den 30 juni 2015. Stöd kan beviljas till företag verksamma inom till exempel tillverkningsindustrin, tjänstesektorn eller turism”
– 2015 blir alltså ett år där vi lanserar de nya EU-programmen samtidigt som vi avslutar de gamla. Det innebär några saker, väldigt mycket pengar i omlopp för näringslivet och organisationer men även mycket extra arbete för tjänstemännen på avdelningen.

Till detta, har vi även det nationella företagsstöds momentet, alltså stödet som bland annat går till företag som satsar på export och internationalisering samt investeringar inom turism/tillverkningsindustri. Pengar som vi beslutar över själva utan att behöva gå via strukturfonderna och de operativa programmen. Det momentet är lika stort som i förra årets budget -> alltså 1.2 miljoner euro, vilket var betydligt mycket mer än vad de varit de senaste åren, orsaken till att det ökades så mycket 2014 var strukturprogrammen tidsförskjutning -> Det här året ville vi vara beredda och kunna stimulera satsningar för ökat tillväxt, vilket vi gjort.

Jag har hört oppositionens retorik som säger att det är mindre överföringar till näringslivet år 2015.

Till det vill jag säga att det inte finns någon anledning att budgetera luft. Vi har pengar kvar i den rekordpott vi tillförde 2014 till just det nationella företagsstöds momentet i tilläggsbudgeten, pengar som vi kan och kommer använda nästa år och att bara öka detta moment leder inte automatiskt till mer aktiviteter i näringslivet.

De 1,2 miljoner euro vi budgeterar för nu, räknar vi med att motsvarar den efterfrågan som finns ute i näringslivet. Det nationella företagsstödet tillsammans med de oanvända medel ifrån tidigare år, samt alla de miljoner som sätts igång med de nya EU:s struktur- och investeringsfonderna parallellt med medlen som finns i avslutningen av det gamla programmet medföra att det nog aldrig tidigare funnits så stor beredskap ifrån någon regering att möta upp de investeringar och satsningar som näringslivet vill göra, som år 2015.

De nya programmen är inte heller budgeterade årsvis utan totalt för hela perioden, så finns det vilja ifrån lantbruket och det övriga näringslivet att investera för framtiden så finns en väg för oss och medel tillgängliga för att hjälpa till.

– Vi kommer även arbeta vidare med en aktivare arbetsmarknadspolitik där en ny lagstiftning lämnas till lagtinget i början av året: Den kommer innehålla förslag på förändringar såsom fler möjligheter till utbildningsinsatser för arbetslösa, åtgärder som bättre tillvaratar möjligheter för personer med nedsatt arbetsförmåga, det ger AMS ett större utbud med insatser för en aktiv arbetslöshet samt insatser för att minska administrationen inom myndigheten, Den innehåller förslag på att arbetslösa ska få pröva på en utbildning före reguljär ansökan till skola, att yrkesinriktad sysselsättningsutbildning anordnas för grupper av Ålands gymnasium och för enskilda av Ams och att arbetslösa ska få avsluta eller genomföra en utbildning med bibehållen arbetslöshetsförmån då det bedöms väsentligt underlätta återgången till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

– vi kommer att förstärka Skärgårdsnämndens status och även tillföra mer pengar till den gentemot tidigare år och

Ålands Teknologicentrum kommer under året genomgå en förvandling och flyttas till infrastrukturavdelningen. I den transformeringen förändras ÅTC till ÅTEC => Ålands teknologi och energi centrum, helt enkelt för att vi vill sätta mer fokus på och göra en förstärkning inom energiutvecklingsområdet,

– vi kommer även arbeta vidare med privatiseringen av avbytarverksamheten

Det här var ett axplock av vad näringsavdelningen kommer arbeta med nästa år. Men nu tänker jag använda resten av min tid att förklara projektet TeamÅland, som jag förstått att oppositionen förundrat sig lite över.

Team Åland – en kraftsamling för tillväxt och inflyttning.
Det är en tvåstegsraket för landskapsregeringen att tillsammans med åländska näringslivet/samhället skapa möjligheter för olika projekt som gynnar företagsklimatet, tillväxten och inflyttningen i allmänhet samt modernisering, internationalisering & digitalisering i synnerhet- Alltså tillsammans utföra gemensamma utvecklingsprojekt till nytta och gagn för hela Åland.

Utvecklingen av det åländska näringslivet är inte i första hand något för politiker att besluta om. Politiker ska skapa förutsättningar så att det går lätt för näringslivet att förändras, förnyas och förbättras.

TeamÅland blir ett verktyg för att stimulera till mer samarbete, mer ”korspollinering” mellan olika branscher, mer innovation och kreativitet. Det kan exempelvis handla om hur vi sporrar till: mer entreprenörskap, att utveckla varumärket Åland, att underlätta för fler utländska investeringar, att skapa system för kompetensrekrytering, en attraktivare ”ålandsbild” för besökare, inflyttare och affärspartners, gemensamma exportsatsningar, helt enkelt åtgärder som skapar ett ännu bättre företagsklimat anpassat efter det åländska näringslivets önskan och behov för framtiden. Allt med ett övergripande ”digitaliseringstänkande” som genomsyrar allt.

TeamÅland är inte ett nytt sätt att finansiera enskilda företag utan ett komplement till alla de traditionella företagsstöd och de struktur- och investeringsfonder som regeringen handhar och som jag nämnde tidigare. TeamÅland är ett verktyg för att stödja näringslivet ur ett bredare perspektiv.

Första steget i raketen består av att vi tar fram konkreta utvecklingsprojekt, och för det ändamålet finns 200.000 euro upptaget i budgeten för år 2015. Det beloppet blir ett konkret verktyg att tillsammans med näringslivet ta initiativ och genomföra olika projekt som leder mot de gemensamt uppsatta målen.

Arbetet är redan igång, och jag har haft flera möten med både Ålands Näringsliv och Visit Åland kring detta och de ställer sig mycket positiva till detta projekt. Flera andra aktörer har redan visat intresse att vara med om den här resan och vi vill engagera så många som möjligt. Vill ni veta mer om detta så lanserar idag en sida där all information kommer finnas och där TeamÅlands resa kommer skildras. Ni hittar informationen på www.teamaland.com  och jag vill redan nu marknadsföra ett tillfälle i början av året (förutsatt att lagtinget beviljar medel) där alla bjuds in för att tänka kreativt tillsammans för framtiden. 13 januari är datumet. Anmäl er via hemsidan.

Det andra steget i raketen, som jag förstått att varit oklart för oppositionen att förstå, består sedan i ett riktigt stort kraftpaket på ytterligare 1 miljon euro att användas under 2015 och framåt för att genomföra och implementera de aktiviteter som vi gemensamt beslutar att gå vidare med. De projekten kommer vi återkomma till i första tilläggsbudgeten i mars, det gör vi för att sätta press på oss själva och näringslivet att verkligen komma fram med konkreta förslag, som sedan lagtinget får vara med och debattera. TeamÅland är ett sätt att gå ifrån ord till handling, och göra det nu.

De ledord som TeamÅland har att förhålla sig till, är att det som skall göras, skall göras tillsammans och bör gynna:  Tillväxt, Inflyttning, Modernisering, Digitalisering & Internationalisering

Tanken är att inom var och ett område som initieras så startas långsiktiga utvecklingsarbeten som helt eller delvis kan finansieras av landskapsregeringen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s