Växtskyddsmedelslagen

Publicerat: 25 april, 2012 i Uncategorized

Växtskyddsmedelslagen
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning om växtskyddsmedel. Den här lagen är en anpassning till de nya EU-bestämmelserna och landskapsregeringen har konstaterat att smidigast är att likforma vår lag med rikets lagstiftning. Det här lagförslaget innehåller inte så mycket politik utan är en lag om att finlands växtskyddsmedelslag FFS1563/2011 skall tillämpas i landskapet och att alla förvaltningsuppgifter som enligt den lagen ankommer riksmyndigheterna skall dessa skötas av landskasregeringen.

Lagen om växtskyddsmedel är således en blankettlag och till största del en anpassning för att göra EU till lags, jag tänkte kort gå igenom de viktigaste paragraferna i lagen.

§5Språkkravet stipulerar att alla anvisningar, anteckningar och relevant information för att sälja och hantera/använda växtskyddsmedel skall vara på svenska.

§6 alla växtskyddsmedel som är godkända att användas på Åland skall finnas i ett elektroniskt register, i landskapet finns inte de förvaltningsmässiga resurser att upprätthålla den administration och bedriva den laboratorieverksamhet som är nödvändig för att det skall vara möjligt att ta ställning till om ett växtskyddsmedel ska godkännas eller inte. Därför är det mest ändamålsenligt att använda sig av de register över godkända växtskyddsmedel som används i riket. Däremot finns det dock resurser för att hålla ett eget register över alla utbildningssamordnare/examinatörer/testare av utrustning och personer med avlagd examen inom området skall även finnas registrerade.

§13 är den paragraf som det eventuellt kan finnas lite för utskottet att funderingar kring för här ges landskpasregeringen fullmakt att i landskpasförordning utfärda begränsningar som begränsar tidpunkten för besprutning, hur stort avstånd ska vara till bebyggelse samt vilka vindförhållanden som skall råda. Det här görs eftersom det är endast i den här lagen som det är möjligt för landskapsregeringen att begränsa besprutning av växtskydd för personer som inte är registrerade jordbrukare. Som jordbrukare har man skyldighet att iakta krav på god jordbrukshävd, det har man inte som vanlig markägare utan då har man skyldighet att anpassa sig efter den här lagen samt bruksanvisningen för bekämpningsmedlet.

Som ni läst så görs även en förändring i vattenlagen för landskapet Åland. Den förändring som införs där gäller definitioner om vad som är en rännil, ett dike, större utfallsdike och vattendrag. Samt en komplettering med en ny §19b om grundvattenområden. Iprincip införs samma definitioner som i riket dock anpassade till våra förhållanden i landskapet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s