Det här sa jag idag – Olof Erland gick i taket

Publicerat: 14 januari, 2011 i Uncategorized

Herr Talman,
Det finns ett moment jag vill uppehålla mig vid i den här tilläggsbudgeten nämligen 47.03.89. Det s.k. omstruktureringsstödet till Air Aland.

För det första vill jag säga att flygtrafiken är oerhört viktig för Åland, viktigare än vad många kanske anar och förstår. Utan en fungerande flygtrafik kommer flera exportföretag blir tvingade att flytta sin verksamhet ifrån Åland, att företag väljer att flytta bort sin verksamhet är förödande men det som är en kanske ännu värre är att nya exportbaserade företag inte väljer att flytta hit eller etablera sin verksamhet här pga osäkerheten med flygtrafiken. Företag som är i behov av flygtrafik är alla på något sätt involverade i export och det är export baserade företag vi behöver.

Flygtrafiken är rent ut sagt livsviktig för många företag på Åland, jag är beredd att säga att en fungerande, långsiktigt, säkert högkvalitativ flygtrafiken är skillnaden mellan om Åland har en framtid eller inte. Det har jag alltid ansett och även jobbat fysiskt med i flera år av mitt liv.

För det andra vill jag återigen poängtera vilket jag gjort många gånger tidigare att bolaget som skall erhålla dessa omstruktureringspengar inte är något flygbolag och aldrig har varit det. Air Aland är en resebyrå eller flygarrangör men inget flygbolag.

För 10 år sedan var jag en ung, hårt arbetande, ambitiös VD på ett av landskapets aktiebolag. Jag jobbade dag och natt, jag satt all min tid, all min energi, hela mitt liv på något jag brann för, nämligen flyg och flygtrafik. Att hitta en långsiktig lösning på en fungerande flygtrafik till och från Åland var inte bara ett jobb utan något jag verkligen satte min själ i. Aktiebolaget jag jobbade för hette Ab Skärgårdsflyg och var ett och hade varit ett riktigt flygbolag under nästan 50år.

För ganska exakt nio år sedan tog dock en regering bestående av samma partier som idag, centern och liberalerna ett beslut som satt igång en händelsekedja som varit en ekonomisk katastrof inte bara för bolaget Skärgårdsflyg utan även för alla skattebetalare och många företag på Åland.

För att göra en lång historia kort och för att skattebetalarna på Åland skall få veta vad detta beslut inneburit vill jag kort berätta lite vad politikerna i centern & liberalerna varit orsak till.

Skärgårdsflyg Ab var ett av de äldsta flygbolagen i Finland och som förutom taxi & sjuktransporter även bedrev reguljärtrafik på Arlanda under 5 år. Fem år som i ärlighetens namn kostade skattebetalarna ungefär € 160.000euro per år under uppbyggnadsskedet. Men för de 160.000 fick man förutom större turtäthet och billigare biljettpriser än idag även billigare sjuktransporter och tillgång till taxiflygningar i alla väder. Pengar som dessutom stannade kvar på Åland iform av arbetsplatser.

Som sagt, för att göra en lång historia kort så fanns möjligheten för centern & Liberalerna i februari 2002 att ta kontroll över flygsituationen på Åland och reda upp de felaktiga beslut som hade lett till att Skärgårdsflyg lagts i malpåse några år tidigare.

Utredningar hade gjorts, kompetens och grundtillstånden fanns, bolaget Skärgårdsflyg var ekonomiskt stabilt och framförallt fanns en vilja i bolaget att efter några års hårt arbete med att utföra markservice åt andra flygbolag återigen återgå till det ett flygbolag skall göra, nämligen flyga.

Det enda som saknades var ett beslut ifrån ägarna, ett politiskt beslut som hade pratats om i flera år, utretts, behandlats och diskuterats i omgångar i regeringens plenum. Men bristen på beslutsförmåga saknades och slutligen kom domen ifrån liberalernas partistyrelse iform av ett pressmeddelande att Skärgårdsflyg inte skulle ges möjligheten utan man skulle satsa på European Executive Express istället, ett bolag som ett par år senare gick i konkurs.

För den som är intresserad så har jag plockat fram en av de utredningar som regeringen fick februari 2002 som visar på de förslag som jag och styrelsen i Skärgårdsflyg arbetat fram som visar hur flyget på Åland kunde skötas i egen regi, med eget tillstånd, egna piloter, egna flygplan.

En utredning om framtidsmål, visioner och lösningen för en långsiktig flygtrafik till och från Åland.

En verksamhet som förutom reguljärflyg till och från Åbo & Stockholm skulle haft ett nära samarbete med Finnair och på sikt även övertagit trafiken på Helsingfors.
Ett samarbete som istället för att tvinga Finnair ifrån Åland använda sig av det stora bolagets fördelar på ett Åländskt sättt. Som ni alla säkert minns så hade Skärgårdsflyg de avtal som krävdes för att checka in personer och bagaget till slutdestinationen redan i Mariehamn. Boalget var med ivia Finnair i Amadeus vilket gjorde att Åland fanns på kartan över hela världen. Finnair var intresserade av att hitta en långsiktig lösning med Skärgårdsflyg på helsingforslinjen, Centern-liberalerna var det inte.

Förutom att vi skulle haft full kontroll på allt vad flygtrafik/turlistor heter så skulle dessutom sjuktransportkostnaderna varit betydligt lägre än idag, möjligheten till förmånligt taxiflyg hade funnits och framförallt så hade pengarna stannat kvar på Åland och genererat många kunskapsintesiva och kvalificerade arbetsplatser. Ett eget flygbolag var även en otroligt viktig självstyrelsepolitisk symbol.

Nu vart det inte så utan centern & liberalerna valde att lägga ner och avveckla ett bolag med ett eget Jar-Ops1 flygtillstånd, ett bolag som hade rätt att bedriva reguljär linjetrafik över hela Europa, ett tillstånd som många bolag idag bara kan drömma om, det hade vi.

Centern och liberalerna valde nedläggning och använda bolagets eget kapital på över en miljon euro till att förtidspensionera piloterna som skulle kunnat flyga i flera år till och köpte upp tillfälliga kortsiktiga flygtjänster av bolag som efter några år gick i konkurs.

Förutom slöseriet och kapitalförstörelsen av nästan 50 års flygverksamhet med allt vad det innebär så beslöt man samtidigt att införa trafikplikt på linjen Mariehamn-Stockholms. Det beslutet enbart har inneburit ca 500.000euro/år i kostnader för skattebetalarna: Sen 2002 har vi skattebetalare bara pga det beslutet betalat över 3,6 miljoner bara i subventioner till Arlanda linjen.

trafikplikt 2002 340.000
trafikplikt 2005 230.000
trafikplikt 2006 300.000
trafikplikt 2007 615.000
trafikplikt 2008 595.000
trafikplikt 2009 462.000
trafikplikt 2010 513.000
trafikplikt 2011 550.000
totalt 3,6 miljoner euro

Förutom denna kostnad på dryga 3,6 miljoner euro som trafikplikten kostat och det kapital på dryga 1 miljon euro som fanns i bolagets kassa, har skattebetalarna på Åland pga centern & liberalerna varit tvungna till att skjuta in pengar i ett nytt hangarbygge. Skjuta till pengar i aktiekapital i bolaget Air Aland via flera av landskapet andra bolag, skattebetalarna har även blivit tvunga att finna sig i dyrare sjuktransport kostnader, biljettpriser och levt med en osäker flygtrafikpolitik under 10 år.

Förutom det så har näringslivet på Åland blivit tvunget att istället för att koncentrera sig på sin kärnverksamhet såsom korvskinnstillverkning, spelutveckling, försäkringstjänster och rederiverksamhet mer eller mindre tvingats in i en bransch som bara fungerar om man har personer som brinner för verksamheten, som lever, äter, sover flyg. En bransch man inte bara kan vara affärsman i utan en bransch som behöver folk med entreprenörskap inom flyg, engagemang, målmedvetenhet och folk som framförallt brinner för det verksamhetsområdet.

Beslutet som togs i april 2002 har alltså förutom för skattebetalarna på Åland varit en fullständig katastrof även kostat näringslivet ca 3miljoner i satsningen AirAland.

Beslutet har alltså kostat det åländska samhälllet direkt och minst 8 miljoner euro, troligtvis mycket mer. Men det värsta av allt är dock det faktum att flygtrafiken fortfarande inte är löst på långsiktigt, den är till och med kanske mer osäker nu än någonsin.

Det finns ingen anledning att gråta över spilld mjölk men jag anser att beslutsfattarna som sett till att vi är där vi är idag inte skall krypa undan sitt ansvar. Och väljarna har rätt att få veta hur deras skattepengar används eller snarare missbrukats, särkilt under ett valår som detta.

LR kräver enligt uppgift i media att för att få detta kapitallån av oss skattebetalare skall man byta ut delar av styrelsen i bolaget Air aland. Till det vill jag bara säga LR , kasta inte sten i glashus.

För är det någonting centern och liberalerna verkligen inte kan är det flygtrafik och se till att flygtrafiken till och från Åland fungerar på ett långsiktigt sätt. Det har historien verkligen visat. Centern & Liberalernas ledarskap har blivit en kostsam historia för oss alla. Och tyvärr har vi nog inte sett slutet på detta ännu.

Så tillbaka till moment 47.03.89. Idag har vi nog inget annat val än att godkänna detta lån, flygtrafiken är för viktig för Åland men att vilseleda skattebetalarna att tro att regeringen har flygtrafiken under kontroll och att man kanske kan få tillbaka detta kapitallån en dag är att föra skattebetalarna bakom ljuset. Dessa 300.000 är bara ytterligare en kostnad för beslutet som togs 2002.

Idag har vi inget val, men ålänningar vi har alla ett val den 16 oktober i år. Vi har ett val och vi kan ändra på sammansättningen i LR så att beslut som detta aldrig upprepas.

kommentarer
 1. Jack Christenbrunn skriver:

  Ja det är en bedrövlig historia. Själv hade jag en dust med Erland om skattegränsen tillsammans med Ålands företagarförening inkallad som sakkunning vilket tystades ner. För att göra historien kort. Karln var fullständigt blåst. Sedan må han ha varit nästan professor eller inte. En fullständig katastrof för Åland. Tyvärr är återväxten tryggad i en snarlik docent i ekonomisk historia som har samarbete med en viss centerpartist

  Gilla

 2. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Otroligt bra sagt Fredrik. Jag kan bara instämma i hur det är och har varit. Men det finns en sak som inte kommer fram i din text. Det har funnits en sådan entreprenörsanda som du pratar om inom Air Åland också! Det kunde ha gått riktigt bra om man gjort rätt från början. Det är precis som du säger, det är ingen vanlig bransch utan det krävs ett otroligt engagemang för att över huvud taget få det att fungera. Det har funnits en väldigt professionell och engagerad personal som mycket väl hade kunnat få bolaget att gå bra. Man var på väg att få det på rätt väg när man valde att utöka med flera linjer. Wingo äventyret blev dock en väldigt kostsam historia därför att man räknade helt fel på uppdraget men den vägen var nog den enda vägen att gå fram. Man skulle ha lärt sig av misstaget och gjort nya försök. Egna plan, eget tillstånd, egen personal, kunnig och engagerad personal skulle gjort att Air Åland kunde ha erbjudit en för Finland unik produkt. Efter Wingo misslyckandet så valde styrelsen för Air Åland att bli resebyrå och ville inte, trots personalens otaliga försök att övertyga ledningen om motsatsen, fortsätta att utveckla bolaget. Det finns idag färdiga planer att sätta igång ett flygbolag som skulle ägas, drivas och skötas av de som också jobbar med flygbolaget. Med ett sådant upplägg skulle man få ett bolag precis som det Ab Skärgårdsflyg som du ville utveckla Fredrik. Ett Ab Skärgårdsflyg 2.0! Ett regionalflygbolag idag drivs inte med en massa styrelse ”proffs” i kostym som helst umgås med kompisar i finanskretsarna utan mer de som flyger, checkar in, lastar, städar, servar flygplan, avisar, sköter bokföring, sköter bokningssystem och it system, sköter OP tjänster mm. Ett väl fungerande regionalflygbolag måste från första början passa kostnaderna efter intäkterna och för att få ett bra engagemang så bör nog de flesta i personalen vara delägare i bolaget och verkligen visa ett enormt engagemang och vilja för att det skall vara möjligt. Men om det nu finns personer som gärna skulle vilja sätta igång…. Varför händer inget? Jo, det skall jag förklara.För att komma igång krävs det dock en hel del kapital (dock inte den enorma penninghög som Air Åland har fått) eftersom flygplan är dyra i inköp och underhåll och det krävs också en väl fungerande organisation för att få de flygtillstånd som krävs. Uppstarten kan ta upp till ett år innan allt är klart. Du har varit med och tagit fram det för Ab Skärgårdsflyg så du vet vad som krävs. De som nu ville kavla upp ärmarna och sätta igång är inga miljonärer som har någon möjlighet att komma upp i det startkapital som krävs. Tyvärr så har Air Åland har förstört spelplanen för flyg på Åland. Planer har lagts fram till olika finansiella intressenter men det finns ingen som vågar satsa på något nytt för att dels; "flygbolag går inte att göra pengar på, se bara på Air Åland" och dels för att inte stöta sig med andra i finanskretsar här på Åland.Det GÅR att få flygtrafiken runt Åland att gå med vinst. Det är ingen guldgruva men det är möjligt. Koncept som du berättade om med Ab Skärgårdsflyg och ett tätt samarbete med t.ex. Finnair är precis det konceptet som är en bra lösning för att behålla en fungerande åländskt flyg på våra egna villkor. Jag är dock rädd för att den lösningen nu snabbt faller oss ur händerna eftersom Finnair nu är ägare i Finncomm och de har nu flera gånger sagt att de gärna vill börja med trafik till Mariehamn. Det är helt förståeligt. Dom kan också räkna och ser att det fungerar ekonomiskt att köra Mariehamn-Helsingfors. Det är bara Air Åland som misslyckas med det. Det enda smolket i bägaren för Finncomm nu är att Air Åland ännu finns kvar och det går inte att vara två på den linjen. Då bär det sig inte då! Så frågan är väl bara när Finncomm börjar konkurrera med Air Åland och om Finncomm börjar, då vet vi ju alla vad som händer. Vem vet. Kanske Finncomm är ett bra flygbolag för Åland och vi får precis de flyg till de priser och med den service nivå som vi vill ha. Men då har vi inte längre kontroll över det och historien har ju under väldigt många år visat att det då fungerar en tid och sedan blir det problem. Jag säger inte att det måste bli problem med Finncomm, de driver ett professionellt flygbolag men de verkar naturligtvis utifrån sina egna villkor från Helsingfors bas. Jag kan naturligtvis inte sia om framtiden, men det har varit problem med flyget så väldigt många gånger tidigare…. Det återstår väl att se hur det blir med den saken. Den som lever får se!

  Gilla

 3. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Det jag minns från Skärgårdsflyg-tiden, var att man faktiskt kunde flyga från och till Brändö, även om tiderna inte var gjorda för skärgårdsbor. Jag flög sista ggn aug -87 när jag hade stukat foten ordentligt. Blev buren ur planet i Österhamn och ambulans förde mig till lasarettet. Körde sen min mosse till Borås med vänster fot, och fick sedan tre veckor sjukledigt i början av terminen. Toppen!Men jag har tidigare minnen: Kumlinge-Brändö, 25 mk -70 talet. amb. spec.lärare.

  Gilla

 4. anonymous skriver:

  Roofe G & ÅlSwedes writes:Är djupt impad av ditt anförande. Men jag vet att du Frille vet vad han talar om. Du får saker och ting och företag att fungera.

  Gilla

 5. steelfm skriver:

  tack alla

  Gilla

 6. anonymous skriver:

  Millis writes:Bra talat Fredrik!

  Gilla

 7. anonymous skriver:

  Anonymous writes:politwitter:När Fredrik Karlström (Ob) slutar tala känns det som om man ramlar av ett tåg i hög fart. Han håller farten uppe i lagtinget. about 3 hours ago via web

  Gilla

 8. anonymous skriver:

  aonnonymus writes:fan va bra!! bra sagt karlström!! erland gör aldrig fel, därför gick han i taket, för att någon har mage att påstå något så urbota dumt!

  Gilla

 9. anonymous skriver:

  Tommy writes:Väl rutet!

  Gilla

 10. anonymous skriver:

  Danne writes:intressant!

  Gilla

 11. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Varför gick Erland i taket?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s