Kärnkraft – Ja tack

Publicerat: 25 maj, 2010 i Uncategorized

Till skillnad mot de flesta politiker på Åland vågar jag säga JA, till kärnkraft. Jag inser att det just nu inte finns andra reella alternativ och att ren kärnkraft är framtiden. Givetvis skall andra miljövänliga energikällor som vind, våg, solkraft och andra alternativ byggas ut och sättas resurser på och visst är det fantastiskt om Åland kan vara en nettoexportör av vindkraft framöver, men det räcker tyvärr inte. Det kanske största problemet med energi är att det går åt. Desto fler människor vi blir på Åland, i Finland, i Europa och i världen desto mer energi kommer att behövas. Här kan du läsa en intressant artikel ifrån några professorer som ingår i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott>>

De nya reaktorerna är tänkta att utnyttja nära 100 procent av uranet från gruva jämfört med mindre än 1 procent i dagens reaktorer. Det innebär dessutom att avfallsmängderna minskar till en hundradel jämfört med dagens reaktorer och att de småavfallsmängderna bara kräver lagring i några hundra år. Av särskilt intresse är också att dessa nya reaktorer ska kunna utnyttja befintligt kärnavfall som bränsle, tillräckligt för flera hundra års drift.

Så jag delar inte vår riksdagsledamots åsikt om kärnkraften och skulle jag få rösta om den skulle jag rösta JA. Kärnkraften kommer utvecklas enormt de kommande 20 åren. Det går inte heller att jämföra dagens och framtidens kärnkraftverk med Tjernobyl och andra katastrofer. Utvecklingen går framåt och tills vi hittar något som kan leverera energi åt alla människor som lever på jorden måste vi vara realister och inte bara drömmare för annars är alternativet att inse att jorden inte klarar av att sex-sju-åtta miljarder människor bor här. Vi i väst förväntar oss få fortsätta leva i den välfärd vi skapat och miljarder andra människor vill ha det lika bra som vi, och det har dom rätt till. Energi är en förutsättning för det.

kommentarer
 1. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Hej StäniJag har inte tid att gå i polemik med dig på ett bra tag nu men ska som tack för ditt senaste inlägg åtminstone försöka svara på dina frågor och även redogöra för mitt sätt att se på saken.Jag grundar hela mitt resonemang på att vi förmodligen måste minska vårt oljeberoende mot noll inom en inte alltför avlägsen framtid och således antingen kommer att bli tvingade att hitta acceptabla substitut eller sluta slösa energi i dagens takt. Det första alternativet blir svårt eftersom det inte finns gröna alternativ kapabla att täcka upp behovet i tillräcklig skala och det andra i det närmaste omöjligt med tanke på att största delen av världens befolkning nu vill och även börjar få råd att konsumera som oss. Med detta som bakgrund vill jag först bemöta det du skrev i kommentaren till Frille. Det är inte 6 % kärnenergi du först bör byta ut mot förnyelsebara energikällor utan 85-90 % fossila bränslen. Du kan säkert byta ut kärnkraften mot vindkraft idag men ska du ha bort oljan först blir det nog svårare. Hela ditt resonemang anser jag faller på detta enkla tankefel. Tar du bort de fossila bränslena och kärnkraften blir det inte mycket kvar.Vad gäller signaturer kan vi säkert enas om att vi är oense men du är naturligtvis berättigad till din åsikt även om jag fortsättningsvis kommer att lägga större vikt vid argumenten du lägger fram än vad du för tillfället kallar dig.På http://www.nirs.org hittar jag mycket berättigad kärnkraftskritik men inga trovärdiga ersättningsalternativ. Kanske du kan peka mig mot de du menar?Människor har alltid förföljts och även mördats för sina åsikter och dessa förtjänar all respekt och vördnad. Jag uppfattade din oprovocerade kommentar som ett försök att jämställa dig med dessa hjältar för att på så sätt försöka ge ökad tyngd till dina argument men missförstod jag avsikten och du känner dig uppriktigt hotad ber jag om ursäkt och kan bara försäkra dig om att från mig har du inget att frukta. Jag bad dig delta i en normal (i bemärkelsen vanlig) diskussion utan en massa personangrepp och excesser, jag varken har eller tänker skaffa mig en åsikt om dig som person.Åter till sakfrågorna.Det som bestämmer nivån på energiproduktionskapaciteten är effekttopparna vilka ju som bekant ofta inträffar någon riktigt kall vindstilla och solfattig dag på vintern då älvarna är frusna. Dessa kan och bör minskas men även om man genomför detta återstår ovanstående faktum (om dock med lägre effekt). Problemet med ”gröna” förnyelsebara energikällor är fler, bl.a.1.De är inbyggt intermittenta, d.v.s. sol-, vatten- och vindkraft finns inte alltid tillgängliga då de behövs. Detta medför att man fortfarande måste ha konventionell direkt tillgänglig kraft utbyggd för att klara effekttopparna och då dessa inte kan utnyttjas optimalt kommer man med all sannolikhet att smutsa ner mer än de gröna alternativen städar upp. Det är för övrigt så dyrt och komplicerat att reglera effekter att kraftverken sommartid i t.ex. norrland faktiskt betalar kunder för att förbruka elektricitet. Är det så svårt att justera produktionen över tidsspannet av en sommar kan du ju tänka dig hur det vore att försöka göra det varje gång vinden avtar eller solen går i moln.2.De kräver ofta enorma ytor för att framställas, i fallet med t.ex. etanoltillverkning går det åt oerhörda mängder produktiv mark som definitivt borde användas för att producera mat på istället. Jag läste någonstans för att tag sedan att EU’s 8 miljoner etanolbilar konsumerar jordbruksmark med tillräcklig kapacitet att mätta två miljarder människor. Hur grön är man sist och slutligen om man har en par afrikanska byars veckoranson av mat i tanken?3.”Gröna” energikällor är inte alls speciellt gröna. Ska man börja fundera på ökad energianvändning i form av förnyelsebar elektricitet kommer gruvdriften efter de nödvändiga jordartsmetallerna att sätta motsvarande uranbrytning i skamvrån när det kommer till vem som förorenar mest, detta p.g.a. att jordartsmetaller inte förekommer anrikat i naturen och således kräver enorma operationer för att ens börja mätta behovet. Vindsnurror förbrukar också oerhörda mängder aluminium vilket ju som bekant är en av de mest nerskitande och energiintensiva verksamheter vi känner till.Din motfråga vad gäller gruvdrift i Afrika kan jag inte se att är relevant. Menar du att det är OK att bryta jordartsmetaller men inte uran får du nog förklara dig då båda uppenbart är lika illa. Skillnaden är energiutbytet (den sk. densiteten) vilken är skyhögt högre ur uran än t.ex. vindkraft vilket ju i sin tur betyder mindre gruvdrift för mer energi i fallet med uran.Ingenting av ovanstående är bra och jag förespråkar fortsatt satsning på kärnkraft enbart som ett pragmatiskt ställningstagande. Ingenting du har anfört så här långt får mig att tro att det finns en alternativ gångbar lösning men jag hoppas att jag har fel och du har rätt, den som lever får se som min farmor alltid brukade säga.Ha en trevlig sommar/Johan

  Gilla

 2. anonymous skriver:

  Stäni Steinbock writes:Liten kommentar till Cecilias inlägg: Du skrev "om vi satsade lika mycket tro på energieffektivisering och ren energi (såsom vindkraft, solenergi etc.) som på kärnkraft så skulle problemen gå att lösa."Krass som jag är så skulle jag dessutom kunna till ordet "tro" lägga ordet "pengar", för det har också en viss inverkan!Stäni

  Gilla

 3. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Hej! Jag tänker inte börja rabbla fakta, det sköter både Stäni och Simon alldeles ypperligt. Det jag vill tillföra är däremot en liten reflektion kring utveckling och forskning. Jag vill hävda att all forskning härstammar ur idéer eller visioner. Med hjälp av en hel del kreativitet, en drös av envishet och MASSOR av tro leder sedan denna forskning till utveckling och framsteg! Kreativitet och tro är här två väsentliga faktorer. Vad vi vid det här laget, med 1900-talets utveckling, eller varför inte bara med datorernas utveckling sedan 90-talet i åtanke, borde inse är att ingenting är omöjligt! Min poäng är att om vi satsade lika mycket tro på energieffektivisering och ren energi (såsom vindkraft, solenergi etc.) som på kärnkraft så skulle problemen gå att lösa. Du skrev till Simon: "Jag vet att du inte tycker som jag i den här frågan och jag tror inte vi kommer att lyckas övertala varandra heller." Så som jag tolkar detta spelar det ingen roll vilka argument Simon ger dig, för du kommer ändå inte att tro på dom eller ta dom till dig. (här vill jag erkänna att jag är lite likadan, bara det att jag är mot kärnkraft). Obs! Jag har inte läst hela debatten, och jag påstår heller inte att jag har rätt i en sådan tolkning.Som tydligt är ovan finns det en hel del argument både för och emot. Och det är enkelt att argumentera för sin sak om man har bestämt sig för att det är det rätta. (Personligen anser jag då att argumenten mot kärnkraft väger betydligt tyngre än de för)Det jag undrar är varför du har valt att satsa din tro på kärnkraft? Som sagt, när det gäller teknik är ingenting omöjligt. Det är bara en fråga om inställning.//Cecilia

  Gilla

 4. anonymous skriver:

  Stäni Steinbock writes:Hej Fredrik!Tack för svaret!Beklagar att jag inte har hunnit svara förrän nu, på grund av arbetsbördan.Det är bra att du erkänner att du inte är någon kärnkraftsexpert. Jag vill inte heller påstå att jag är någon sådan, såtillvida att jag inte kan redogöra för alla detaljer i ett kärnkraftverk eller så. Emellertid brukar jag säga att man inte behöver veta allt om alla delar i ett lokomotiv för att förstå att inte lägga sej på spåret när tåget kommer.I klartext menar jag alltså att det viktiga är att man är medveten om att själva kraftverken är bara en liten liten länk i hela kärnindustrikedjan som dessutom har förgreningar – alltså flera – till krigsindustrin.Det är intressant att du upplever det som om kärnkraftsmotståndarna skulle få mycket plats i media – själv har jag nämligen noterat att det kommer en massa "nyheter" från FNB mm. som i själva verket är smygpropaganda.Sålunda har jag i mitt stilla sinne tolkat FNB som Finska Nukleärpropagandabyrån…En orsak till att anhängare av kärnkraft kanske inte gör så stort väsen av sej i pressen är att det inte behövs: Kärnkraftsindustrin har råd att avlöna lobbare som riktar in sej direkt på våra beslutsfattare. Den information som dessa förmedlar är naturligtvis noggrant filtrerad från allt som kan tänkas avslöja ev. negativa aspekter på kärnindustrin.Det faktum att Åland redan har kärnkraftverk som grannar både i öst och i väst kan kanske också inverka.Det gläder mej att du skriver att du skulle vilja att kärnkraften upphörde, men på fortsättningen, dvs det om att förbränningen av kol/olja/gas kommer att öka om vi upphör med kärnkraften tyder på att du har accepterat detta som ett faktum. Detta är just precis vad kärnkraftsinddustrin vill att du ska tro, för då är du motiverad till att, kanske motvilligt, men dock, godkänna kärnkraften som ett alternativ.Först av allt tror jag att det är viktigt att du får klart för dej hur liten del av jordens energiproduktion kommer från kärnkraften: 6%.Ska det vara ett stort problem att ersätta 6% av jordens energiproduktion med förnybara energikällor? Det tror inte jag.Jag hoppas att du inom snaraste framtid kan infria ditt löfte om att läsa på mera om kärnkraft, men också om förnybara energikällor – sådana finns, och används redan nu. Ett ställe där du kan läsa om dylikt är följande:http://www.nirs.orgLäs gärna, och begrunda. Kanske där finns något matnyttigt?Till slut måste jag ställa frågan: Vad, i mitt förra inlägg, uppfattade du som "utgående från härskarteknikerna", och vilka är förresten dessa tekniker? Och dessutom: Inte behöver du ha något till övers för mej – huvudsaken är att du reagerar!Allt gottö. Stäni

  Gilla

 5. anonymous skriver:

  Stäni Steinbock writes:Svar till Johan Karlström:Hej Storebror Johan!Tack för ett intressant svar!Beklagar att jag inte har hunnit besvara ditt inlägg förrän nu.På din fråga om huruvida jag tror att min trovärdighet ökar när jag sätter ut mitt namn måste jag tyvärr svara: Ja. Jag beklagar om du känner dej sårad, och ber om ursäkt ifall du tog det personligt. När jag skrev att "sådana som du saknar förmåga att uppfatta det man säger resp. skriver, eller vägrar göra det" så menar jag just detta att det man säger eller skriver går sådana personer förbi. De/du tar det inte till sej. Eller gjorde du det?Jag beklagar om du tyckte att jag formulerade mej aggressivt, och jag vet att ingen vill lyssna på den som kallar en för t.ex kretin – var i min text hittade du förresten detta ord?. Däremot måste jag hålla fast vid att de förslag till "ersättningsalternativ" du efterlyser finns att tillgå överallt. För säkerhets skull gav jag en länk till http://www.nirs.org och eftersom du tydligen är bra på engelska så hoppas jag att du t.ex. där kan hitta de förslag du vill ha. Jag ska vid tillfälle kolla denna bloggs kommentarer igen för att se om du har några synpunkter på nirs.org.När jag skrev om att jag kanske snart kan bli offer för lönnmord avsåg jag inte just dej, utan vem som helst som läser mitt inlägg – orsaken till att jag nämner denna möjlighet har sin bakgrund i att jag har läst om hur kärnkraftsmotståndare, om de har varit mycket aktiva, har röjts ur vägen, bl.a. i en bok som heter "Kärnkraftssamhället" av Robert Jungk (1913-1994).Men du kanske också minns fallet Karen Silkwood som det t.o.m. gjordes en film om:http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_SilkwoodDet var i alla fall upmuntrande att läsa att du inte gillar kärnkraft – på denna punkt är vi ense. Så långt denna (o?)civiliserade konversation. "Normal" är för mej ett skällsord, så det hoppas jag att du kan avstå från att använda om mej.Huruvida minkommentar var oförskämd ( i synnerhet i ljuset av att den var riktad mot en anonym!) låter jag nån annan avgöra.Man behöver inte alls vara högaktningsfull mot mej bara man läser vad jag skriver.Allt gottö. Stäni

  Gilla

 6. anonymous skriver:

  Stäni Steinbock writes:Kära Anonymous (vilken av dem månne jag nu svarar på?):Du kommer i ditt inlägg, som jag tyvärr måste citera här, eftersom man annars inte kan veta vilken Anonymous jag svarar på – ett skäl till att ens hitta på en pseudonym åt sej, in på viktiga saker, nämligen just dethär:"Varför ska vi i Europa ta för givet att vi kan använda afrikanska tillgångar (t.ex. sol i Sahara) hur som helst? Ur en afrikansk, moralisk och miljömässig synvinkel vore det väl bättre att konsumera denna energi lokalt och sätta upp de industrier som behöver energin i närheten för att på så sätt utveckla regionerna runt Sahara istället for att i praktiken stjäla arbetstillfällen."Min motfråga lyder: Varför ska vi i Europa ta för givet att vi kan bryta uran hur som helst? Det gör vi nämligen nu, och arbetsskyddet som både du och jag efterlyser, lyser med sin frånvaro, liksom ock allt vad miljöhänsyn i samband med uranbrytning, urlakning, anrikning osv beträffar.Din benämning "ytterligare en i raden av våldtäkter på vår södra grannkontinent" kan i högsta grad användas även om kärnkraften, eftersom den just bygger på att man förstör vatten och luft i vår södra grannkontinent, men även i Indien, Kazakhstan, Australien och Kanada, men faktiskt även i Europeiska länder såsom Frankrike (Limousin), DDR, Tjeckoslovakien (som det hette på den tiden) m.fl.Till nån annan här gav jag länken till http://www.nirs.org men nu har du den också, ifall du inte råkar sammanfalla med nån Anonymous som jag redan har svarat på. Jag väntar med stort intresse på vad du kan ha att invända mot den information som finns på den ovannämnda sidan – vet förresten ej om du är en sådan Anonymous som kan engelska – den Anonnymous som sedan framträdde som Fredriks storebror kan tydligen det. Jag väntar förstås också på en grundlig analys av innehållet på nirs' hemsida av även honom.Allt gottö. Stäni

  Gilla

 7. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Problemet är att det är olja och kol som ska ersättas. Sett ur den synvinkeln har vi tillgång till bara ca. 10% av dagens energi i framtiden och att då ta bort hälften låter i alla fall för mig som svårt att genomföra, speciellt här uppe på nordligare breddgrader där den mesta energin förbrukas.Jag håller med om att hela världen ska leva och tack själv,

  Gilla

 8. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Eftersom kärnkraft står för drygt 8 % av världens energiproduktion i dagsläget tror jag det är lönsammare i längden att ersätta denna blygsamma siffra med förnyelsebart, speciellt i trakterna kring ekvatorn. Förnyelsebart har stor potential.Samtidigt tror jag att hela världen ska leva, inte bara Åland. På det sättet kommer vi längre. Tack för en givande debatt!

  Gilla

 9. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Eftersom vi pratade om kärnkraft tog jag för givet att vi pratade om ett globalt problem, vill du lösa Ålands energibehov fungerar dina idéer men det är väl ungefär så långt de kan implementeras och de fungerar också bara så länge alla andra i närregionerna har tillgång till kärnkraft och fossila bränslen så att de kan ge oss sitt ”gröna” överskott och vi då kan känna oss extra duktiga.Jag tror inte att vi kommer mycket längre men avslutningsvis vill jag hävda att vi ganska snart kommer att få börja göra någonting då verkligheten kommer att hinna ikapp oss förr än vi tror. Deviser som att hela Åland måste få leva kommer då att stå sig slätt när kineserna börjar betala mer för energin än vad vi har råd med. Det kommer nog att bli en nyttig erfarenhet att vi får känna oss som afrikaner i ett sekel eller två.

  Gilla

 10. anonymous skriver:

  Simon H writes:Ja, är det inte Ålands behov vi pratar om nu? 🙂 Och visst kan man få mycket mer tillgodosett. Kring ekvatorn finns det oerhört mycket energi att ta tillvara.Saharaprojektets nytta och nackdelar kan man nog diskutera hur mycket som helst, jag förhåller mig positiv till det stora projektet fullt av framtidstro i varje fall.Nej, Sverige har inte kommit lång, men längre än Finland. Kopparmängden är nog inte speciellt försumbar. Cirka 6 000 kopparkapslar planeras att rymmas bara i Forsmark, lite mindre säkert i Olkiluoto.1. Eftersom hela Åland ska leva är det inte speciellt smart att förflytta alla till Mariehamn. Vad gäller andra städer i världen, ligger de ju ofta vid vattnet. I takt med det påstådda klimathotet och den förhöjda vattennivån kan detta också vara ett problem2. Intressant tankeverksamhet startar. Människor är skapade på det egoistiska och giriga viset. Och de vill absolut inte sluta när de en gång börjat. Det är en stor synd. Men dock tror jag verkligen att den hutlöst stora energikonsumtion som pågår idag kan täckas med hjälp av förnyelsebart kombinerat med en gemensam handel och en (i värsta fall påtvingad) energieffektivisering.Varför skulle inte restauranger i Mariehamn använda grön el eller vara speciellt energieffektiviserade? Genom att använda grön el visar man att det finns sådana som tror på konceptet och att mer pengar skjuts in i den industrin.3. Visst spelar det roll. Tillsammans kan man spara väldigt mycket på det viset.4. Kollektivtrafik skulle kunna fungera om ålänningarna skulle förstå vilken inbesparing detta skulle stå för. Just nu vill alla ta bilen i stället. 5. El till vattenrenaren för en afrikan så klart. Jag reser inte mer än ut till landet, till släkten.7. Men närproducerat och hållbar produktion av kött kan vara bra att kombinera med. Knappast vill folk inte lida av "köttbrist" fast nu vegetarisk mat är väldigt nyttig.Ovanstående teorier är baserade på verklighetens människor. Jag skulle gärna vilja hålla med dig i det flesta, men när människor är skapta på detta förunderliga vis… Vi måste genom dagens politik helt klart ta dessa tankar i första hand.

  Gilla

 11. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Du kan kanske få Ålands behov tillgodosedda genom ditt exempel men inte mycket mer. Detta är ett globalt problem och måste också lösas i en större skala. För att lösa problemet måste du klara av att leverera energi under mulna, vindstilla och extremt kalla dagar. Det är dessa som styr hur stor energiproduktionen måste vara och idag finns i princip bara olja och kol.Ska vi försöka dra lärdomar av historien så är nog en sak ganska säker och det är att afrikanerna inte kommer att få någon speciellt stor nytta av Saharaprojektet. Jag kan ha fel men före jag sett det tror jag på att det kommer att gå som i 100% av fallen hittills.Naturligtvis ska vi inte sitta och pösa i sofforna men ska vi jobba bör vi göra det klokt. Sverige har inte kommit speciellt långt i utvecklingen. Kopparmängden till slutförvar är försumbar. Vad gäller dina kommentarer till mina förslag1.Landsbygdsliv må ha en avstressande effekt på oss men vi måste sätta det i relation till hur det påverkar andra. I Indien har 200.000 bönder begått självmord de senaste åren på grund av levnadsförhållandena som i stort orsakats av våra jordbruksrestriktioner. Vi må ha lågt blodtryck och vara avstressade men det beror i så fall bara på att vi inte ser konsekvenserna av vårt beteende.2.Om folk i allmänhet inte är beredda att sänka levnadsstandarden här hur ska vi då kunna förklara för andra (kineser, afrikaner och Indier till att börja med) att inte de skulle ha rätt till samma standard? Om de miljarder med dollar som bara i USA har plöjts ner i grön energi inte åstadkommit ens en ökning av marknadsandelen det senaste halvseklet utan en minskning så hur menar du då att dina idéer ska kunna vara samhällsbärande i ett större perspektiv? Hur mycket du än energieffektiverar hushållsmaskiner så kommer det alltid av fysikaliska skäl att krävas precis lika mycket energi för att både koka och frysa en liter vatten, detta kommer du aldrig undan och räknar du ytterligare med energin som går åt för att tillverka alla dessa maskiner blir du mörkrädd. Restaurangerna i Mariehamn behöver varken använda grön el eller vara speciellt energieffektiviserade för att mitt scenario skulle innebära avsevärda besparingar det räcker med att inse att de bara behöver värma upp ugnarna en gång på ett fåtal ställen.3.Det spelar ingen roll hur lite energi din och andras datorskärm tar om de är tillräckligt många och framför allt om det är onödiga. 1% säger för övrigt ingenting om någonting med mindre att du berättar vad det är en procent av.4.Kollektivtrafik är inget alternativ på Åland av geografiska orsaker, det enda stället det fungerar halvdant på är i Mariehamn vilket snarast bevisa min tes om att städer är enda stället där den fungerar effektivt.5.Bättre än vad, semester på landet för dig eller el till vattenrenaren för en afrikan?6.Håller med.7.Kan jag tro på men det beror nog också på hur djuren fötts upp. Här i EU borde köttproduktion i dagens tappning förbjudas, så långt är det klart.Jag vet inte vad du innefattar i begreppet levnadsstandard så jag kan inte ytterligare kommentera det. Jag är dock personligen övertygad om att förnyelsebar energi inte ens närmelsevis kommer att täcka upp för olja och kol och att endast en delövergång kommer att vara negativ.Jag menar att dina premisser är felaktiga och att slutsatserna således inte heller de kan vara med verkligheten överensstämmande. Låsa sig kan man göra om vilket det slutgiltiga målet är man vill åstadkomma (läs en bättre värld) däremot är det inte lika självklart att det är klokt att låsa sig gällande vägen man tänker ta för att försöka komma dit.

  Gilla

 12. anonymous skriver:

  Simon H writes:Med mitt vindkraftsexempel menar jag att man kan utjämna topparna genom produktion av främst biobränsle men också geotermisk och osmotisk kraft. I kombination har man ett aktivt samarbete mellan Sverige och Finland. Då menar jag de elleverantörer där som har förnyelsebart som bas. Så klart är alla nya satsningar dyra från början, men i ett långsiktigt perspektiv tjänar vi bara på det.Saharaprojektet är ju synnerligen intressant. Att så mycket pengar satsas på Sahara skulle ju ge ett stort uppsving i ekonomin och arbetstillfällen skulle skapas. Självfallet fullbordar man ju inte planerna om Saharaländerna inte vill eller om man insett någon fara eller risk med projektet. Tyvärr har ofta inte afrikanerna råd med att köpa solceller, så kanske man också kan hjälpa på det sättet? Bättre användning för pengarna? Intresseväckande projekt i alla fall.Visst kommer framtiden vare sig vi vill eller inte. Men det innebär inte att vi ska pösa oss i sofforna och köra det som ett mantra. Kärnkraften trycker tyvärr undan de förnyelsebara energikällorna, se bara på Finland idag. Sverige har dock kommit snabbare i utvecklingen fast man skulle "avveckla kärnkraften med förnuft".Jag godkänner absolut inte gruvdrift som så, men ibland måste man väga alternativ med varandra. Vad ger denna gruvdrift för effekter i både primär och sekundär verkan? Hur mycket finns det och finns det några valmöjligheter i stället för olika ämnen som bryts. De reaktorer som vi använder idag är "tryckare" och "kokare". De går helt enkelt på uran, något annat har man inte kommit på att ska fungera. (Förutom i bridreaktorer, men då blir allt komplicerat). Men ämnen att bygga förnyelsebart med kan man säkert variera i steg med utvecklingen. Det är min tro om det hela.På tal om koppar! Det är ju planerat att man ska slutförvara det högaktiva kärnbränslet i koppar i urberget under Forsmark. Finland hade tänkt att ta efter. Det går åt hutlösa mängder koppar till det projektet. Tack annars för länken! Problemen baserar sig ju egentligen på att alla problem inte rättas till av återförsäljarna och konsumenterna. De borde det bli ändring på.Uppskattningen 50 % har jag läst i en tidning, jag är inte säker på vilka sorts industrier det ens gällde. Du har all rätt till att vara kritisk.1. Landsbygdsliv har enligt forskningar visat sig ha god effekt på människans hälsa. Det kan sänka t.ex. blodtrycket och ha en avstressande effekt. Så det är också ett skäl till att bo på landet. 2. Detta skulle medföra en sänkning av levnadsstandarn, och folk skulle i allmänhet inte gå med på detta. Kylskåp, frysar och spisar måste energieffektiviseras i stället. Så vitt jag vet är det inte så många åländska restauranger som drivs energieffektivt och inte ens uteslutande på grön el.3. Skärmar har stor potential att bli energieffektiva. Min datorskärm har just nu på styrkan 1 %. I stället för nöjeskonsumtion i privata hem kan man kanske ha kollektiv i byar där man samlas för att ha trevligt tillsammans. Kan bli en succé skulle jag tro.4. Kollektivtrafik my friend! Många tar bilen fast bussen går förbi just intill. 5. Semester ut på landet är bättre, hehe.6. Man borde adoptera mer i varje fall.7. Att vara vegetarian medför att mindre energi används för produktion och transport av kött enligt samlad forskning.Flera av dessa punkter har jag anpassat mig till så som du. Men jag tror däremot inte att det är en så stor sänkning av levnadsstandaren som kommer att vara på tal om man successivt ska övergå till förnyelsebart. Du menar att jag inte har satt mig in i frågan ordentligt. Jag menar att jag länge har övervägt flera faktorer mellan varandra, inte bara de som vi diskuterat. Diskussionen kommer att pågå ganska länge till nämligen. Efter en idel tankeverksamhet måste man någon gång "låsa sig", men i bifrågorna intill har man ändå spelrum. Dessa är några av de frågor vi diskuterat nu.

  Gilla

 13. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Jo en sak till, varför ska vi i Europa ta för givet att vi kan använda afrikanska tillgångar (t.ex. sol i Sahara) hur som helst? Ur en afrikansk, moralisk och miljömässig synvinkel vore det väl bättre att konsumera denna energi lokalt och sätta upp de industrier som behöver energin i närheten för att på så sätt utveckla regionerna runt Sahara istället for att i praktiken stjäla arbetstillfällen.Det du föreslår innebär bara ytterligare en i raden av våldtäkter på vår södra grannkontinent och är det någonting vi borde undvika är det väl detta, eller hur?

  Gilla

 14. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Hej Simon:Reservkraften finns inte före det finns kraftverk för att ta tillvara den. Naturligtvis måste du inte bygga ut kapaciteten till 100% i varje enskilt slag men du måste totalt bygga ut energiproduktionen långt utöver 100% för att kunna täcka upp topparna då allt inte fungerar hela tiden som med t.ex. olja och kärnkraft. Med ditt 70% vindkraftsexempel måste du förenklat ha solenergianläggningar för att täcka upp hela 70% när det inte blåser och är det vindstilla och molnigt som det kan vara när det är 30 grader kallt måste du ha bioenergianläggningar för att täcka upp hela bortfallet igen. Eftersom det inte ens teoretiskt låter sig täckas upp med bioenergi måste du utöver allt detta ha olje och kärnkraft för att täcka upp hela 100% behovet.Häri ligger problemet. Med exemplet ovan har du betalat för 4-5 anläggningar fullt ut men du utnyttjar dem bara till kanske 20% vardera och får återkommande kallstarta oljan för att kunna tillgodose behoven. Summan av kardemumman blir att du får höja elpriset med några 100% och samtidigt ÖKA den negativa påverkan på miljön och vad har du då åstadkommit? Även om de skulle lyckas hitta pengarna till Saharaprojektet i dagens ekonomiska läge och sedan genomför satsningen, något jag finner osannolikt är det lösningen på 15% av Europas behov idag, det kommer sannolikt inte att klara av ens den projicerade konsumtionsökningen. Men givetvis är det bra om någon tar sig an detta och försöker, jag skulle dock fundera på om det inte fanns bättre användning för närmare 500 miljarder € (detta är för övrigt budgetsiffror så du kan nog dubbla dem)Framtiden kommer nog säkert vare sig vi vill eller inte och naturligtvis bör vi satsa på hållbar energi, problemet som jag ser det är dock att vare sig vind, sol eller bioenergi är några egentliga kandidater som de ser ut idag då de sammantaget medför större problem än de löser. Det är trots allt inte kärnkraften det blir problem att ersätta utan olja och kol.Jag tror också att man kommer att kunna uppfinna nya och bättre sätt att lösa gruvdriftsfrågan på, frågan är dock om man kommer att förstå varför du är så kategoriskt emot just uranbrytning med den inställningen då du verkar beredd att godkänna all annan?Algbatterier är säkert bra och råvara finns ju som du säger i överflöd men i Sahara blir det nog problem att använda dem. Är du genuint intresserad av problem med t.ex. koppar och koboltbrytning i det så kallade kopparbältet kan du titta på http://swedwatch.live.visionwt.com/swedwatch/arkiv/arkiv_2007/oacceptabla_f_rh_llanden_bakom_v_r_mobila_v_rldoch ta det som en början för att försöka fundera ut vad som skulle hända ifall alla bilar byttes ut mot ”gröna” elektriska alternativ eller man för den delen fullt ut började dra kopparledning från Sahara.Energieffektivisering är nog lättare sagt än gjort, frekvensomvandlare är säkert bra, jag har själv ett stort antal i mina maskiner men inte är det dessa du i första hand använder om du vill ha bort reaktiv effekt för att verkligen spara energi, då är det s.k. kondensatorbatterier som gäller. De flesta industrier i våra trakter har redan likt oss sådana installerade så din besparingsuppskattning om 50% ställer jag mig lätt tvivlande till. För att lyckas tror jag precis som du att vi måste sluta använda energi som idag och börja fundera på hur vi kan minska vår negativa miljöpåverkan, mina förslag utan att behöva få vattenhinkarna att frysa (vilket min pappa berättar om att ofta hände då han var barn så det är inte speciellt länge sedan) kunde vara följande:1.Alla borde över den kommande hundraårsperioden tvångsförflyttas till stora städer. Det är endast i stora städer man kan optimera saker som vattenförsörjning/rening, energikonsumtion och transporter. På Åland finns det t.ex. ingen orsak alls varför folk ska bo. Övrig landsbygd får bebos endast av bönder, skogs och gruvarbetare samt eventuell industripersonal.2.Kylskåp, frysar och spisar i privata hem måste förbjudas. Det är inte slugt att alla ska värma upp en kall spis samma tid på dygnet för att laga sin mat. Lägger man därtill den onödiga energin som går åt till att frakta två matkassar till varje hushåll dagligen inser man lätt detta. Man får äta på restauranger vilka kan optimera frys och spisanvändningen samt få sina leveranser i större och mer energieffektiva mängder. Bara förpackningsbesparingen är tillräcklig här som argument.3.TV-apparater och all annan nöjeskonsumtion (datorer, videokameror etc.) i privata hem = bort.4.Privata bilar måste naturligtvis bort helt och hållet.5.Flygresor och semester på annan ort än där man bor är naturligtvis inte att tänka på.6.Antalet barn i familjer måste begränsas enligt kinesisk modell omedelbart, under en övergångsperiod kan man tänka sig adoption för att rätta till regionala problem men inte i längden. Det finns säkert mer men där kan vi börja. Jag har redan implementerat ett flertal av ovanstående punkter i mitt liv (2, 3, 6) och jobbar på fler (1,4), hur många har du genomfört och vilken är nästa?Jag såg på din fina blogg att du är ganska ung så det är väl bara naturligt att du inte lyckats generera samma negativa inställning till livet i gemen som mig men du verkar ju vara klok så det kommer väl. Du har dock helt säkert rätt inställning som vill lära dig mer om detta och kan du vara en del av lösningen är jag den första att lyfta på hatten. Jag skulle dock vilja råda dig till att inte låsa dina åsikter än före du hunnit läsa in dig på de områden du tänker lobba för, ingenting är enkelt och det finns aspekter på allt. Det viktigaste av allt är att hålla ett öppet sinne och aldrig avfärda något man hör före man hunnit sätta sig in i det ordentligt./Storebror

  Gilla

 15. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Den reservkraft jag pratar om finns visst idag. I luften, i solenergin, i marken, (i människorna) överallt! Jag menar att man kan skapa en blandad kompott, vindkraften beräknas kunna tillfredsställa 70 % av vår energikonsumtion. Enligt dagens fiffiga räkningsmetoder skulle det vara slöseri att satsa på alla till 100 %. Så de dagar det kanske inte blåser på, finns det biobränsle att täcka upp resten. Det är inte en av de bästa energiformerna, men en av de bättre så klart. Forskare är nog duktiga på det där. Det är ett svårt mål att nå, men ju närmare vi kommer framtiden, ju snarare måste vi ersätta det fossila till hållbara alternativ.Det är inte bara jag som talar om gigantiska solenergisatsningar i Sahara. http://www.dn.se/ekonomi/jattesatsning-pa-solenergi-i-sahara-1.892717 och http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article536945.ece Om det är så många som tror på konceptet är jag övertygad om att de tänkt på de problem du ställde upp.Du har helt rätt i att framtiden kommer att medföra nya möjligheter, men vi är också skapare till framtiden. Låt oss därför subventionera för nya hållbara satsningar och ny forskning i området. Jag är inte så värst inläst i den gruvdrift du skriver om. Men jag skulle nog tro att nya komponenter alltid kommer att uppfinnas om man märker att det blir problem. Måste också flika in med att svenska forskare har uppfunnit ett algbatteri som skulle vara mycket effektivare och lättare att få tag på, hehe. Jag måste dock säga att jag ska läsa mig in i det mer.Energieffektivisering är lätt om man verkligen vill. Man behöver inte sänka levnadsstandaren till en så stor grad, att "vattenhinkarna fryser". Bara användandet av frekvensomvandlare i industriernas stora motorer skulle kunna spara mer än hälften av den el som annars tillförs.

  Gilla

 16. steelfm skriver:

  Hej Stäni, Jag kan börja med att erkänna att jag absolut inte är någon kärnkraftsexpert och att jag inte får betalt av kärnkraftsindustrin för mitt inlägg här på bloggen. Orsaken varför jag skrev inlägget var för att jag tycker att kärnkraftsmotståndarna får väldigt stort utrymme i media och att det finns folk med andra åsikter men som inte hörs lika mycket här på Åland. Antalet kommentarer här på bloggen visar iallafall att det engagerar. Jag har absolut ingen prestige i kärnkraften i sig och skulle mer än gärna se att den upphörde. Detsamma skulle jag önska med brännandet av kol/gas/olja. Men samtidigt är jag realist och inser att om vi upphör med kärnkraften kommer kol/gas/olje förbränningen att öka. Tror man något annat är man just nu en drömmare, inget fel i det. Men verkligheten finns, det kan man inte bortse ifrån. Miljarder människor vill ha det lika bra som vi har det och vilka är vi att bestämma att dom inte skall få det? Jag kommer läsa på mer om kärnkraft det kan jag lova dig, vill dock bara informera att jag via mina företag och mina andra arbeten betalar betydligt mer skatt än jag får i lön från lagtinget så jag kan meddela att dina skattepengar går till andra politiker. Sen har jag tyvärr inte så mycket övers för personer som argumenterar utgående ifrån härskarteknikerna. Vilket jag tyvärr tycker att du gör, medvetet eller omedvetet i dina inlägg. Men tack ändå för att du tog dig tid att komma hit och dela med dig av dina åsikter.Trevlig helg

  Gilla

 17. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Hej herr Steinbock:Vi är på Frilles blogg och jag titulerade mig storebror, alltså är jag Frilles storebror och namnet är Johan. Min trovärdighet är upp till var och en att bedöma och huruvida den ökar beroende av vilken signatur jag använder mig av finner jag ovidkommande, tror du att din eller dina åsikters trovärdighet ökar för att du skriver ut ditt namn?Du har inte påpekat en enda brist i mitt resonemang, du har endast meddelat avvikande åsikter samt en mängd omotiverade personangrepp. Jag respekterar din närmast religiösa aversion mot kärnkraft och även rätten att hysa densamma men detta betyder inte att jag tänker ställa mig på knä bredvid dig och tyst hålla med.Mina kunskaper i engelska är tillräckliga för allt du kan tänkas anföra här.Kan du delta i en normal civiliserad konversation utan att anklaga mig för att vara kretin eller potentiell lönnmördare så kan jag tänka mig att ge dig en chans, om argumentum ad personam är det enda du har att komma med vill jag vänligen be dig att avstå.För att undvika missförstånd vill jag klargöra att jag inte gillar kärnkraft men samtidigt inser att den kommer att spela en större roll i framtiden än idag av den enkla anledningen att det inte finns andra trovärdiga alternativ i en värld där behovet kommer att öka drastiskt i den närmaste framtiden. Så högaktningsfullt som en signerad men synnerligen oförskämd kommentar kan tänkas vara värd.Storebror

  Gilla

 18. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Simon:Den reservkraft jag pratar om finns inte alls idag, hade den funnits hade den väl använts? Som du resonerar måste vi först bygga ut vindkraft till 100% för att klara våra behov. För att klara oss när det inte blåser måste vi bygga 100% solkraft osv. och likväl får vi problem mulna vinterdagar utan vind och får då återigen falla tillbaks på kol, olja och kärnkraft som till skillnad från de förnyelsebara energikällorna fungerar oberoende av väder. Du investerar alltså 3-5 ggr i tillverkning och kan bara använda 100% ändå dvs. elproduktionen blir fördyrad. Detta är egentligen inte svårt att förstå.Det finns inget värre ställe i världen än Sahara att dra kopparledning ifrån, klimatet med svinkallt på nätterna och kokhett på dagarna gör att materialutvidgning blir ett problem, utöver detta stiger resistansen i kablarna med temperaturen och med den förlusterna, avståndet till norra Grekland är bara marginellt kortare än till södra Sverige, den politiska situationen i regionen är ohållbar för en investering av den kaliber du talar om. Framtiden kommer alldeles säkert att medföra nya möjligheter men tills dess måste vi använda det vi har tillgång till.Mina kunskaper i gruvdrift är inte på expertnivå men problemet är att ska du bygga ut sol och vindenergi för att börja konkurrera ut främst olja men även kärnkraft i både tillverkningsstadiet och förbrukarstadiet (läs t.ex. elbilar) kommer den gruvdrift jag pratar om att bli så oändligt mycket större i omfång än uranbrytningen idag att problemen inte kommer att kunna jämföras ens om du skötte uranbrytningen illa. Det är ett faktum som kommer sig av att du får så oändligt mycket mer energi ur uran än t.ex. vind. Tar du t.ex. Toyotas Prius så skulle världsproduktionen av neodym idag räcka till 7 miljoner bilar vilket ju är en droppe i havet och då har du inte ett gram över till vindmöllorna. Sätt detta i relation till den miljard bilar som skulle behöva bytas ut före de stora nationerna som Indien och Kina börjat konsumera fortskaffningsmedel och storleken på problemet börjar skönjas.Det finns ingen lösning på problemet idag det är tyvärr den enkla sanningen som jag ser det, vi kan och borde givetvis använda mindre energi på bättre sätt men ingen av oss kommer att vara villiga att dela med oss så att alla i världen fick lika mycket att leva på (om man ens kan enas om var en sådan nivå ligger). Förnyelsebara energikällor som skulle vara långsiktigt hållbara finns inte heller åtminstone inte med dagens teknik.

  Gilla

 19. anonymous skriver:

  Stäni Steinbock writes:Hej Fredrik!Tack för bloggen! Nu vill jag dock påpeka några saker:1) Du använder uttrycket "ren kärnkraft". Om du definierar en energiform som förutsätter spridandet av giftiga samt radioaktiva ämnen i luft, vattendrag och grundvatten, så då förstår jag att du har omdefinierat ordet "ren" (jag menar inte heller det i Lappland populära djuret).2) Du skriver "Givetvis ska ANDRA miljövänliga energikällor som vind våg och andra alternativ byggas ut […] men det räcker tyvärr inte. Det kanske störst problemet med energi är att det går åt" (!)Detta låter som om du betraktade kärnkraften som en av flera miljövänliga energikällor – gör du det? I så fall finns det även avvikande åsikter om detta: Eftersom man har funnit att radioaktivitet inte är hälsosamt för levande organismer, och kärnkraften förutsätter spridandet av radioaktiva ämnen (men även sådana ämnen som klassas som giftiga) – främst i samband med brytning, finkrossning och urlakning av uran – så vill undertecknad härmed kalla kärnkraften icke-miljövänlig samt ohälsosam.3) Du skriver också: "Desto fler människor vi blir på Åland, i Finland, i Europa och i världen desto mer energi kommer att behövas."Jag kan förstå hur du menar, men det förutsätter att alla människor fortsätter att slösa på energi på samma vettlösa sätt som hittills. Det att jag kallar det "vettlöst" baserar sej på det faktum att man numera kan använda energin mycket effektivare än förr.I samband med den s.k. folkomröstningen i Sverige 1980 om att "avveckla med förnuft" dvs bygga ut Sveriges kärnkapacitet till mer än det dubbla, så hotade kärnkraftsförespråkarna med att vattnet skulle frysa i alla hinkar i alla svenska kök om man inte nu mer än fördubblade kärnkraftskapaciteten, som redan före utbyggnaden var störst per capita i Sverige.Men höjda energipriser har lett till att man har utvecklat praktiska sätt att använda mindre energi.Visste du t.ex. att Hotell Royal Viking (om det mera heter så) strax invid Stockholms Centralstation är konstruerat så att det inte behöver någon tillsats av värmeenergi förrän när utetemperaturen understiger 8 grader?Visste du om att det finns en hel industri som tillverkar frekvensomvandlare för växelströmsmotorer, och att man genom att installera dylika till varje växelströmsmotor inom Finlands industri kan spara in lika mycket el som ett medelstort kärnkraftverk producerar?Har du förresten ens hört om frekvensomvandlare förr?4) Du har länkat till en artikel undertecknad av ett antal professorer på Kungliga Vetenskapsakademien. Bra. Man ska ha källmaterial.Felet är bara att dessa professorer i sin överentusiasm (kan vi kanske säga t.o.m. att de är emotionellt upphetsade?) tror att kärnkraften är koldioxidneutral. Det är den inte.Det stämmer naturligtvis att det inte uppstår någon koldioxid genom själva uranklyvningsprocessen.Emellertid bör man ha klart för sej att denna klyvning ger upphov till långt farligare ämnen än koldioxid, såsom plutonium, för att bara nämna ett av dem, samt att denna klyvning inte kan ske om man inte först bryter uranmalm, transporterar det (med dieseldrivna truckar) till uranverken där malmen finkrossas till "sand" (malmens partiklar blir små som sandkorn), att denna "sand" sedan ska transporteras till urlakningsbassänger fyllda med svavel- eller salpetersyra, beroende på om jordmånen är sur eller basisk, att dessa urlakningsbassånger läcker gifter ut i vattendragen och grundvattnet, osv.Sedan ska den produkt man får av detta, "yellowcake" transporteras vidare, och lakresterna, dvs det som blir kvar när uranet har lakats ur malmen, ska också placeras nånstans. Vart?Ja, i Östtyskland har man t.ex. fyllt en dalgång med dessa lakrester, för eftersom det var en diktatur så gick det bra. Under dessa lakrester har man begravt en hel stad, Helmsdorff.Är det en sådan diktatur du eftersträvar?Eller kanske det är bättre att bryta och urlaka uranet på andra sidan jordklotet så att vi inte tvingas dricka det kontaminerade vattnet utan överlåta detta åt ursprungsbefolkningarna på de respektive områdena?Professorerna i som har skrivit den artikel du stöder dej på använder också med stor stolthet det för ändamålet uppfunna ordet "fossilfri" om kärnkraften. Detta är missvisande, av ovan redogjorda skäl. Detta ord är ett typiskt vilseledande ord för att få allmänheten att betrakta kärnkraften som "ren".Och du har gått i denna fälla. Men misströsta inte: Du kan komma ur den bara du öppnar ögonen och vågar (ursäkta att jag travesterar på din inledande fras – kunde inte mostå frestelsen!) ta reda på mera om vad kärnindustrin egentligen innehåller, förutom själva kraftverken.Hur har jag då mage att kritisera en artikel av ett antal professorer på Kungliga Vetenskapsakademiens Utskott?Jo, eftersom professorer inte är mer än människor, och sålunda icke immuna mot propaganda från kärnkraftsindustrin, som har satsat miljarder på att omvända befolkningen till kärnkraftstroende, så tittar jag kritiskt på vad de egentligen är professorer i för ämnen och hittar:Högenergiteknik, hydrologi, innovationsteknik. genetik, farmakologi, vetenskapshistoria, geovetenskaper och rymdfysik(!).Utan att på något sätt vilja förringa dessa personers kunskaper på var sitt område, vill jag dock härmed ifrågasätta deras kompetens resp. engagemang vad gäller skador som orsakas av kärnindustrin inklusive alla moment som krävs för att vi ska kunna "åtnjuta den rena kärnkraften".Att vara specialist på ett enda område, en smal sektor, förutsätter nästan att man avsäger sig fördjupning i andra områden, eftersom det finns så mycket att veta om allting.Därför är det viktigt att du som politiker skaffar dej en helhetsbild av det du nu skriver om, i stället för att bara välja fakta som stöder den riktning du nu tycks ha valt.Vi skattebetalare betalar din lön, och då får du inte slarva med att ta reda på fakta.Med denna replik vill jag alltså bara underlätta ditt arbete.Så här har du en länk till en sajt där du kan läsa (kritiskt) mera om kärnindustrin (som kärnkraftverken är bara en liten del av), urlakning, lakrester osv: http://www.nirs.orgDu skriver att det inte går att jämföra dagens (??) kärnkraftverk med Tjernobyl och andra katastrofer. Gör inte det, då, utan gör följande tankeexperiment:Låt oss låtsas att det inte finns någon som helst risk för att ett kärnkrafverk igen får något fel, såsom t.ex. Harrisburg, Tjernobyl eller hundratals andra incidenter som du kan läsa om här:http://archive.greenpeace.org/comms/nukes/chernob/rep02.htmlFör den händelse att du genast slår bakut när du ser Greenpeace' namn (jag har gamla vänner som gör så!) så vill jag föreslå att du läser kalendern ändå, med kritisk blick, och väljer bort sådana händelser du kan bevisa att aldrig har inträffat.Med vänlig (men allvarlig) hälsning,Stäni Steinbock, väljare, skattebetalare

  Gilla

 20. anonymous skriver:

  Stäni Steinbock writes:@"Storebror"Hej Herr Anonyma Storebror! Vem är du när du inte ens vågar sätta ut ditt namn? Tror du att detta ökar din trovärdighet?Oberoende vem du är så vill jag här påpeka några brister i ditt resonemang:1) För det första kräver du nånting du redan har fått, nämligen att de som är emot kärnkraft ska ge förslag på ersättningsalternativ. Sådana har getts redan före den s.k. folkomröstningen i Sverige, långt före den. Felet är att sådana som du saknar förmåga att uppfatta det man säger resp. skriver, eller vägrar göra det.Men om du faktiskt vill ha reda på nånting som har funnits till buds redan länge, och hela tiden kommer mera av, nämligen ersättningsalternativ till de 6% av världens energiproduktion som kommer just från kärnkraften här:http://www.nirs.orgIfall engelska bereder dej svårigheter finns det en massa om detta på nätet, sida upp och sida ner, bara att googla "alternativa energikällor". 2) Du använder uttrycket "den enkla sanningen" på ett sätt som antyder att du tror att du är i besittning av denna och nu delar med dej av den åt oss andra fåvitska bloggläsare. Detta är vilseledande. Du påstår nämligen att "den enkla sanningen är den att vi måste använda alla energialstrande tekniker vi har tillgång till".Det måste vi inte alls. Upp till bevis! Men det kan du inte, eftersom kärnkraften inte behövs, och ej heller kan accepteras på grund av att den ingår i en industri som sprider giftiga och radioaktiva ämnen i atmosfär, vattendrag och grundvatten. 3) När du -fortfarande anonymt – kräver att vindkraften ska förbjudas, och ifrågasätter dess miljövänlighet, var då så god och motivera det du skriver. Så högaktningsfullt som en anonym kommentar kan vara värd,Stäni Steinbock, evt snart offer för lönnmord av anonym kärnkraftsförespråkare.

  Gilla

 21. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Den reservkraft du pratar om finns idag överallt. Blåser det inte, kan det vara sol. Annars är det säkert vågor på havet och om inte det heller så kan man driva osmotisk kraft som ger energin genom saltbalansen i brackvattnet. Därtill kan man driva turbiner av geotermisk kraft och av biomassa. Om det mot förmodan inte skulle vara möjligt att tillfredsställa energibehovet finns det kopparkablar. Och nej, inte menade jag att man skulle dra dem hit. Men varför inte till Italien, Spanien och Grekland? Så de inte behöver förlita sig på dirty el.Visst är olika energiformer dåliga på många olika sätt. Vissa energiformer är mer miljövådliga och andra mindre. I tiden av den framtida och samtida utvecklingen är det givet att nya metaller börjar användas för nya utsikter. Nanoteknik är dessutom något som går uppåt idag. (En teknik som kan spara mycket energi.)Uranbrytning jämställs nu med annan farlig gruvdrift. Men jag vet inte om du riktigt har ingående kunskaper i uranbrytning när du menar att andra metaller förorenar mer. Uranbrytning förorenar även på ett helt annat sätt än kemiskt. Radioaktiva material yr runt och orsakar cancer och andra sjukdomar i relation till detta. Undrar någon varför antalet cancerfall har ökat i världen? Att hävda att kemiska processer i vissa områden skadar mer går att diskutera, det är bara det att radioaktivitet efter gruvdriften också möjliggörs för spridning över hela jordklotet. Läs mer på http://simonkolina.blogg.se/2010/may/utkast-maj-9-2010.html#commentInget gott som inte har något ont med sig?

  Gilla

 22. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Pratar vi om kärnkraften som helhet eller 1% av solenergin i Sahara är det stora mängder vi pratar om och lagringsproblematiken är definitivt en av huvudsakerna i denna diskussion.100% förnyelsebar energi fördyrar energipriserna av flera olika anledningar men främst beror detta på att reservkraften måste byggas ut till 100% för att vi ska få kontinuerlig försörjning säkrad. Bygger du t.ex. vindkraftverk måste du ha reservkraft de dagar det inte blåser och denna reservkraft kommer att vara både oekonomisk och miljöförstörande eftersom den inte utnyttjas optimalt, jämför t.ex. med att en kallstart av en bil skitar ner lika mycket som en resa mellan Stockholm och Göteborg i samma bil om den är varm. Staten kan ingå hur många smarta avtal som helst detta hjälper inte ett dugg den dagen det inte blåser.Gruvdriften efter uran är på intet sätt mer farlig eller hälsovådlig än den efter sk. sällsynta jordmetaller som yttrium, cerium, neodym, skandium och erbium vilka alla är nödvändiga för att kunna utveckla permanentmagneter för vindkraftverk och elbilar. I dagens läge kontrollerar Kina 90-95% av denna gruvdrift och att starta upp en ny gruva beräknas ta upp emot 10 år. Denna gruvdrift är kanske den som skitar ner mest i världen just nu. Problemet med sällsynta jordmetaller är inte att de är speciellt sällsynta utan det faktum att de inte förekommer naturligt i höga koncentrationer vilket gör gruvdriften av dem extremt utspridd och således komplicerad och miljöförstörande. Hade kopparkablar från Sahara varit en lösning hade den redan varit implementerad, är du seriös eller skämtar du med mig? Man behöver inte ha gått mer än grundskolan för att förstå att din sista mening är lika genomförbar som att åka till solen med en ryggsäck och plocka med sig lite energi i den för att ta med sig hem. Även om förlusterna i sådana kopparkablar gick att hantera har du fortfarande problem med reservkraften som behövs på nätterna då solen inte skiner ens i Sahara.

  Gilla

 23. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Visst går det att lagra, men inte i så stora mängder. Men det är ju inte huvudsaken just nu. Huvudsaken är att 100 % inte alls behöver fördyra energipriserna. Det beror på om staten är villig att ingå smarta avtal med tillverkarna och samtidigt subventionera för det förnyelsebara, så som man har gjort med kärnkraften i alla år i mången land.Kärnkraften har också kostat mycket pengar i de flerotaliga incidenter som inträffat. Incidenterna kostar inte lika mycket i ett decentraliserat energisystem.Du pratar om gruvdriften som skulle öka. Men du berättar inte om vilken massiv gruvdrift som skulle minska? Jo, den farliga och hälsovådliga uranbrytningen. Jag tror på att gruvdrift kan göras bättre med tiden, men med gruvdrift så innebär det så stora risker och tidsperspektiv så där tror jag inte på utvecklingen.Nej vi behöver inte flytta dit, vi kan lika väl börja anlägga solkraft där och sätta ut mer kopparkablar.

  Gilla

 24. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Problemet är att förnyelsebar energi inte ännu går att lagra och således även om den skulle byggas ut till 100% av vårt behov ändå skulle kräva 100% reservkraft för att få kontinuitet i försörjningen.Detta innebär att 100% förnyelsebar energi skulle fördyra energipriset med säkerligen det dubbla samtidigt som det skulle öka föroreningarna som uppkommer av dåligt utnyttjad reservkraft. Den enorma mängd ökade gruvdrift som ökad elanvändning från förnyelsebara källor obönhörligen skulle leda till är bara det skäl nog att sluta drömma.Summan av kardemumman är att att någon utfasning av kärnkraften är en utopi utan verklighetsförankring om nu inte vi allihop flyttar till Sahara.

  Gilla

 25. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Nya pengar till forskning ska inte gå till kärnkraft då vi ska fasa ut det. Vi ska först och främst inte satsa på flera reaktorer i både Finland och Sverige. I båda dessa land har vi ett energiöverskott just nu. Vi ska ta hand om tiden vi har det och bygga ut det förnyelsebara och inte sitta på samma gamla hela tiden.Det är för övrigt också lätt för de som bor kring ekvatorn att få el. Bara den energi som träffar 1 % av Saharas yta skulle kunna försörja världen 10 gånger om. Nu är det bara så att de också fått för sig att kärnkraft är bättre än förnyelsebart. Enorma mängder energi går förlorad…

  Gilla

 26. steelfm skriver:

  Jag läser vad du skriver Simon men fram tills att dina alternativ fungerar och finns hur skall vi producera den energi vi gör av med för faktum kvarstår att energin som skapas idag går åt och behövs. Håller med om att det absolut bästa sättet att göra något åt energibehovet är att effektivisera och spara energi, en kWh som inte används behövs heller inte produceras men fortfarande vill både du och jag ha största delen av del energi vi förbrukar. Lägger vi sedan till att antalet människor på jorden ständigt ökar och dessa människor också kommer att vilja ha energi så måste vi ha något som fungerar nu och inte bara är en utopi i framtiden.

  Gilla

 27. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Alternativet till kärnkraft är inte den smutsiga energiimporten. För resten är kärnkraft också en smutsig energiimport.Nummer tre du räknar upp är en av de saker vi kunde förlita oss på tillsammans med andra källor så som geotermisk energi, vågkraft som påvisat stor potential, vindkraft i olika former (horisontella, vertikala, "drakar", osv), solenergi, vattenkraft och möjligen osmotisk kraft. Det finns hur mycket som helst bara man vill utveckla och har pengar för det. Just nu tar kärnkraftsindustrin nästan alla ekonomiska medel. Enbart de pengar som gick åt "lilla" incidenten i Forsmark 2006 kunde ha använts för att förse alla svenska hushåll med solceller som skulle ha täckt 30 % av deras genomsnittliga förbrukning.Allt detta ska förenas med en energieffektivisering. Bara genom att isolera rätt så kan man spara mer än 80 % av dagens förbrukning av värme.Därtill måste man inleda en ny energipolitik där man samsas på elen och tar vara på alla olika regioners resurser. Ålands resurs är vinden.Man måste kombinera rätt saker i rätt proportion för att få ett långsiktigt alternativ.

  Gilla

 28. anonymous skriver:

  Anonymous4 writes:Men Simon, vad skall vi göra gällande den smutsiga energiimporten?1. Ingenting d.v.s. fortsätta som nu2. Ersätta med ett nytt kärnkraftverk enligt dagens teknologi3. Ersätta med solid biomassa (enda alternativet som jag ser det vore att bygga 5-10 fluidiserade bäddar, kom ihåg att dessa generellt drivs med fossila bränslen fastän detta ofta glöms bort). 4. Bygga ett kolkraftverk.Vindkraft är nog tyvärr inget alternativ här, som debatten sett ut de senaste åren.

  Gilla

 29. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Sanningen är den man får för sig själv. Vi har en sak gemensam, vi tror båda på att människan kan göra saker bättre och effektivare. Jag tror att vi lika bra kan utveckla de metoder som utnyttjar oändliga energireserver samt försöka anpassa oss till framtidens energisystem. Forskning på kärnkraft kostar hutlösa summor pengar, kärnkraften trycker undan andra energiformers utvecklande. Att vi på Åland har 20 % av Finlands vindkraft är ju bara en sak som tyder på att Finland inte kommit långt i utvecklingen. Sen ska man ju inte bygga kärnkraft för att vi ska få slösa på så mycket el som möjligt. Det skulle inte vara så värst hållbart.Jag har märkt att du inte riktigt trycker på att få en hållbar och säkrad framtid för kommande generationer.

  Gilla

 30. anonymous skriver:

  Storebror writes:Är man emot kärnkraft i dagens läge bör man också kunna ge förslag på ersättningsalternativ annars är man inte speciellt trovärdig.Den enkla sanningen idag är att vi måste använda alla energialstrande tekniker vi har tillgång till och att det finns nackdelar med allihop, speciellt med de man idag kallar miljövänliga som t.ex. vindenergi som ju snarast borde förbjudas.

  Gilla

 31. steelfm skriver:

  som sagt, vi kommer nog tyvärr inte kunna övertyga varandra i det här och få varandra att "berätta sanningen" som du säger beror nog lite på vad man har för syn på sanningen. Utredningar och statistik kan vi båda visa hur mycket som helst som talar för bägges sak. Men du säger att den fjärde generationens kärnkraftverk är en utopi… där tror vi olika. Jag tror på forskning och att människan kan göra saker bättre och effektivare. Det har också de sista 50 åren visat. Jag tror inte utvecklingen stannar här utan om 20 år ser det betydligt annorlunda och bättre ut än vad det gör idag. Givetvis hoppas jag även att utvecklingen och forskningen arbetar på att hitta flera förnyelsebara energiproduktioner som klarar av att leverera den energi vi i världen behöver. Det är dock ofrånkommligt att med fler människor i världen kommer mer energi att behövas. Frågan man kanske måste ställa sig är, hur många människor klarar vår jord av samtidigt?

  Gilla

 32. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Kärnkraft är nu det dyraste av tänkbara alternativ för elproduktion i Sverige idag. Enligt Moodys prisindex kostar det idag 7500 $/kW att bygga nya kärnkraftverk. Sen tillkommer kostnader för bränsle, drift, avfallsförvaring m.m.Forskning som får pengar från en partisk givare får ofta forskningsresultatet för givarens fördel. När det handlar om kritisk forskning till kärnkraft (som man fick göra 2006 i Sverige) kommer pengarna oftast från andra ställen än kärnkraftsförespråkare. Det är upp till oss "vanliga" människor att bedöma om vilket som är rätt eller inte. Jag anser att man i de kärnkraftsvänliga forskningarna har missat tre punkter. I framtiden kommer uranpriset att stiga i höjden, de har inte räknat med kostnader för slutförvar (de reella!) och underhåll av reaktorer som löpt ut sin tid och till sist är kärnkraften också kostsam för miljön.Du talar om fjärde generationens kärnkraftverk, som inte finns idag. Det är bara en utopi hos kärnkraftskramarna. Man har försökt utveckla en sådan reaktor i Olkiluoto men man har stött på en uppsjö säkerhetsproblem och bygget har kostat någon miljard mer än förväntat. Visst är kärnkraft dyrt?Att kärnkraft är ett dåligt sätt att producera el på framgår av en aktuell studie från Stanford-Universitetet (med 117 vetenskapliga referenser).Där jämförs bland annat 9 olika sätt att producera el. Slutsatsen är att kolkraft och kärnkraft är de sämsta alternativen om man vill rädda klimatet.

  Gilla

 33. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Det handlar inte om att övertala varandra. Det handlar om att få varandra att berätta sanning. Du menar att kärnkraften är ren vilket den inte alls är. Bara uranbrytningen förorsakar miljöproblem för urbefolkningen i exempelvis Austrailen. Olyckor i transporter mellan olika kärnbränslehanteringsanläggningar och dylikt kan leda till läckage och kontaminering av omistliga naturvärden. Att bara bo i en direkt närhet av ett kärnkraftverk ökar risken att drabbas i leukemi.Du skriver att sol/vind/vågkraft kostar mångfalt mycket mer att producera än kärnkraft. Jag har nog sett rapporter och forskningar som pekar på motsatsen. Kärnkraft är dyrt både för miljön och plånboken. Att slutförvara radioaktivitet i olika former är inte billigt och inte heller underhåll av reaktorer som löpt ut sin tid. Man måste bevaka att joniserande strålning inte tar nya områden i attack. Uranpriserna tros stiga alltefter att uranet i marken snart tar slut. Varifrån läste du att kärnkraft är billigt?

  Gilla

 34. steelfm skriver:

  Hej igen, Alltså kärnkraft är det mest totalekonomiskt försvarbara om man är realist, tyvärr. Den mängden energi som kärnkraftverket kan producera kan ingenting annat jämföra sig med. När sen den fjärde generationens kärnkraftverk börjar användas och som jag skrev ovan kommer kunna använda gammalt kärnavfall, då är det oslagbart och vad är väl bättre än det?Billigaste och kanske bästa sättet att producera energi är vattenkraft, men där finns det andra miljömässiga hänseenden man måste beakta. Sol/vind/vågkraft som en homogengrupp är mångfalt dyrare än kärkraften även om vissa mindre modeller av landbaserad vindkraft är billigare per kW/h men man kan inte ersätta kärnkraft med vindkraft, det räcker inte med det behov människorna har idag, tyvärr.Det finns många ställen på nätet man kan kolla vad "produktionskostnaderna för el" är men här har du en oberoende länk som säger det jag sa.http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vattenkraft/article332231.eceHär finns också mycket fakta om uranbrytning, kostnader, miljö, etc. Fast dom kanske du tycker är partiskahttp://www.vattenfall.se/sv/fragor-och-svar-om-karnkraft.htm#faq_15http://www.karnkraftsinformation.se/kostnader/jamforelser-med-andra-energislag/

  Gilla

 35. anonymous skriver:

  Anonymous4 writes:Förbränning av biomassa är ofta långt ifrån CO2-neutralt. Att t.ex. avverka skog i Sydamerika, för att göra pellets av skogen, som sedan transporteras till europa, där det pulveriseras och sameldas i ett kolkraftverk, det är nog ett smutisgt sätt att utvinna energi.

  Gilla

 36. anonymous skriver:

  Simon Holmström writes:Jag tror du har mist din positiva framåtanda ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.Med kärnkraft som bas i energisystemet och de förnyelsebara som reserv kommer vi ingen vart i miljötänkandet. Kärnkraft är dyrt, ohållbart, osäkert, miljöförstörande och inte alls så rent som det sägs. Formen är heller inte koldioxidneutral, en av de största myterna i området. En uppsjö molekyler av koldioxid uppstår i hela kärnbränslecykeln, från uranbrytning till slutförvaring. Kol, olja och gas är inget alternativ som är på agendan, det är förnyelsebart, som har en oerhört stor potential.En bibehållen elproduktion kan vi fixa om vi inser att förnyelsebar energiproduktion kombinerat med energieffektivisering är framtiden. Kärnkraften finns inte för evigt. Det finns dock det högaktiva avfallet.

  Gilla

 37. steelfm skriver:

  Tjena Simon,Jag vet att du inte tycker som jag i den här frågan och jag tror inte vi kommer att lyckas övertala varandra heller. Jag respekterar ditt engagemang och lyfter på hatten för det men jag ser det tyvärr annorlunda.

  Gilla

 38. steelfm skriver:

  Så ser jag det också. Är man realist är det enda sättet, alla andra sätt räcker inte till utan är bara komplement tills den dag då tekniken finns för att verkligen producera helt grön el som täcker människornas/industrins behov. Idag är kärnkraft den totalt bästa lösningen

  Gilla

 39. anonymous skriver:

  Anonymous4 writes:1 MW från ett kolkraftverk bidrar med minst 100 gånger mer CO2 utsälpp en 1 MW från kärnkraft (produktion och transport inräknad i båda fallen). Så här sade iaf någon kärnkraftlobbare en tid sedan. Vidare sade han att Finland behöver 3 nya kärnkraftverk:-ett för att ersätta kolkraften (vilket t.ex. med vindkraft är omöjligt)-ett för industrins utökade behov (vindkraft är också här en omöjlighet, p.g.a. industrin går 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, även när det är 30 minusgrader)-ett för att ersätta den (smutsiga) elimport vi har nu.

  Gilla

 40. steelfm skriver:

  Hej Uffe, Här finns en hel del om det. http://www.mfk.nu/wp-content/uploads/uranbrytning.pdfMen det intressant är ju det om man kan använda restkärnavfallet, då löser man många problem på en gång och vad är väl bättre än det.

  Gilla

 41. anonymous skriver:

  Uffe writes:I kärnkraften måste ni också räkna in produktionen av kärnbränsle, som är allt annat än ren. Hanteringen av avfallet är mycket kostsamt och utfallet av behandlingen kommer först våra efterlevande generationer att få se. Det är klart att man skulle klara sig en stund med utvecklade plutoniumreaktorer, ifall alla kärnstridsspetsar skulle slaktas, men ingen är väl naiv? Kan man utveckla en pålitlig fusionsreaktor, så ställer det frågan i annat ljus, men alla fissionsreaktorer är skit!

  Gilla

 42. anonymous skriver:

  Anonymous4 writes:blev fel i förra inlägget, vindkraft kan alltså INTE användas för industrins utökade behov…

  Gilla

 43. steelfm skriver:

  Jo vi behöver kärnkraften om vi inte skall fortsätta bränna kol/gas/olja och avfallsproblemet är snart löst där man tillochmed kommer kunna plocka upp redan använt kärnavfall och utnyttja det igen. Det är väl bra? Läs länken jag hänvisade till!Tyvärr kommer inte biobränsle att kunna ersätta olja/kol/gas (vilket kärnkraft kan göra), biobränsle är ett komplement men tror man att det är lösningen så är man tyvärr ute och cyklar… ledsen men verkligheten ser annorlunda ut. Antalet människor på jorden ökar och antalet människor som vill få det bättre ökar de med. Energibehov kommer knappast att minska med det, eller har jag fel?

  Gilla

 44. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Lösningen på dagens energiproblem ligger inom biobränslena. Det är här vi har de stora energi resurserna och många av dessa utnyttjas inte idag. När vi i framtiden kommer att avveckla kärnkraften så är det biobränslena som kommer att vara den stora ersättaren för dagens kärnkraftverk. Ett bättre uttag av avverkningsresterna och kompensations gödsling är bara två av de många saker som finns att göra för att kunna utvinna ännu mera energi ur skogen.Källförteckning Explicare, Vanliga och ovanliga energikällor, Larseric Rulloffset 1995 NUTEK, Energiläget 1995, Alfa Print AB 1995 Dessutom har informations hämtats ur lösblad som har utdelats på Naturkunskapslektionerna i skolan. Författare, utgivare m. m. av dessa papper har ej uppgivits.VN:F [1.8.1_1037]

  Gilla

 45. anonymous skriver:

  Anonymous writes:de e få som äter energiskog, bark, och restavfall….gör du?

  Gilla

 46. steelfm skriver:

  Absolut finns det energi i överflöd gällande vind/vatten/sol men det handlar också om ekonomi. Sol/vind/vågkraft kostar mångfalt mycket mer att producera än kärnkraft. Det som är billigast att producera är vattenkraft men där finns det ett stort motstånd att bygga ut och förstöra älvar/vattenfall etc. Så det enda jag kan säga är, du har helt rätt men är man realist och elkonsument som måste betala för energin så är kärnkraft enda realistiska sättet just nu och som sagt, om tio år kommer den dessutom ha utvecklats enormt om man bara vågar satsa på den.

  Gilla

 47. anonymous skriver:

  Anonymous writes:dessutom är energiskog co2 fällor. dvs. dom drar i sig co2 när dom växer, som man sen bränner…dvs. 0 summe spel! och de behöver inte lagras i miljoner år, eller hundra år som är det "nya" som inte finns ännu…..

  Gilla

 48. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Vi behöver inte kärnkraften. Vi har fortfarande inte löst avfallasproblemen, var utbränt kärnbränsle ska förvaras och liknande. I dag finns ingen säker lagringsplats för framtiden. Varje år produceras hundratals kg avfall som är radioaktiva som måst tas omhand. Det blir mycket på lång sikt. Kärnkraft är inte morgondagens lösning på morgondagens energiefterfrågan. Vi behöver annat. Fram med en kärnkraftsfri värld!

  Gilla

 49. anonymous skriver:

  tommy writes:Vill du vara för så glömmer du det viktigaste argumentet: Kärnkraft ger inte upphov till koldioxidutsläpp.Lätt att prata om biobränslen men fakta är ju att det ofta är "mat" vi eldar upp.

  Gilla

 50. anonymous skriver:

  Linda writes:Sol och vind finns ju över hela jorden. Vatten finns på många platser också. Så egentligen finns väl energi så det räcker för hela jorden redan?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s