mitt tredje anförande, finanspolitik (mina motioner)

Publicerat: 22 november, 2006 i Uncategorized

Finansavdelningen Budget 2007

Fru Talman,

Jag har några motioner som jag vill ta upp under finansavdelningens specialområde, den första, kanske svåraste att genomföra är en motion som lätt kan misstolkas. Den handlar om fastighetsskatten. Jag vill direkt säga att den här motionen inte har någon som helst likhet med fastighetsskatten som den är i Sverige, jag skall försöka på ett enkelt sätt förklara vad jag menar med den här motionen.

Många kommuner har problem med minskande skattebas, detta beror på flera faktorer som vi har diskuterat och debatterat i den här salen nu i tre dagar. Bl.a så har kommunernas rätt att beskatta kringskurits och många kommuner är idag helt beroende av förvärvsinkomstbeskattningen. Många innevånare i våra kommuner betalar ingen kommunalskatt, de kanske jobbar utomlands en stor del av året, betalar källskatt eller enbart har kapitalinkomst och lever på avkastningen av sitt kapital. Dessa personer använder oftast i samma utsträckning de tjänster kommunerna presterar som de som förvärsinkomst beskattar. Tjänster som barndagvård, skola och omsorg men de behöver inte vara med och betala. Det här tycker inte jag känns rättvist.

Eftersom vi ännu inte har behörigheten över skatterna på Åland så måste vi hitta andra sätt med de verktyg vi har att försöka göra vårt samhälle rättvist. Min motion nr 51 är ett förslag på hur det skulle kunna gå till.

Fastighetsskatten borde revideras så att det skulle vara möjligt för de kommuner som önskar att bredda sin skattebas genom att tillåta en skatteväxling mellan fastighetsskatten och förvärvsinkomsten. Dessutom borde intervallen innaför vilken det är tillåtet att beskatta ändras och dels bör alltså ett avdrag i förvärvsinkomstbeskattningen införas för att ett eventuellt ökat uttag av fastighetsskatten inte skulle drabba dem som redan betalar förvärvsinkomstskatt i kommunen.

Det skulle alltså inte leda till ett högre skattetryck för de som betalar skatt idag utan skattebasen skulle breddas och kommuninnevånarna skulle beskattas på ett mer rättvist sätt. Bor och lever du i kommunen bör du vara med och bekosta den servicen.

Så jag önskar med min motion få infört under kapitel 44.01 under rubriken ”målsättningar för 2007” enligt följande ”-En revidering av fastighetsskatteinsturmentet görs under året för att möjliggöra en utökning av skattebasen i kommunerna” i enlighet med min motion

Fordonsrelaterad aktivitetsplan.
En annan motion jag har under finansavdelningen är den som handlar om en fordonsrelaterad aktivitetspark i Eckerö. Förprojekteringen som stöddes med PAF-medel i 2005 år budget skall enligt beslutet vara slutförd till årsskiftet. Nu gäller det bara att komma vidare.

Anläggningen är tänkt att byggas med i huvudsak privata investerare och landskapets roll enbart skulle bli stödjande. Jag tror att för projektets skull skulle det vara bra att finansutskottet skulle visa att det finns en politiskförankring för detta genom att uppmana landskapsregeringen att föra en positiv dialog med aktörerna bakom projektet och att vi här i Lagtinget förbereder oss att i budgeten för 2008 bör uppta ett anslag för investeringsstöd som är tillåtet innaför EU:s regelverk. Jag är emot satsningar av samhället som finansierar projekt till 100%, såsom LR valt att göra i flera stora projekt hittills. Däremot har jag ingenting emot att näringsliv och samhället arbetar tillsammans på något de tror på. Jag anser att ett stöd på ca 23% borde vara mer än tillräckligt för att få detta stora projekt i hamn. Så jag uppmanar ännu en gång finansutskottet att försöka hitta lösningar som gör att projektet kommer igång och under motiveringen i moment 44.20.51 skulle göra det möjligt att stöda startandet av detaljplaneringen av anläggningen med paf-medel.

Min sista motion under finansavdelningen är den som handlar om IKT-utveckling

Landskapsregeringen har cirka 400 licenser av Microsoft Office i förvaltningen. Varje licens kostar mellan 336 – 416 euro och uppdateras ungefär vart tredje år, det handlar alltså om en kostnad på ca 150.000 euro för att förnya dessa licenser eller en besparing alltså på minst 50000e/år.

Jag anser att landskapsregeringen bör överväga att från och med 2007 övergå till att börja använda programpaketet OpenOffice istället för att på så sätt minska mjukvaruutgifterna för landskapet. OpenOffice är ett fullständigt fritt, gratis och öppet kontorspaket för textbehandling, kalkylblad, diagram, presentation och databashantering. Det har översatts till fler än 60 olika språk och används i hem, skolor, myndigheter och privata företag runt om i världen.

Openoffice är en samling kontorsprogram som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems kontorsprogram StarOffice. Det består av de delar av StarOffice vars källkod Sun har släppt fri. OpenOffice är lätt att använda och särskilt utmärker det sig när det gäller stilmallar och längre dokument. Stilmallar som landskapet använder är för att underlättar formatering och formgivning är inget problem för OpenOffice.
OpenOffice är också bakåtkompatibelt med Microsoft office och med ett öga på framtiden använder OpenOffice det s.k OpenDocument-formatet för att öka flexibiliteten. OpenDocument-formatet föredras av EU och är en accepterad internationell standard.

Så med anledning av det ovan anförda föreslår jag

att till motiveringen under moment 44.95.05 tillfogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen kommer under året att gå inför att installera OpenOffice i alla nya datorer och uppmana alla landskapets underlydande myndigheter enheter och skolor att göra det samma för att på så minska utgifterna för mjukvarulicenser.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s