Skriftlig fråga om Å-fab

Publicerat: 9 mars, 2022 i Personligt

Idag svarade jag på ledamot John Holmbergs fråga om

” Varför har landskapsregeringen inte informerat lagtinget om den nya fastighetsstrategin som allvarligt riskerar rubba konkurrensbalansen på den privata marknaden?”

Jag svarade ungefär såhär:
Det korrekta och formella svaret på ledamot Holmbergs fråga, är att LR inte har antagit någon ny fastighetsstrategi, så det finns ingen ny strategi att förankra eller informera lagtinget om. Därtill anser inte LR att de två fastighetsaffärerna som genomförts av bolaget Ålands Fastighets Ab riskerar rubba den lokala marknaden för fastigheter eftersom de är gjorda på marknadsmässiga grunder och verksamheterna i lokalerna fortsätter med samma inriktning som tidigare. Men det kan jag återkomma till.

Ledamot Holmberg har även skrivit ett antal insändare i frågan och hävdat att det handlar om skattepengar, offentliga medel, subventioner och socialisering av fastighetsbeståndet. Det stämmer inte heller.

  • Fastighetsaffärerna finansieras av bolaget självt tillsammans med en lokal bank.
  • Fastighetsaffärerna görs på marknadsmässiga villkor, utan inblandning av vare sig garantier, subventioner, eller kapitaltillskott ifrån landskapsregeringen, lagtinget eller skattebetalarna.

Landskapets fastighetsbolag, Ålands Fastigheter Ab som genomfört de fastighetsaffärer som är aktuella i den skriftliga frågan är ett bolag som funnits, agerat och varit en aktiv spelare på den åländska fastighetsmarknaden i över ett halvt sekel.

Det grundades år 1971 och hette tidigare Norra Ålands Industrihus Ab och var ett samägt bolag mellan fem norr-åländska kommuner och dåvarande landskapsstyrelse och verkade enbart de första decennierna på Norra Åland. Idag är bolaget helägt av LR och verksamhetsområdet är hela Åland. Många är de åländska företag som börjat, utvecklat och expanderat sina verksamheter i lokaler ägda av just det bolaget och nästan lika många företag är det som köpt loss de fastigheterna under årens gång.

Under de senaste 50 åren har bolaget genererat, förutom industrilokaler, även skattemedel och bidragit till Ålands utveckling på flera positiva sätt. Skulle exempelvis de plastindustrier vi idag har på Åland etablerat sig, vuxit sig starka och utvecklats här utan detta bolag? Jag är övertygad om att svaret på den frågan är -”NEJ”.

Skulle exempelvis den landbaserade fiskodlingen i Eckerö kommit till utan det samhällsägda fastighetsbolaget? Jag är övertygad om att svaret, även på den frågan är -”NEJ”.

En satsning som resulterat i att Fifax nu är börsnoterat samt bidragit till att över 60 miljoner euro investerats i en toppmodern anläggning som sysselsätter dryga 20 personer på västra Åland.

Det offentliga fastighetsbolaget har historiskt spelat en viktig roll för utvecklingen av Åland och jag är övertygad om att det kommer göra det i framtiden också.

Det behöver också noteras att Ålands Fastighets Ab har haft ett positivt kassaflöde under största delen av bolagets historia och står idag på en solid grund. Den solida grunden gör även att bankerna har förtroende för bolaget och med det är delaktiga i och finansierar flera av de satsningar som bolaget gör och gjort.

Är ett offentligt ägt fastighetsbolag som satsar på industrilokaler något socialistiskt eller unikt i världen eller för den del norden? Svaret på den frågan är också NEJ. Både öster och väster om oss och över hela världen skapar länder, regioner och kommuner förutsättningar för industriföretag att etablera sig och utveckla sin verksamhet med just liknande verktyg. De flesta ser, likt LR, ett offentligt ägt industrifastighetsbolag som ett verktyg och en möjlighet i den näringspolitiska verktygslådan.

Om vi sedan ser övergripande utan att gå in i detalj på de två senaste fastighetsaffärerna som har aktualiserat den här frågan så kan jag konstatera att de är genomförda inom och i linje med §2 i bolagets bolagsordning, som lyder:
”Föremålet för bolagets verksamhet är att uppföra och utveckla fastigheter för uthyrning och försäljning för industriella ändamål och övrigt näringslivsbehov, samt all övrig med detta förknippad verksamhet. Bolaget kan bedriva handel med värdepapper samt äga och besitta fast egendom.”

Bara för att aktieägaren av ett bolag, är det offentliga betyder inte att verksamheten som bedrivs inom det bolaget och dess bolagsordning är socialisering. För mig handlar Ålands Fastigheter Ab om att det offentliga tillsammans med det privata kan skapa förutsättningar för tillväxt och ett sätt att bedriva en aktiv näringspolitik.

Kan LR bidra till, på marknadsmässiga grunder, att bibehålla och utveckla arbetsplatser, särskilt inom industrin så är jag övertygade om att det är samhällsmässigt ekonomiskt försvarbart och fördelaktigt.  Att vidta åtgärder för att bevara och medverka till utökande av arbetsplatser är oftast ett mer ekonomiskt fördelaktigt och effektivt sätt att nå tillväxt än skapa helt nya verksamheter.
Särskilt under en tid av pandemi där varje arbetsplats räknas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s