Ny serviceprocess för arbetssökande

Publicerat: 9 februari, 2022 i Personligt

Presenterade idag några lagförslag i lagtinget. Du hittar förslagen här>>. Det handlar om en ny serviceprocess hos vår arbetsmarknadsmyndighet AMS. Jag sa ungefär såhär:

Talman,

I anknytning till tilläggsbudget nummer ett för i år har landskapsregeringen även lämnat ett antal lagförslag i syfte att effektivisera arbetet kring och påskynda sysselsättningen av arbetssökande.

Det görs genom att föreslå ändringar i ett flertal på Åland gällande arbetsmarknadslagar. Bland annat ett lagförslag om en ny serviceprocess för arbetssökande. I det förslaget ingår ändringar i följande fyra landskapslagar.

  • Landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet
  • Landskapslagen om tillämpningen av lagen för utkomstskydd för arbetslösa
  • Landskapslagen om främjande av integration
  • Och landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning

Ändringarna motsvarar till största delen de ändringar i rikslagstiftningen som nyligen har godkänts av riksdagen och som träder i kraft i riket den 2 maj 2022.

Redan i budgeten för 2022 så aviserade landskapsregeringen att detta lagpaket skulle komma till lagtinget i början av det här året. En bidragande orsak till att landskapsregeringen föreslår att de åländska lagstiftningslösningarna huvudsakligen ska följa de i riket antagna lagarna, är att landskapets behörighet på dessa områden är inbäddad i och beroende av rikets lagstiftningslösningar.

Behörigheten är som ni vet delad på vissa områden och det gör att helheten snabbt blir väldigt komplext om inte lagstiftningen sammanflätas och synkroniseras. Landskapsregeringen anser dock att det är viktigt att de förändringar som föreslås, skall träda i kraft den 2 maj 2022, samtidigt med rikslagstiftningen.

Det eftersom behörigheten gällande framförallt utkomstskyddet för arbetslösa är just en sådan delad behörighet. De största förändringarna i förslagen som ligger på lagtingets bord, är den nya serviceprocessen för arbetssökande som vi föreslår. Jag tänkte i korta drag förklara vad den går ut på

Förändringen innebär en ny process för arbetssökande. Där arbetssökande ska erbjudas en inledande intervju redan inom fem vardagar från att arbetssökningen början.

För närvarande ska en första intervju ordnas inom en månad ifrån det att kunden registreras som arbetssökande. I praktiken, idag, tar det inte så länge för arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten (AMS) innan det första samtalet sker, men, med det här förslaget, sätts kundens rättighet, till just en snabb process i lag. Därtill specificeras att det efter den inledande intervjun med kunden. Så ska ordnas kontinuerligt, kompletterande samtal, om sökande efter arbete, med den arbetssökanden.

I lagen stipuleras att under de tre första månaderna ska dessa samtal ordnas med två veckors mellanrum. I praktiken innebär detta att den sökande kommer träffa sin handläggare fem gånger under de tre första arbetslöshetsmånaderna. Det här kommer givetvis ställa högre krav på handläggarna på AMS men målsättningen är att det skall kunna ske med nuvarande resurser.

Målsättningen med att göra kraftfullare insatser tidigt, är att effekten blir att förhindra långvarig arbetslöshet och på så sätt minska individens tid utanför arbetsmarknaden och samtidigt minska landskapets utgifter.

Förutom att kraven ökar på myndigheten, så ökar genom denna lagstiftning, även kravet på den arbetssökande att verkligen aktivt söka arbete för att bibehålla arbetslöshetsförmånerna.
Det tror landskapsregeringen bidrar till att motverka passivitet vid sökande av arbete och därtill förhindra långtidsarbetslöshet.

Den övergripande målsättningen är att förslagen ska främja sysselsättningen av arbetslösa, mer än för närvarande, och att den föreslagna lagstiftningen ska öka kontakterna mellan AMS och de arbetssökande.

Informationssystem
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) använder sig, med stöd av en blankettlagstiftning, av rikets kundinformationssystem för arbetsförmedling och har så gjort sedan början av 90-talet.
Då rikets digitala lösningar och rikslagstiftningen till stöd för dessa ändras behövs motsvarande ändringar i den åländska blankettlagstiftningen.

Sålunda ett tekniskt lagförslag som ger oss möjligheten att använda redan utbyggda och anpassade digitala system som underlättaroch förbättrar servicen och med det även matcheningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s