Reform av Skärgårdsnämnden

Publicerat: 2 maj, 2013 i Uncategorized

I regeringsprogrammet för samarbete, resultat och framtidstro nämns att Skärgårdsnämnden skall förstärkas som ett samarbets- och strategiforum för skärgårdsutveckling.
Den senaste sommarens händelser och debatt gällande turlistor i Skärgården har visat att regionen behöver hitta ett gemensamt, starkt officiellt forum som kan blir en förhandlingspart/remissorgan i frågor som gäller skärgården gemensamt.

Idag leds skärgårdsnämnden av näringsministern som ordförande och sekreteraren är en tjänsteman ifrån näringsavdelningen. Med den utgångspunkten så skapas föredragningslistan för nämnden utifrån ett ”centralortsperspektiv”. Detta kan resultera i att frågor som berör Skärgården och står i konflikt med landskapetsbudget eller politiska prioriteringar inte alltid sätts i fokus, trots att det kan vara avgörande för Skärgårdens framtid.

Dessutom blir ansvaret att driva utvecklingen i Skärgården att ligga på landskapspolitikerna, något som jag anser bör ligga på skärgården och människorna i skärgården själva. På samma sätt som näringsministern inte skall driva på utvecklingen av näringslivet utan skapa förutsättningar för näringslivet att utveckla sig själv skall näringspolitiken och ministern finnas som ett stöd bakom driftiga personer, företagare och kommuner. Landskapsregeringen skall inte vara den drivande parten i att utveckla skärgården, det måste ske inifrån med uppbackning ifrån regeringen

Förslag :
Skärgårdsnämnden omorganiseras så att den består av sex medlemmar, en ifrån varje kommun där förslagsvis kommunstyrelseordföranden blir ordinarie med en personlig valfri suppleant vilket kunde vara kommundirektören. Ordförandeskapet skulle rotera (eller väljs via konsensus) mellan kommunerna. Landskapet skulle fortsättningsvis finansiera sekretariatet med motsvarande €20.000 och på så sätt även möjliggöra en utlokalisering av detsamma till en skärgårdskommun.

Näringsministern och tjänstemannen med ansvar för turism och näringslivsutveckling bör ha närvarorätt vid skärgårdsnämndens möte. Övriga ministrar och sakkunniga kallas vid behov där de kan tillföra, förklara eller informera om aktuella frågor/ärenden. Mötena kan även hållas via det av regeringen utlovade videokonferenssystemet för att effektivisera och kostnadsoptimera träffarna.

Skärgårdsnämnden arbetar sålunda inte på uppdrag av landskapsregeringen utan är en egen självständig enhet som är beslutande och kan äga och driva egna projekt som gynnar regionen. Samtidigt har nämnden till uppgift att vara det officiella remissorganet för frågor som rör skärgården gemensamt. Skärgårdsnämnden kan även bereda och behandla övergripande viktiga frågor i samband med beredning, behandling och beslut i landskapsregeringen.

Den kanske största förändringen beroende på utfallet med arbete för det kommande strukturprogrammet skulle kunna vara att utlokalisera och göra Skärgårdsnämndens och dess sekretariat till huvudman och administrationsenhet för genomförandet av Leader metoden som är obligatoriskt för att komma i åtnjutande av EU:s medel. Det i sin tur skulle skapa några nya arbetsplatser i Skärgården.

Konkret förslag för att komma vidare:
• Ändra befintligt reglementet så att det korrelerar med ovanstående och genomför förändringen från 2014.
• Förverkliga och se till att en modern videokonferensanläggning finns i alla kommuner för smidigare/effektivare möten.
• Ge den Nya Skärgårdsnämnden i uppdrag att årligen arrangera ett framtidsforum med fokus på skärgårdsutveckling.
• Förbereda de kommande EU-programmen med utgångspunkt att Leaderkontoret utlokaliseras och ett antal arbetsplatser skapas i någon/flera skärgårdskommuner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s