Norra Ålands Industrihus

Publicerat: 26 juni, 2012 i Uncategorized

I dagens Ålandstidning skrivs det om turerna kring Norra Ålands Industrihus (NÅIH). Här kommer lite mer information för er som är intresserade och vill veta mera.

Bakgrund
Bolaget är ett gammalt, välskött bolag som Landskapsregeringen direkt äger till 77% (indirekt lite till via ägandet som Ålands Industrihus AB äger där LR är 85%-iga ägare). Jag träffade bolagets viceordförande och VD på en lunch i början av året där jag fick information om bolagets stabila och välskötta ekonomi samt att bolaget inte utvecklats så mycket de senaste åren pga oklarheten med vad som kommer hända med Ålands Industrihus och I-tiden.

Jag ansåg redan där och då att NÅIH är ett verktyg som vi både kan och bör använda för att utveckla näringslivet på Åland med. En tanke som slog mig då och som jag lyfte var möjligheten att gå in i andra branscher som tyvärr har svårighet med finansiering eftersom marknadskrafterna inte är tillräckligt fungerande. Exempelvis inom mjölknäringen där investeringar/nyetableringar av nya mjölkgårdar är svåra att genomföra bland annat pga bankernas krav på motsäkerhet för att låna ut pengar (en mjölkgårds inteckningsvärde är inte lika högt som en industri/handelsfastighet).

Fortsättning
Det var det mötet som fick mig att börja fundera kring "1000 kor-satsningen"
I de kommande strukturprogrammen 2014-2020 finns möjligheterna för oss att använda Revolverande-finansieringsinstrument där alltså offentliga medel kan användas som "riskkapital" och användas och återanvändas efter några år i nya satsningar, när den första investeringen fyllt sin funktion i områden där marknaden annars inte riktigt fungerar. För mig kändes det dock för länge att vänta tills 2014 och den nya programperioden, särskilt med tanke på att vi uppenbarligen har ett välfungerande bolag som inte haft en aktiv ägare som drivit på utvecklingen de senaste 10 åren. NÅIH var och är ett bolag som skulle kunna utvecklas åt just det hållet för att skapa mer tillväxt på landsbygden.

Jag uttalade mina tankar och visioner i samband med presskonferensen om den stora mjölksatningen, vilket fick "bolagstopparna" att avgå i protest>> och dåvarande ordförande uttala sig stark kritiskt och ifrågasätta den nya utvecklingen>>. Utdrag ifrån Ålandstiningen

Rolf Karlsson, som är Finströms representant och har suttit som styrelseordförande det senaste året, säger att det inte alls är den verksamheten som bolaget har sysslat med förut.

-Vi vill inte vara med, vi är inte till för det här. Ett riskkapitalbolag säger sig ju självt att det kanske inte går så bra, medan vi har satsat på sådant som är stabilt och skapar arbetstillfällen. Vi vill vara mer småskaliga. Att vara ett riskkapitalbolag är inget för oss kommuner att syssla med.

Bolagstämman i maj
På bolagets ordinarie bolagsstämman i maj framförde jag att den nya regeringen vill utveckla bolaget i samarbet med kommunerna och därför föreslog jag att vi INTE ändrar antalet medlemmar i styrelsen utan fortsätter med sex stycken som tidigare, där varje kommun som är delägare får tillsätta en person och landskapet nöjer sig med en representant (trots vårt stora aktieinnehav). MEN med tanke på vad majoritetsägaren vill gör med bolaget och den förändringsprocess som är på gång så ville jag se att ordförandeposten skulle vara landskapsregeringens.

Huvudorsaken till det var mestadels för att jag har daglig kontakt med Danne Sundman och han var/är väl införstådd och delade samma vision om möjligheterna att utveckla bolaget med satsningar på norra Åland i synnerhet men även på hela Åland i allmänhet. En annan orsak var även de uttalanden som bolagstopparna gjort, där de personligen och uppenbarligen inte delar samma vision som ägarna på bolagstämman.

Danne skulle inte ensamt ha kunna genomfört någonting (eller mot någons vilja) eftersom minoritetsägarna fortsättningsvis skulle ha majoriteten i styrelsen. Ett upplägg som jag var övertygad om att skulle fungera bra.
Tyvärr tillsätter inte bolagstämman ordförande utan det gör styrelsen på sitt konstituerande första möte, men med tanke på hur tydligt jag framförde det önskemålet på stämman kunde inte den önskan missförstås och ingen av representanterna av aktieägarna motsatte sig eller framförde något annat. Stämman genomfördes i en väldigt positiv anda.

Den nya styrelsens första & andra möte
Valet av ordförande bordlades/ajournerades på det första mötet och på det andra mötet valdes Rolf Karlssonn till ordförande trots att Danne Sundman var den person som bolagstämman uttalat fört fram.

Fortsättningen
Jag anser att ägarna skall uttala sig på stämman hur de vill att deras bolag skall drivas och utvecklas. Det gjorde jag klart och tydligt och tyvärr har jag inte tiden och möjligheten att i detalj arbeta med en styrelse som inte delar min och regeringens åsikt. Sålunda ser jag ingen annan anledning än att byta ut styrelsen. Därför bad jag Danne igår, att informera styrelsens medlemmar om hur jag ser på saken, det här bad jag honom vidarebefordra.

Jag kommer be styrelsen kalla till en extra bolagstämma för tillsättande av en ny styrelse för bolaget Norra Ålands Industrihus. Eftersom jag klart och tydligt meddelade på den ordinarie stämman att jag ville se Danne Sundman som ordförande och den nya styrelsen uppenbarligen inte ville ta till sig den informationen och tillsatte Rolf Karlsson så känner jag att förtroendet inte längre finns för nuvarande styrelse.

Landskapet äger närmare 80% av bolaget och med det anser jag inte det vara för mycket begärt att vi tillsätter ordföranden med tanke på den förändringsprocess som bolaget står inför och som jag hoppas kunna genomföra. Jag har för avsikt att tillsätta en liten effektiv styrelse på tre personer som består av Danne Sundman som ordförande, minoritetsägarna får gemensamt föra fram en representant och den tredje personen har jag för avsikt att rekrytera ifrån Ålands Näringslivs styrelsebank.
Den nya styrelsen kommer att få i uppgift att förbereda en ändring av bolagsordningen som möjliggör att bolagets verksamhet kan breddas att även bedriva annan verksamhet än bygga/hyra ut fastigheter.

Bolagets uppgift skall givetvis inte vara att konkurrera med andra privata bolag på Åland utan finnas som en resurs där marknaden inte riktigt räcker till, som exempelvis vid nya moderna mjölkgårds-satsningar för framtiden. Givetvis skall alla satsningar som bolaget gör ske på affärsmässiga villkor samt ske inom gällande regelverk och uppfylla EU:s krav.

Styrelsen skall även ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med de nya EU-strukturprogrammen för att se på möjligheterna som finns med dessa.
När den här extra stämman kommer hållas är inte bestämt.

I min värld måste ägarna ha förtroende för sin styrelse, styrelsen behöver dock inte ha förtroende för sina ägare men lyssna och följa direktiv på stämman är något som för mig är en självklarhet.

kommentarer
 1. […] fiskeriprogram, förvandla och igångsätta Norra Ålands Industrihus (läs mer om det här >>https://frille.com/2012/06/26/norra-alands-industrihus/)samt arbetet med Ålands Utvecklings AB:s nya strategi att återigen bli en aktiv part i […]

  Gilla

 2. anonymous skriver:

  Stephan writes:Håller med dig i mycket, men det är onödigt att här gå igenom allt det. Men när man läser ditt inlägg, som du hänvisade till, så får man ju en obehaglig känsla av att du inte gör som du säger. Du lägger dig ex i vilka brancher som "ska" utvecklas.Men ok, du säger exit på 3-7 år. Är det realistiskt? Du har talat om att riskkapitalet ska vara 20-25% av investeringen. Och OM du lyckas med ens en 7-årig exit, så är min uppfattning att kanske namnet "risk"-kapital då inte är det rätta. Det verkar ju ha prioritet före banklånen! Kanske termen även skrämmer nuvarande styrelsen. Ett äkta riskkpaital ska väl jämställas med aktiekapital dvs betalas innan avkastning till ägare, och då är det ingen exit efter 7-år!Sen kan man till sist undra över om detta nytänkande verkligen ska användas i en bransch, som är helt igenom subventionerad? Vore det inte bättre att rikta det mot andra branscher?

  Gilla

 3. anonymous skriver:

  Goesta writes:morning.. @jomalakarl.nix det menar jag inte. Om bolaget skall ändra sin verksamhet som i detta fall. Så finns det väldigt lite den enskilda kommunen kan bidra med. Kommunerna får en gemensam representant som skall delge och samla information från alla kommuner. Det betyder att det skall gemensamt mellan kommunerna enas om en linje för att i sin tur föra fram den linjen i styrelsen. kommunpolitik är som en bröddeg. Det är ett attans knådande för lite bulle…slå då ihop dessa degar och få dem att emulgera… Tjena.. ( Ironi!!!) Så vad jag säger är. Lyft bort kommunerna.@Minister.Ok.. jag förtydligar. läs även ovan.Kommunerna ser detta som "hostile takeover". (För att jag skall slippa tjafset från hejarklacken. -jag vet att termen är fel.. men den beskriver hur man ser på saken ganska bra) Kommunerna har inte fattat vad syftet med initiativet är.Man hittar de facto mera information om syftet här i detta forum än vad kommunerna har fått information om saken i pappersväg. Man upplever Ministern som Gudfadern och partipolaren Sundman som dess Capo. Inte så konstigt att det blir reaktioner, kan väl jag tycka då.Att se på saken som att LR kan göra vad de vill eftersom de äger 80% av bolaget, är enligt mig osunt. Man kan jämställa det med att en storägare i ett bolag kliver in på VD´s kontor och berättar hur han skall göra och inte göra. Detta resulterar i att förtroendet för storägaren ryker.Till slut.När ministern kör hårt och försöker få saker uträttade med Ferrari, sladdar lite snyggt in till postlådan o släpper stora kuveret men anvisningar om hur han vill ha det .. så måste man komma ihåg att den som skall tömma postlådan, skall backa till med 24 meter kombinationsfordon som ny utexaminerad förare. Läs nya förtroendevalda i kommunerna.Så när ni hoppar i hejarklacken av iver.. så tänk lite efter hur mottagaren av anvisningarna ser ut.

  Gilla

 4. anonymous skriver:

  Anonymous writes:ALLT STÖD till dig Fredrik. Fantastiskt att alla fall EN av alla ministrar/lagtingskandidater kan mer än prata, du kan göra också! Det är det enda rätta att göra – byt ut styrelsen, precis som du säger finns inget förtroende om de inte lyssnar ett dugg till vad som kom fram på stämman. Ser fram emot mer action de kommande åren!

  Gilla

 5. steelfm skriver:

  Hej Stephan, Här hittar du lite mer info om mina tankar om offentligt ägda bolag och riskkapital som jag presenterade på kapitalmarknadsdagen. I presentationen ser du lite hur jag tänker. Svaret på din fråga är att det skall finnas en klar och tydlig Exit-strategi på 3-7år. http://my.opera.com/steelfm/blog/2012/05/29/kapitalmarknadsHej Goesta, Förstår inte riktigt hur du menar, klart det finns anledning för alla i styrelsen att gå på möte, det här är ingen "enmansshow" vilket jag klart och tydligt påpekat hela tiden. Styrelsen skall göra det de tror är det bästa för bolaget tillsammans. Men för att leda och vara med i en förnyelse/utvecklings process måste styrelsen vilja det. Vill man inte arbeta för det ägarna uttalat på stämman och följer den önskan finns inte så många andra vägar att gå än att byta ut styrelsen.

  Gilla

 6. anonymous skriver:

  Jomalakarl writes:Menar du Goesta att landskapet sålunda borde göra så i alla bolag som man går in i tillsammans med kommunerna, stå för majoriteten av insatsen men låta kommunerna bestämma allt?Vad har bolaget utvecklat de senaste åren? Kaffekalas är vad dom haft om du frågar mig…

  Gilla

 7. anonymous skriver:

  Goesta writes:Initiativet är bra..Tanken god eller vad man nu skall säga. Men vad blir reaktionen och biverkningen av att tillsätta en ny styrelse. Vad kan kommunerna göra med sin representant i styrelsen. Finns väl ingen orsak att gå på möte..Kaffet då kanske. Om tanken med kommunernas styrelseplats var plåster på såret, så kunde man låtit bli och köpt ut dem istället. Lika bra att utmanövrera kommunerna helt och hållet. Dvs -> Förblir kommunernas förtroende för LR intakt.-> Kommer Kommunerna att vara villiga att ingå "partnerskap" i liknande projekt i framtiden.Vilken bild ger det av LR som majoritetsägare av bolag. O andra sidan så är katten på bordet och LR bekänner färg. Vilket är bra.. Finns liksom inget tvivel längre.. LR gör vad de vill, när de vill och hur de vill. Ekonomiskt korrekt, Rätt att göra den planerade åtgärden i egenskap av majoritetsägare-> Möjligtvis det, menPolitiskt korrekt-> Knappast+ I kanten som minister.. 🙂 återstår att se

  Gilla

 8. anonymous skriver:

  Stephan writes:Du skriver: "offentliga medel kan användas som "riskkapital" och användas och återanvändas efter några år i nya satsningar". Har du gjort någon analys över vad "några år" innebär EXAKT i praktiken? 15, 20, 25?

  Gilla

 9. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Ojojoj Karlström, än en gång visar du att du inte bara snackar utan att du verkligen vill förändra och inte bara följa strömmen. Alla gapar efter förändringar- gång på gång beklagar sig de bortskämda Ålänningarna över att INGEN gör något. NU görs något och vad händer då? Fel fel fel, gör inget, förändra inte och för guds skull försök inte gå emot någon, trampa ingen på tårna för då lär du få skit upp över öronen (vänd hellre kappan efter vinden). Beklagligt att folk ens har mage att protestera. Du gör rätt, stå på dig, våga trotsa gamla invanda beteende och fortsätt kämpa för förändring, det går att göra om bara man vågar. Hade dina regerings kollegor haft hälften så mycket stake i sig som du hade Åland kunnat blomstra!

  Gilla

 10. anonymous skriver:

  Anonymous writes:BRA Karlström, kör hårt. Den som gör något får ofta höra kritik, iallfall mycket mer än den som inte gör något!Mindre snack och mera verkstad är vad Åland behövertrevlig sommarNorrFinströmmare

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s