Mitt näringslivs anförande idag

Publicerat: 22 november, 2011 i Uncategorized

Har idag klockan 11.05 blivit föreslagen av vicetalman Gunnar Jansson till näringsminister på Åland. Om ingenting konstigt händer så röstar lagtinget formellt om detta på fredag. Nu börjar allvaret snart. Passade på att hålla ett allmänt anförande som lagtingsledamot/blivande minister om näringspolitiken på Åland. Såhär sa jag:

Herr talman,

Jag tänkte ta tillfället i akt och hålla ett allmänt näringspolitiskt anförande idag, jag tänker inte titta tillbaka så mycket på de senaste decenniernas näringspolitik eller skrivningarna i den här budgeten utan allmänt reflektera över ämnet.

Jag anser att ålänningarna tillhör ett av världens driftigaste folk, se bara på vad som skapats här sedan självstyrelsens tillkomst. Visst är det åländska näringslivet, dess vidd och bredd otroligt imponerande med tanke på att vi bara är 28.000 personer på den här ön. Vi är inte många Ålänningar i världen och sett i ett större perspektiv skulle vi alla rymmas i en och samma skyskrapa i Tokyo, Dubai eller Shanghai. Vi är storleksmässigt som en liten förort till en mindre stad globalt sett.

Men det har aldrig hindrat ålänningens självförtroende att göra affärer eller hävda sig i världen och skapa företag som urskiljer sig ifrån mängden. Ålänningen, både infödda och inflyttade är kreativa, uppfinningsrika och mångsysslare, för många ålänningar är ingenting omöjligt och öbo-mentaliteten genomsyrar tankesättet.

Det som är viktigt nu, är att ta tillvara den kapaciteten, den andan hos ålänningen igen, gödsla den drivkraften och uppmuntra företag och entreprenörer till att inte se begränsningar utan fortsätta leta nya marknader, nya sätt att tjäna pengar och nya sätt att växa.

Det görs inte genom att ge mer bidrag till fler företag. I min värld är det är så enkelt att företag måste producera varor, tjänster eller innehåll som någon annan vill köpa för att ha ett existensberättigande. Insatserna ifrån samhällets sida måste vara att uppmuntra företag till ökad förädling, ökad produktion och ökade innovationer.

Sunda företag är bolag som genererar vinster, som växer och som gärna i min värld anställer. För att få fler företag att starta, och för att få befintliga företag att växa krävs en strukturförändring som förändrar näringspolitiken i grunden.

Jag är övertygad om att gamla strukturer måste ses över, att saker måste göras annorlunda och nytt tänkande måste in i förvaltningen. Det som på sikt skapar tillväxt och välstånd är ökad produktivitet, att man kan producera mer med de resurser som finns. Det gäller såväl inom förvaltningen som för näringslivet. En ny kultur för företagande måste skapas och där har politiker och tjänstemäns attityder en betydande roll för hur företagsklimatet blir.

Om politiker prioriterar näringslivet och förstår företagens vardag höjs både kunskapsnivån om företagande – och intresset. När Företagare och entreprenörer känner att regeringen och myndigheterna prioriterar och lyssnar på näringslivets behov känner de sig också tryggare och vågar genomföra fler satsningar, satsningar som behövs för att skapa utveckling och fler arbetsplatser.

Jag är övertygad om att grunden i företagandet/entreprenörskapet är den enskilda personens vilja att förverkliga sig själv och sin idé. Viljan att ta risker är det utmärkande och att våga blir det som driver utvecklingen i företaget framåt. Det är det vi måste sporra, uppmuntra och uppskatta samtidigt som vi måsta ha förståelse och beredskap att hjälpa till när satsningar och risktagningar går fel.

Byråkrati, onödiga regler och krånglig administration är ingredienser som tar död på idéer, kreativitet och innovationer. Där har vi politiker en stor uppgift. Min vision är att för varje ny pålaga vi lägger på vårt näringsliv bör vi ta bort andra. Vi måste våga se över gamla strukturer, invanda mönster och börja tänka i nya banor.
 
Vad vi på Åland behöver mer av är människor som är villiga att satsa sitt liv på sina idéer och sina företag.

Det behövs en ny kultur för företagande och Åland har otroliga förutsättningar. Här är det nära till beslutsfattare, till bankdirektörer, till samarbetsparter. Åland är ett av de få ställen i världen där det mesta går att ordna utan skriftliga avtal, där företag kan göra upp affärer med varandra utan överdriven inblandning av jurister.

Åland har alla förutsättningar att bli ett företagsmecka. Här har bankerna tid, kunskap och kompetens att se en entreprenörs affärsplan/ide även om den är gjord på en A4 hemma vid köksbordet.

På Åland står ministrarnas telefonnummer i telefonkatalogen, på Åland är det nära till allt och alla och på Åland finns en oerhörd kompetens i så många olika branscher och det finns en hel del pengar i omlopp, mycket tack vare den näring som varit motorn i näringslivet de senaste decennierna och som genererar stor köpkraft hos befolkningen.

Med den syn på företagande och tillväxt som jag har, följer också att politikens uppgift aldrig kan vara att peka ut branscher eller företag som viktigare än andra.

Sanningen är att vi politiker inte har en aning om var framtidens jobb och tillväxt kommer att finnas. Vem hade för bara några år sedan kunnat ana att appar till mobiltelefoner skulle bli en marknad som omsätta miljarder euro, vem skulle kunnat gissa att spelet angry birds laddats ner över 500miljoner gånger nästan utan någon marknadsföring?

En politik som försöker hitta ”vinnare” bland branscher eller företag i allmänhet hittar oftast förlorare, och med det, slösar med skattebetalarnas pengar. Om politiker tror att det är vi som driver tillväxten kommer satsningar på fel saker att göras, oberoende av vilka politiker som sitter vid makten vid aktuellt tillfälle. 

Det sättet som jag är övertygad om att näringspolitiken skall drivas på är genom samråd, diskussion och dialog. Konstruktiv dialog krävs där landskapet fortlöpande måste vara lyhörd för företagens önskemål och behov. Kommer det nya direktiv ifrån Bryssel skall vi exempelvis se hur vi kan tillämpa dom på bästa sätt ur vårt näringslivs synvinkel.

Politiker, tjänstemän och näringsliv behöver träffas oftare, både informellt och formellt. Förvaltningen, tjänstemän och politiker måste inse att de är till för medborgarna och företagen. Det som är bra för företagen är också bra för Åland som helhet.

Ett gott företagsklimat i allmänhet och ett mycket gott små- och nyföretagarklimat i synnerhet är nödvändigt för att vi fortsättningsvis skall ha tillväxt på Åland. Utan ett växande näringsliv med företag som vågar nyanställa, expandera och investera stannar inte bara tillväxten upp, den minskar. 

Välstånd skapas inte genom politiska ingrepp utan genom att människor har möjlighet att bygga upp företag, ackumulera kapital, investera och arbeta. Det finns inte en enstaka åtgärd som kommer att återge Åländska företagare tron på vårt landskap som ett av de företagsvänligaste områdena i världen, att få dem att våga investera mer och anställa fler. Att ändra attityder tar tid men det är livsnödvändigt och det kräver hårt jobb från politikers och förvaltnignens sida.

Det är inte svårt att starta ett företag idag, inte alls. Vem som helst kan göra det, det svåra är att överleva de första fem åren på det företaget. Det är inte svårt att skapa arbete åt sig själv som enmansföretagare om man är lite kreativ, men att ta steget från enmansföretag till att anställa någon, det är ett sjumilakkliv.

Det är här vi bör sätta in samhällets resurser genom att stöda företagsamheten,

Tyvärr saknar vi många av de verktyg som andra länder har för att bedriva en aktiv näringspolitik, såsom behörigheten över skatter eller arbetsmarknadslagarna. Jag är övertygad om att trygga jobb bara finns i företag som går bra. Trygga arbetsplatser kan aldrig lagstiftas fram. Men trots att vi inte har alla verktyg i vår verktygslåda så har vi andra möjligheter att bedriva näringspolitik om vi bara är lite kreativa.

Ett bra åländskt företagsklimat kräver förutom en ny företagskultur även en utbyggd och säker infrastruktur, en god utbildning som ser till företagens behov, ett tryggt och säkert samhälle och framförallt krävs ökad inflyttning.

Entreprenörskap måste uppmuntras i skolorna. Redan ifrån grundskolan. Vi måste i ett tidigt skede uppmana våra ungdomar att inte bara utbilda sig för att få ett jobb utan skaffa sig utbildning och kunskap för att bli företagare och entreprenörer. Men entreprenörskap är inte något man utbildar sig till, entreprenörskapen uppstår ur individens vilja att förbättra sin egen livssituation och när den möjligheten finns, då skapas nya företag och med de nya arbetsplatser.

Entreprenörskap och innovation kan uppmuntras och stimuleras om vi tillåter kreativa ämnen kombineras med traditionella, när olika områden korsbefruktas och när olika människor med olika bakgrund och kompetens möts.

Det gäller för oss politiker att ge varje unik individ möjligheten att förverkliga sina företagsdrömmar, däri ligger utmaningen de kommande åren.

Jag hoppas få återkomma inom en snar framtid med nya tankar och konkreta förslag till ett nytt företagsklimatet för Åland.

kommentarer
 1. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Nu hoppas jag stort på denna regering.Slut på enbart vackra ord utan även lite verkstad.Vi skall ju bli fler och locka hem ålänningar hur nu det skall gå till.Att stå på mässor utanför Åland och dela ut granna foldrar hjälper inte.Det är hemma medvetenheten måste skapas.Har en son som vid ett par tillfällen sökt jobb här för att flytta hem. Två gånger han rest hit på anställningsinterjuver men jobben har gått till en lokal förmåga trots att han har både bästa utbildning och rutin.OBS finskan har inte varit skälet.Det är kontaktnätet som fattas för en som jobbat borta sen utbildningstiden.Det finns alltid någon bekant som går före trots utbildning och kompetens.I detta fall är det en trebarnsfamilj i sina bästa år som förmodligen får vänta tills pensionen innan de kan flytta hem.Det är inte politikerna som anställer folk utan fortfarande företagen.En återflyttningspremie till de företag som anställer återflyttare kanske?Nu får vi se vad du tänker göra, Förhoppningsvis har du minst yra år på dej, kanske fler.Lycka till.

  Gilla

 2. steelfm skriver:

  Hej Jonas, Får jag bjuda dig på lunch en dag så vi kan sätta oss ner och prata lite? Det skulle jag uppskatta! Maila eller ring mig när du har passligt!Trevlig lillajul//F

  Gilla

 3. anonymous skriver:

  Jonas writes:Till Gurik,Ensamföretagare e ett stort ansvar och massor med arbete som kan bringa massor med glädje o ibland pengar, startar man ett företag så måste man i början gå in med blod svett och tårar och även ibland ha ett annat jobb för att komma igång. Men man måste ju även ha sunt förnuft och se när det går över en viss gräns när det inte e värt all slit och möda att fortsätta verksamheten, antagligen fanns reglerna när man startade så man ska inte vara chockad av att dom finns när man e mitt i det. Vill man arbeta så finns det massor med arbete och möjligheter, kan inte förstå folk idag som går arbetslösa och gnäller och sitter på facebook dagarna i ända!Skulle jag bli utan jobb, skulle jag springa till närmsta yrke jag e intresserad av och fråga om jobb, skulle dom inte ha så skulle jag säga: Betalar du min lunch i 2 veckor som jag arbetar gratis åt dig så ser vi om du har jobb sedan! E man sen duktig och intresserad av det man gör så tror jag att man har jobb i 9 fall av 10.Jonas/Älskar att jobba (kanske lite för mycket)

  Gilla

 4. steelfm skriver:

  Hej Gurik, Det finns mycket som inte behöver administreras och byråkratiseras och mycket som kan förenklas utan att ge avkall på konsumentsäkerheten. Hej Johan, Jag har ännu inte svurit eden, torde ske imorgon, så än så länge kan jag inte annat göra än prata. Håller på avvecklar min roll i allt jag byggt upp nu för att på måndag kunna ge 110% och mer på bara detta. Jag är beredd på att jobba, för arbete har jag aldrig varit rädd för.Tjena Nicke, Helt rätt, det är lite för enkelt att sitta och gnälla anonymt på att någon inte gör eller att någon gör på ett eller annat sätt. Vi måste skapa ett bättre företagsklimat där även misslyckade satsningar och personerna bakom tolereras och ges en möjlighet att komma igen. Alla företagssatsningar kan inte gå bra, hur gärna eller hur hårt företagaren jobbar.Gurik, företagarna är motorn i det samhälle som du och jag lever i, så enkelt är det. Varje regel som hindrar någon från att börja eller expandera är en regel som minskar vår gemensamma välfärd.

  Gilla

 5. nilsmanelius skriver:

  Gurik borde själv pröva att driva ett företag i 5 år och försöka lyfta lön och klara livhanken med sin rörelse innan han sätter sig på sin höga häst och tycker. Det är inte så lätt att få till en profit efter det att högen av räkningar är avklarad. Lägg sedan till det merarbete och kostnader som t.ex. skattegränsen ställer till för företagarna. Kvar blir ett ytterst litet fåtal. Läste senast i dagens Nyan om en misslyckad företagare som gått så ned sig mentalt att han inte lyckats betala sin hyra utan lämnat hela eländet och levt på en parkbänk. Det är avigsidan om man inte lyckats skapa profit i sitt bolag. Skulderna blir kvar och i värsta fall leder det till personlig konkurs och parkbänken. :irked:

  Gilla

 6. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Lyssnade på Karlström i remissdebatten. Han måste sluta med valfloskler nu och istället upp till bevis. Trots allt finns det mycket som även i dessa bistra tider kan göras med tanke på framtiden då bostäderna skall repareras, bilarna skall bytas, magarna så stora att de inte rymmer mer konsumtion. När det gäller börsen och kistbotten är det däremot så att minst hälften smultit bort vid det här laget för allför många.Johan Dahlman

  Gilla

 7. anonymous skriver:

  Gurik writes:Byråkrati, administration och krångliga regler har inte uppkommit för att djävlas med företagare utan för att skydda medborgarna mot mindre nogräknade företagare.Nu är du en del av denna apparat som också skall se till att vi tryggt och säkert kan köpa och konsumera de varor och tjänster som bjuds ut.Varje regel som luckras upp kräver en ny regel som skydd mot profithungriga företagare.

  Gilla

 8. steelfm skriver:

  Hej Avbytare & Jonas, det ämnet kommer vi nog att få tillfällen att återkomma till.Hej Anderz, hoppas på det första! För det andra är riktigt illa.

  Gilla

 9. anonymous skriver:

  Anderz writes:Frille, du kan bli det bästa eller sämsta som hänt Åland.

  Gilla

 10. anonymous skriver:

  Jonas writes:Avbytare, har du följt frilles blogg så har du sett att han lite mer börjar förstå bönderna att dom inte bara latar sig och vill håva in stora bidrag, de flesta e faktiskt duktiga entreprenörer. Sen finns det ju sämre ex i alla yrken. Läser du vad det senaste inlägget handlar om så om jag tolkar det rätt, så hoppas han kunna göra bönderna duktigare och ivrigare på att tjäna lite mera för att sen kunna anställa dig exempelvis, då behövs inga avbytare om fler kan anställa hjälp i ladugården. Bättre för bonden, mindre ansvar för han dygnet runt året om om han kan ha en anställdBättre för dig avbytare som får en stabilare arbetsgivare och om du jobbar bra har du jobb livet ut (avbytar servicen har ju inte varit stabil senaste tiden)Bättre för samhälls ekonomin, en lön mindre att betala men samma skatt in.

  Gilla

 11. anonymous skriver:

  Avbytare writes:Man är ju lite orolig för hur det kommer att bli för lantbrukarna och den omdebatterade semestern…

  Gilla

 12. steelfm skriver:

  oj, tack. Skall göra mitt bästa!

  Gilla

 13. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Det bästa näringslivsanförandet någonsin på Åland!Lycka till Frille.

  Gilla

 14. steelfm skriver:

  Tack Nils & Stephan för att ni hör av er!

  Gilla

 15. anonymous skriver:

  Stephan writes:Grattis till den fina portföljen!Ett bra och allmänt tal – som sig bör. Ett som de flesta kan hålla med om och som kan vara bra att gå tillbaka till när ni är oense om detaljerna.Bra att minnas att varken nitiska tjänstemän, flitiga kommittéer eller ens ivriga ministrar kan veta om en app blir ett napp;)

  Gilla

 16. steelfm skriver:

  Tackar.

  Gilla

 17. nilsmanelius skriver:

  Wow. Det var ju ett fin tal.

  Gilla

 18. anonymous skriver:

  Ylva writes:Grattis till ministerposten. 🙂

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s