Bolagstopparnas brev

Publicerat: 7 februari, 2011 i Uncategorized

Brevet till Landskapsregeringen ord för ord

Som ett led i Ålands Näringslivs strategiarbete inbjöds undertecknade att ge vår syn på för Åland strategiska frågor. Vid mötet beslutade vi att våra åsikter även skall framföras till landskapsregeringen.
Vi vill därför genom denna skrivelse föra fram vår åsikt om frågor som på en strategisk nivå är avgörande för Ålands långsiktiga möjlighet att attrahera och behålla företag i landskapet. Vi vill att Åland skall utvecklas i en gynnsam riktning, där det skapas en god miljö för lönsamma och växande företag vilket i sin tur medför goda löneinkomster, högre skatteunderlag och en tryggad välfärd. Med detta sagt vill vi framföra följande:

Övertagande av beskattning
Vi motsätter oss allt ytterligare övertagande av beskattningsrätt tills det tydligt klarlagts vad syftet med ett övertagande är, och hur systemet i praktiken skulle fungera också i relation till omvärlden. För åländskt näringsliv är transparens och stabilitet i skattesystemen av yttersta vikt och får inte äventyras av kortsiktiga politiska vinningar utan ändamålsprövning. Beskattning är i dag inte en lokal fråga utan i allra högsta grad en komplicerad internationell sådan.

Hembygdsrätt
Vi anser att bestämmelserna om hembygdsrätt bör revideras så att de inte förutsätter finländskt medborgarskap, utan jämlikt behandlar alla EU-medborgare som väljer att bo och verka på Åland. Dess­utom bör en person som en gång fått hembygdsrätt inte bli av med den.

Jordförvärvsrätt
Vi anser att det är entydigt positivt om Åland kan utnyttja sina naturresurser för att locka till sig resurspersoner och nya företag. Vår starka rekommendation är att LR genom rekommendationer och direktiv tillser att tillräckliga attraktiva områden vid envar tidpunkt finns planerade, för att säkerställa goda möjligheter att hitta attraktiva boplatser, oavsett de jordförvärvsbestämmelser som gäller.

Näringsrätt
Vi menar att fri konkurrens leder till högre effektivitet och därmed bättre både näringsliv och samhälle. Bestämmelserna om näringsrätt har dock primärt varit en del av Ålands språkskydd. Vår erfarenhet av verkligheten är att bestämmelserna om näringsrätt idag inte fyller sitt syfte vad gäller språkskyddet och därmed bör den avskaffas då det i längden är bättre för åländska företag att utsättas för regelrätt internationell konkurrens. Detta leder till långsiktigt livskraftigare bolag med möjlighet också till export.

Näringspolitik
Näringspolitiken måste utvecklas för att trygga den långsiktiga utvecklingen av åländska företag.
" För de företag vi representerar behöver landskapsregeringen enbart arbeta för enkelhet och tydlighet i myndighetsutövandet, samt tillse att Åland har en fungerande flygtrafik.
"För små- och microföretag måste landskapsregeringen däremot skapa åtminstone konkurrensneutrala förutsättningar för dem som verkar på Åland. Ett konkret förslag är att den tjänst som landskapsregeringen ämnar tillsätta som sjöfartsutvecklare ombildas till en resurs som kan nyttjas av åländska små- och microföretag gällande byråkratin kring skattegränsen. I övrigt bör enkelhet vara ledordet i den åländska näringspolitiken.
" Frågor som berör primärnäringarna är, p.g.a. EU-reglering, av en helt annan natur och bör behandlas helt skilt från övriga näringslivsfrågor.

Högaktningsfullt,
Björn Blomqvist
Rederi Ab Eckerö
Trygve Eriksson
Eriksson Capital
Jhonny Husell
Bore
Ben Lundqvist
Lundqvist-Rederierna
Anders Wiklöf
Wiklöf Holding

kommentarer
  1. anonymous skriver:

    Anonymous writes:Mycket klokt sagt av herrarna!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s