Det här sa jag ungefär i alko-debatten

Publicerat: 3 juni, 2010 i Uncategorized

Idag är trenden den i lagtinget att mer och mer skall förbjudas. Det i sin tur gör att det egna förnuftet och ansvaret mer och mer fråntas när fler och fler situationer skall regleras i lag.

Problemen som uppstår när man detaljlagstiftar är att det blir omöjligt att lagstifta om allt som är besvärligt eller kan vara farligt och att andra situationer uppstår som också borde lagstiftas om. Det blir till slut en parodi där befolkningen omöjligt kan veta vad som är rätt eller fel, lagligt eller olagligt.

Tänkte nämna några exempel. Det senaste som förbjöds var att dela på en flaska vin exempelvis på gräsmattan vid nabben. Förbudet tillkom eftersom lagstiftaren ville göra något åt alkoholdrickandet och drogsituationen på Åland. Därför infördes förbudet, däremot är det fortfarande tillåtet att dela på en flaska vin eller två på badstranden i Möckelö eftersom det inte ligger inom ett område begränsat av en tätortskylt (!).

Ett annat förbud vi nyligen infört är det om att prata i telefon i bilen. Nu är det förbjudet att prata i telefon om du håller telefonen i handen. Däremot är det fortfarande tillåtet att köra bil och prata i telefonen om du har den fastklämd mellan axeln och örat. Samtidigt som du pratar i telefon kan du om du vill äta en glass. Men att bara köra bil och hålla telefonen i handen intill örat är förbjudet….

Det jag försöker säga är att man inte skall lagstifta i detalj om vad som får och inte får göras. Det fanns redan lagar och förordningar som reglerade dessa två exempel. Du har skyldighet att under alla situationer ha kontroll över din bil, alltså pratar du i handsfree, blir upprörd av samtalet, tappar kontrollen och orsakar en olycka är det enligt lagen ditt fel.
Det fanns en lag om allmänordning som säger att om du inte får bete dig hur som helst på allmän plats. Delar du exempelvis på en flaska vin i solnedgången på badhusberget stör du knappast någon och polisen skall lämnade dig i fred. Gör du det nu är det dock förbjudet även om ni sitter där helt själva, nu skall polisen ingripa och bötfälla. Drack du däremot före den nya lagen så mycket att du blev oredig och började störa den allmänna ordningen så fanns lagrum för polisen att ta flaskan av dig, ta dig till stationen och även ge dig böter.

Majoriteten i lagtinget har alltså stiftat lagar som förbjuder dig göra det du vill även om du inte ställer till oreda, oljud eller är fara för någon annan. Det tycker jag är felaktig lagstiftning och något vi måste sluta med.

Nästa lag som nu skall förändras för förändringens skull är sänkningen av promillegränsen till 0,2. Det är jag emot. Det handlar inte om att jag anser man skall dricka alkohol och köra bil samtidigt, det handlar om att man inte skall lagstifta så att vanliga, hederliga, ordningsamma människor skall bli kriminella rattfyllon bara för att man vill komma åt ett annat problem.

Problemet är inte de som druckit ett glas vin till middagen utan problemet vi har på Åland är de som kör bil grovt rattfulla om och om och om igen.

Jag vill påstå att lagutskottet silar mygg och svälja elefanter.
Min motion nummer 56 förslås förkastas, alltså min motion som säger att man skall ta bilen av den som kör återkommande grovt rattfull.
Utskottet väljer dock att inte göra något åt det verkliga problemet de skriver nämligen såhär :

Fråga om åtgärder för att fordon ska kunna förverkas som en påföljd för rattfylleri konstaterar utskottet att frågan är komplicerad ur behörighetssynpunkt eftersom äganderätten berörs. Ett förverkande behöver inte heller vara speciellt verkningsfullt med beaktande av att fordon kan både lånas och hyras.

Äganderätten berörs?
Utskottet anser alltså att det är viktigare att en återkommande grovt rattfull får behålla bilen pga att ägaderätten berörs….Skärp er lagutskottet. Som jag läser ert betänkande så resonerar ni alltså såhär : Eftersom det är en komplicerad fråga och äganderätten berörs så väljer man att inte göra något åt problemet utan de personer som återkommande kör grovt rattfulla skall fortsättningsvis ha möjlighet att göra det.

Argumentet om äganderätt anser jag att utskottet inte kan hänvisa till.

Berätta för mig varför man kan förverka vapen/båt/bragder ifrån den som begår ett jaktbrott men inte en bil av den som är en livsfara på våra vägar?. Varför diskuteras inte äganderätten när det kommer till straffen för jaktbrott. Återigen sila mygg svälja elefanter. Skjuta en vårfågel olagligt är alltså ett värre brott än att återkkommande köra grovt rattfull, iallfall är det så mycket värre ur majoritetens synvinkel att vid jaktbrott kan äganderätten frångås men inte om man framför ett motorfordon grovt rattfull.

Jag har lämnat in en motion tidigare som gick ut på att justera straffskalorna, även den mootionen förkastades av majoriteten.

Utskottet vill däremot införa straff där det inte är eller har varit något problem och föreslår att att LR bör överväga att införa ”rattfylleriförseelse” för den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol så att alkohoolhalten under eller efter färden uppgår till minst 0,2 och högst 0,5 promille i blodet.

Allstå utskottet vill att polisen skall sätta resurser på att straffbelägga, frihetsberöva och framförallt skuldbelägga de personer som blåser 0,21promille. De skall alltså dömmas till i folkmun bli kallade rattfyllon. (ingen är berusad vid 0,2promille)

Jag anser som jag sa tidigare att man inte skall dricka alkohol och köra bil men jag anser också att man inte skall stifta en massa lagar för att döva lagstiftarens samvete bara för att man inte vågar ta tag i det verkliga problemet. Det här är samma sak som med förbudet att dricka alkohol i parkerna. Problemet är ett (droger/narkotika) lagstiftningsresurserna sätts på att förbjuda vanligt, ordningsamma personer att dela på en flaska vin i solnedgången på badhusberget.

Jag har förespråkat strängare straff för langning och försäljning av narkotika samt att mer resurser skall överföras till polisen för bekämpande av narkotikan. Jag förespråkar konkret att man skall ta bilen av de som återkkommande framför fordonet grovt rattfulla. Då sker en förändring och våra vägar blir säkrare. Det vill inte majoriteten, ni vill införa fler och strängare lagar som begränsar den vanlige människans friihet men inte löser det verkliga problemet.

Det är inte rimligt att man skall frihetsberövas vid 0,21promille . Man är inte onykter vid 0,2

Majoriteten brukar villa göra som EU säger och gör, EU har antagit en rekommendation om 0,5 promille, Eftersom det är en rekomendation så bestämmer länderna själva men inte förvånar det mig om den rekomendationen kommer bli ett direktiv.

Jag har här en artikel ifrån SvD som handlar om rattfylleriolyckor i europa och den är väldigt intressant. Sverige införde 0,2 promille 1999 men efter det så har Sverige haft sämst utveckling av rattfylleriolyckor i hela Europa. Det visar en rapport från det Europeiska trafiksäkerhetsrådet ETSC. Enligt rådet har dödsolyckorna på grund av rattfylleri ökat med 12 procent i sverige trots att Sverige alltså har 0,2 promille och är det mest alkolåstätaste landet i europa.

Det visar att vi inte fokuserat tillräckligt på åtgärder för att minska rattfylleriet säger Nils-Petter Gregersen trafikchef på NTF.

Länder som tjeckien, belgien och tyskland har reducerat sin andel av dödsolyckor på grund av rattfylleri med ca 10%, under samma tid har Sverige som ensamt land i Europa ökat sin andel med ungefär lika mycket eller närmare bestämt 11,6% vad har då de andra länderna gjort? Jo fokuserat på att informera allmänheten, satsat på undervisning i skolorna och allmänt förökt få folk frivilligt att dricka mindre. I sverige sänkte man till 0,2 och ansåg att man med det visade att man inte tollererade alkohol i trafiken, men som sagt det blev att skjuta hare med kanon. Inte effektivt. Eftersom man från lagstiftarens håll satt in resurserna på de som inte utgjorde problemet så gav förbudet inte effekt.

Lite fakta

99,8% kör nyktra, alltså 0,2% är onyktra i trafiken. Hos förare som fastnat i svenska polisens kontroller är den genomsnittliga promillenivån kring 1 promille I dödsolyckor är den kring 1,5promille

alltså problemet är inte mellan 0,2 och 0,5

Att sänka promillegränsen till 0,2 är inget annat än ett populistiskt lagstifningsingrepp som inte förändrar säkerheten på våra vägar. Med 0,2promille så får man fortfarande köra bil med alkohol i kroppen, fortsättningsvis kommer bilisterna att tvingas tolka/gissa om de kan/får/vill/vågar köra bil.

En sänkning till 0,2 tycker jag är en form av hyckleri, antingen skall det vara noll tolernas eller så kan vi ha 0,5 promille eftersom det uppenbarligen inte är ett problem idag. Återigen eftersom det inte är ett problem idag, sätt resurserna på att bekämpa det riktiga problemet iställe, de som kör grovt rattfulla.

kommentarer
 1. steelfm skriver:

  Tack KasperVisst är det illa!

  Gilla

 2. anonymous skriver:

  KasperG writes:Klockrent inlägg! Att näst intill hela befolkningen skall begränsas för att en väldigt liten procent gör fel är inte ett sunt tänkande.

  Gilla

 3. steelfm skriver:

  Tack för det!

  Gilla

 4. anonymous skriver:

  Fixe writes:Fint talat! du har min röst i framtiden !:P

  Gilla

 5. anonymous skriver:

  fyllot writes:precis, ska vi förbjuda folk som varit vakna 16 timmar att köra bil? Eller kanske 14 timmar? Kanske man kunde börja med något stämplingssystem när man vaknar.Samma sak om man har vätskebrist => koncentrationsförmågan försämras. Kanske lagtinget vill ha ett förbjud mot att köra bil om man inte druckit vatten på 20 timmar?

  Gilla

 6. anonymous skriver:

  Anonymous writes:En intressant iakttagelse som står att finna påhttp://sakerhetshandbok.pelastustoimi.net/liikenneturvallisuus.html#alkohol_och_trotthet_%E2%80%93_en_odesdiger_kombination_i_trafiken"Effekten av långt vakande motsvarar ett berusningstillstånd. Har man vakat oavbrutet i 16 timmar är effekten på körningen likadan som vid 0,5–0,6 promille alkohol i blodet. Ett dygns eller 24 timmars vakande påverkar människan på samma sätt som en promille alkohol i blodet. 36 timmars vaka motsvarar en alkoholhalt på 1,5 promille. "Föräldrar som hållits vakna av skrikiga ungar borde sannolikt förbjudas att köra bil före en bilförare med en alkoholhalt i spannet 0,2-0,5 promille.

  Gilla

 7. anonymous skriver:

  donny writes:donny:hej jag! jag håller med dig! alkohol och att framföra fordon hör inte ihop! MEN, vi säger ju att det är ok att ha 0,2, istället för 0,5 om det ändras. det betyder ju att vi fortfarande accepterar alkohol och bilkörning. jag tror, efter att satt mig in i det, att problemet i trafiken är dom som kör rattberusade, och rattonyktra! dom som kör upp till 0,5 är sämre bilförare,men det som statestiken säger, dom är inte dödliga. det gör att individen har ett val! och jag tror att om man iställt för att sätta pengar på att övervaka och kontrollera 0,2 0,5 sätter pengarna på att berätta, kör inte om du druckit en droppe, så är det att lösa problem. nu löser politikerna bara sitt samvete utan att det löser problemet! själv kör jag endast med 0,00, alltid. jag skulle aldrig utsätta andra för fara med att dricka och köra.

  Gilla

 8. anonymous skriver:

  Jag writes:Nu ligger ju problemet i att trafiksäkerheten också försämras vid bara någon tiondels promille i blodet. Lagstiftning ska ju ange riktlinje för till vilket värde man anser saken acceptabel enligt dagens synsätt. Man behöver utveckling i många led, så även i alkoholdebatten. Se denna sida: http://www.dn.se/nyheter/politik/klart-okad-dodsrisk-redan-vid-01-promille-1.519897

  Gilla

 9. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Donny,jag var lite osäker tidigare. nu är jag säker! bra argumenterat, klockrent ! 0,5 it is !!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s