Mitt anförande om tilläggsbudgeten

Publicerat: 17 januari, 2008 i Uncategorized

Fru talman!

Jag tänkte gå igenom några punkter i tilläggsbudgeten eftersom jag inte hade möjlighet att delta i fredags och jag är lite besviken över hur det hanterades. I början av veckan fick jag veta att det skulle vara plenum på fredag klockan 9.30 och sedan några dagar senare är det plötsligt klockan 13.00. Men nu är jag här och jag tänkte börjar tala direkt ur hjärtat från första sidorna i budgeten. Jag kommer direkt till momentet Överlåtelse av fastigheter på sidan 10 som jag tycker att är bra. Från de obundnas sida skulle vi väldigt gärna se att landskapsregeringen försöker fortsätta utförsäljningen av det man inte behöver ha. Det utredning som ltl Johan Ehn höll i för några år sedan visar att det finns ganska mycket både marker och fastigheter i landskapets ägo som man skulle kunna utnyttja på ett bättre sätt, om man gav det privata möjlighet till det. Men det är en bra början och jag vill bara ge mitt stöd.

Jag vill så stöda ltl Barbro Sundbacks resonemang om den finansmotion som hon lämnat in. Det är helt självklart att det är landskapsregeringens ansvar och i slutändan lagtingets ansvar att finansiera och kompensera kommunerna för barnomsorgsavgifterna. Har man inte skött sin butik hela vägen ut skall man i alla fall ta ansvaret för den och jag tycker att landskapet skall finansiera återbetalningen till fullo. Det är trots allt sist och slutligen vårt ansvar när det är lagstiftning det handlar om.

Jag går vidare i tilläggsbudgeten och jag har lite funderingar om Ålands naturbruksskolan. För någon månad sedan tog jag i samband med budgetdebatten upp att varje utexamineradelev i skolan kostar ungefär 100.000 euro och att det är väldigt viktigt att man försöker öka antalet elever eller att få ner kostnaden per elev. 100.000 euro per utexaminerad elev i naturbruksskolan är väldigt mycket pengar. Då är frågan: Är det det bästa vi kan göra med de pengarna eller skall man satsa dem eventuellt i någon annan utbildning? Jag sade i budgetdebatten att om man inte får ner kostnaden per elever kommer det att komma en motion i samband med nästa budget, så jag bara vill poängtera det, nu när det skall ytterligare 55.000 euro till verksamhetsuppgifterna för Ålands naturbruksskola.

Följande punkt på sidan 17 är lösdriftsstallet för dikor som jag konstant har varit emot och jag trodde i likhet med ltl Danne Sundman att det var borta och att det inte skulle göras, men vi konstaterar nu att det kommer kosta nästan 400.000 euro när landskapet skall bygga ett lösdriftsstall för dikor. Jag är övertygad om att skulle en privat entreprenör bygga motsvarande lösdriftsstall skulle det inte kosta lika mycket. Det är jag helt övertygad om. Det visar återigen att landskapet inte skall syssla med precis allting. Jag återkommer till det lite längre fram.

Nästa moment är : Uppförande av museimagasin. Återigen 1,5 miljoner euro för att bygga ett lager för någonting som vi kanske inte riktigt har det fulla behovet av. Jag förde den här debatten för något år sedan, att man skulle kunna hitta på andra lösningar, man kanske inte behöver spara allting för framtiden. Jag har förstått att det finns hur många uppsättningar av soffor, bord och stolar, nästan överdrivet som skall sparas i museimagasinet. Det lär skall finnas tonvis med spikar – man kanske inte behöver spara allting. Jag har konstant varit emot att landskapet skall finansiera museilagret till 1,5 miljoner, men uppenbarligen fortsätter man med det.

Så kommer jag till den punkt som kanske stör mig mest och det är Åland i Helsingfors. Det här är återigen en orsak till varför jag anser att landskapsregeringen inte skall bygga en golfbana till 100 procent. När landskapsregeringen gör någonting och driver något sorts projekt, ja, då spårar det ofta ur, till skillnad från om en privat håller i ett projekt, ett bygge, så ser den entreprenören att han till att man är inom de ramar, den budget och de pengar man har; annars kommer man inte att kunna bygga det vidare. Nu har det alltså kostat över 500.000 euro och landskapsregeringen tycker att det är ett jättebra projeket, men man borde vara väldigt kritisk till att man har spräckt budgeten så mycket som man har gjort. Återigen, det är typ sådana här exempel som visar att landskapsregeringen inte skall driva projekt, skall inte driva byggnader, skall inte driva utvecklingen i samhället och man måste försöka låta det privata näringslivet ta en större del i det. Jag kan inte förstå hur man kan göra av med så här mycket pengar på ett sådant här projekt, det är helt främmande för mig. Men, som sagt, det är samma kategori som lösdriftsstall, golfbanor, travbanor – när landskapsregeringen gör någonting blir det ofta betydligt mycket dyrare än vad det skulle behöva vara.

På sidan 20 finns någonting som jag alltid har ansett vara väldigt orättvist, nämligen att en yrkesgrupp skall få avbytarservice, man skall få semesterhjälp när man har semester. Det finns väldigt många företag på Åland som jobbar lika mycket som en jordbrukare och som en som har djur att ta hand om, och jag förstår att de jobbar mycket, men det är nog lite orättvist att vissa yrkesgrupper skall få betald ledighet och någon som gör ens jobb när man skall ha semester. Jag känner många företgare som inte har haft semester på 15-20 år och jobbar dygnet runt för att försöka få sin verksamhet att gå ihop; skall man ha semester måste man anställa någon och betala dem en hög lön för att de skall jobba under en period då man gärna vill vara ledig. Jag kommer inte att lägga något ändringsförslag, men på sikt tycker jag att vi måste hitta någon annan lösning än att skattebetalarna på Åland skall betala 850.000 euro i avbytarservicestöd inom lantbruket.

Skördeskadorna har diskuterats mycket. Jag är av den principiella åsikten att det borde finnas ett försäkringssystem även här. Vad jag har förstått så går det att lösa. I det här fallet har man inte fått försäkringssystemet att fungera ännu. Vi har diskuterat att man skall behandla alla lika, då kanske man borde behandla turistföretagarna på samma sätt när det är en regnig sommar. Det i sig är ganska ohållbart. Jag hoppas att landskapsregeringen och finansutskottet tar det här till sig. Obunden Samling hade en finansmotion som just gick ut på att man skulle kunna ta en diskussion med försäkringsbolagen, och vad jag har förstått är de positivt inställda.

Så går jag vidare till sidan 24, där det är någonting som jag inte riktigt har förstått: grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling i Guttorp. Om jag inte är helt ute och cyklar var det nyligen vi beviljade pengar för en renovering med över 1 miljon euro och nu skall det alltså renoveras för 400.000 euro till. Jag tycker att det är någonting som finansutskottet borde titta närmare på: vad är det som måste göras, handlar det om renoveromg av kontors- och sociala utrymmen, som det står i texten? Är det inte relativt nytt och har vi inte betalat relativt mycket pengar för att göra det här en gång. Använder man pengarna, 400.000 euro effektivt? Jag tror att det är någonting som är lite mysko i detta.

Det var dessa saker som jag ville be finansutskottet och landskapsregeringen i fortsättningen att titta lite på.

kommentarer
  1. anonymous skriver:

    Petter writes:Mkt intressant. Fast du är obunden. 🙂

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s