Anförande om TV-licensen

Publicerat: 14 november, 2007 i Uncategorized

Budget -08
Herr talman,
Radio/TV frågor :

Jag tänkte inte sluta den kamp jag börjat och hållit på med ända sedan jag kom in i lagtinget för första gången nämligen min kamp om att förändra TV-licenssystemet. Förra budgetdebatten pratade jag en hel del om hur fel jag tycker att Tv-licenssystemet är. Det är ju så att nästan alla familjer på Åland tvingas betala en avgift om 200 euro skattade pengar för att man har en TV-apparat hemma. Pengarna som betalas av många men inte av alla och drivs bl.a drivs in genom licensindrivare används till största delen för att till fullo finansiera ÅlandsRadio, en radio station som enligt en lyssnarundersökning beställd av ÅlandsRadio/tv av endast har 28% av lyssnarna på Åland och där den största kategorin lyssnare är mellan 65-70år en lyssnarundersöknings genomförd av RUAB i Sverige.

Förutom att avgiften i sig är en logisk kullerbytta då man betalar för innehav av TV men nästan hela beloppet används till radioproduktion så slår avgiften väldigt fel då den närmast kan ses som en regressiv skatt som dessutom slår oproportionerligt fel.

Hushåll med låginkomsttagare tvingas betala en proportionellt sett större del av sin disponibla inkomst för TV-avgiften än hushåll med högre inkomst, även ensamhushåll och pensionärer behandlas orättvist jämfört med de hushåll som har flera medlemmar och bättre betalningsförmåga.
Förutom detta medför dagens avgiftssystem både en dyr uppbördskostnad och ett komplicerat kontrollsystem. Allvarligast av allt är dock att politikerna i praktiken förbjuder de medborgare som har det sämst ställt att följa nyhetsflödet i vårt samhälle, något som ju snarare torde vara en mänsklig rättighet än en avgiftsbelagd förmån.

Vad man i praktiken alltså lite hårddraget gör är att man förbjuder de med sämsta ekonomiska förutsättningarna att på lika villkor få ta del av samhällsinformationen, och detta gör man i det fria ordets namn.

Vanligtvis när vi proportionellt sett tar lika mycket betalt för något oberoende av nyttjandegraden gör vi det genom skatter, alla är med och betalar via skattesystemet för saker de inte alltid utnyttjar men det demokratiska systemet gå ut på att det som majoriteten tycker att alla skall vara med och betala finansieras via skatter, allt utom public service radio. Ett avgiftssystem oberoende av nyttjandegrad blir alltid orättvist, titta bara på avgifterna till Mise, där en pensionär betalar lika mycket som en barnfamilj. Lika orättvist är Tv-Licenssystemet.

Min motion nr 2 efterlyser ett nytt system för finansiering av publicservice radion på Åland på ett modernare men framför allt rättvisare sätt.
Jag är absolut inte emot public service radio, tvärtom tycker jag att det behöver finnas ett bolag som inte drivs av kommersiella intressen som en motpol mot den idag allt större mediekoncentrationen. Bolaget ska arbeta för ALLA ålänningar genom att granska makten och värna om den Åländska kulturen och självstyrelsen men måste göra detta utan att kräva en finansieringsform som missgynnar de allra svagaste i vårt samhälle.
Även om jag inte är emot public service radio som sådan har jag mycket synpunkter på hur bra (eller dåligt) Ålands radio lyckats med uppdraget att göra denna typ av radio för alla Ålänningar men det ämnar jag återkomma till i ett etermediapolitiskt program om finansutskottet finner min motion nr 2 LR intressant och väljer att föra in dess kläm så att man åtminstone försöka rätta till de missförhållanden som råder idag

Den politiska viljan, alltså majoriteten på Åland är för att det skall finnas en Åländsk public service radiokanal och sålunda anser jag att även ansvaret på finansieringen bör ligga på politikerna. Dagens sätt att ta betalt av medborgarna för en sak och använda pengarna för något annat är ett orättvist, gammalmodigt och direkt vilseledande sätt att bedriva politik på.

Det faktum att den tekniska utvecklingen främst inom distribution av medier går framåt med en svindlande hastighet ökar bara behovet att se över detta nu före vi är hopplöst akterseglade av verkligheten. Exempelvis kan man idag se hela SVT produktion på Internet utan TV-licens, vari ligger logiken att man då måste betala Ålandsradio för att man har en TV-apparat hemma?
Med dagens licenssystem behöver inte de personer som väljer att vara utan TV vara med och finansiera den åländska public service radion trots att de har all rätt att utnyttja tjänsten. Detta innebär i praktiken den orimliga situationen att de som vill lyssna på radio men inte titta på tv slipper betala för sin radiokonsumtion medan de som vill titta på tv men inte lyssna på radio måste betala för just det de inte använder, detta är sannerligen aningen underligt. Jag anser att den enda rimliga lösningen är att radions verksamhet bör finansieras via skattesedeln.
Ett förslag på hur detta kunde göras skulle kunna se ut som följande :

Ett nytt moment under landskapsbudgeten införs som exempelvis kunde heta ”kostnad för produktion samt återsändning av etermedia”. Summan skulle kunna basera sig på en av lagtinget fastställd procentsats av landskapsbudgeten och följa den allmänna konjunkturen och intäkterna för landskapet. Sålunda är alla med och betalar, ingen blir betraktad som smitare/snyltare och resurser behöver inte läggas på administration, övervakning och kontroll.

Idag kostar radion drygt 2,2 miljoner euro vilket enligt mitt sett att se saken är alldeles för mycket i förhållande till vad man levererar och till vad Ålänningarna vill ha. Eftersom detta är vad LR föreslår måste majoriteten i Lagtinget antingen tycka att det är prisvärt eller så har man helt enkelt inte reflekterat över hur stor summan egentligen är.

Vid införande av ett system som det jag förslår måste nuvarande lag ändras och då bör samtidigt procentsatsen fastslås av lagtinget. På så sätt blir inte Ålands Radio mer beroende än idag av de som för tillfället har makten utan får i uppdrag av Ålands folk genom deras valda representanter att utföra Publicservice uppdraget på bästa sätt. I lag skulle även fastslås att det är förvaltningsrådet och styrelsen som bär ansvaret för att den årliga summan inte får överskridas, vid eventuellt sämre tider måste andra utvägar än tilläggsanslag sökas, som i alla andra fall är det enligt mig bara rimligt att man rättar munnen efter matsäcken.

Det skulle innebära att inte bara sjukvård & skola är beroende av hur konjunkturen ändras vid sämre tider med eventuellt lägre skatteintäkter utan även radion skulle vara tvungen att rätta sig efter verkligheten genom att dra ner kostnaderna eller hitta på andra lösningar. Samtidigt om tiderna blir bättre och skatteintäkterna ökar har man alla möjligheter att ge den åländska lyssnaren/tittaren ännu mer. Helt enkelt en långsiktig lösning som radions anställda och ledning kan jobba efter och med det använda pengarna på bästa sätt för att trygga utbudet av radio/tv på Åland i framtiden.

Vi måste komma ihåg att det inte är för politiker, styrelse, förvaltningsråd eller personalen på radion som radion existerar utan för den vanlige ålänningen som är radions uppdragsgivare och finansiär. Så jag önskar att finansutskottet tittar på min motion nr 2 och föreslår i sina skrivningar att LR återkommer 2008 med ett förslag att det i det etermediapolitiska programmet ingår att avskaffa TV-licensen i sin nuvarande form och hitta på ett mer rättvist sätt att finansiera den.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s