Det är det här vi skall rösta om, och som det nu pratats om i två dagar…..inte klokt vad man gör något enkelt komplicerat

Publicerat: 19 januari, 2007 i Uncategorized

Ändringsförslag:

Detaljmotiveringen under momentet stryks och ersätts med följande text:

Under beredningen har utskottet tagit del av de kostnadskalkyler som uppgjorts för en tunnel till Föglö. Kalkylerna utgör ett viktigt underlag för kommande beslut om ett eventuellt förverkligande av tunneln. Då botten- och berggrundsundersökningar ännu inte är gjorda saknas viktiga uppgifter som behövs för att göra kalkylerna tillräckliga som beslutsunderlag. Utskottet anser därför att undersökningarna bör göras innan vidare beslut fattas angående tunneln. Samtidigt hänvisas till utskottets och lagtingets tidigare ställningstagande i frågan i samband med behandlingen av landskapsregeringens plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken. Utskottet har erfarit att anbudshandlingar för undersökningarna har tagits fram och att det är möjligt att genomföra dem under 2007. Med stöd av de uppgifter som kommer fram vid undersökningarna kan tunnelns kostnad beräknas med 80-90 procents säkerhet.

Med hänvisning till det anförda vill utskottet vidare framhålla att om ett undersökningsresultat visar att det är tekniskt genomförbart att bygga en tunnel till Föglö, måste en utredning verkställas om och i så fall hur Föglö skall kunna användas som utgångspunkt för trafiken till den övriga skärgården för att optimera trafiken för skärgården både ekonomiskt och trafikmässigt. Ett beslut om byggandet av en tunnel måste baseras på en långsiktig helhetslösning som inkluderar såväl trafikplaner, övriga investeringar som t.ex. vägar, broar, färjfästen samt finansiering, driftskostnader och vilka inbesparningar denna helhetslösning innebär. Om det visar sig vara möjligt att förverkliga en tunnel skall landskapsregeringen återkomma till lagtinget med de frågor som aktualiseras av projektets helhetslösning

kommentarer
  1. steelfm skriver:

    det vart 15-11, jag förlorade som stödde det ovanstående

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s