Mitt allmänna anförande idag i lagtinget, skall snart upp och prata TV-licens

Publicerat: 21 november, 2006 i Uncategorized

Budget 2007

Fru Talman,

Den här nya budgetdebattmodellen som vi infört tror jag kommer göra att debatten förlängs betydligt men det har inte jag något problem med, det har vi lagtingsledamöter bra betalt för. Jag skall dock försöka hålla mig till spelreglerna och hålla detta första anförande på 7 minuter.

Men först lite allmänt om Budgeten.
Det som förvånar mig mycket över årets budget är att landskapsregeringens inte lyckats med att överföra pengar till utjämningsfonden. Det åländska samhället snurrar på för fullt, egentligen mer än för fullt, arbetslösheten är väldigt låg och som det står i budgeten
så har det visat sig att det senaste året att den ytterligare sjunkit, nästan alla har full sysselsättning, företagen går bra, människor konsumerar mycket, folk bygger hus som om lågkonjunkturen i början av 90-talet aldrig existerat och att allt verkar bra.

Problemet uppstår när man läser landskapsregeringen budget för 2007 där det svart på vitt framkommer att regeringen inte klarar av att hålla konsumtionsutgifterna i schack, vad beror det på? Ett svar kan vara att LR består av tre partier som egentligen står ganska långt ifrån varandra och så råkar valet2007 vara på ankommande. Eftersom LR då består av ett parti till vänster ett till höger och ett som hoppar däremellan, så resonerar LR troligtvis så att nu gäller det att inte få någon väljargrupp emot sig så vi tar det säkra före det osäkra och ger lite mer till alla. Är det en ansvarfylld förd politik? Jag tycker inte det.

Hur länge kommer den här högkonjunkturen att stå sig, hur länge är skattegottgörelsen så här stor som i år? Kommer paf:s framgångsexpansion aldrig att avta. Tyvärr måste jag vara lite pessimistisk här, även om jag inte är lagd åt det pessimistiska hållet. Men det är nu vi borde spara i ladorna för sämre tider, nu när allting är på topp, men vad gör LR? Jo, de konsumerar mer än vad tyglarna håller, spenderar mer än vad det åländska samhället klarar av att producera. Som vi hört under den här debatten så är Ålands BNP mindre än budget ökningen alltså då konsumerar man mer än vad det finns täckning på kontot. Skulle en privatperson eller företag göra det skulle det leda till en katastrof.

Ett av de största problemen de senaste åren är att Landskapsregeringen och kommunerna uppbackade av LR stått för nästan allt byggande på Åland vilket lett till att byggpriserna trissats upp så att företag inte haft råd att expandera. Även ledamot Grönlund tog upp det bekymret igår.
Problemet som uppstår när samhället bygger så pass mycket som det gjort de senaste åren är att tillväxten blir konstgjord, politiska beslut kan aldrig driva utvecklingen och tillväxten, det kan enbart göras av privata företag och av ålänningarna själva.

LR skall jobba med att ge förutsättningarna för näringslivet inte agera näringsliv. Så kontentan blir när LR bygger så som man gjort de senaste åren och som man gör nu, att det åländska näringslivet inte har råd att utvecklas så som de önskar. Sålunda motarbetar politikernas satsningar Ålands tillväxt. Jag har ända sedan jag kommit in i Lagtinget för tre år sedan förespråkat att LR skall planera sitt byggande till tider när konjunkturen är mindre överhettad. Tyvärr så har jag inte fått gehör för mina åsikter utan LR planerar vidare med ännu mer byggande. Jag vet att de flesta i partierna som stöder LR håller med om mitt resonemang, men ord och handling stämmer inte överens i budgeten.

Som exempel kan nämnas att man de kommande åren vill man satsa på lösdriftsstall, museimagasin, golfbana, KK-hus och mycket annat. Det sunda hade varit de senaste åren att landskapet varit sparsamma med alla simhallar, itbyar, dansskolor och såvidare, man borde ha väntat med de byggena tills byggkonjunkturen blivit lite svalare och givit möjligheten att bygga till de privata företag och entreprenörer som skulle vilja expandera, som nu inte har råd.

Förra året ansåg jag i budgetdebatten att landskapets ekonomi borde vara i balans utan att medräkna paf-pengarna och flitpengen, dessa två moment är helt beroende av tillfälligheter och konjunkturen. Tar vi bort de två momenten visar budgeten ett stort underskott, alltså de pengar vi får från Finland i klumpsumman räcker inte till driften av vårt landskap. Då är det något som är fel, antingen får vi för lite pengar ifrån Finland eller så lever vi över våra tillgångar.

Tanken är väl att klumpsumman skall täcka det i Självstyrelselagen överförda behörighetsområdena som Finland inte har med att göra på Åland, idag är det inte så, Åland kostar betydligt mycket mer än vad vi får av Finland idag. Skall vi bara acceptera det eller försöka göra någonting åt det?

De partier som sitter i LR borde skämmas över att man inte håller sig inom klumpsumman, de pengar som ålänningarna och paffen lyckas förtjäna borde inte LR få spendera. Pafs överskott borde läggas i utjämningsfonden och skattegottgörelsen borde tillbaka till de Ålänningarna som betalt den, så att de själva fick bestämma vad de önskar göra för sina egna pengar.
Räcker inte pengarna till för LR så finns det enligt mitt sätt och se bara två saker att göra i dagens system, det ena är att man borde vända sig till Finlands regering och begära mera pengar alternativt minska på utgifterna. Vad jag dock förespråkar är att ta över beskattningen helt.

Jag anser systemet med klumpsumma är ett osäkert, ofördelaktigt och hämmande system både för Finland och för Åland. För om vi är ärliga så skulle faktiskt Ålänningarna kunna sätta sig ner och inte arbeta alls och fortsättningsvis få ca 180milj euro ifrån Finland. Jag är övertygad om att Ålänningen är en slitsam, företagsam och hårt arbetande människa som vill göra rätt för sig, jobba och skapa en bättre framtid för sig själv och sin familj.
Om det är så, att ålänningen är arbetsam, vilket jag tror så är inte jag rädd för att överta beskattningen från Finland. Ökat ansvar tror jag leder till ökat ansvarstagandet också. Politikerna börja se på hur man får inkomster istället till landskapet istället för att bara fördela utgifter.

A och O är ett välfungerande företagsklimat.
Ett gott företagsklimat i allmänhet och ett mycket gott små- och nyföretagarklimat i synnerhet är nödvändigt för att vi fortsättningsvis skall ha verksamhetsförutsättningar här på Åland. Alla företag som blivit stora har alla en gång varit små och de flesta har blivit det utan politikers inblandning. Utan ett växande näringsliv med företag som vågar nyanställa, expandera och investera stannar inte bara tillväxten upp, den minskar, vilket i sig i dagens globaliserade värld betyder att man står inte stilla, man backar. Men med rätta politiker vid rodret som vet hur en marknadsekonomi fungerar och som vet hur svårt det är att tjäna pengar tror jag tar ett större ansvar över våra gemensamma resurser. Tänk på det i valet 2007 bästa åhörare,

Villkoren för företagen måste vara minst lika goda på Åland som i andra länder.
Så är det tyvärr inte idag, och vi kan tydligt se vilka effekter detta fått. Exempelvis så är fraktkostnaderna för våra bolag betydligt högre än kringliggande regioner, miljökonsekvens utredningarna svårare, vi har politiker som tar beslut som missgynnar vissa lokala branscher .

Åländska företag måste ges samma möjligheter som deras konkurrenter, görs inte det går snart våra företag i konkurs eller flyttar härifrån.

Givetvis är ett avgörande problem idag att vi inte har behörighet i de frågor som verkligen har någon betydelse, vi brukar säga att vi saknar verktygen, bla de arbetsmarknadslagar som gäller i Finland gäller även här fastän näringslivet skiljer sig helt. I Finland finns den stora metall och skogsindustrin, de stora teknikföretagen och här på Åland består den största delen av näringslivet av små och riktigt små företag. Skulle vi ha skattebehörigheten kunde vi exempelvis ge nystartade företag befrielse på att betala vinstskatt de första fem verksamhetsåren så att deras eventuella vinster skulle kunna investeras i bolaget för fortsatt tillväxt.

Välstånd skapas inte genom politiska ingrepp utan genom att människor har möjlighet att bygga upp företag, ackumulera kapital, investera och arbeta. Sålunda bör politikerns roll vara att undanröja hinder och skapa goda grundförutsättningar, vi bör arbeta på att överta dom behörigheter som skulle kunna gynna det åländska näringslivet. Det som är bra för företagen blir också på sikt bra för Åland.

Företagande handlar om att ta risker. För att en företagare ska våga ta den risk det innebär att starta ett företag, och kanske lämna en trygg anställning bakom sig, måste också företagaren tillförsäkras en rimlig avkastning om risktagandet blir framgångsrikt. Om vi ska klara framtidens utmaningar måste det helt enkelt löna sig bättre att våga ta risker det måste löna sig att arbeta.

LR pratar ofta om att man vill se fler företag och stödja nyföretagare, återigen är det vackra ord men i handlingen gör man inte mycket åt dem. Landskapets egen verksamhet kunde i ökad utsträckning konkurrensutsättas. Detta är viktigt dels för att tillse att landskapets invånares skattepengar används ansvarsfullt, dels för att skapa goda villkor för företag och sålunda på sikt får nya entreprenörer, jag har några motioner på exempel på vad som skulle kunna privatiseras som jag kommer återkomma till i mitt nästa anförande…

Till sist vill jag sluta mitt allmänna anförande med att ge LR beröm och då handlar det om det allmänna skatteavdraget, det är precis så LR skall agera för att sporra företagare och Ålänningar att arbeta hårdare och öka tillväxten. Det avdraget kommer innebära att 3,5miljoner euro återförs till skattebetalarna så att de själva kan bestämma vad deras pengar skall användas till.

Det beslutet ensamt kommer generera fler arbetsplatser och ökad företagsamhet och dessutom kommer det innebära en ökad valfrihet för Ålänningarna. När politiker får mer pengar resulterar det i att individens möjlighet att välja vad den personen vill göra för sina pengar minskar. En sak jag skulle vilja poängtera gällande skattedebatten är att det allmänna skatteavdraget är ett avdrag som defacto är ett första steg att göra Åland till ett skattepolitiskt intressant område. Vi borde marknadsföra detta utanför Åland, med detta avdrag torde Åland ha Finlands lägsta kommunalskatt, det är något väldigt positivt. Tack LR för det. Jag återkommer om mina motioner i mina följande anföranden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s