Svar på öppna frågor till ”Ålands Vänner”

Publicerat: 27 april, 2012 i Uncategorized

Ser att UBV föreningen Ålandsvänner ställer några frågor till lagtingsledamöterna i dagens tidning. Tänkte svara på dessa även om jag just för tillfället inte sitter i lagtinget.

a) Varför utreds ej invandringens bevisliga kommande negativa konsekvenser för urbefolkningen på Åland?
SVAR: Vad är det för en fråga? I min värld uppstår inte några negativa konsekvenser för "urbefolkningen" (vilka det nu är?) om integrationen fungerar som den skall och vi som bor på Åland tar vårt ansvar och hjälper våra medmänniskor så att de kan skapa ett liv för sig själva och sina familjer. Åland behöver inflyttning, ökad inflyttning betyder ökad sysselsättning vilket leder till ökad tillväxt.

b) Innan lagen om invandringen ges till justitieministern för godkännande enligt (§19) skall en folkomröstning hållas om urbefolkningen önskar 3000–5000 flera invandrare till Åland (t.ex. i fall
flertalet av dessa är analfabeter) för att få folklig behövlig legitimitet för förslaget. Folkomröstningen skall vara rådgivande för de trettio (30)lagstiftarna i lagtinget med tanke på de vittomfattande konsekvenser de förväntas ha på kommande generationer ålänningars levnadsvillkor.

SVAR: ÅTER IGEN, VAD ÄR DET FÖR EN FRÅGA? Lagen om invandring, finns ingen sådan. På Åland har vi inte behörighet att lagstifta om invandring, sålunda är ert initiativ egentligen ganska långsökt. Vill ni påverka invandringspolitiken så är det ledamöterna i Finlands riksdag ni bör vända er till. Analfabeter, kom igen vad är det för argument?
Sen vill jag bara informera om att det demokratiska systemet fungerar så att om ledamöterna i Ålands lagting röstar för en integrationslag så har lagen en folklig förankring. Ålands folk representeras av Ålands Lagting.

c) Ålands enda undervisningsspråk är svenska enligt självstyrelselagen (§ 40). Skall skattemedel användas till att avlöna lärare som undervisar i andra språk än svenskan? I såfall på vilka grunder?
SVAR: Helt korrekt att undervisningsspråket i åländska skolor är svenska. Däremot anser jag det mer än okey att undervisa i Engelska, Finska, Tyska, Franska, Spanska vilket vi gör och personligen tycker jag att vi borde fokusera på ännu fler språk och då särskilt Mandarin, Ryska, Hindi eller Arabiska.

d) Jordförvärvslagen (3/75) för Åland stadgar att en individ som har hembygdsrätt fritt kan
förvärva fast egendom, erhålla lagfart och därmed ett inteckningsbart instrument(säkerhet) till finansiering av förvärvet, till exempel banklån. Kommer nämnda 3000-5000 att kunna förvärva fast egendom på andra lindrigare regler eller dispensförfaranden ifall invandrare önskar likabehandling och samma rättigheter som urbefolkningen? Eller kommer självstyrelselagens jordförvärvsbestämmelser att bestå och ligga till grund för anskaffning av fast egendom?

SVAR: Helt självklart kommer alla som har hembygdsrätt ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett vilken hudfärg dom har. Däremot gillar jag inte att man måste vara en Finsk medborgare för att bli Ålänning och erhålla hembygdsrätt. Det borde ändras.

kommentarer
 1. anonymous skriver:

  Jessy Hartvik writes:"Sune": är du samma "sune", dvs den påhittade personligheten som ville bli min vän på facebook? Skriv under med ditt riktiga namn om du vill argumentera.

  Gilla

 2. steelfm skriver:

  Hej, Arbetslöshet på 0%? Kom igen. Du driver uppenbarligen inte ett företag. Den dagen ett företag behöver anställa kan vi inte börja jobba med inflyttning och alla personer passar inte till alla arbeten. Kom igen…

  Gilla

 3. anonymous skriver:

  Jomalkarl writes:Tack Fredrik för ditt svar. Men jag efterfrågar fakta, inte tyckande. Borde inte ni politiker se till att arbetslösheten på Åland är 0% före ni efterfrågar mer inflyttning? Eller är de arbetslösa oviktiga?

  Gilla

 4. steelfm skriver:

  Hej Jomalakarl, Jag är övertygad om att sysselsättningen ökar om fler personer finns på ett område. Om så inte vore fallet skulle färre arbetsplatser finnas i stora länder/regioner. Så är det inte, fler personer skapar flera arbetstillfällen. Särskilt i ett område som har 2-3% arbetslöshet. Jag är oerhört glad för varje inflyttad som är här och som har skaffat sig ett jobb skulle vi inte ha dessa driftiga personer här skulle vår arbetsmarknad se betydligt sämre ut.

  Gilla

 5. anonymous skriver:

  Jomalkarl writes:Hej Fredrik. Hur förklarar du att " ökad inflyttning betyder ökad sysselsättning"? Är det inte tvärtom= Vi har ju redan arbetslöshet, dessutom snabbt växande. Tycker du då faktiskt att det är läge att ta emot fler inflyttade som antingen blir arbetslösa eller tar jobben från andra bosatta här?

  Gilla

 6. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Nästan alla somaliska flyktingar är analfabeterPublicerad 31.03.2010 – 07:03. Copyright Yle Migrationsverket uppskattar att 85-90 procent av de somalier som kommer till Finland är analfabeter, skriver Aamulehti. Barnen är inräknade i siffran. Kriget i Somalia har förstört möjligheterna för dem som är födda på 1970-talet eller senare att kunna gå i skola. Därför håller grundutbildning på att bli en allt viktigare del av intergrationen av invandare.Migrationsverket och NTM-centralerna uppger att det är svårt att få resurserna för integrering att räcka till. Flyktingar som är analfabeter får en 200 dagar lång grundutbildning men det i kombination med en 40 veckors kurs i finska eller svenska är oftast otillräckligt för att ge jobb.(Av Ann-Lis Fredriksson)

  Gilla

 7. anonymous skriver:

  Amadeus writes:Märkligt fenomen, när näringsministern skriver inlägg inom sitt område står kommentarsfälten tomma på rad.När han däremot skriver ett inlägg helt utanför så dröser det in kommentarer.Lite som Danne Sundman, när det blir för tyst om honom så kommer han med någon tramsmotion som får igång publiciteten igen.

  Gilla

 8. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Näringsministern påpekar mycket riktigt att flykting och invandringspolitiken är ett finskt behörighetsområde och det är nog Ålands smala lycka. I Sverige är Gotland det landskap eller region som hittils fått ta emot det minsta antalet flyktingar. Det väckte ett stort motstånd då migrationsverket påtvingar kommuner att ta emot mycket ensamkommande flyktingbarn som inte alltid är barn. Det är som en bekant socialchef sade: Regeringen kastar ansvaret över axeln på kommunerna som förväntas klara av en totalt misslyckad invandringspolitik. Det skapar stort motstånd och slitningar i samhället. Invandrare behövs för att göra de jobb som Ålänningarna inte vill ha. Jordbruk, fiskindustrier och tvätterier. De ska förståss få alla förutsättningar för att lära sig svenska, nyckeln till en bra integration i samhället.Fremstegspartiet i Norge skriver på sin hemsida:Ved å ta imot flere enn vi klarer å integrere, vil utfordringene vi ser i dag bare forsterkes i årene som kommer. Alt for mange av dem som har fått opphold i Norge, står utenfor arbeids- og boligmarkedet.Är det en sund inställning eller rasism det är frågan. Glad Valborg.

  Gilla

 9. anonymous skriver:

  Anonymous writes:till "Kyrkbybon". Jasså! Du ser att det är rasism nu när jag bytt ut analfebet, afrikan, neger eller något annat nedsättande mot österbottning!? BRA! det var just min mening, att få dig att förstå! och det gjorde du!! man ska inte vara nedsättande mot någon, men för att få dig att förstå att Ni är det, måste man använda ord som är för er laddade, tex. österbottning, som ju är "renrasig" och kanske lite bättre än andra!? mission cleard !

  Gilla

 10. anonymous skriver:

  Amadeus writes:Dessa två långa välskrivna inlägg skulle mycket val kunna vara skrivna av samma skribent.Ett beställningsjobb från två skilda läger utförda av ett proffs.Inget av inläggen förde debatten framåt utan snarare stärkte den båda sidors tro att de har rätt.

  Gilla

 11. anonymous skriver:

  Storebror writes:Kyrkbybon:Jag tror att orsaken till de flesta konflikter människor emellan står att finna i suktandet efter diverse resurser och sannolikt kan detta även forceras av att olika människogrupper är just olika men någon orsak är det ej. Man har genom årtusendena använt detta grepp för att det bevisligen är ett effektivt sätt att flytta fokus i syfte att försöka berättiga eller dölja allsköns oförätter men för den sakens skull blir det dock aldrig med sanningen överrensstämmande.Du frågar dig vilka ursprungsbefolkningen är och ger sedan svaret att det är den befintliga familjen, dvs. sådana som du och jag, alternativt några luddiga ättlingar till något ospecificerat järnåldersfolk. Underförstått samhällsbyggare av rang? För det första, jag vill inte bli associerad med människor som anser att ditt resonemang håller för närmare granskning och sålunda ej heller med dig alltså är vi inte och kommer heller aldrig att bli en del av en homogent tyckande grupp vilket i mitt sinne bevisar ditt resonemang såsom befängt. Jag finner det rent av förolämpande och då uppfyller jag med säkerhet alla de kriterier som ålandsvännerna (mamma mia vilken patetiskt benämning) verkar ställa i form av antavlor, blåa ögon och det mesta andra som brukar förekomma i dylika sammanhang.För det andra, mänskligheten härstammar enligt för dagen rådande vetenskap ifrån östra Afrika så på vilken grund tar du just järnåldern som den definierande tidsgränsen och inte några miljoner år tillbaks i tiden? Detta resonemang kan naturligtvis också tas i kortare tidsperspektiv, varför ska österbottningar få flytta hit, alla vet ju hur de beter sig i t.ex. Kauhajoki? Med ålandsvännernas och ditt resonemang som grund kunde väl frågan om inte alla österbottningar är potentiella massmördare vara berättigad?För det tredje, hela vårt nordiska välfärdsbygge hade sannolikt varit omöjligt utan invandrarinsatser såsom vallonernas på 1500-talet och framåt, finländarnas och jugoslavernas på 1960-70 talet osv.För det fjärde, det krävs inte heterogenitet för att t.ex. kärnfamiljer enligt det av dig givna exemplet skall vara dysfunktionella således ytterligare ett exempel på din teoris brister.Sverige är ett dåligt exempel på hur invandring kan fungera av den enkla anledningen att den där är fruktansvärt misskött då man inte tar tillvara invandrarnas kunskaper. Skulle man tvinga alla österbottningar att sitta 5 år i en barack i Sund tillsammans med 120 andra nationaliteter utan möjlighet till självförverkligande före de eventuellt får bli en del av det åländska samhället skulle det säkerligen sätta sina spår. Inte tror jag heller att det blev bättre om de därefter alla förpassades (mer eller mindre per automatik) till samma undermåliga ghettoboende helt utanför det normala samhällets gränser och utan reell möjlighet att förverkliga sig själva.Sverige har yttermera sannolikt världens bäst utbildade taxikår, där finns advokater, doktorer, jurister och ingenjörer överrepresenterade så till den milda grad att det är beklämmande. Skulle man istället komplettera deras kunskaper och sedan utnyttja dem i t.ex. svensk exportindustri riktad mot ursprungsländerna hade det sannolikt varit en helt annan ton i skällan även hos sådana som dig.Jag har bott i Flemingsberg i Huddinge under ett par års tid och nej vi ska inte eftersträva den typen av samhälle på Åland enligt mig men tro inte ett ögonblick att jag är beredd att skriva under på dina rasteorier för det. Den i särklass största problemgruppen där under min tid i ghettot talade finska vilket nog i sig är bevis för att dina simplifierade teorier inte håller streck.Jag delar din ambivalens gällande representativ demokrati men lämnar den också likt dig därhän då den bristerna till trots saknar relevanta alternativ, åtminstone i vår del av världen. Det finns dock exempel där mera auktoritära styrelseskick fungerar så gör dig själv en tjänst och åk till Singapore så ska du få se hur fel du har i ditt generella resonemang. Senast jag var där satt jag först ett par timmar på en matthög med en iransk bekant (han är muslimsk matthandlare) och diskuterade politik, religion och kvinnfolk precis som vilka goda vänner som helst och när vi blev törstiga gick vi över gatan till en bar ägd av en serb för diverse förfriskningar, och ja serben kom och höll oss sällskap hur naturligt som helst. Detta är naturligtvis bara ett exempel inte ett bevis men som sådant representativt för den allmänna ordningen där.I Singapore fungerar det av den enkla anledningen att man inte tolererar din typ av funderingar överhuvudtaget, rätt eller fel kan ju diskuteras men fungerar gör det. Singapore har i princip niodubblat sin befolkning sen självständigheten för snart 50 år sedan (4,5 miljoner på samma yta som fasta Åland) och alla typer av invandrare tolereras och ges möjlighet att jobba på sina egna villkor från den fattigaste byggnadsarbetare eller hembiträde till de bäst utbildade och betalda experterna i världen. Detta förutsätter förstås att man inte generellt diskriminerar t.ex. analfabeter och ser dem som värdelösa utan ger dem möjlighet att göra vad de klarar av istället för att låsa in dem i vad som närmast kan liknas vid en psykisk tortyrkammare.Så din tes är inte bevisad överhuvudtaget enstaka kommentarer till trots, det är alltid fel, horribelt, ologiskt och direkt oförskämt att dra generaliserande slutsatser om stora folkgrupper. Att ytterligare försöka bevisa den med ett uselt specialfall som bas är direkt oärligt då jag misstänker att du nog till skillnad från många av dina likasinnade verkar ha kapacitet att förstå bättre.Problemet som jag ser det är således inte orsakat av invandrarnas brister utan snarare ”ursprungsbefolkningens” inskränkthet, väl exemplifierat av ditt välskrivna men dock enligt mig ogenomtänkta inlägg.

  Gilla

 12. anonymous skriver:

  Kyrkbybon writes:Tack, Anonymous, för att du själv bevisar min tes: du ger i din kommentar människor annat värde beroende på deras ursprung, och reducerar deras legitimitet eftersom de är "…från Österbotten". Detta, trots att du säger att "De finns inga vi och dom". Du lyckas med konststycket att vara – om uttrycket tillåts – "rasistisk" i ditt försök att motverka det du uppfattar som sådant. Med diskussionsmotståndare som dig kan jag dra mig tillbaka, för du gör ju mitt jobb alldeles lysande på egen hand. Än en gång, tack.

  Gilla

 13. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Jaja, härskartekniker: Förlöjligande, kraftigt motstånd och satir. Att skjuta ur anonymt ur busken är ingen rak politik. Frille svarar fast frågan inte är riktad till honom. Det är lagtingets talmän som borde ta sig i ton.

  Gilla

 14. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Ovan, "korta" inlägget, och hans fan boy under visar hur urbota dumt dom resonerar. Vi är ingen homogen grupp. De finns inga vi och dom! Däremot finns de olika individer, individer i ålands vännerna som pratar om urssrungsbefolkningen, samtidigt dom själva är från Österbotten, de e humor på riktigt hög nivå. Manelius gapar om åländskhet på Finlandsvenska!! Humor!!

  Gilla

 15. anonymous skriver:

  Nicke writes:Där satt den, jag skulle inte kunna forma orden bättre. Du har begåvats ordets gåva och en skarp hjärna. Du skriver som gamle Runar!Välkommen till Ålandsvännerna!

  Gilla

 16. anonymous skriver:

  Kyrkbybon writes:Jag trodde att det bara var svenska politiker som tävlade i den (för resten av världen okända) olympiska grenen "empati", men inser nu till min fasa att tron om dess existens har spridit sig också till Åland.Som PG Gyllenhammar sade igår under intervjun som sändes på SVT, så verkar alla svenska politiska partier idag ha transformerats till liberaler, vänster som höger. De tävlar inbördes om vem som kan vara mest medmänsklig, vem som kan visa mest empati, och vem som kan hylla det mångkulturella samhället med starkast röst. Fine. Att hjälpa människor i nöd är omtänksamt och medmänskligt, och på vilket sätt det bäst görs kan variera från fall till fall. Men att därifrån gå till att bygga ett samhälle med alltför stor heterogenitet är ett katastrofalt misstag, eftersom människors vilja att dra sina strån till samma stack urholkas om igenkänningsgraden sjunker: "Varför skall jag lägga pengar i den gemensamma spargrisen för att hjälpa 'dom där' som gör si och så, istället för som vi i vår familj gör?". När igenkänningsgraden och solidariteten mellan befolkningen minskar, så vittrar plattformen som samhället (och inte minst staten och de som styr) står på.För det ÄR skillnad på folk och folk – annars är ju faktiskt "mångkultur" en självmotsägelse. Kanske inte så mycket i genetisk bemärkelse (asiaters generellt sett sämre förmåga att bryta ner alkohol är kanske ett av få exempel), men i kulturell bemärkelse. Våra attityder och värderingar skiljer stort globalt sett, vilket bland annat uttrycker sig i skillnad mellan lagar från land till land. För när allt kommer till kritan, så är ju lagar bara en formalisering av de värderingar som landets innevånare förväntas ha. Och här uppstår ett problem, när befolkningen blir för heterogen: hur skapa lagar som kan respekteras av alla, i ett land där befolkningens värderingar skiljer stort? I min tankemodell är ett land (eller ett samhälle) en uppskalad version av en familj, där två eller fler personer under samma tak försöker samsas och leva tillsammans. Om vi ser på familjen (något som vi alla ganska lätt kan relatera till) som en makroversion av samhället, så inser vi lätt vilka problemen kan bli när viljorna drar alltför mycket åt olika håll. Eller för den delen, se på hur grannar (även i en homogen kultur) kan kivas om småsaker, på grund av små skillnader i synsätt på saker och ting. Föreställ dig nu att skillnaden i synsättet på saker och ting ökas pga skillnaden på de värderingar som finns i olika kulturer, och inse att där man tidigare kanske kom undan med en smocka (följt av en försoningssup) på byfesten kommer man inte längre lika lätt undan. I samhällen med alltför heterogen befolkning uppstår till slut bristningar, oavsett hur mycket vi drömmer om en rosaskimrande värld där inga motsättningar finns mellan olika folkgrupper. Upplösningen av forna Jugoslavien / kriget på Balkan är ett färskt, och hemskt, exempel.Eller enklare uttryckt: vi(ni) kan ändra våra lagar, men vi(ni) kan inte ändra på människans natur. Minskar igenkännandet så minskar solidariteten, och minskar solidariteten så minskar också det folkliga stödet för att bidra till den gemensamma kassan, och inte minst stödet för de folkvalda politikerna – och då börjar det bli riktigt farligt.Politik, enligt mig, handlar till stor del om resursfördelning. Fler människor innebär större resursbehov, och politiken finns där för att (bland annat) fördela den gemensamma kassan enligt folks önskemål. Är resurserna oändliga är problemen mindre, men återigen uppstår problem så fort värderingarna börjar skilja sig åt. Vad är mest värt – "byggandet av den där bron" eller "upprustningen av det där sjukhuset"?Att se på ett ökat befolkningsbehov (om så säkerställt, se resursdiskussionen ovan) som något som bäst löses med en invandring (utan urskiljning) är otroligt kortsiktigt, ja kanske rent av egoistiskt, då det får effekter för våra barn, barnbarn och alla framtida generationer som skall leva efter oss på dessa markplättar. Frågan vi skall ställa oss är inte "hur ser vi till att fler betalar skatt så att vi kan betala för A,B och C?", utan "vilka värderingar vill vi ska vara rådande i det framtida samhälle där vi betalt för A,B och C?".Därför: – Om det behövs inflyttning, se åtminstone till att de som flyttar in inte kommer från en kultur som är direkt diametral till den rådande, och att deras idéer om hur samhället skall se ut är kompatibla med de idéer vi byggt upp vårt samhälle kring.- Vad gäller "'urbefolkningen' (vilka det nu är?)" så är det nog just dessa som nämnts ovan: den befintliga familjen, dvs, såna som du och jag. Vi, som byggt upp samhället baserat på våra värderingar och våra idéer. Alternativt avses dagens ättlingar till de fiskare och jägare som först ankom till Åland någon gång kring järnåldern (eller en tid i paritet med detta tidsavstånd, minns ej exakt vad det stod på informationstavlorna), som man åtminstone sist jag besökte Åland kunde läsa om i den fasta utställningen på Ålands museum. I slutändan tror jag ändå att överlappningen mellan dessa alternativ är ganska stor, så vilken definition av urbefolkningen man väljer spelar nog mindre roll. (Ge för övrigt upp idéen om att också vinna världsmästerskapet i självförringande då det redan är avgjort – Sverige ligger hästlängder före även i den grenen)- Med analfabeter menas helt säkert folk från framför allt Östafrika/Somalia, som Sverige sett en stor inflyttning av under senare tid. Dessa har många gånger en utbildningsnivå som är så låg att de till och med saknar utbildning på (motsvarande) grundskolenivå, och blir därmed mycket svåra att sätta i arbete. Om de anländande vid ankomsten har en ålder på 25 år och från år 0 (vid anländandet) påbörjar 9 års grundskola, för att därefter gå 3 års gymnasie + 4 års högskola/universitet, så kan de (om de har turen att få jobb direkt efter examen) börja betala skatt vid 41 års ålder. Detta förutsatt att det tar 0 år att lära sig språket (svenskan) som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Innan du blir alltför optimistisk vad gäller möjligheterna med utbildning, se på resultaten från mångmiljonprojektet "Järvalyftet". Huruvida represtenativ demokrati är en bra idé eller ej lämnar jag därhän för den här gången, men låt mig säga att bristerna är tydliga.- Gör Åland och Ålands befolkning en tjänst, och åk på studiebesök till områden i Sverige där stor inflyttning skett. Nu pratar jag inte bara om förorterna i Stockholm, Göteborg och Malmö (som givetvis är värda en studie i sig), utan även om andra delar i landet där stor inflyttning nyligen skett. Prata med folket och lokalpolitikerna, och kom sedan tillbaka till Åland och se den åländska befolkningen i ögonen när du säger "Det samhälle de byggt där tycker jag att vi ska eftersträva här".Och snälla, bespara oss stigmatiseringen med "rasistkortet". Man måste kunna diskutera de faktiska skillnaderna i kultur och värderingar (och hur våra ändliga resurser skall fördelas) utan att få det där begreppet slängt på sig. Det är, om liknelsen tillåts, lite grann som att dra alla muslimer över samma kam, och jämställa sekulära bosnier med fanatiska självmordsbombare. Drar ni detta kort, så framstår ni faktiskt precis som så dumma, då skillnaden är lika stor mellan ytterligheterna på de respektive skalorna.Det finns redan en plats i världen där snälldumheten regerar, och den heter "Sverige". Snälla, skapa inte en till.

  Gilla

 17. steelfm skriver:

  Om du ångrar att du röstade på mig kan jag bara beklaga. Du har tyvärr fått precis vad du röstat på varken mer eller mindre. Jag har aldrig sagt något annat och jag är samma person nu som då.

  Gilla

 18. anonymous skriver:

  Bo Ålander writes:Så där xenofil lät Du minsann inte när jag talade med Dig utanför Sparis inför valet, då var det annat ljud i skällan… Vadan denna helomvändning? Får Du inte vara med och leka i golfklubben annars, eller…

  Gilla

 19. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Tyvärr har föregående inlägg rätt. Jag ångrar att jag lade min röst på dig. Du är en likadan populist som veteranen Sundman. Den enda vettiga bland de obundna är pastor Nordman.

  Gilla

 20. anonymous skriver:

  Sune writes:Jessy hartvik: Skrattar bäst som skrattar sist.det bevisar bara din okunskap och rädsla att försöka skratta bort nåt som detta. Dom har inte lyckas skratta bort det i sverige, danmark, finland, ungern och många många flera länder. Hmm och det är valt av folket i länderna, och det kan man inte blunda eller skratta bort, folkets val och det är demokrati.

  Gilla

 21. anonymous skriver:

  Anonymous writes:har länge tyckt att man sett att frille blivit som alla andra politikerna. synd, trodde på en frisk fläkt men han blev som alla andra.

  Gilla

 22. steelfm skriver:

  Hej nyfiken, Vad syftar du på? Vilken fråga har jag inte svarat på?

  Gilla

 23. anonymous skriver:

  Nyfiken writes:Snabbt svarat! Men ingen frågade ju dig? Men då du får frågor, då svarar du inte? Inte är det väl så att du håller på att bli en normal åländks politiker?!

  Gilla

 24. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Vi behöver int massa turkar o negrer hit, behövs de arbetsvilligt folk finns de nog av dom på fasta landet och i Sveadala. Varför ta folk ifrån andra världsdelar när dom finns runt hörnet?Föredrar att vara anonym pga. att man får sån jävla skit för att man vill behålla Åland ålänskt och de småsamhälle som det är.

  Gilla

 25. anonymous skriver:

  donny writes:Håller med. Tack för dessa raka svar. Svar som inte lämnar öppningar för irvilliga tolkningar. Jag håller helt med dig !!

  Gilla

 26. anonymous skriver:

  Anonymous writes:En rasist är en person som vill flytta till ett land som inte tar emot invandrare.

  Gilla

 27. anonymous skriver:

  Jessy Hartvik writes:Tack herr finansminister för de kloka orden, och Ålandsvännerna för skrattet.

  Gilla

 28. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Klockrent. Du satt ord på mina tankar.

  Gilla

 29. anonymous skriver:

  Anonymous writes:Bra svarat Frille! Åland är en liten plats med ett stort hjärta. Rasism är oacceptabelt!

  Gilla

 30. anonymous skriver:

  Igge Holmberg writes:Sällan jag så oreserverat håller med vår näringsminister men i detta fall så är vi på exakt samma plats i vår ställning till frågorna.Tack Fredrik för att du skrev det de flesta av oss tänker.

  Gilla

Lämna ett svar till steelfm Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s