Reservation mot TV-licensen

Publicerat: 6 juni, 2011 i Uncategorized

Så här skrev jag min motion gällande den nya radio/tv-lagen.

R E S E R V A T I O N 

Undertecknad reserverar sig mot kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) med anledning av landskapsregeringens framställning om ny lag för radio- och televisionsverksamhet med följande argument.

För det första så föreslår utskottet att dagens omoderna, orättvisa och kostsamma system med TV-licenser fortsättningsvis skall vara gällande i landskapet. Utskottet gör även en ny tolkning av vad som är en avgiftsbelagd televisionsmottagare. Den nya tolkningen kommer enligt undertecknad att försvåra för de som skall utföra kontrollerna av TV-licensen, minska antalet licensbetalare och göra verksamhetsförutsättningarna för Ålands Radio/TV Ab väldigt osäkra.

Undertecknad har sedan 1999 föreslagit att licenssystemet bör avskaffas och att finansieringen av public service verksamheten i landskapet skall ske via budgeten. Att som utskottet föreslå att finansieringen av public service fortsättningsvis skall ske via TV-licenser eller som landskapsregeringen nu meddelat att det skall ändras till att bli en public service avgift är ingen lösning för att rättvist och långsiktigt finansiera utbudet på.

Undertecknad har flera gånger föreslagit att ett nytt moment under landskapsbudgeten införs som exempelvis kunde heta ”kostnad för produktion samt återsändning av etermedia”. Beloppet skulle basera sig på en av lagtinget fastställd procentsats av landskapsbudgeten och följa den allmänna konjunkturen och intäkterna för landskapet. Sålunda skulle alla på Åland vara med och betala, ingen bli betraktad som smitare/snyltare och resurser skulle inte behöva läggas på administration, övervakning och kontroll.

Eftersom den politiska viljan är att det skall finnas ett public service utbud på Åland så bör även ansvaret för finansieringen av den samma vara politikernas och sålunda finansieras via budgeten. Ett sådant system skulle resultera i att alla medborgare på lika villkor har rätt och möjlighet att få del av det utbud som public service bolagen levererar, oavsett om man har råd eller inte att ta del av det. Förutom att äntligen få en rättvisa gällande finansieringen skulle köpkraften hos den befolkningsgrupp som behöver den bäst öka med tanke på att dagens licens om 220 skattade euro kunde användas till annat.

Undertecknad föreslår att lagtinget förkastar lagen om radio- och televisionsverksamhet samt hemställer om att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i brådskande ordning med en ny framställning med en reviderad del vad gäller avgiftsmodellen som utgår ifrån att public service utbudet i landskapet skall finansieras via budgeten

Mariehamn den 5 juni 2011

Fredrik Karlström

kommentarer
  1. anonymous skriver:

    Jessy Hartvik writes:Låter riktigt bra detdär.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s