och det här sa jag ungefär idag

Publicerat: 4 november, 2010 i Uncategorized

Kultur och utbildningsutskottet har behandlat Ministerrådets förslag om en ny strategi för åren 2011-2013 inom utbildnings och forskningsområdet som har en rubrik som lyder ”kunskap för grön tillväxt och välfärd”

Strategin är en fortsättning på temat ”Norden- en ledande dynamisk kunskaps och kompetensregion” Vilket var ett av resultaten av att de nordiska statsministranas globaliseringsinitiativ som de tog 2007.

Flera av prioriteringarna i strategin för 2011-2013 kommer därför också att förverkligas innom globaliseringensprojektet och i samarbete med andra berörda ministrar, nordiska och nationella intressenter.

Enligt strategin är prioriterade och långsiktiga investeringar i kunskap och forskning samt förmågan att omsätta dessa i verkligheten nyckeln till att de nordiska länderna fortsättningsvis kommer att kunna vara en ledande region för kunskap och välstånd. 

Det skall göras genom att vidareutveckla det välfungerande gränslösa nordiska utbildnings, forsknings och innovationsområdena samt se till att vi tar tillvara och utveckalar den fördel norden har med tanke på den kunskapsrika befolkningen.

Strategin bygger på ett samspel mellan utbildning, forskning och innovation som en "kunskapstriangeln", där ny kunskap och utveckling kan skapas. I strategiperioden 2011 – 2013 kommer focus att sättas på i allmänhet just de tre viktigaste punkterna – men i synnerhet också på språk och språkförståelse samt tillvaratagande och användandet av informations -och kommunikationsteknikens nya möjligheter.

Kultur och utbildningsutskottet ser många bra saker i Ministerrådets strategi för utbildning och forskning. Utskottet vill inledningsvis peka på några områden som vi anser är extra viktiga för ministerrådet att prioritera: 

Utskottet anser att førskoleforskning och särskilt den "effektorienterade" del av forskningen bör vara ett fokusområde. Detta område är föremål för stor och växande internationellt intresse och är ett område där de nordiska ländernas forskning ligger i framkant. Samtidigt är detta ett forskningsområde som kan hjälpa till med svar i samband med bland annat förebyggande av avhopp senare i utbildningen. 

Forskning kring avhopp eller drop-out är vilket framgår av Nordiska rådets rekommendation * 31/2008 ett område som prioriteras högt av Nordiska rådet. Vi hänvisar därför till innehållet i rekommendationen och dess förslag till specifika forskningsprojekt på detta område.

Vidare önskar utskottet peka på forskningen om kreativitet och innovation och lyfta fram Rådets rekommendation 24/2009 om Kultur i skolan som vi antog förra året på sessionen i stockholm.

Kunskap, kompetens och forskning är nödvändigt men det är inte på långa vägar längre tillräckligt för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Kreativitet, originalitet och innovation är vad våra länder behöver och vi behöver uppmuntra.
Kreativitet uppkommer om de estetiska ämnena uppmuntras och stimulans på ett helt annat sätt än om man fokuserar på de traditionella kunskapsämnena.

Innovation uppkommer ur tankar, drömmar och fantasier och för att stimulera detta så är projektet Kultur i Skolan ett steg i rätt riktning, en satsning på kultur i grundskolorna är vi i utskottet övertygade om att kommer att ge flera innovationer i framtiden.

Nya banbrytande innovationer uppkommer när teoretiska och praktiska helt olika områden korsbefruktas med de estetiska ämnena och ses på och upplevs med nya ögon. Kunskap är nödvändigt men kreativitet och innovation är oumbärligt för att bibehålla Norden som ett föregångsland i den globala världen vi lever i.

Så på bakgrund av detta föreslår Kultur och utbildningsutskottet att nordiska rådet rekomenderar Nordiska ministerrådet att genomföra förslaget om ”Kunskap för grön tillväxt och välfärd” särskilt då med beaktande av de synpunkter som utskottet framfört i sitt betänkande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s