Arkiv för mars, 2021

Näringsfrihet – öppenhet

Publicerat: 26 mars, 2021 i Personligt

För mig är näringsfriheten oerhört viktig. Skall staten, landskapet eller en myndighet inskränka rätten för någon att bedriva sin näring måste det finnas oerhört starka/giltiga skäl, motiveringar och anledningar till det.

De senaste tre veckorna har alla restauranger på Åland tvingats hålla stängt och inte kunnat ta emot sittande gäster. Det har de tvingats till utifrån den smittspridningen som började den 16 februari och pågick under dryga två veckor. Beslutet grundades alltså på smittskyddslagen (som är finsk behörighet) och kopplat till ”fara för liv & hälsa”. Den begränsningen gäller fram till på söndag 28 mars.

Ljuset i tunneln under Godbyvägen vid ÅCA

I måndags valde den finska regeringen att lämna ett nytt lagförslag till riksdagen om att restaurangerna ytterligare skulle tvingas hålla stängt, fram till den 18 april. Den lagen har nu ekonomiutskottet givit sitt utlåtande kring där de bland annat hörde grundlagsutskottet som återigen var tydliga.

I korthet kan man sammanfatta att grundlagsutskottet säger att regeringen inte generellt kan stänga alla restauranger utan att det först görs en epidemiologisk bedömning i regionerna. Först därefter kan de utfärda en förordning och tvinga restaurangerna att stänga i de områden där det epidemiologiska läget kräver det. 

Det betyder troligtvis att restaurangerna i flera regioner i Finland kommer kunna öppnas och hållas öppet från nästa vecka. Norra Karelen, Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten och ÅLAND är några ställen som har smittspridningen under kontroll.

Jag har under hela den här pandemin varit en stark förespråkare om att det måste finnas möjlighet till regionala avvikelser och att vi skall kunna ha andra regler/öppettider på Åland om vår incidens är på en acceptabel nivå jämfört med andra områden. Vi skall inte begränsas i våra grundläggande fri och rättigheter baserat på hur läget är i Helsingfors eller någon annan region.

Om vi lyckas hålla incidensen på den här nivån, som vi har just nu, kan caféer och restauranger hålla öppet nästa vecka (om de vill). För mig är det viktigt ur ett näringspolitiskt perspektiv men även ur en generell mänsklig åländsk synvinkel. Ett stängt samhälle får aldrig vara det normala. Öppenhet och frihet måste vara vårt mål, inom alla områden.

Vi behöver öppna upp Åland igen, gå ut och äta, shoppa och umgås. Givetvis med fysiskt avstånd, med omtanke. Restaurangerna är oerhört viktiga för Åland som helhet, när de tvingas hålla stängt påverkar det stora delar av vårt samhälle. Restaurangerna genererar liv, rörelse, gemenskap, aktivitet, livskvalité och arbetsplatser.

Jag förstår och beklagar att framförhållningen inte är bättre ifrån den finska regeringens sida. Beslutet om man kan öppna eller måsta stänga på måndag. Tas troligtvis på söndag kväll. Sådana verksamhetsförutsättningar är orimliga att bedriva en verksamhet under. Långsiktighet och framförhållande är vad företagen behöver. Inte den här oron.

Landskapsregeringens resonemang gällande om Åland är öppet eller stängt, baserat sig på vår handlingsplan som klart stipulerar att Åland kan hålla öppet om incidensen är så låg, som den är just nu. Men när det kommer till restaurangerna så är det dock statsrådets förordningen som gäller. Finns Åland med på listan över var det är stängt, så är det tyvärr det. Jag beklagar att det är på det viset.

De senaste året har varit tungt för många och de senaste veckorna extrema. Jag skrev i ett annat inlägg att det alltid är mörkast före gryningen. Jag hoppas verkligen att vi är på väg mot ljusare tider nu och att det är ljuset i tunneln vi ser.

Avslutar med en personlig reflektion.
Igår kväll kände jag att jag ville göra något för min fru Eva så jag skickade iväg ett mail (se nedan) till ett lokalt Bed&Breakfast för lite hemester i helgen. Svaret jag fick (vilket jag givetvis borde ha insett) fick mig ännu mer övertygad om att vi måste göra allt vi kan för att öppna upp Åland, med omtanke.
Nedstängningar får inte vara det normala.

Åland Öppnar

Publicerat: 24 mars, 2021 i Personligt

Det är knappast någon överraskning att jag förespråkar att vi måste få i gång vårt samhälle så mycket som möjligt, så snart som det bara är möjligt. Ett stängt samhälle, får inte vara det normala. Fri rörlighet, fri företagsamhet och äganderätten där man bestämmer själv, efter sina egna förutsättningar över sitt bolag och tar ansvar över sitt eget och andras liv måste vara ledstjärnan för oss politiker.

Begränsningar som införs för att inskränka på människor och företags grundläggande fri och rättigheter måste alltid stå i proportion till åtgärderna som föreslås, ha relevans och kunna motiveras väl. De begränsningar vi införde och föreslog för ca en månad sedan, när smittotalet på Åland hastigt steg och vi var den region i Finland med högst incidens, var välmotiverade utifrån den situation vi då befann oss i.

Då stängde vi bland annat ner skolor, museer, simhallar, förbjöd offentliga tillställningar, hobbyverksamheter och rekommenderade att onödiga besök till butikerna skulle undvikas. Detta samtidigt som staten, med vårt medgivande, stängde ner alla restauranger på Åland och i hela landet. Det gjordes för att de två smittkedjor som uppkommit och infekterade ca 200 personer på Åland med Covid-19 måste begränsas och hållas i schack.

De åtgärderna bidrog men fram för allt var den effektiva smittspårningen och smittskyddsteamet hårda arbete det som gjorde att utbrottet stannade upp och nu avtagit. Förra veckan hade vi två bekräftade fall och hittills den här veckan (ta i trä) har inget nytt fall konstaterats. Det här kan givetvis ändras snabbt, något vi blev varse om den 16 februari och något vi absolut inte önskar igen. Därför gäller de grundläggande fundamentala nya livsreglerna fortsättningsvis. Håll avstånd!

Det senaste året har det visat sig att viruset inte smittar via butiker, restauranger eller gränser. Det smittar mellan människor som bär på viruset och inte håller avstånd.
(Här en bild ifrån presskonferensen i måndags om ursprunget till smittan)

Med samma argument som används när samhället ”stängs ner” så anser jag att samhället måste ”öppna upp” om incidensen går ner och situationen återgår till att vara under kontroll. Det har den gjort nu och nästa vecka om inget exceptionellt inträffar är 14-dagars incidensen nere på ”utgångsnivån” enligt vår handlingsplan. (Alltså under fem fall de senaste två veckorna vilket motsvarar en incidens på 15/100.000). En handlingsplan som fungerat väl och som vi hänvisat till under ett år.

Samtidigt som incidensen går ner och vaccinationstakten går upp (22% vaccinerade just nu) vet vi också att förberedelserna för större vaccinationsåtgärder är nära. Därtill går vi mot ljusare tider och vi vet att viruset har svårare att sprida sig när temperaturen stiger och vi befinner oss mer utomhus. Det här måste vi beakta ännu mer framöver när det kommer till nya restriktioner.

Vi måste nu, förutom att fortsätta hålla avstånd, börja göra mer affärer, handla och köpa tjänster lokalt och hjälpas åt att få hjulen att börja snurra igen. Vi måste öppna Åland. Vi har levt med stängda gränser, begränsningar, undantagsförhållande och restriktioner i över ett års tid. Det får inte vara det normala och att vi börjar anpassar oss till det. Restriktionerna ska bara införas när det verkligen behövs och stå i relation/proportion till vad som är nödvändigt.

Låt oss börja förbereda oss för att Öppna upp Åland – med omtanke på ett säkert sätt. Det kommer givetvis ta lite tid innan vi är uppe i full fart igen, men desto längre vi väntar, desto längre tid kommer det att ta att få upp styrfart.

Svaret på våra långsiktiga utmaningar är inte mer begränsningar, nedstängningar, bidrag och fler restriktioner. Svaret är mer öppenhet, valfrihet och företagsamhet. Vill du ha öppet, skall du få ha öppet. Det beslutet skall inte basera sig på ett politiskt beslut utan koppling till smittoläget. Avslutningsvis, är du företagare med permitterad personal, så finns ännu möjligheten till tre månaders 75% finansiering av lönen om du återtar den personalen.
Läs mer om det på AMS hemsida>>

På onsdag den 24 mars klockan 09:00 tänkte jag bjuda in till en diskussion igen på mitt arbetsrum. VD för Ålands Näringsliv Jenki Rask, biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson, direktör Katarina Fellman ifrån ÅSUB.

Katarina inleder med några bilder hur ÅSUB summerat 2020. Hur turismen utfallit efter 12 månader med corona samt berätta lite om hur ÅSUB jobbar med prognoser då framtidsbilderna, vaccineringen och smittläge ändrar kontinuerligt.

Välkommen med, har du några frågor kan du ställa dem i kommentarsfältet. Samtalet streamas på Näringsavdelningens Facebooksida, på min Facebook/Twitter och här på frille.com via Youtube (så att alla som vill kan ta del av det)

Säker shopping på Åland

Publicerat: 18 mars, 2021 i Personligt


Följ med på en diskussion med VD för Ålands Näringsliv – Jenki Rask, Byråchef för hälso- och sjukvårdsbyrån – Ylva Lindström och näringsminister – Fredrik Karlström när de pratar om hur vi tillsammans kan göra shoppingen på Åland så säker som möjligt ur ett smittskyddsperspektiv. Vad gäller enligt smittskyddslagen just nu? Vad ska butiksägare tänka på? Vad behöver de göra? Vad kan du och jag som konsument bidra med?

Mörkast före gryningen

Publicerat: 17 mars, 2021 i Personligt

Det här senaste året har varit exceptionellt på många sätt. För även om vi på Åland har varit relativt förskonade ifrån pandemin, när det kommer till de medicinska effekterna, har bieffekterna påverkat samhället betydligt mycket mer än själva sjukdomen och viruset självt. 

Arbetslösheten har varit historiskt hög och orsaken till det är givetvis de stängda gränserna och alla reserestriktioner som påverkat vår rederi/turismsektor enormt. Därtill kämpar många entreprenörer med att få sina företag/livsverk att överleva när affärskontakterna minskat och efterfrågan på varor och tjänster likaså.

Förutom att pandemin slagit hårt mot vårt näringsliv och arbetsmarknad så har den tyvärr dessutom indirekt påverkat samhällsklimatet på ett sätt jag inte sett tidigare. Det har blivit en mycket hårdare, råare och kallare ton i samtalsdebatten. På sociala medier skriver många rakt ut vad de tänker och inte bara en gång har de tankarna varit främlingsfientliga eller rent av rasistiska. Många starka, inte alltid rumsrena, åsikter framförs om medmänniskor baserat på varifrån de kommer eller var de varit.

Många som kommit utifrån har känt olust att nämna att man just gjort det. Otaliga är historierna de senaste året av människor som blivit jagade, utskällda och trakasserade för att de kommit någon annanstans ifrån. Detta samtidigt som vi varit väldigt förskonade när det kommer till hur många som blivit smittade eller blivit allvarligt sjuka.

Av Ålands befolkning på 30.117 stycken personer har det senaste året bara 313 personer hittills bekräftat smittade. Det betyder att 29.804 stycken personer INTE blivit det. De flesta som blivit smittade har haft lindriga symtom och nästan alla har tillfrisknat hemma.

Jo, de senaste veckorna har incidensen varit på en hög nivå (för Åland) men samtidigt har våra offentliga och gemensamma resurser visat vad de går för. Smittspårningsteamet har gått på högvarv och de har gjort ett fantastiskt jobb. De har visat att testning, smittspårning och smittskyddskarantän fungerat exemplariskt. Tack för allt ni gjort.

Just nu hoppas och tror jag att vi är i slutfasen av den här pandemin. I måndags hörde vi på presskonferensen att ca 19 procent av Ålandsbefolkningen över 16 år är vaccinerade samt att många nya vacciner är på gång. Visst finns en liten oro gällande Astra Zenecas paus i några länder men jag är övertygad om att det snart kommer igång igen.

Jag anser dock, trots den höga incidensen, att vi inte får släppa allt vad medmänsklighet och sunt förnuft heter. Om smittan kommit till Åland ifrån öster eller väster spelar ingen roll. Det är inte gränsen som smittar, inte butiken, inte klockslaget eller restaurangen. Det är människor som är för nära varandra som gör att viruset sprider sig.

Låt oss alla ta ett djupt andetag nu. Använd vårt sunda förnuft och hålla avstånd. Rör du dig ute i samhället och möter någon, hälsa glatt (på håll), personen du möter har säkert likt dig något viktigt den behöver göra. För även om vi de senaste veckorna har försökt minska på våra aktiviteter och begränsa antalet personkontakter finns det saker som människor måste göra och som är nödvändiga. Det ska vi inte skuldbelägga dem för. Livet måste fungera och vi har alla olika livssituationer vid olika tidpunkter i livet. Det viktigaste är hur vi beter oss när vi rör oss utanför hemmet.

Det är alltid mörkast före gryningen men jag tror vi har passerat gryningstimmen nu och är på väg mot ljusare tider. Förhoppningsvis ser nästa vecka betydligt bättre ut än de senaste och vi kan börja uppmuntra fler att handlar mer i våra lokala butiker igen. Handeln är nämligen oerhört viktig och skapar många arbetsplatser.

Därtill, så vet vi att om några veckor så har vaccineringen kommit ännu längre, dagarna blir längre och snart kommer påsken och med den våren på riktigt. Vi är inte riktigt där ännu, nu är det den sista uppförsbacken i det här Marathonloppet. Men när vi passerat det här hindret är jag övertygad om att vi kan börja leva livet på ett nytt, annorlunda men bra sätt igen.

Jag är helt övertygad om att vi har en bra sommar framför oss och jag hoppas att vi får uppleva ett nytt glatt 20-tal under många år framöver.

LBU-info

Publicerat: 12 mars, 2021 i Personligt

På tisdag kör jag en digitalfrukost igen med landskapsagronom Sölve Högman. VI tänkte prata lite om den senaste LBU-programändringen (nr6) som vi antog i regeringen häromdagen. Du kan följa samtalet här eller på jordbruksbyråns Facebooksida.

Seminarium om turism

Publicerat: 2 mars, 2021 i Personligt

Imorgon onsdag 3 mars klockan 09:00 kommer jag hålla i ett seminarium om turismen på Åland. Några frågetecken som jag hoppas vi kommer få svar på är. Var är vi just nu och hur ser arbetet ut för kommande säsong? För att räta ut de frågetecknen kommer ÅSUB presentera turismen i siffror och Visit Åland berätta om arbetet inför kommande säsong.

Dessutom berättar Viking Line om sitt arbete kring en trygg resa och Kairos Future om turismen år 2021 ur deras perspektiv. Jag kommer fungera som moderator och jag har även bjudit in partierna i Ålands Lagting att utse en talesperson som får fem minuter var på sig att komma med inspel, tankar och funderingar.

Det digitala seminariumet om turismen på Åland sänds direkt på landskapsregeringens Facebook sida och Youtube kanal. Jag ”embeddar” den även här på min blogg för dig som vill se det här. Såhär ser tidtabellen ut.

09:00 Välkommen – Fredrik Karlström
09:05 ÅSUB (Ålands turismsektor under Corona året)
09:20 korta frågor
09:25 Visit Åland (Kommande säsong)
09:40 korta frågor
09:45 Viking Line (Trygg resa)
09:55 korta frågor
10:00 Kairos Future (Turism 2021)
– – Input/kommentarer ifrån talespersonerna ifrån följande partier – –
10:20 Centern – Roger Nordlund
10:25 Liberalerna – John Holmberg
10:30 Obunden Samling – Christian Wikström
10:35 Socialdemokraterna – Camilla Gunell
10:40 Hållbart Initiativ – Ola Sundberg
10:45 Ålands Framtid – Anders Eriksson
10:50 Åländsk Demokrati – Stephan Toivonen
10:55 Avslutande kommentarer

Ses imorgon. Kämpa på där ute.