Arkiv för augusti, 2020

Sök kostnadsstödet

Publicerat: 28 augusti, 2020 i Personligt

På måndag den 31 augusti är sista dagen att söka det statliga kostnadsstödet. Det statliga kostnadsstödet söks via www.statskontoret.fi
(Noters bör att det finns ett tak som gör att kostnadsstödet och åländska stöd inte kan överstiga 800.000 euro.)

Det statliga kostnadsstödet
Det statliga kostnadsstödet är riktat till företag som har drabbats av en kraftig omsättningsnedgång i spåren av Corona-pandemin. Detta gäller även åländska företag. De huvudsakliga villkoren är:

  • Branschens försäljning ska ha minskat med minst 10 %. Här jämför man omsättningen i april månad 2020 med den månatliga genomsnittliga omsättningen under mars-juni 2019.
  • Företagets egna försäljning ska ha minskat med minst 30%. Här jämför man omsättningen för april-maj 2020 med den genomsnittliga omsättningen under mars-juni 2019. Om företaget har grundats efter juni 2019 ska omsättningen jämföras med den genomsnittliga försäljningen i januari–februari 2020.
  • Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är 500.000 euro och stöd som understiger 2.000 euro betalas inte.
  • Även stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet omfattas av stödet.

Även företag i andra branscher kan omfattas, under förutsättning att företaget kan påvisa synnerligen vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget. 

Kostnadsstöd beviljas inte företag som den 31 december 2019 har varit företag i ekonomiska svårigheter i enlighet med EU:s regler för statligt stöd, som har försummat sina skatteförpliktelser eller som har försatts i konkurs.

Avdrag från kostnadsstödet

Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men dessa stöd dras av från kostnadsstödet. 

Följande ersättningar och stöd från annat håll avdras från kostnadsstödet:

  1. Kommunalt stöd till ensamföretagare beviljat efter den 1 april 2020 och annat stöd i syfte att lindra effekterna av coronapandemin.
  2. Det stöd till 70 procent som NTM-centralen beviljar 7.4–31.12.2020 för lägesanalys och utvecklingsåtgärder vid marknadsförings- och produktionsstörningar pga. coronapandemin.
  3. Det stöd till 70 procent som Business Finland 19.3–31.12.2020 beviljar till förutredningar och utvecklingsåtgärder kring läget av marknadsförings- och produktionsstörningar pga. coronapandemin.
  4. Stöd som beviljats enligt lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) samt
  5. Annat än i punkt 1–4 avsett, i statsbudgeten anvisat stöd, som stadgats till lindring av följderna från coronapandemin och försäkringsersättning pga. coronapandemin.

Åland – En gränsregion

Publicerat: 24 augusti, 2020 i Personligt

Ibland får vissa intervjuer större uppmärksamhet än andra. Förra veckan pratade jag med journalisten Anna Grönberg ifrån TT om hur Corona-pandemin påverkat turismen och sjöfarten på Åland. Den artikeln spred sig som en löpeld över hela Sverige. Här är några exempel :
Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Västerbottens-Kuriren, Norra Skåne, Dagens Näringsliv, Strömstads Tidning, Skånska Dagbladet, och Omni,

Även åländsk och finsk media har tagit fasta på mina uttalanden,

Enligt nordiska ministerrådets statistikdatabas så är Ålands andel av Finlands befolkning ca 0,54 procent men vi står för nästan 15(!) procent av alla i Finland som pendlar till ett annat nordiskt land. Således är gränsfrågan oerhört central för oss.

Inom samarbetet i Nordiska Ministerrådet har Åland sedan 1977, med undantag för några år, ingått i det Nordiska Skärgårdssamarbetet mellan Sverige – Åland – Finland, som en av 12 nordiska gränskommittéer. Således är Åland en gränsregion, som förövrigt även har en fysisk landsgräns med Sverige, Märket!

De delvis stängda gränserna har påverkat oss enormt. Sjöfarten och turismen står för nästan 20 procent av vårt BNP och nästan 25 procent av sysselsättningen. Idag har vi en historiskt hög relativ arbetslöshet på dryga 11 procent.

Därför anser jag att man bör kunna ha regionala skillnader i Finland eller åtminstone måste Åland likställas och ha samma verksamhetsförutsättningar som i Tornedalen. Vi är bägge två gränsregioner och är oerhört beroende av goda relationer till våra grannar.

Ser vi sedan på antalet smittade på Åland kan vi konstatera att vi har klarat bekämpningen av Corona-viruest väldigt bra, såhär långt. Endast 21 stycken bekräftat smittade personer sedan mars, väldigt få svårt sjuka och snart 3700 personer testade. Trots den delvis öppna gränsen denna sommar så har vi endast haft ett (1) bekräftat fall de senaste två (2) månaderna.

Det fortsättningsvis viktigaste vi kan göra tillsammans för att bekämpa viruset är att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma om man är sjuk. Men samtidigt som vi gör det ovanstående, måste vi komma till det nya normala, börja göra affärer med varandra, tillåta rörelse över gränserna och få igång våra samhällen igen.

Jag har alltid varit stolt över att tillhöra Norden, en region vars grundfundament har varit att vi fritt har kunnat röra oss över nationsgränserna, utan pass i 70-års tid.

Men den här pandemin har tyvärr medfört att det nordiska samarbetet fått sig en ordentlig törn. Vi måste nu arbete hårt på att läka såren mellan våra nationer. För sättet länderna i norden har valt att bekämpa viruset på har tyvärr medfört att sår uppstått nationerna emellan. Jag är övertygad om att vi är starkare tillsammans än var och en för sig själv.

Flytta till Åland

Publicerat: 13 augusti, 2020 i Personligt

Idag skriver Ida Zetterström en fantastiskt bra ledare i dagens Ålandstidning. Har du någon gång funderat på att flytta till Åland, sluta fundera på det, läs den här ledaren och ta ditt pick och pack och flytta hit.?

Jag har i decennier talat mig varm för att det inte finns någon bättre plats på jorden att leva och bo på än dessa vindpinade klippor i Östersjön.

(gjorde en film om det för sex år sedan, https://youtu.be/QT0IHDBdXSs)

Men om du inte tror mig, läs vad Ida Zetterström skriver
www.alandstidningen.ax/ledare/hem-trygga-aland

Vardagen är tillbaka

Publicerat: 11 augusti, 2020 i Personligt

Semestern är över. Eller iallafall tiden då man kunde svara på alla telefonsamtal och mail hemifrån, i shorts. Sedan i måndags är jag tillbaka i borgen och även om jag inte satte min mail på autoreply eller stängde av telefonen, så tycker jag att sommaren varit fantastisk skön och det var välbehövligt att få komma ifrån självstyrelsegården fysiskt i några veckor.

Gårdagen började med överläggningar, politiska diskussioner och uppdatering om det senaste läget ifrån alla fronter. Det fortsätter den här veckan även om alla tjänstemän man behöver inte ännu är på plats.

Idag har vi bland annat haft överläggningar med Ålandsminister Anna-Maja Henriksson och hennes delegation som är på besök. Mitt inspel till Anna-Maja och Finlands regering var i korthet

1. Land skall med lag byggas – inte med otydliga presskonferenser
2. De stängda gränserna drabbar Åland extra hårt
3. Vi måste värna det nordiska samarbete mer och vi har ett långt, hårt och arbetsdrygt jobb framför oss för att läka de sår som uppstått i relationerna mellan länderna i pandemins spår.
4. Coronaviruset bekämpas inte bäst med gränskontrollanter beväpnade med skottsäkra västar och pistoler utan med fysisk distans, rena händer och hålla sig hemma när man är sjuk.

Imorgon är en annan dag.