Arkiv för maj, 2020

Frukost med Pigge & Dennis

Publicerat: 29 maj, 2020 i Personligt

Tisdag 2 juni klockan 08:00 (07:00 svensk tid)
Ett frukostsamtal direkt ifrån mitt ministerrum om Gotland/Åland kopplat till turism, entreprenörskap, Corona och mod.
Välkommen med, ställ frågor eller kommentera direkt i kommentarsfältet.
(obs. klockan 07:00 svensk tid)

Digitalfrukost nr.4

Publicerat: 26 maj, 2020 i Personligt

Tag med kaffekoppen på fredag den 29 maj klockan 08:00 (07:00 svensk tid) och följ med på ett frukostsamtal med mig, professor i entreprenörskap Carin Holmquist och biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson. Vi kommer prata om Åland post-corona och hur vi kommer tillbaka med full kraft, allmänt om entreprenörskap och tillsammans fundera på framtiden.

Frågor kan du ställa i kommentarsfältet både på youtube och Facebook.
Hoppas vi ses på fredag.

Sommarpraktikanter

Publicerat: 26 maj, 2020 i Personligt

Igår lanserade vi ett nytt koncept för att hjälpa våra ungdomar på Åland att få sommarjobb i en tid när sommarjobbare inte är det första ett företag tänker på. Du kan se pressinformationen här:

Som företag ansöker du om sommarpraktikanter här>> och från den 1 juni klockan 0900 kan du som är under 25 år (född 1996-2004) söka om praktikantplats på samma sida. Här finns lite mer om det praktiska.

Sommarpraktikanter 2020

Landskapsregeringen (LR) kommer att erbjuda åländska företag och föreningar en möjlighet att få en sommarpraktikant (utan kostnad). Det kan vara butiken på Torggatan, bonden som behöver ett par extra händer, bilverkstaden eller någon helt annan verksamhet som annars inte skulle, kunde eller brukar anställa någon.

En möjlighet för företag som vill ta ett extra ansvar och göra en stor insats för våra ungdomar samtidigt som de erbjuds en extra resurs under en exceptionell tid.

Det görs genom att vi använder oss av det befintliga ”högskolepraktikant-systemet” men anpassar det för det vi kallar sommarpraktikanter. Ålands Näringsliv (ÅN) får i uppgift att marknadsföra och matcha ihop sommarpraktikanten med företaget som vill ha den extra resursen.

Det praktiska:

 • Riktar sig till ungdomar 16-24 år (födda 1996-2004) som bor på Åland eller erhåller studiestöd från Ams.
 • 200 Sommarpraktikplatser (det är nästan klart med några föreningar).
 • Sommarpraktiserar 4 veckor i sträck under perioden 1.6 – 31.8.2020 om totalt 117,6 timmar (det är 80 % av heltid under 4 veckor).
 • Arbetstid vardagar mellan kl. 06.00-17.00 (ingen ersättning för obekväm arbetstid)
 • Landskapets tjänstekollektivavtal.
 • Arbetsavtal med lön 1.000 euro.
 • Eftersom arbetet varar under en månad betalas ingen sjuklön.
 • Sommarpraktikanten skriver ett avtal med LR som bär arbetsgivaransvaret och gör utbetalningen av lönen den 15:e augusti eller 15: september efter att arbetsavtalet upphört.
 • Sommarpraktikanten
  • Fyller i grunduppgifter vid anställning
  • Har skattekort för lön (inte förmån för studiestöd)
  • Skriver under arbetsavtalet med landskapsregeringen, näringsavdelningen

Dessa tre ovanstående dokument ska lämnas in samtidigt till löneenheten.

 • Meddelar omedelbart ÅN om det inte går att fullfölja avtalet.

  Uppdragsgivaren förbinder sig att:
 • Inte ha någon permitterad under sommarpraktikantperioden
 • Ta ansvar över och handleda/ge uppgifter som de annars skulle göra med en ”vanlig sommarjobbare”
 • Meddela landskapsregeringens löneenhet om sommarpraktikanten blir sjuk och inte kan fullfölja avtalet
 • Om arbetsgivaren vill anställa praktikanten efter de 117,6 timmarna uppgörs ett vanligt sommarjobbsavtal mellan parterna
 • Svara på en uppföljningsenkät efter sommaren
 • Följa lagen om unga arbetstagare (FFS 998/1993) för dem som är under 18 år
 • Ålands Näringsliv r.f.
  • Marknadsför Sommarpraktikantsystemet till uppdragsgivare och ungdomar, i olika kanaler.
  • Samlar in uppdrag från företag och intresseanmälningar från ungdomar.
  • Sköter matchningen mellan uppdragsgivare och ungdom.
  • Sköter ny matchning om den ursprungliga inte fungerade.
  • Meddela LR om det trots allt inte går att fullfölja avtalet.
  • Bistår ungdomarna att leverera ett komplett underlag till arbetsavtal, grunduppgifter vid anställning samt skattekort till landskapsregeringen.
   • Arbetstid i fyra jämna veckor (tiden)
   • Uppdragsgivare (praktikplatsen)
   • Kortfattad beskrivning av praktikuppgifterna
   • Blankett för grunduppgifter
   • Skattekort för lön
  • Göra en uppföljningsenkät till såväl uppdragsgivare som sommarpraktikant efter sommaren som rapporteras till landskapsregeringen.

Kontaktuppgifter:

Ålands Näringsliv r.f.

 • Anders Ekström, allmänna frågor
 • Dan Andersson, digital registrering av uppdrag och sökande
 • Nancy Scott, ACT, matchning uppdragsgivare och sommarpraktikant

Digitalfrukost nr.3

Publicerat: 18 maj, 2020 i Personligt

Tisdag 19 maj klockan 08:00 träffar du avdelningschef Linnéa Johansson och byråcheferna Susanne Strand samt Sölve Högman här i mitt ”digitalakontor” i självstyrelsegården. De kommer berättar lite mer om alla de stöd som finns att söka ifrån näringsavdelningen med anledning av den pågående Corona-pandemin. Dessutom kommer mer information om de stöd till primärnäringarna som kan börja sökas ifrån rikssidan (från och med idag).

Har du frågor, ställ de i kommentarsfältet på min Facebook sida eller Youtube kanal, eller så följer du bara med samtalet vid din dator men kom ihåg att ta med kaffekoppen.
Ses imorgon

Digitalfrukost nr.2

Publicerat: 12 maj, 2020 i Personligt

På fredag har jag bjudit in Mats Löfström och Edvard Johansson till mitt digitala frukostbord (mitt skrivbord i borgen). Vill du så kan du hänga på genom att ställa frågor via kommentarsfältet antingen på LIVEvideon på Youtube (länken här ovan) eller direkt på min Facebook sida.

Dina frågor kommer upp i flödet (se förra frukosten så ser du ungefär hur det fungerar, önskar du hänga på själv och ställa en fråga via din webkamera, hör då av dig så kan jag bjuda in dig med en länk)

Tanken med dessa frukostar är att på ett öppet och transparent sätt lära mig mer av personer som kan mycket mer än vad jag själv kan. Just nu är givetvis mycket fokus på och omkring effekterna av Corona men förhoppningsvis kommer vi snart kunna prata även om annat som är viktigt för Åland i framtiden.
Såsom entreprenörskap, digitalisering och företagsamhet.

Häng på

Första digitala frukosten

Publicerat: 8 maj, 2020 i Personligt

Om en liten stund bjuder jag in till frukost i mitt kontor. Klockan 08:00 kan du sätta dig tillbaka i kontorsstolen, vid frukostbordet eller var än du befinner dig och hänga med på en frukost direkt ifrån maktens boningar.

Idag får du träffa VD Anders Ekström (Ålands Näringsliv) och Direktör Katarina Fellman (ÅSUB).
(Mats löfström som var inplanerad fick tyvärr förhinder eftersom han måste infinna sig i grundlagsutskottet den här morgonen samma tid, men han dyker upp en annan morgon.)

Du kan ställa frågor, kommentera (det gör du i kommentarfältet, antingen på min Facebook eller Youtube) eller bara följa vår diskussion. Jag har för avsikt att göra detta till ett återkommande inslag. Häng med på första avsnittet.

Vi lär oss tillsammans mer om Åland, entreprenörskap, konjunkturer, utmaningar och framtiden. På ett nytt lite annorlunda sätt. Digitalt.

Offentligt riskkapital

Publicerat: 6 maj, 2020 i Personligt

Svarade idag på lagtingsledamot John Holmbergs skrftliga fråga nr 2/2019-2020. Som du hittar här nedan, eller här>>

Här var mitt svar.

Regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland” syftar till att förbättra de åländska företagens förutsättningar och konkurrenskraft. Dessutom betonas att det nya ekonomiska systemet mellan Finland och Åland kommer att göra det än mer viktigt för landskapsregeringen att förbättra förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar export, nya jobb och skattekraft. Av den anledningen bör många olika näringslivspolitiska instrument finnas till förfogande.

Den nuvarande modellen för landskapets offentliga riskkapitalbolag, vilken har verkat i 32 år, och gjort mycket bra, det bör dock utvecklas i enlighet med senare tillkomna regelverk och anpassas efter nu rådande förhållanden, särskilt med beaktande av hur den aktuella Coronapandemins än sålänge oanade effekter kommer avspegla sig de kommande åren.

Sålunda behöver landskapets riskkapitalsatsningar ges en god grund att stå på, stark för framtiden. För att kunna använda ett offentligt riskkapital på ett mångsidigt sätt krävs en reglering i lag.

Dels för att möjliggör att årliga verksamhetsbidrag kan överföras från den offentliga budgeten samt att målsättning, verksamhetsområde, styrning och uppföljning måste vara transparenta.

Det finns hos näringslivsrepresentanter olika syn på nödvändigheten av ett offentligt riskkapitalbolag på Åland. Detaljutformningen av regleringen bör därför ske i samarbete med finansiella aktörer och näringslivsorganisationer för att motverka att åtgärden leder till oförutsedda effekter, missförstånd och att vi ser till att utforma regelverket så optimalt som möjligt, för de åländska förhållandena.

För att bredda utbudet av näringspolitiska instrument vid sidan av bidrag, lån, garantier, stöd för olika främjande projekt och finansiering av branschorganisationer samt insatser inom utbildning, arbetsmarknad, transporter och kommunikation, byggande, samhällsinfrastruktur, miljö, omsorg, fritid och rekreation avser landskapsregeringen även i fortsättningen använda instrumentet offentligt riskkapital.

Men ett bolag i sig är inte en lösning. Det behöver kombineras med kapital men framförallt krävs personella resurser med affärsmässig kompetens att utvärdera och sammanföra investerare och entreprenörer så att nya företagsidéer blir nya framgångsrika företag.

Riskkapital ska utgöra ett komplement till andra offentliga insatser och ett komplement på kapitalmarknaden som kan ta sig an expanderande företag eller nya företagsidéer som är svåra eller tidsdryga för andra att utvärdera.

Med offentligt riskkapital ska man kunna göra affärsmässiga investeringar, följa upp med kunnande och inom viss tid göra exits och återinvestera vinsterna.

Landskapsregeringen hade i början av det här året satt igång arbetet med att lämna över en lagstiftningspromemoria till lagberedningen gällande offentligt riskkapital men .

Beredningen har tyvärr tillfälligt stannat av till följd av de två senaste månadernas coronakris eftersom det i dagsläget är viktigast att snabbt avhjälpa den likviditetskris som företagen har drabbats av.

Men jag håller helt med frågeställare Holmberg att ett välfungerande offentligt riskkapital är ett viktigt instrument för att kunna bedriva en aktiv, tillväxtvänlig och offensiv näringspolitik.

Så arbetet med riskkapitallagstiftningen kommer återupptas snarast möjligt när vardagen återigen börjar infinna sig.

Månadsrapport 4/48

Publicerat: 6 maj, 2020 i Personligt

Lovade att vara transparent med hur min kalender ser ut under den här mandatperioden, mest för att jag själv skall kunna titta tillbaka om några år och se hur mina dagar varit.

Gällande själva ”månadsrapporterna” inser jag att det inte riktigt finns tid att skriva om allt som hänt utan försöker hålla bloggen och mina sociala medier ”uptodate” kontinuerligt (och parallellt med det föra anteckningar om det som inte går att dokumentera i offentligheten på ett annat ställe och spara de till mina memoarer istället) om vad jag gör och vilka initiativ jag tar.

Så bloggen, Youtube & Facebook i kombination med den här bilden gör att jag får en ganska bra bild och tillbakablick, den dagen jag sitter i en gungstol på altanen i Ulfsby och skall ljuga, skrävla och överdriva om vad jag gjort, för den som eventuellt orkar och vill lyssna 🙂

Missa inte LIVEfrukosten på fredag med mig, Anders Ekström och Mats Löfström läs mer om den här>>

LIVEfrukost

Publicerat: 5 maj, 2020 i Personligt

På fredag planerar jag hålla en digital frukostträff med VD Anders Ekström på Ålands Näringsliv och Ålands Riksdagsman Mats Löfström LIVE på min Facebook sida och på min Youtube kanal. Om allt går som det skall kommer det även synas här klockan 08:00 på fredag.

Det speciella med den här frukosten är att du antingen bara kan följa med samtalet eller ställa frågor direkt genom att skriva i kommentatorsfälten. (spelar ingen roll var). Vill du kan du även vara med LIVE i ”rutan” och ställa någon fråga men då behöver jag veta det lite innan så jag kan skicka en länk till dig. (begränsat antal platser) Hör av dig isåfall.

Tanken är att vi skall prata näringsliv, stödpaket och räta ut några frågetecken på hur den närmaste tiden kan komma att se ut.

Ta med kaffekoppen till din dator eller mobil så syns vi på fredag.