Arkiv för april, 2020

Är en åsikt jäv?

Publicerat: 24 april, 2020 i Personligt

Jag har i över 20 års tid haft åsikter, tankar och synpunkter på Ålands Radio & TV. På vilket sätt det finansieras, hur de väljer att använda sina resurser och vad public service på Åland är och bör vara. Tyvärr har jag insett att jag aldrig kan säga något utan att jag antingen får höra att jag talar i egen sak eller att politiker i min ställning inte bör ifrågasätta eller kritisera radions sätt att arbeta eller prioritera sina resurser.

Igår kom frågan upp på Moderaternas interna Facebooksida om varför inte Ålands Radio är med på riksregeringens presskonferenser och ställer frågor som berör Åland och den vanliga ålänningen. I det inlägget skrev jag såhär:

Tidigare i dag, när jag sprang mellan två möten svarade jag i telefonen ifrån något jag trodde var en privatperson, det visade sig vara Felix ifrån Ålands Radio som hade inspelningen på och fått tillgång till Moderat Samlings interna diskussionsforum och direkt ställde några frågor till mig och ifrågasatte om det är lämpligt att jag uttalar mig på detta sätt. Han undrade bland annat om jag inte ansåg att det var jäv?

För det första så kan aldrig en åsikt vara jäv i ett demokratiskt samhälle. Däremot, som den TV-licensbetalare jag varit de senaste 20 åren, anser jag att jag kan uttala mig (särskilt på ett internt forum) om det jag är med och finansierar.

Men som jag skriver i mitt inlägg på den inte offentliga interna debattsidan så kan jag inte uttala mig längre officiellt om Ålands Radio & TV för det slutar alltid på detta sätt.

Men återigen kan jag konstatera att kritisera/ifrågasätta Ålands Radio, det skall jag inte göra. Inte ens internt. Så från och med nu slutar jag göra även det. Jag tycker det är en tråkig utveckling att så fort en politiker, som jag, som jobbat med radio sedan år 1993, skolat upp ett flertal av Ålands Radios reportrar och föreslagit flera samarbeten (utan kostnad för Ålands Radio) under åren, inte längre vill dryfta mina tankar över hur våra medborgares årliga 2,5 miljoner euro används, utan från och men nu väljer att vara tyst.

Tyvärr är det reportage som det här>>, som gör att de flesta politiker sällan vågar, vill eller väljer att uttalar sig kritiskt om Ålands Radio. Är det rätt väg att gå?

Eftersom jag vet att Ålands Radio är en frekvent besökare på mina sociala medier och den här bloggen, kan jag på det här sättet uppmärksamma er om några direkta felaktigheter i ert inslaget:

1. Min fru äger inte Steel FM – det gör bolaget AB Klintens Plåt & Ålandstidningen
2. Jag sa aldrig 30 journalister, jag sa 30 personer. Då räknade jag inte med alla extra resurser som frilansare, poddare och vikarier etc
3. Läs på om jäv.

Avslutningsvis uppskattar jag att få höra att ni från och med nu kommer ställa frågor till den finska regeringen bla om Ålands Exit strategi. Det är bra, för just nu är det precis det som är det viktiga. Hur vi tillsammans gör det bästa för Åland för att klara oss ut den här krisen. Kämpa på men nu tar jag fredagskväll tillsammans med VD:n i SteelFM.

LIVE ifrån borgen

Publicerat: 18 april, 2020 i Personligt

På tisdag klockan 16:00-18:00 så kommer jag berätta lite om de stödprogram som finns tillgängliga för företagare på Åland som blivit hårt drabbade av Coronakrisen. Det här görs tillsammans med Mats Adamczak på Företagarna på Åland och kommer vara ett digitalt möte där företagare har möjlighet att ställa frågor och komma med tankar, funderingar och förslag på hur vi kan hjälpa i denna svåra tid.

Med mig finns även Tomas Lundberg, myndighetschefen på AMS, för att svara på frågor gällande hur det fungerar när man anmäler sig som företagare till AMS.

Du kan delta i webinariet och ställa frågor genom att anmäla dig på den här>> länken. Men jag skall också försöka få till att hela eventet även sänds här>> och via min Facebook sida.

Företagsstöd från kommunerna

Publicerat: 17 april, 2020 i Personligt

Finska regeringen har infört ett stöd till företag som kommer kanaliseras via kommunerna. Detta stöd kommer också att gälla på Åland. Stödet är ett engångsstöd och kan uppgå till max €2000 och kommer utbetalas av kommunerna men finansieras av staten.

Det finns en hel del kriterier för att erhålla stödet, se de bifogade pdf:erna här nedan. Det här är givetvis bra och enligt mitt sätt att se helt i linje med att Finska regeringen har infört undantagstillstånd i landet och med det fråntagit självstyrelsen en stor del av vår behörighet.

Vi gjorde vad vi kunde, inom ramen för vår behörighet, för några veckor sedan när vi införde ett extra stöd om €30/dag i ersättning för den som lyfter en arbetslöshetsförmån för tiden 16 mars till 30 juni. Läs mer om det här>>

Dessa stöd kommer inte påverka varandra utan det här stödet är ett stöd för ersätta kostnader som företaget har, medans vårt stöd om ca €1300/månad går till personen som söker det.

De senaste dagarna har vi dock fått indikationer om att det finska stödet via kommunerna även skulle gälla här och vi har sedan dess jobbat med detta och gör nu vad vi kan för att hjälpa kommunerna för att göra det så smidigt och enkelt som möjligt för våra företagare att ta del av. Idag fick vi det bekräftat och har skickat ut det här meddelandet till de åländska kommunerna.

Mer information om detta kommer framöver. Stödet kan sökas ut ända fram till sista augusti läs mer här nedan

Landskapsregeringen har idag 17.4.2020 informerats om att verksamhetsstödet även gäller för Åland.
Staten och kommunerna ingår ett uppdragsavtal om beviljande av stödet som baserar sig på en avtalsmall som Kommunförbundet och arbets- och näringsministeriet tillsammans har berett. Staten finansierar stödet i sin helhet. Det stödbelopp som beviljas ensamföretagare bestäms för varje kommun enligt hur många ensamföretagare det finns i kommunen.
Stödet kan sökas av ensamföretagare hos kommunerna på grund av coronavirusläget, då företaget bedrivs som huvudsyssla (har FöPL-försäkring eller kan redovisa en företagarinkomst eller fakturering på 20 000€). Stödet är ett engångsbelopp om 2.000 euro. Som ensamföretagare definieras en företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive företagare på frilansbasis.

Verksamheten måste ha varit lönsam innan coronakrisen. Stödet kan inte beviljas om företaget var i ekonomiska svårigheter innan det, eller om företaget har skatteskulder (en av skatteförvaltningen godkänd betalningsplan för skatteskulden accepteras).
Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet. Stödet kan inte användas för att täcka företagarens lönekostnader. Syftet med stödet är att säkerställa att det företag som får stöd kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt efter den coronaviruskrisen. Stödet används för att upprätthålla en ensamföretagares likviditet.

Ensamföretagaren måste kunna bevisa en märkbart försvagad ekonomisk situation och omsättningsminskning med mer än 30 % från det normala efter den 16.3.2020. Förändringen konstateras på basen av utdragen från 2020 års månatliga bokföring / kontoutdrag och jämförs vid behov med 2019 års bokslut.

Stödet kan inte beviljas jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksföretag eller företag som jobbar med förädling av jordbruksprodukter.
Understöd kan betalas för kostnader för tiden 1.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och kan sökas fram till 30.9.2020.
Stöd kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsunderstödet för företagare. All nödvändig information för kommuner kommer i dag att publiceras på arbets- och näringsministeriets sida på svenska: https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus.
Där finns allt som kommuner behöver för att :
a) ansöka om stödet från arbets- och näringsministeriet på grund av sin del som är listad i bilagan på sidan, och
b) öppna sin ansökningsprocess för ensamföretagare. Ministeriet kommer att ge ett statsunderstödsbeslut för varje kommun, men kommuner tillsammans eller deras representant kan organisera ansökningsprocessen.

Direkt ifrån Marmorborgen

Publicerat: 17 april, 2020 i Personligt

Jag försöker informera så mycket jag hinner, får och kan här på bloggen, presskonferenser, via messenger, mail, sociala medier och telefon. Oerhört många hör av sig personligen till mig dagligen (eller egentligen under dygnets alla timmar) med frågor av alla de olika slag. Många frågor gäller generella saker och sådant som fler kanske skulle ha glädje av om spreds vidare.

Information är viktigt och på sociala medier blir det lätt missförstånd, felaktigheter och osanningar. Åsikter spridas fort och inlägg kan lätt bli ett självspelande piano som triggar igång ännu fler missförstånd. Gällande mitt område finns en hel del frågor när så mycket händer, som det gjort, under så kort tid. Jag har långtifrån svar på allt, men jag kan göra mitt bästa för att försöka svara på det jag kan.

När jag började den här ministerperioden kunde jag inte i min vildaste fantasi tro att detta som inträffat senaste månaden någonsin skulle kunna inträffa. Konsekvenserna av Coronapandemin är jag övertygad om att vi kommer märka av under en lång tid framöver men lika övertygad är jag att vi en dag kommer komma ur den här krisen med ny kraft och många nya erfarenheter.

Tanken jag hade när jag började i december var också att lyssna mer och prata mindre. Två öron en mun principen. Det har väl gått sådär. Hade planerat att utföra flera företagsbesök i veckan, hålla i frukostträffar och vara ute på fältet mer än inne i borgen. Det gick väldigt bra de första månaderna. Senaste månaden har det dock inte blivit mycket av det…

Men nästa vecka tänker jag börja med lite nya grejer. Först ut klockan 16:00-18:00 på tisdag 21 april kommer det bli en ”digital konferens”, Q&A, Frågor&Svar eller ett informations/dialog försök tillsammans med Företagarna På Åland där företagare kan få ställa frågor, komma med inspel och berätta om sin verklighet samtidigt som jag skall försöka förklara varför vi gör som vi gör och varför vi inte alltid kan göra som vi vill.

Därefter tänker jag fortsätta informera LIVE (med försök en gång i veckan) ifrån kontoret här i borgen så att den som önskar, vill och har möjlighet skall kunna ställa frågor, tankar, förslag och idéer. Inte bara med mig utan även med andra personer. Gemensamt är att allt kommer handla om Åland, politik, utveckling, entreprenörskap, digitalisering och framtiden. Och det kommer köras LIVE så att du som tittar, lyssnar, följer även skall kunna komma med frågor, tankar och inspel.

Hur allt skall gå till funderar jag lite på ännu men med alla mina grejer (jag har ganska mycket tekniska prylar), erfarenheter av LIVEstreaming (bl.a ifrån SteelFMhjälpen) så skall det nog funka. Jag kör på principen som jag gjort hela mitt liv, att jag lär mig och utvecklar konceptet under resans gång. Har även lite funderingar på att genomföra några digitala företagsbesök, återkommer om det.

Mer information om det här nästa vecka. Nu är klockan 08:30 och första IRL-mötet börjar nu i borgen och sedan avlöser de varandra. Ha en bra fredag och trevlig helg. Kämpa på där ute.

Höjda avskrivningar

Publicerat: 15 april, 2020 i Personligt

Dagens inspel i lagtingsdebatten.
Eftersom finansminister Torbjörn Eliasson i kraft av sin ålder idag arbetar hemifrån och på distans presenterar jag detta lagförslag. (du hittar det här>>)

Landskapsregeringen föreslår att en lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar för skatteåren 2020–2023 görs tillämplig vid kommunalbeskattningen genom en blankettlag. I riket trädde den lagen i kraft vid årsskiftet

Den föreslagna lagen är tidsbunden och ger skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra en dubbelt så stor avskrivning på anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar som tas i bruk under dessa år.

Den höjda avskrivningsrätten innebär att det på den icke avskrivna anskaffningsutgiften för nya maskiner och anläggningar i stället för den ordinarie avskrivningen på 25 % får göras en årlig avskrivning på högst 50 %

När den tillfälliga lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar antogs av riksdagen var det en åtgärd för att stödja tillväxten och sysselsättningen med skatteincitament och syftet med åtgärden är att öka de privata investeringarna.

Landskapsregeringen anser att åländska företag, näringsidkare och jordbrukare bör ha samma möjligheter att göra avskrivningar på liknande sätt som företagare i riket.

Därtill delar landskapsregeringen statens syn och anser att lagförslaget är bra, för även om investeringar kanske inte är det första en stor del av företagen på Åland tänker på just nu i dessa Corona-tider, så finns det fortfarande sektorer som går väldigt bra och har kontinuerligt behov av investeringar, det här förslaget är bra för företagen.

Landskapsregeringen föreslår därför att lagen om höjda avskrivningar under åren 2020–2023 görs tillämplig här genom blankettlagstiftning under samma tidsperiod som i riket.

Lagstiftningsbehörigheten på skatteområdet är delad mellan lagtinget och riksdagen. När det gäller skatt till kommunerna hör lagstiftningsbehörigheten till lagtinget medan behörigheten vad gäller skatt till staten hör till riksdagen.

Eftersom vi har lagstiftningsbehörighet när det gäller kommunalskatt gäller den finska lagen om avdrag för närvarande bara vid statsbeskattningen på Åland, men genom de här förslaget kommer den att gälla även vid kommunalbeskattningen.

 • höjda avskrivningar innebär höjda avdrag, vilket leder till lägre skatteintäkter för kommunerna under åren 2020–2023
 • samtidigt leder de höjda avskrivningarna till att anskaffningsutgifterna skrivs av snabbare, vilket beräknas leda till höjda skatteintäkter för kommunerna under åren 2024–2027
 • för att kompensera förändringarna i skatteintäkter för kommunerna har man i riket ändrat fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna under dessa år
 • lagförslaget innebär att de åländska kommunerna kompenseras på samma sätt som kommunerna i riket
 • lagförslaget innebär också att den totala skattesatsen (till stat och kommun) för företagen på Åland är oförändrad

Så herr Talman. Landskapsregeringen föreslår alltså att skattesatserna för samfund och samfällda förmåner vid kommunalbeskattningen ändras under  år 2020-2023 i enlighet med lagförslaget så att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade under hela perioden, det vill säga 20 respektive 26,5 %.

Månadsrapport nr.3 av 48

Publicerat: 6 april, 2020 i Personligt

Jag har haft som plan att försöka sammanfatta den senaste månaden med ett kort inlägg och en ”print-screen” av min kalender. Detta för att jag skall kunna titta tillbaka på den här tiden, någon gång i framtiden. Så här kommer ett kort inlägg.

Månaden började som ”vanligt” med att vi kunde inleda torskforskningsfisket, att jag gav lagberedningen i uppdrag att förändra affärstidslagen, besökte några företag, jobbade med omställningsbudgeten, gjorde några kommunrundor, hade några krismöten med ÅDA:s styrelseordförande, träffade mina nordiska digitaliseringsministrar samt lärde känna Estlands dito. Alltså helt vanliga dagar, om något kan kallas vanligt eller normalt i den här politiska världen.

Men den 16 mars brakade den vardagen samman, bubblan sprack och de senaste tre veckorna går nog till historien. Ingenting har varit sig likt i borgen och ärligt tror jag att Åland kommer att se annorlunda ut en tid framöver.

Allt förändrades den dagen då Finlands regering beslutade att sätta landet i undantagsförhållande och sätta några av beredskapslagarna i kraft. Senaste det gjordes var Finland i krig. Hur det här kommer sluta vet ingen och hur stora konsekvenser detta kommer få på vårt samhälle kan ingen svara på idag.

Det som är lite frustrerande är att vi idag inte längre har vår självstyrelse på samma sätt som vi är vana vid. Idag är det Finlands regering som beslutar mycket av det som påverkar vår vardag. Jag förstår att det kan vara svårt att veta och förstå vad det riktigt är som gäller, när bestämmer vi, när bestämmer Sanna Marin, statsrådet och Finlands riksdag?

Beredskapsförhållanden hör till rikets behörighet och därmed i utgångspunkt även till rikets förvaltningsbehörighet. Det här innebär att rikets myndigheter kan komma att fatta beslut inom områden som annars hör till självstyrelsens uppgifter och vi har bara att acceptera.

Det jag dock vet är att vi i regeringen på Åland gör allt vi kan och lite till för att hantera situationen så gott som det bara går. Halva personalen (om inte mer jobbar på distans, utmaningarna och svåra frågor avlöser varandra och dagarna (ibland nätterna) är väldigt långa. Vi har på under två veckors tid bland annat tagit fram åtgärder för att inget livskraftigt företag skall behöva gå i likviditetskonkurs, genom lån OCH bidrag samt lindrat de ekonomiska konsekvenserna för personer som blir permitterade (eller företagare som tappat alla inkomster) under krisen, genom att de kan lyfta ett tilläggsstöd under tre månader.

Givetvis finns det mer vi kommer behöva göra, det vi gjort hittills är åtgärder som är den så kallade ”första hjälpen”. Hur framtiden kommer se ut och vilka insatser vi kommer behöva göra avgörs de kommande veckorna.

Det i särklass viktigaste beslutet för det åländska samhället ligger dock inte i våra händer utan i den finska regeringens, presidentens och Finlands riksdag. Samt Sveriges dito. Kommer man utöka reserestriktionerna, eller kommer vi se att vardagen kan börja återgå till det nya normala den 14 maj så att Eckerö Linjen kan börja trafikera och Rosella börja kunna ta passagerare igen.
(Jo, jag såg att Svenska UD rekommenderar att Svenskar inte skall resa utomlands förrän 15 juni, jag hoppas att man i Sverige är villig att revidera de rekommendationerna om situationen förändras till det bättre. Kanske så att man undantar resor i Norden)

Jag hoppas att livet snart kan börja återgå till det nya normala. Tills vi vet mer så kämpar vi på och så försöker vi Kick-starta igång Åland så snart som möjligt igen.

Fredagens pressinfo

Publicerat: 4 april, 2020 i Personligt

I går var jag med på regeringens pressinformation. Vill du se mitt inspel så kan du göra det i youtubeklippet eller så kan du läsa ungefär vad jag tänkte säg i punktform här nedan.

 • Förra fredagen godkändes budgeten som gav AMS 10 miljoner i extra anslag för ersättning till de som är eller blir utan arbete, 10 miljoner euro i möjligt bidrag till näringslivet och 25 miljoner euro i lån/garantier.
 • I måndags godkände lagtinget lagen om temporärt tilläggsstöd till alla de som blir permitterade, vilket garanterar den personen ca €1300/månad under tiden de avvaktar på att få gå tillbaka till sina jobb. (Detta extrastöd gäller alla med grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd)
 • Något som också är väldigt positivt är att igår kväll lämnades en temporär ändring av lagen om utkomstskydd (som är finsk behörighet och som vi har en blankettlag på) tillriksdagen, som remitterades till utskott kl. 22.00 och skall behandlas i riksdagen idag. Där det föreslås att arbetsmarknadsstöd ska kunna betalas till en person som har varit sysselsatt på heltid som företagare.
 • Alltså exempelvis enmansföretagare, butiksinnehavare, frilansare, kulturarbetare som blivit hårt drabbade ekonomiskt av denna pandemi kan erhålla utkomstskydd, likt en anställd som blir permitterad. 
 • Tidigare ha en företagare varit tvungen att avveckla sitt företag för att erhålla detta stöd. Så är det inte nu. Det som också är positivt är att företagaren inte behöver stänga fast eller lägga ned sin verksamhet utan har möjligt att fortsätta arbeta i sitt företag
 • Jag uppmanar verkligen företagare som blivit direkt drabbad av denna pandemi och som sett nästan alla sina inkomster försvinna över en natt, att använda sig av den här möjligheten, 

Varje arbetsplats är viktig, varje livskraftigt företag är viktigt och framförallt varje entreprenör på Åland är super viktig.

Jag uppmanar er också att hålla öppet, fortsätta arbeta och fundera på hur din verksamhet kan utvecklas, använd tiden för det som du aldrig annars haft tid för och ta fram strategier och förbered dig för framtiden när Åland & världen återgår till det nya normala. 

Lagen om temporärt tilläggsstöd, underlättar den förhoppningsvis korta situation vi befinner oss i, för de anställda, för entreprenörer men även för kommunernas socialkanslier. Tack vare den lagen behöver inte de 16 åländska kommunerna belastas på samma sätt som de kommer göras i Finland. Här behöver inte de börja handlägga näringsstöd till företagare.

Samtidigt som stödnivåerna i princip är de samma, som finska staten föreslagit att skall delas ut via kommunerna, men vårt system är mycket mer flexibelt, snabbare och mindre byråkratiskt. Lagen garanterar ca 1300/månad i tre månader till den som blivit drabbad av effekterna av undantagstillståndet.

Gällande våra likviditetslån/stöd så skulle jag vilja förtydliga några saker.

1. Det har pratats om höga räntor, ord som till och med ockerräntor har nämnts ifrån FinnVera och bankerna. SÅ ÄR DET INTE. FinnVera har dessutom sänkt sina garantiprovisioner de senaste dagarna (till 0,95 och 1,75%) beroende på företag, lånetid, garantinivå etc. Därtill tillkommer givetvis bankens avgifter/räntor men ofta där går det att förhandla beroende på kreditvärdighet, kundrelation etc

2. Har man egna säkerheter så kan likviditetslån beviljas av banken utan inblandning av FinnVera eller landskapet och ändå berättiga till det 20% likviditetsstödet.

Gällande restaurangerna som tvingas stänga vill jag vara extra tydlig till de som blir och blivit drabbade, de måste kompenseras på samma sätt som restaurangerna i Finland eftersom det är finska staten som direkt stänger våra restauranger.

Avslutningsvis vill jag säga. 

Kriser går över! Det kommer även något gott ur detta. För Ålands del behöver vi nu planera utifrån två scenarier 

Det ena är en kickstart av hela del åländska samhället den15 maj när Eckerö Linjen förhoppningsvis börjar trafikera igen och Rosella åter kan ta emot passagerare och det andra senariet vi tillsammans måste jobbar efter är den 15 juni, då får vi agera och planera på ett litet annat sätt. 

Landskapsregeringen har redan påbörjat arbetet med den tredje tilläggsbudgeten, vi fixar det här tillsammans. Kämpa på.