Arkiv för januari, 2020

Månadsrapport

Publicerat: 31 januari, 2020 i Personligt

Idag är det den sista dagen i den första månaden på det ”nygamla” jobbet. Jag är, som de flesta säkert vet, tillbaka efter ett fyra års uppehåll på ”brottsplatsen” och tänkte skriva några ord om vad jag gör och vart jag är på väg.

Den senaste månaden har bestått i, och varit precis fullspäckad med möten, information, kriser, intervjuer, företagsbesök, plenum och överläggningar. Därtill har jag träffat mängder med personer som av olika anledningar har utmaningar och problem som de önskar prata med näringsministern om.

Vissa saker kan jag hjälpa till med men långt ifrån allt löser sig med ett möte eller ett telefonsamtal till näringsministern. Tyvärr.
Systemet vi lever i, och har byggt upp fungerar inte riktigt så. På både gott och ont.

Jag får dagligen frågor som rör allt mellan himmel och jord och det handlar inte bara om näringspolitik, det handlar om hur sjukhuset behandlar patienter, hur myndigheter tolkar socialvårdslagar, om tunnlar, broar, färjor och allt där emellan. (nej det finns ingen assisten/sekreterare/medhjälpare som jag kan hänvisa till som kan avlasta lite).
Bara så du skall få en liten inblick så kommer här är en liten bild på hur kalendern sett ut sista månaden (långtifrån allt finns dock med på den här bilden). Jag håller med, det här är inte hållbart på sikt, särskilt när man inte kommer hem förrän runt 22:00 på kvällarna… Men som jag brukar säga till Eva, -”Det blir snart bättre” 🙂

Så vad tycker jag då om att vara tillbaka? Hur känns det? Frågar många.
Det korta svaret är -”Superbra, intressant, många utmaningar och fantastiska möjligheter”. Det lite längre svaret är att det inte finns något riktigt enkelt svar på den frågan. Till en början kan jag väl säga att jag känner mig oerhört mycket tryggare i min roll nu än för åtta år sedan. Jag känner ett oerhört stort och starkt stöd ifrån väljarna, avdelningen och även ifrån en stor del av näringslivet.

Startsträckan att komma igång har varit väldigt kort, om det ens varit någon (som exempel fick jag frågan om att komma på både Ålands Näringsliv, Visit Åland och ÅPF:s höstmöte för att berätta om näringspolitiken redan under regeringsförhandlingarna och innan jag blivit utsedd till minister).

Jag känner dock generellt att jag har ett relativt bra grepp över de frågor som är aktuella inom de områdena jag är ansvarig för, eftersom jag även var det under år 2011-2015. Givetvis finns det oerhört mycket jag behöver läsa på, uppdatera mig om och gräva djupare i, precis som det skall vara. Problemet har bara varit att jag inte riktigt vet när under dygnets få timmar jag skall hitta den tiden.

Däremot kan jag konstatera att mina förra fyra år på den här posten är till oerhörd stor hjälp och nytta. Den investering i tid, kraft och engagemang som jag gjorde då, känner jag nu att jag kan skörda mer frukter ur. Jag känner också att jag inte behöver bevisa något, utan jag är den jag är och gör det jag gör. Helt enkelt försöker jag göra det bästa jag kan och accepterar idag att jag inte kan göra mer än det.

Men det skall du veta att något motsvarande jobb som det jag har nu, finns nog inte. Någonstans. Förväntningarna är enorma, verktygen begränsade och tiden (även om man börjar väldigt tidigt på morgonen och slutar väldigt sent) räcker inte riktigt till.

Området jag ansvar över är sort. Egentligen kanske lite för stort och ärligt talat väldigt komplicerat. Det finns inga enkla svar på alla komplexa problem som dagligen behöver lösas. Det finns kanske en anledning varför man delar upp mina områden på tre/fyra ministrar och ännu fler assistenter/sekreterare samt olika departement i våra nordiska grannländer.

-”Nej”. Jag tycker inte att min post behöver delas upp på fler personer men ärligt talat blir man ibland lite splittrad när man skall prata arbetsmarknad, torskfiskestopp, turismutmaningar, skattegränsen och EU-domstolens vårfågeljaktbeslut på en och samma förmiddag. Därtill förväntas man ha kloka svar och åsikter också inom alla andra områden, inte bara mina egna. Så lite förståelse ibland om man ibland inte har alla svar 100% korrekt hoppas jag att ni har.

Ovanstående är en liten del i en så kallad vardag men låter man bli att svara på de ca 100 inkomna mailen per dag eller skjuter upp att svara på nästan lika många telefonsamtal och ”messenger-frågor”, delta på överläggningar eller prioriterar bort krismöten om Hybridfärjor eller det nya finansiella systemet, så anser jag att man missköter sitt jobb. Så det är inget alternativ.

Därtill tillkommer, kommunrundor, lagtingsplenum och utskottsförhör som man inte bara förväntas delta i, utan har obligatorisk närvaro på och som bör prioriteras. Jo, just jo. Höll på glömma alla enskilda föredragningar ifrån tjänstemännen där svar till HFD blandas med avtal med Visit Åland, arbetsmarknadspolitiska riktlinjer eller köp av ny båt, som lagtinget beslutat om, för att fiskerikontrollen skall kunna utföras.

Min nya vardag är helt enkelt en ganska komplex tillvaro med vad allt det innebär. Tur att jag gillar att hålla många bollar i luften och är van med att prioritera vilka bränder som är mest akuta att släcka för att få livet och vardagen att fungera. 🙂

Men visst skulle det vara behövligt, nödvändigt och önskvärt med lite tid för eftertanke, djupare studier inom komplicerade områden, kunna hålla längre strategiska diskussioner och få tid att formulera visioner om vart vi skall och vart vi är på väg. Eller kanske bara en praktikant som kunde hjälpa till med det mest basala som att ta fram lite underlag inför olika möten, tal eller tillställningar man förväntas närvara på.

Ovanstående är en enkel beskrivning av en enkel åländsk näringsministers vardag under en vanlig januari månad. Till detta skall tilläggas att det som jag självförvållat lagt till min portfölj och som ärligt talat egentligen är en lika stor fråga som allt det ovanstående, tillsammans. Är den digitala utvecklingen i förvaltningen och våra underlydande myndigheter.

Här finns ett hästjobb att göra och jag kommer återkomma till det inom kort. Det är trots allt där jag lagt mest tid och tankekraft under mina tidiga morgon/natttimmar den senaste månaden.

Ovanstående får väl ses som en lång förklaring och ett politikersvar på en kort fråga om hur det känns att vara tillbaka. Det korta svaret är:

-”Det känns bra och väldigt inspirerande, många utmaningar, mycket att göra och ärligt talat anser jag själv, att jag är rätt person på den här posten just nu. Vet inte vem som skulle kunna göra det bättre.
(säger jag självgod som jag är) 🙂

Nu skall jag strax hoppa i bilen och köra ut till Landsbygdscentrum för att träffa alla organisationer som sitter där 08:00-10:00 för att därefter ha en träff med företagare i samma hus mellan 10:00-12:00. (därefter avlöser möten varandra hela dagen). Hoppas vi ses, om inte nu, inom kort.
Godmorgon

Vårjakten

Publicerat: 28 januari, 2020 i Personligt

EU-domstolen meddelade i fredags att det pågående ärendet C-217/19 Europeiska kommissionen mot Republiken Finland gällande vårjakt på guding kommer att avgöras utan muntligt hörande av parterna och utan att generaladvokaten ger förslag till avgörande.

Ärendet har pågått under många år och intensifierats de senaste åren. Landskapsregeringen har svarat på många frågor skriftligt i flera omgångar och efter att den sista skriftliga delen av domstolsprocessen avslutades i september 2019 lämnade landskapsregeringen in en begäran om att domstolen även skulle hålla ett så kallat muntligt hörande, eftersom vi gärna vill bli hörda.

EU-domstolen meddelade under fredagen att ärendet kommer att avgöras utan det muntligt hörande och utan att generaladvokaten ger förslag till avgörande.
(Generaladvokater vid Europeiska unionens domstol är elva tjänstemän vid Europeiska unionens domstol som har till uppgift att helt opartiskt och oavhängigt avge juridiska yttranden, så kallade förslag till avgörande, när domstolen så beslutar).

Det har de rätt att göra och något vi måste finna oss i. Detta innebär att det skriftliga materialet ensamt kommer att ligga till grund för avgörandet och processen därmed är avslutad. Nu kan vi bara vänta på att domstolen kommer att offentliggöra domen.

Här har jag skrivit tidigare om fårfågeljakten
https://frille.com/2012/05/03/vafageljakts-fragor-svar/
https://frille.com/2012/03/11/varfageljaktens-hemligstampling/

Torskfisket på Åland

Publicerat: 9 januari, 2020 i Personligt

Torskfiskeförbudet i korthet & vår lösning :
Eu:s fiskeriministrar enades i oktober förra året om att förbjuda torskfisket i östra Östersjön från den 1 januari 2020, men samtidigt tillåta att ca 2000 ton torsk får fiskas som bifångst.

Det beslutet har resulterat i att de småskaliga, hållbara åländska yrkesfiskare som huvudsakligen livnärt sig på att fiska torsk i Ålands Hav inte längre kan göra det och deras möjligheter till inkomster abrupt upphörde vid årsskiftet.

Det här är ett beslut taget av EU:s fiskeriministrar som landskapsregeringen inte delar och som medfört stora negativa konsekvenser för en yrkesgrupp vi värnar om och som påtagligt påverkat dem drastiskt. Därför har nu sittande regering skrivit i vårt regeringsprogram följande:

”De åländska fiskarna har drabbats av EU:s stopp för torskfiske 2020. Landskapsregeringen avser att utreda möjligheterna till ett ersättningssystem för de fiskare som drabbats av torskfiskeförbudet och även se över ett eventuellt skrotningsstöd om stoppet förlängs.”

De senaste veckorna har fiskeribyråns tjänstemän förtjänstfullt arbetat på en lösning, som går ut på att vi tillsammans med ett vetenskapligt forskningsinstitut, skall igångsätta ett forskningsprojekt kring torsken runt Åland. Det finns mycket som behöver undersökas gällande torsken i östra Östersjön och landskapsregeringen ser ett stort värde och vikten i ett sådant arbete. Forskning och fakta kring torskbeståndet och dess livskraftighet är av stor betydelse för framtiden och kommande beslut.

En ytterligare positiv konsekvens av ett sådant forskningsfiske är att våra yrkesfiskare som besitter stor kompetens i att fånga torsk skulle bli de som utför det praktiska tillfångatagandet och insamlandet av materialet och kunde med det fortsätta fiska torsk inom den kvot som Finland tilldelats inom bifångstundantaget.

De yrkesfiskare som är mest beroende av torskfisket skulle kunna fortsätta fiska i förhoppningsvis ungefär samma utsträckning som tidigare år och med det ges möjlighet till inkomster det här året genom att sälja torsken vidare till uppköpare på Åland som i sin tur säljer den vidare till lokala butiker och restauranger. Detta forskningsfiske ger även en liten gnista av framtidstro i en näring som de senaste årtionden levt på marginalen och som haft väldigt mycket motgångar, ofta på grund av politiskt fattade beslut i Bryssel.

För att möjliggöra detta krävs att torskfiskarna påtar sig uppdraget att utföra en hel del åtgärder enligt givna instruktioner. Det här medför givetvis extra arbete och kostnader för yrkesfiskarna vilket de således måste bli kompenserade för. Landskapsregeringen avser således köpa denna tjänst av yrkesfiskarna och med detta säkerställa att näringen har verksamhetsförutsättningar samt att ålänningen fortsättningsvis får tillgång till god, lokalfångad torsk i detaljhandeln och restaurangerna.

Hanteringen av det här ärendet, i den nya regeringen, visar att ”kvarnarna inte behöver mala långsamt” inom det offentliga och att det går utmärkt att använda vår självstyrelse som den är ämnad.

Nämligen att göra det bästa vi kan, utifrån de situationer vi hamnar, för hela Ålands bästa och att vi tillsammans kan göra skillnad. Det här ärendet visar även styrkan i vad som går att göra när vi arbetar tillsammans mot samma mål, branschorganisationer, yrkesfiskare, politiker och tjänstemän. Det är såhär en slipsten skall dras! Tack alla inblandade, det här är ingen ”enmanshow”

Sen att den nytillträdda regeringen kan checka av ett löfte ifrån regeringsprogrammet, redan den första veckan av det nya året, gör ju inte saken sämre.

Nu fortsätter arbetet.

Lite lyssnar/tittarstatistik

Publicerat: 6 januari, 2020 i Personligt

SteelFMhjälpen är en insamling som kan ta dels av på många sätt. För det första så är det radio vi gör i buren på torget och sålunda skickar vi iväg ljudet därifrån på 95,9 MHz över fasta Åland (nej, vi hörs tyvärr fortfarande inte i skärgården.. Radio Suomi gör det istället…)
Hur många som lyssnade via den traditionella radion är det tyvärr omöjligt att säga eller mäta så jag tänker inte ens försöka gissa.

Förutom traditionell etermedia så kan man även lyssna på oss via vår app (som finns där appar finns) den statistiken såg ut såhär :

Alltså mellan 400-600 personer/dag under SteelFMhjälpen. Det är inte så jättemycket men det beror nog på att väldigt många valde att följa våra sändningar via andra sätt och med bild 🙂

Via Ålcoms IP-TV, Smedsbölesändaren eller MCAs TV-nät kunde man se våra sändningar direkt i sin egen TV. Tyvärr går det inte heller där att få exakta siffror hur många som följde våra 84 timmar ifrån torget, även om vi vet att det var via de sätten de flesta tog del av vår sändningar (det vet vi på basen av våra lyssnarkontakter)

Det som dock är överväldigande är att ta del av statistiken ifrån vår LIVE-stream på nätet och antalet tittare via Facebook. Totalt sett så har vår Stream på nätet under de dagarna tittats aktivt på LIVE i över 119.486 minuter eller ca 2000 timmar (!). Antalet totala unika besökare var 5633 stycken personer, mestadels via mobilen. (Det tycker jag är väldigt mycket, med tanke på att man kunde följa oss direkt i sin TV)

Men inte nog med detta, evenemanget spreds dessutom över hela världen även om det var på Åland, i Finland och i Sverige det naturligt fick flest tittare/följare (det här alltså statistik ifrån vår WEB-stream som låg på http://www.steelfm.ax, http://www.steelfmhjalpen.ax & http://www.livestream.com/steel).

Det som ytterligare gör att den här insamlingen sprids och är speciell är alla de artister som ställer upp och alla fantastiska musikuppträdanden som genomförs, år efter år, för den goda sakens skull.

Alla framträdanden som gjordes i ”glasburen” filmade och spred vi även via SteelFMs Facebooksida. (Jag har även samlat alla 35 uppträdanden här>> om du enkelt vill hitta dom och se dem igen). Mellan 2000-6000 visningar (totalt mer än 82.400stycken) har uppträdanden fått och totalt har (till dags dato) över 63.000 (!) minuter tittats på dessa. Och de siffrorna fortsätter öka.

Avslutningsvis kan jag skicka med en bild på besöksantalet på http://www.steelfmhjalpen.ax (ungefär lika många besökte SteelFM.ax under tiden)

Så till alla er som valde att följa vår sändning vill jag säga ett stort tack, till er som valde att ställa upp och bidra på olika sätt för att förverkliga detta mastodontprojekt vill jag säga ett ännu större tack och till alla er som skänkt en slant vill jag på Matbankens vägnar bekräfta att ni varit med och gjort skillnad. Imorgon klockan 15:00 överräcker vi checken och slutredovisar den här omgången av SteelFMhjälpen. Du kan givetvis välja den LIVE på http://www.steelfm.ax 🙂


Tusen tack ännu en gång.

SteelFMhjälpen 2019 – Matbanken

Publicerat: 1 januari, 2020 i Personligt

Jag vill börja med att säga TUSEN TACK, till alla er som engagerat er i stort och i smått för att vi återigen har haft förmånen, möjligheten och ynnesten att kunna genomföra  SteelFMhjälpen

SteelFMHjälpen har nu arrangerats tre gånger och blivit ett begrepp för många och gjort stor skillnad för ännu fler. Hundratals människa på Åland har fått hjälp ifrån de organisationer och medel som vi tillsammans samlat in under åren. 

Första året lyckades vi gemensamt få ihop över €65.000 till Rädda Barnen på Ålands Barnfond och förra året kunde vi överräcka en check på över €85.000 till “ensamma och ekonomiskt utsatta äldre på Åland” via Folkhälsan på Åland.  Vad årets slutsumma är vet jag ärligt inte än, arbetet med att sammanställa allt börjar nu och kommer redovisas offentligt den 7 januari klockan 15:00.

Årets insamlingen har engagerat väldigt många människor, ifrån alla olika åldrar, som osjälviskt bidragit med pengar, tid, varor, tjänster och olika engagemang för att hjälpa oss hjälpa Matbanken på Åland r.f som i sin tur hjälper uppemot 140 familjer och 120 ensamhushåll varje år med det mest grundläggande behoven vi alla har. Mat, hygienartiklar och gemenskap.

Vi lever i ett av de bästa samhällen i världen och det är lätt att intala sig själv att alla har det bra. Så är inte fallet. Det är nyttigt för oss som har det bra att ibland skakas om, blir berörda och tänker på andra än oss själva och våra närmaste. Med den vetskapen kan vi förändrar oss, vår inställning till livet och bli mer tacksamma över vad vi har. Vi som har det bra, har en skyldighet att hjälpa de som inte har det lika bra som de flesta av oss.

Tillsammans har vi gjort skillnad, igen. En skillnad som kommer förbättra livssituationen för många av våra mest utsatta på Åland, i alla lika åldrar. 

SteelFMhjälpen är ett exempel på hur vi på lilla Åland kan göra saker som stora nationer inte klarar av och att allt är möjligt om vi gör det tillsammans. Det är också ett exempel på att man med små resurser, stort engagemang, äkthet, kärlek och hårt arbete kan göra det omöjliga.

SteelFMhjälpen har också blivit en plattform där lokala artister, musiker och konstnärer mixas ihop med kreativa företagare, entreprenörer, politiker och tredje sektorn. Sammanhållning och gemenskap över alla generationer, samhällsklasser och människor. Ett tillfälle att förenas, förändras och förbättras. Där viljan att göra något gott övervinner de mörkare krafter som vill något annat. Jag vill även hävda att SteelFMhjälpen är ett skyltfönster över det bästa Åland har att visa upp, på den mest centrala plats vi har, torget i Mariehamn.

Gott Nytt År och ett stort innerligt tack till er alla som varit en del av detta i år. Till er som av olika anledningar inte hittills deltagit i insamlingen vill jag säga: -”Det är inte försent. Insamlingen sammanställs på tisdagen den 7 januari klockan 15:00. Gå till www.steelfmhjalpen.ax ge ett bidrag, stort eller litet, var med och gör skillnad och blir en del av att göra Åland bättre.”

Ett nytt år kunde inte inledas bättre. Idag blir det soffan, återhämtning, en varm dusch, tystnad, utsträckt rygg, umgås med Eva och vila. Imorgon fortsätter arbetet med att sammanställa, plocka ner, flytta, städa upp torget och reda upp allt. (jo, jag har tagit ledigt ifrån mitt andra jobb, men på fredag är det full fart i Landskapsregeringen igen) 

Återigen. Tusen tack till alla er som engagerat er, ingen nämnd ingen glömd men se gärna igenom bildspelet här ovan, eller bilderna här nedan och skicka en tanke till alla de människor som förgyllt Andrés och min tid i ”buren”. Jag vet att ni är oerhört många som blivit berörda, imponerade och fascinerade av alla fantastiska framträdanden och oerhörda talanger som stått på vår scen. Tillsammans gjorde vi skillnad. Igen.
Gott Nytt År på er alla