Arkiv för februari, 2015

Mjölkarbetsgruppen, så här tänkte vi.

Publicerat: 20 februari, 2015 i Politik

Läst i bägge tidningarna nu i några dagar om tillsättandet av arbetsgruppen som skall titta på utmaningarna som mjölkbranschen har. Eftersom ingen journalist varit i kontakt med mig gällande den och det ensidigt rapporterat i några dagar att några mjölkproducenter ”kräver” och tycker det är ”förmynderi” att vi tillsatt en arbetsgrupp på det sättet så som vi gjort, så tänkte jag iallafall här förklara hur vi tänkte.

På mjölkmötet som jag sammankallade kom det fram ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som skulle komma med förslag på både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att förbättra lönsamheten i mjölkbranschen. Att titta på allt ifrån likviditetsproblematiken, förpackningar, om andelsslag är den optimala strukturen för ÅCA, vilka politiska möjligheter vi har att stödja, vilka olika kampanjer om att äta/dricka lokalproducerat vi kan vara med och finansiera, se på eventuellt nya marknader, internationaliserings och exportstöd, det nya upphandlingsdirektivet ifrån Eu. etc.

Efter mötet blev jag kontaktad av flera mjölkproducenter som alla hade olika förslag på vem ifrån mjölkproducenterna som borde sitt med (också förslag på vilka som definitiv inte bör sitta med…)
Eftersom jag insåg att det knappast kommer att finnas en enighet i en representant och gruppen inte bör bli för stor resonerade jag tillsammans med avdelningen att vi tillsätter en grupp bestående av personer som inte representerar sig själva utan den organisation de jobbar för eller i.

Sen kallar vi givetvis alla mjölkproducenter som vill på hörande, små, medel och stora gårdar. De som har mjölkrobotar eller gjort nyinvesteringar i mjölkgropar, vi hör de som tagit över befintliga familjegårdar och investerat de senaste åren. Kanske anordnar vi ett liknande event som den kreativa verkstaden vi genomförde med TeamÅland. Det här var tanken.

De personer som tillsattes var alltså följande:
För att visa att åländsk mjölk är politiskt viktigt föreslog jag att jag är ordförande och Sölve Högman sekreterare/sakkunnig
Johannes Snellman, VD för andelslaget som ägs av alla mjölkproducenter och med särskild insyn i branschen och deras vardag
Tina Danielsson, rådgivare på Hushållningssällskapet som träffar mjölkproducenter dagligen
Henry Lindström, VD för Ålands Producentförbund med god insikt i livsmedelsklustret och bevakare av producenternas intressen
Harriet Strandvik, Ny Nordisk Mat och väldigt aktiv på mjölkmötet
(beaktas måste också jämställdhetslagen när det är Landskapsregeringen som tillsätter en arbetsgrupp, vill mjölkproducenterna göra det själva kan de givetvis göra det och tillsätta vem de vill)

Det här var tanken, tre stycken i gruppen som på ett eller annat sätt är mjölkproducenternas representanter, jag ifrån den politiska sida och Harriet för att hon brinner för lokalproducerade produkter.

Vi får se hur vi kommer vidare, en arbetsgrupp kan givetvis alltid kompletteras och om det uppfattas som förmynderi så behöver givetvis inte jag vara med, jag har ”god i nog” fullt upp ändå den kommande tiden. Kanske bättre att jag tar arbetsgruppens rapport till kännedom.

Granskning av Karlströms 1000kor projekt :)

Publicerat: 13 februari, 2015 i Politik

1000korIgår fick jag ett samtal ifrån en journalist som förmodligen har fått ett tips/uppdrag om att granska ”Karlströms 1000kor projekt ”. Frågan var hur mycket det projektet kostat och hur hemsidan wwww.1000kor.ax kommit till och finansierats.

Jag svarade som det är, projektet 1000kor är en vision och tanke som jag tillsammans med VD:n Johannes Snellman på ÅCA initierat och jobbat efter, eftersom vi ser potentialen i åländsk mjölk. Projektet i sig har inte kostat skattebetalarna något, men antalet kor har ökat med ca 250 stycken sedan vi började.

Följdfrågan blev då, –Men hemsidan då? Vad har den kostat? Då svarade jag precis som det är, den har jag betalat och gjort själv. Alltså inte ens den har skattebetalarna finansierat. Jag ville med den sidan och förövrigt några andra som jag ligger bakom, visa att det går att göra saker smidigt, snabbt och enkelt och man inte alltid behöver pengar för att genomföra visioner och projekt.

Vi får väl se om det blir någon artikel eller om det inte längre är intressant att granska eftersom jag betalat och gjort allt själv. Undrar du vilka andra sidor och projekt jag gjort och finansierat de senaste åren så är det följande :
www.tillvaxt.ax www.enklareregler.ax www.teamaland.com

Ministerpodden – avsnitt 3

Publicerat: 6 februari, 2015 i Podcast

En blandad kompott av veckan som gått och veckan som kommer med de moderata ministrarna Johan, Wille och Fredrik. Den här gången med gästen Lillan Holmberg, Moderat Samling för Ålands partisekreterare.
Här>> hittar du även länken till det seminarium jag skall prata om Åland och det åländska näringslivet på i maj 🙂

Mjölkmötet och mjölkutmaningen

Publicerat: 4 februari, 2015 i Politik

mjolk_utmaningenIdag höll jag i det snabbinkallade mjölkmötet och det drog mycket folk trots kort varsel. Mjölkproducenter, politiker, media och allmänt mjölk- och landsbygdsintresserade personer slöt upp. Vill du se hela mötet så har Åland24 filmat de två timmarna som bestod av information ifrån ÅCA och några mjölkproducenter, information ifrån landskapsagronom Sölve Högman, följt av en konstruktiv och givande diskussion som utgick lite ifrån några av mina frågeställningar.

Vad kan göras för att höja lönsamheten i branschen?
Vad kan göras på gården?
Vad kan göras gällande transporten?
Vad kan göras hos ÅCA, förpackning, bolagsstruktur, produktutveckling?
Vad kan göras i/av handeln?
Vad kan göras av konsumenten?
Vad kan göras av politiker?

Jag kommer tillsätta en arbetsgrupp som kommer jobba vidare med alla de tankar och förslag som kom upp på mötet.
Mjölk är viktigt, mjölk engagerar & mjölk skapar arbetstillfällen.
Mjölk – det vita guldet.

Sen utmanade jag konsumenterna att köpa lokalproducerad mjölk, handeln att ge ett valfritt belopp av påslaget under februarimånad och så dubblerar landskapsregeringen det beloppet. Får se om någon handel antar utmaningen.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Åländsk mjölk 2020

Publicerat: 2 februari, 2015 i Politik

de7_5105_2_webbMjölkproduktionen på Åland har i många år ansetts vara en framtidsnäring. Lokalt förädlade kvalitetsprodukter som efterfrågas på stora marknader utanför Åland har varit grunden i framgångskonceptet. Landskapsregeringens och ÅCA:s gemensamma projekt 1000kor har varit ett konkret sätt att utveckla näringen, stärka konkurrenskraften, framtidstron och styrkan i branschen genom att ytterligare öka antalet kor med 1000 stycken på Åland fram till 2020

Den nuvarande krisen i världen och internationella politiska beslut tillsammans med en ökad tillgång på mjölk har gjort att marknaden för tillfället är mycket svag. Effekter av detta har synts särskilt tydligt i Finland som har haft Ryssland som en viktig marknad. Förra veckan var näringen tvungen att vidta åtgärder som en konsekvens av marknadsläget som ytterligare ställer krav på utvecklande av konkurrenskraften hos producenterna.

Mjölknäringen befinner sig en situation som kräver engagemang från alla involverade parter. Ålands landskapsregering inbjuder därför med kort varsel mjölkproducenter, politiker, rådgivare, beslutsfattare, intressebevakare, handel och media till ett diskussionstillfälle med syfte att få fram idéer och åtgärder som kan utveckla näringen ur den kris som för närvarande råder.

Mötet hålls i Sjöfartsmuséets auditorium onsdagen den 4 februari klockan 10:00

Välkommen för att tillsammans medverka till en livskraftig, långsiktig framgångsrik mjölkbransch. Mjölk är en framtidsnäring.