Arkiv för oktober, 2014

Ministerpodd – Avsnitt 10

Publicerat: 31 oktober, 2014 i Podcast

En kort podd om veckan som gått, längre mer innehållsrikt utlovas till nästa vecka. Nu är det dags för afterwork på Indigo. Trevlig helg

Tanken med TeamÅland är att det skall vara ett verktyg där regeringen tillsammans med det åländska näringslivet/samhället skapar möjligheter för olika projekt som gynnar företagsklimatet, tillväxten och inflyttningen i allmänhet samt modernisering, internationalisering & digitalisering i synnerhet.

TeamÅland är arbetsnamnet på en tvåstegsraket för landskapsregeringen att tillsammans med det åländska näringslivet kunna utföra gemensamma utvecklingsprojekt.

Jag anser att utvecklingen av det åländska näringslivet bör komma ifrån näringen själv, vad som behöver göras/satsas på är inte i första hand för politiker att berätta för företagen. Politiker skall däremot skapa förutsättningar så att det går lätt att förändras och förnyas. Vi skall eliminera hinder och underlätta för nya och befintliga företag att växa. Vi har ett bra företagsklimat på Åland idag, men allt kan bli ännu bättre. De €200.000 som är upptaget i årets budget är första steget i raketen och blir ett konkret verktyg att tillsammans med näringslivet ta initiativ och genomföra olika projekt som leder mot de målen.

TeamÅland är ett komplement till de traditionella nationella företagsstöden och de struktur och investeringsfonder vi handhar ifrån EU för att stödja näringslivet. Det blir ett ytterligare verktyg för att stimulera till exempelvis: mer entreprenörskap, utveckla varumärket Åland, underlätta för fler utländska investeringar, skapa system för kompetensrekrytering, mer digitalisering, skapa en attraktiv ålandsbild för besökare, inflyttare och affärspartner, genomföra gemensamma exportsatsningar, helt enkelt åtgärder som skapar ett ännu bättre företagsklimat anpassat efter det åländska näringslivets önskan och behov.

Det andra steget i raketen är efter att vi tillsammans och i samverkan med det åländska näringslivet överenskommit om vad som behöver och skall göras, då finns ett kraftpaket i ytterligare 1 miljon att användas under 2015 och framåt för att genomföra just de aktiviteterna. Pengar som inte går vi de traditionella EU-fonderna och dess byråkratiska system, utan pengar som vi själva på Åland kan besluta om så länge de inte går in som direkta stöd till företag. Ett nytt verktyg för oss att göra insatser tillsammans.

De ledord som TeamÅland har att förhålla sig till är förutom att ”laget är starkare än jaget” att det som skall göras tillsammans bör gynna Tillväxt / Inflyttning / Modernisering / Digitalisering & Internationalisering. (TIMDI)

Tanken är att inom var och ett område som initieras så startas långsiktiga utvecklingsarbeten som helt eller delvis kan finansieras av landskapsregeringen.

Jag kommer återkomma till det här.

Ministerpodd >> Avsnitt 9

Publicerat: 24 oktober, 2014 i Podcast

Veckans ministerpodd. Jag tillsammans med minister Wille Valve diskuterar det som hänt senaste veckan och mer där till. Högt och lågt, himmel och jord. Fiskfabrik, budget, kyrkofullmäktigeval och så kommer partiledare Johan Ehn in på slutet. Trevlig helg

Fifax – Landbaserad fiskodling på Åland

Publicerat: 23 oktober, 2014 i Politik

10629273_10152348176982397_3418920664199311898_oDet är inte alla dagar man får vara med om att klippa bandet för en investering på ca 18 miljoner euro, men idag var en sådan dag. En bra dag för en näringsminister ur många hänseenden. Fifax Ab är ett åländskt aktiebolag bestående av ett 60-tal aktieägare vars affärsidé är odla regnbågslax på land för export först och främst till fasta Finland. Genom att odla fisk på land i renat vatten ifrån skärgårdshavet så skapas arbetstillfällen, tillväxt och hälsosam mat för fler människor.

Fifax kommer i samarbete med F-Fastigheter att bygga en livsmedelsindustri för produktion av 3200 tom regnbåge per år. Industrihallen som innehåller odlingen kommer att bli ca 15.000kvm stor, börjar byggas nu för att vara utbyggd med etapp1 och med produktions under år 2016 för att vara fullt utbyggd med etapp2 under år 2017. Leverantören av teknologin är AKVA Group vilka är världsledande inom RAS-industrin. Totalt räknas anläggningen sysselsätta ca 20 personer plus alla kringeffekter. En bra dag idag alltså.
1966292_10152348176987397_7470437058649710233_o 10680117_10152348176992397_6331495696880348171_o 10629377_10152348176977397_8527569513825253308_o

Delegationsresa till Hainan

Publicerat: 21 oktober, 2014 i Politik

1075543_10151477182032397_1282730276_oI juni 2013 så hade jag besök av en delegation som leddes av presidenten i Haikou Municipal Political Consultative Conference Han Mei ifrån den kinesiska provinsen Hainan. Hon och delegationen blev väldigt förtjusta i vår ö och vi skrev en avsiktsförklaring om samarbetsformer som ett resultat av det besöket. Läs beslutet här>>

Vi har sedan dess försökt hitta lämpliga tider och deltagare för ett återbesök, men det har varit lite svårt ifrån vårt håll att få till det. Nu är det dock bestämt och den 24-27 november åker vi. Förutom att vara bjuden av borgmästaren Ni Qiang i Haikou till deras ”First Haikou Sister City Mayors Summit” så är jag inbjuden av Istanbuls borgmästare till att delta i ”The fourth general UCLG (United Cities and Local Government) World Council”. Läs mer om den organisationen här>>

Förutom dessa två stora möten kommer vi få möjligheten att träffa lokala entreprenörer och myndigheter för att se om vi kan knyta ihop åländska företag med företag ifrån Haikou. Har redan några intressanta arbetsprocesser igång. Förutom att försöka hitta vägar för nya affärer för åländska företag kommer jag givetvis att marknadsföra både Viking Lines och posten Ålands kinesiska satsningar. Mer om detta längre fram.
hainan1hainan_ny

Kort sammanfattning av veckan

Publicerat: 17 oktober, 2014 i Politik

1910635_10152337162402397_7227635546426021310_nArbete: Budget, budget och budget. Business Lab. Möten och fler möten.
Nöje: #enskam med Betner och Ismail i torsdagskväll
Lunchmöten att minnas: Första gången fem av sju näringsministrar under 2000-talet träffades för att diskutera nuvarande näringspolitik, historia och framtid.
Podd: Tyvärr inställd denna vecka pga av ”orsak”
Träning: inte en enda minut
Sömn: Dåligt
Trevlig helg

Tredje svaret på dagens insändare

Publicerat: 13 oktober, 2014 i Politik

Det var idag tre olika insändare i Nya Åland som hade med mig och mitt ämbete/områden att göra. De första två svarade jag på i morse i tidigare inlägg, här kommer det tredje svaret.

Hej Henrik,
För det första så måste man se på bokslutsuppgifterna för att få en korrekt bild av användningen av anslagen. Tidigare landskapsregeringar har haft en överbudgetering av sysselsättningsåtgärderna vilket vi på senare år korrigerat, så att budgeten mer anpassats till verkligheten, därför har det varit ganska mycket variationer (luft) i budgeten genom åren. I år har vi dessutom €370.000 i Paf-medel till sysselsättningsfrämjande åtgärder, så de facto har de ökat och inte minskat. Sen är det viktigt att komma ihåg att deltagare i sysselsättningsåtgärder även får arbetslöshetsersättning så momenten bör analyseras tillsammans. De aktiva åtgärderna har inte minskat och den arbetsgruppsrapport som imorgon skickas på remiss ger fler möjligheter till ytterligare åtgärder både för den arbetssökande och för myndigheterna.

Vad gäller Tillväxtrådet så stämmer det att vi inte haft fler formella möten efter den 15 januari, även om jag träffat deltagarna flera gånger personligen sedan dess och vi pratas vid ofta. Det viktiga för mig är inte att hålla möten, utan att det kommer ut något konkret av de tankar och idéer som diskuterats i Tillväxtrådet. Bara för att ge två exempel på vad vi jobbat med sedan januari så är Åland Business Lab ett och Ålands Näringslivs kommande Digitaliseringsprojekt ett annat exempel. Tillväxtrådet har även diskuterat vikten av fortsatt fokus på inflyttning till Åland och satsningar på högskolan, något jag lyfter kontinuerligt och aktivt jobbar med dagligen.

Svar på två av tre insändare idag

Publicerat: 13 oktober, 2014 i Politik

Två korta svar på två insändare som skrivits med tanke på Nya Ålands löpsedel och rubriksättning.
Hej Ursula,
Den korta intervjun Annika Orre gjorde med mig handlade om vad Landskapsregeringen gör för de som eventuellt drabbas av samarbetsförhandlingarna och vilka stimulansåtgärder vi vidtagit med beaktande av den förändring som sker på rederiet BORE. På den avslutande frågan vad landskapsregeringen har för hälsning till de som drabbas på BORE så svarade jag  ”Duktiga människor hittar alltid vägar till nya jobb”. Jag sa det i uppmuntrande syfte för jag anser att de som jobbar på Bore är just det. Duktiga människor med mycket erfarenhet, kunskap och kompetenser.

Du har givetvis helt rätt att tolka ordens mening hur du vill men jag menade det enbart på ett positivt uppmuntrande vis, helt enkelt att försöka uppmuntra till att tänka positivt istället för negativt. Att sedan Nya Åland väljer att skapa nyheter och aktiva missförstånd med sin löpsedel och rubriksättning kan jag bara beklaga. Avslutningsvis så vidhåller jag att det inte finns några ”skitjobb” alla arbetsuppgifter behöver utföras och alla människor behövs. Det finns bara bra jobb.

Sen till den andra insändaren
Hej ”En ålänning”
Återigen vill jag säga att Nya Ålands rubriker och löpsedel var vinklad och fel. Se svaret ovan, jag svarade på en fråga om samarbetsförhandlingarna på BORE inte arbetslösheten på Åland. Jag är mycket medveten om att det är en tuffare arbetsmarknad därute än tidigare, just därför har vi också sett över våra insatser och vad vi från samhällets sida kan göra för att underlätta. Vi skickar nu i dagarna ut ett lagpaket om arbetsmarknadspolitiken på remiss. Avslutningsvis håller jag helt med dig om det sista du skriver, oerhört viktigt.

Till Henrik Lagerbergs insändare återkommer jag till lite senare, måste på några möten nu.

Ministerpodden >> Avsnitt 8

Publicerat: 10 oktober, 2014 i Podcast

Lite sent men här kommer dagens ministerpod. Lite stressade ministrar, men den handlar om allt mellan himmel och jord, bland annat veckans utmaningar, vallagstiftning, NyaÅlands rubriksättning, forskning och innovation. Trevlig helg.

Återigen så tas uttryck ut ur sitt sammanhang och skapas stora rubriker av. Idag citerar Annika Orre mig på tre olika sätt i samma artikel i Nya Åland, sen slår hon upp det stort på första sidan och påstår mig ”hälsa” till arbetslösa att ”Duktiga människor hittar alltid nya jobb”.

Jag är mycket medveten om att det är hårdare tider där ute och att den här hösten/vintern kommer att bli tuff för många personer och företag på Åland.

Annica Orre ringde mig igår och frågade vad landskapsregeringen vidtagit för stimulansåtgärder senaste veckan och om AMS fått mer pengar med anledning av att BORE kallat till samarbetsförhandlingar.

Jag förklarade att vi inte tillfört något extra den sista veckan men att vi i den senaste tilläggsbudgeten ökat på momentet för arbetslöshetsersättningar och att vi har medel reserverade för sysselsättningsåtgärder samt att vi sitter som bäst och behandlar budgeten för 2015 där vi givetvis kommer att beakta de senaste veckornas oroligheter. Jag meddelade också att AMS och regeringen kontinuerligt följer utvecklingen och är medvetna om den. Jag sa även att vår primära uppgift är att vara med och stimulera näringslivet samt att hjälpa människor med olika insatser som är mellan olika jobb.

Jag sa sedan att landskapsregeringen och politiker inte skapar många nya jobb utan att de måste ske ute i det privata näringslivet och där skall vi vara med och stimulera till ökade investeringar, företagsamhet och entreprenörskap, vilket vi gör och kommer fortsätta göra.

Sen konkret till frågan om vad vi gör gällande Bores samarbetsförhandlingarna så svarade jag att ”Duktiga människor hittar alltid vägar till nya jobb” för jag anser att de som jobbar på Bore är just det. Duktiga människor med mycket erfarenhet, kunskap och kompetenser, personer som Åland behöver.

Blir lite less på journalister som vinklar det man säger till något annat än man menar, men så har det väl alltid varit och kommer alltid att vara. Gäller att fokusera på det som är viktigt, att vara med och skapa mer tillväxt på Åland. Det kan vi göra tillsammans. Landskapsregering, kommuner, företag, fackförbund och arbetstagare, det är ingen enmansshow och det finns inte en enda enkel åtgärd att vidta för att åstadkomma det, det kräver hårt arbete ifrån alla parter.

Ministerpodden >> Avsnitt 7

Publicerat: 3 oktober, 2014 i Podcast

Full fart i borgen men en kort pod som handlar om allt mellan polishus, öl, svenska valet och avslutar med ett citat av Wille Valves fru. Trevlig helg, ses på torget klockan 18:00 ikväll för dom som vill det.

Mest lästa blogginläggen

Publicerat: 2 oktober, 2014 i Politik

hemsida_1999Som du kanske vet så har jag funnits på nätet sedan 1999 och bloggat innan ens bloggen som fenomen fanns. Ibland mer och ibland mindre dock konstant sedan 2006. Tittade igenom statistikverktyget som finns i WordPress och konstaterar att det blivit nästa 1300 inlägg sedan 2006. Vissa inlägg har fått många läsare, andra färre.
De fem mest lästa inläggen de senaste halvåret är följande:
Plats 1. Om ”bankskatten”
Plats 2. Om ett bra exempel på modern företagsamhet
Plats 3. Om en åländsk evenmangskalender
Plats 4. Om när centern skickar ett pressmeddelande om LBU-programmet
Plats 5. Om små ord och handlingar som betyder så mycket

Bloggen och de sociala medierna är väldigt kraftfulla verktyg och ger möjligheter för en politiker och andra att komma ut med åsikter, tankar och funderingar men jag använder även dessa medier för min egen skull och för att jag skall kunna gå tillbaka och se vad jag tyckte, tänkte och gjorde om jag får förmånen att bli äldre. Redan nu är det ibland roligt och gå tillbaka till 2006 och se vad jag tyckte och tänkte då. Inser att man förändras med åren.