Arkiv för juni, 2014

minister_selfossFörra veckan var jag och Sölve Högman på nordiskt jord/skog/fiske-ministerrådsmöte i Selfoss på Island. Vi ankom dit lagom till lunchen på onsdagen under seminariet ”-Nordtic- Innovation in the Nordic and Artic Bioeconomy”, och det är jag väldigt glad över. Vi fick smaka på något helt nytt, nämligen fisk som blivit matad med protein som odlats fram ifrån skogsråvara, se bilden nedan. Vi var den första gruppen någonsin som ätit detta. Visst låter det häftigt att få fram protein ur svampar som växer på stockar för att sedan producera proteiner i fiskfoder. Fisken smakade riktigt bra, efter lunchen fick vi lyssna till flera riktigt intressanta föredrag läs mer om de här>>.

Torsdagen var den officiella mötesdagen. Vi började klockan 09:00 och höll på till klockan 17:00, för att avsluta dagen med gemensam middag klockan 18:00. Temat för hela mötet var förutom de vanliga punkterna Bioekonomi och Klimatförändringar. Om jag kortfattat skall berätta vad jag sa i diskussionerna kan jag sammanfatta det såhär i punktform :

 • Bioekonomi får inte bara bli ett modeord och ”politisk korrekthet” – Det handlar om ekonomi och att tjäna pengar
 • Stimulera -Teknisk utveckling – Människors kompetens – Innovationer och investeringar snarare än att jobba för mer ”begränsningar och regleringar”
 • Nordens olika regioner har värdefulla resurser att bygga vidare på såsom
  -naturresurser iform av vatten, jordbruk och skog
  -hög innovativ kapacitet
  -starka kopplingar mellan länder och vana att samarbeta
  -starka kopplingar mellan universitet, näringsliv och det offentliga
  -bra förutsättningar för entreprenörskap
  -vi har historiskt satsat mycket på forskning och utveckling
 • Vi bör förbättra det vi redan är bra på
 • Arbeta Förändra konsumenternas konsumtionsmönster
 • Change the world by the way you eat

Dessa möten är oerhört betydelsefulla, särskilt för Åland. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är vår enda egentliga utrikespolitiska arena och jag uppskattar det väldigt mycket. Kontakterna, kunskapen som inhämtas och sättet att umgås med mina nordiska kollegor under ett dygn är ovärderliga. Kan redan nu berätta att det är fler nordiska ministrar på väg hit i höst, vinter och vår.

bild

 

Positiva nyheter ifrån Kökar

Publicerat: 11 juni, 2014 i Politik

Igår var en bra dag i en åländsk näringsministers liv. Jag fick förmånen att vara med om att inviga och öppna en fantastisk nysatsning på Kökar. Casper och Susanna Mickwitz beslöt, i slutet av december förra året, att tillsammans med Ålands Utvecklings Ab och några andra investerare köpa verksamheten Birka Skärgårdsbröd av bröderna Karlsson och flyttat produktionen till Kökar, efter det beslutet började det hända saker.

Norra Ålands Industrihus Ab involverades och den 28 januari i år tog bolagets styrelse beslut om att bygga och hyra ut en bagerilokal till det nya bolaget.

På Åland i allmänhet men Kökar (Skärgården) i synnerhet går det att göra det omöjliga. Var någon annanstans i världen kan man annars ifrån beslut om byggande av ett bageri ordna med bygglov, bygga och öppna verksamheten inom fem månader?

Jag önskar Susanna och Casper lycka, framgång och härliga arbetsdagar framöver. Ni är ett lysande exempel på inflyttade driftiga, företagsamma, entreprenöriella människor som gör skillnad. Åland behöver fler som er. Goda exempel som den här satsningen är jag övertygad om att kommer leda till fler satsningar och ge framtidstro till hela vårt åländska samhälle. Kombinationen av framtidstro och människor som förverkligar det de tror på är den bästa medicinen för ökad tillväxt, mer sysselsättning, fler jobb, inflyttning och med det ökad skattekraft.

Här kommer lite bilder ifrån gårdagen. Mer info om Susanna och Caspers satsning Skärgårdsbröd hittar du här>>

kokar5kokar6kokar_2akokar3kokar1kokar4 kokar8kokar7

75d55-201205171837Igår kom jag några minuter sent till plenum. Det är inte bra men jag har som princip att aldrig vara sen till möten oavsett vem jag skall träffa eller vilket möte det är. Tyvärr går det inte alltid som planerat eftersom jag har med mig själv och människor att göra. Jag har dock som mål att vara punktligare än Finnair som är ett av världens mest punktliga flygbolag, de kommer upp till en punktlighetsprocent på ca 93%. Det här var vad jag (ungefär) sa i presentationen av lagen om privatisering av avbytarservicen.

Fru Talman,
Jag är glad att äntligen få presentera ett lagförslag som varit på gång under en väldigt lång tid. Vägen hit har inte varit enkel och spikrak utan en hel del gropar och kurvor har passerats innan vi kommit där vi är idag. Resultatet som nu ligger på lagtingets bord är ett förslag som verkligen transformerats under årens lopp och nu kommer kunna bli ett föredöme för andra länder som värnar om sina djurproducenter på ett modernt, effektivt och flexibelt sätt.

Förslaget i korthet utgår från att avbytarservicen skall privatiseras, dvs. inte utförs med landskapsanställd personal, däremot kommer fortsättningsvis landskapsregeringen till en stor del finansiera kostnaderna som djurproducenterna har för sitt behov av avbytartjänster vid ledighet och vikariehjälp.

Avbytarservicen har debatterats och diskuterats mycket de senaste två decennierna och flera lagändringar av systemet har gjorts sedan EU-inträdet 1995. Senaste ändringarna i lagen gjordes 2010 och nu lägger vi den sista pusselbiten i vad som varit på gång under många år, nämligen att överföra ansvaret gällande ledighet och vikariehjälp till lantbrukaren själv, samtidigt som vi inför ett stödsystem i lag, för att kompensera de utgifter som brukaren har för att ersätta sig själv. Det ligger helt i linje med det beslut som lagtinget tog i omställningsbudgeten i juni 2012 men liggande förslag är ett betydligt bättre för producenterna. Utskottet/lagtinget säger om följer :

avbytare_textUtifrån det här, har näringsavdelningen och jag utarbetat fram flera förslag de senaste åren för att på bästa sätt säkerställa ett väl fungerande avbytarsystem som fyller brukarnas och näringens behov utgående ifrån de resurser avdelningen blivit tilldelade av finansavdelningen. Det har inte varit enkelt och som sagt många turer har det blivit, och vi har omarbetat förslaget flera gånger. Det som nu ligger på lagtingets bord har även det omarbetats väldigt mycket efter den remissrunda lagförslaget var ute på i april.

Många svar inkom ifrån många berörda parter och regeringen har lyssnat på vad näringen, branschen och hela livsmedelsklustret sagt. Det har resulterat i att regeringen och dess stödpartier har enats om att tillföra ytterligare medel än det lagtinget beslutat i kommande budgetbehandling. Allt för att på bästa sätt skapa ett modernt och flexibelt system för brukarna som även ger långsiktiga verksamhetsförutsättningar utan stora variationer i framtiden.  Men för att förklara förändringarna i nuvarande förslag mot det som gick ut på remiss vilket var skapat utifrån den ram vi hade, tänkte jag först kort berätta om det förslaget och sen om ändringarna i nu liggande förslag. Det ”mjuklandningsförslag” som gick ut på remiss i april gick i princip ut på följande:

 • Rätt till avbytare för ledighet infördes till skillnad ifrån lagtingets beslut som enbart skulle finansiera olycks/sjukdomfall
 • Rätt till 30 dagars ledighet för mjölkgårdar och 15 dagar för övriga gårdar
 • Fallande skala av delfinansieringen från 80% – 45% under åtta år
 • Normkostnad som vi föreslogs ersätta var 30 euro för avbytarföretag och 15 euro för timanställda
 • Vi skulle ersätter 8 respektive 5 timmar/gård/dag
 • Vikariehjälp vid sjuk/olycksfall skulle ersättas upp till 30 dagar med 50% (dock högst 90 euro/dag)

Det förslaget har vi som sagt reviderat, väldigt mycket. Och det som nu ligger på ert bord har förändrats väsentligt, i korthet är skillnaderna dessa:

 • Den fallande skalan på delfinansieringen alltså från 80-45% tog vi bort och lagens syfte om att upphöra efter 2022 likaså  –> Nu gäller 80% delfinansiering av kostnaderna från 2015 och ingen tidsbegränsning på lagen
 • Normkostnad som de 80% baserar sig på är: fortfarande detsamma för företag nämligen €30 men vi har ökar beloppet till €16 för timanställda
 • Vi Ersätter 10 timmar (istället för 8 timmar/dag) för mjölkgårdarna vilket är en stor förändring (60 timmar till/år), bibehåller 5 timmar/dag för övriga
 • Fler gårdar är aktuella, eftersom vi sänker djurenheten för får (fortsättningsvis fokus på heltidslantbrukare)
 • Vi utökar stöd för vikariehjälp vid sjukskrivningar och olika vårdledigheter betydligt. Vi föreslår nu att kostnaderna ersätts till 50% under 300 dagar
  (Vi höjer även beloppet de 30 första dagarna till €120/dag och €64/dag de följande 270)

Med detta förslag förbättrar, moderniserar och effektiviserar vi avbytarsystemet oerhört mycket ifrån det lagtinget fastslagit. Det är även betydligt mer flexibelt för lantbrukaren när han/hon själv kan välja när ledighet önskas utan att behöva ansöka om ledighet. Omställningen inom lantbruket har pågått redan under många år och redan idag är privata avbytarlösningar betydligt vanligare förekommande på mjölkgårdarna än landskapsanställda avbytare, faktum är att över 70% redan använder egna anställda, familjemedlemmar eller avbytarföretag. På näringsavdelningen har vi för närvarande 8 avbytare på tillsvidareavtal men endast fyra personer är i tjänst på grund av olika orsaker.

Gällande ekonomin både för djurproducenten och landskapet kan vi konstatera att det för brukaren inte är en så väldigt stor skillnad eftersom man redan idag betalar en avgift för sin avbytarservice. Beroende lite på situation och gård varierar den avgiften mellan 12-16 procent av kostnaderna och i det system som vi föreslår står landskapet för 80% av kostnaderna. För landskapets del går det inte att säga exakt på förhand vad systemet kommer att kosta, sålunda kommer förslaget i budgeten vara ett förslagsanslag. Orsaken till det är beroende på hur lantbrukaren väljer att arrangera sitt eget avbytarsystem och med det kan kostnaden för landskapet variera.

Väljer lantbrukaren ett avbytarföretag är det lite dyrare och väljer man att anställa någon blir det billigare. Sen är det givetvis omöjligt att på förhand bedöma exakt hur sjuk & vårdledigheter kommer utfalla. Förhoppningsvis håller sig lantbrukarna friskare och blir mindre sjuka  med ett välfungerande avbytarstöd anpassat till just den lantbrukaren och gården.

Orsaken till varför vi väljer att gör på det här viset är för att det skall vara så flexibelt som möjligt ur brukarens perspektiv och alla gårdar har olika behov beroende på hur gårdarna är uppbyggda. Alternativet att bara finansiera timanställda skulle givetvis vara billigare för landskapet men mindre flexibelt för brukaren och regeringen ser även väldigt positivt på att ytterligare avbytarföretag startas upp och med den här lagen kunna stimulera fler företag på landsbygden.

Gällande det arbetsgivaransvar landskapsregeringen har så kommer vi hantera vår avbytarpersonal enligt gällande principer och i första hand erbjuda omplacering till ett arbete som motsvarar arbetet enligt arbetsavtalet, eller ett annat arbete som motsvarar hans/hennes utbildning, yrkesskicklighet eller erfarenhet. Om det inte finns något annat arbete att omplacera arbetstagaren till kan personen sägas upp med iaktagande av uppsägningstid som givetvis är beroende på anställningsförhållandets längd. Eftersom det 2012 beslutades av lagtinget att privatiseringen skulle genomföras 2015 så kommer den här lagen inte som någon överraskning för någon och regeringen kommer att följa den personalförsörjningsplan som fastslogs 2009 och medverka till en så smidig övergång som möjligt.

Personligen är jag övertygad att våra duktiga avbytare kommer kunna fortsätta sitt arbete under andra förutsättningar, som anställda av en eller flera lantbruksföretag eller som privata avbytarföretagare. Med den här lagen skapar vi ett system som ger förutsättningar för en bransch att växa och utvecklas ytterligare.

Landskapsregeringen kommer även under resten av 2014 i samarbete med näringen och branschorganisationen samt hushållningssällskapet lägga resurser på att utarbeta lättillgängliga system för förmedling av avbytartjänster, både för ledighet och för vikariehjälp för att göra övergången till det nya systemet under 2015 så smidigt som möjligt.

Ett positivt mail

Publicerat: 3 juni, 2014 i Politik

valkommen_till_alandJag har en hel del läsare på bloggen. Ibland mer, ibland mindre. Önskar dock att tiden skulle finnas att skriva mera och oftare eftersom antalet besökare hänger ganska mycket ihop med frekvensen av antalet inlägg. Som jag sagt tidigare så ser jag kraften i bloggar och sociala medier som något oerhört dynamiskt och användbart på många sätt.

Jag skrev ett inlägg om ett åländskt affärsängelnätverk för några dagar sedan, det inlägget fick jag en hel del kommentarer och feedback på. Det resulterade bland annat i att jag bjöd och gick men en kille på lunch som jag därefter har kopplat ihop med en annan person. En annan effekt av det inlägget och som jag tyckte var riktigt roligt var det här mailet som jag fick tillskickat mig, häromdagen så här stod det:

Hej Fredrik,
Hamnade av en slump på din blogg då jag letade på ‘affärsängelnätverk’.
Jag och min familj funderar eventuellt på att flytta från Sverige till
Åland om några år och blev positivt inställda efter att nyligen ha
besökt ön. Det som lockar är lugnet, naturen, entreprenörsandan och
möjligheten till hemundervisning. 
Jag är aktiv delägare idag i tre bolag, inom tre helt olika branscher. 
Hoppas ni lyckas starta ett affärsängelnätverk på Åland. Jag kan då vara
intresserad av att nätverka där och investera i startups jag tror på.
Lycka till med allt och ta väl hand om er fantastiska ö!
Med vänlig hälsning,
XXX

Jag svarade såhär :
Hej,
Tack för att du hörde av dig, riktigt roligt att få höra att du snubblade in på min blogg och är intresserad av Åland och funderar på att flytta hit. Vi behöver ännu fler driftiga entreprenörer på den här ön. Hör av dig nästa gång du har vägarna förbi så bjuder jag på lunch så kan vi sitta ner och prata allmänt om företagsamhet, entreprenörskap samt om Åland och livet i synnerhet.
Mvh
Fredrik Karlström
Ps. Har du något emot att jag använder ditt mail som ett positivt exempel (utan att nämna vem du är) och skriver om det på bloggen någon gång? 

Igår presenterade ÅSUB siffrorna över inflyttade 2013. Riktigt glädjande siffror. Det är oerhört viktigt att vi arbetar vidare på alla plan, både vi inom det offentliga, men även via företag och alla vi privatpersoner som redan bor här. Vi tillsammans kan få fler personer att få upp ögonen för Åland och uppmuntra dem att flytta hit. Jag brukar säga att Åland kanske inte är världens mest exklusiva destination att besöka i världen men Åland är definitivt ett av världens bästa ställen att leva och bo på.

Välkommen att besök oss i sommar och flytta sen hit, vem du än är!

Idag presenterade ÅSUB intressant information igen. Den här gången gällande Ålands befolkningstillväxt och arbetslöshetsgrad.

Ålands befolkning växte med drygt 160 personer år 2013 vilket var något mera än 2012. Inflyttningen var drygt 860 personer och utflyttningen ökade något från 2012 års rekordnivå till drygt 710 personer. Sett i ett längre perspektiv är 2013 års flyttningsöverskott ganska stort.

Men tänk på dessa siffror en gång till. 860 personer valde att flytta till Åland förra året. 860 personer! Av alla ställen i världen valde dom att flytta hit. Tänk om det inte var så. Tänk vad snabbt Åland skulle tappa i värde som ett attraktivt, välmående samhälle om 710 personer varje år flyttade härifrån och dessa 860 inte flyttade hit. Hoppas verkligen ni 860 personer trivs här och berättar det till era bekanta. Vi behöver bli ännu fler! Hör av er om det finns något jag kan göra för er. Ni är guld värda.

Av de inflyttade var 380 stycken ifrån Sverige, en ökning med 30 personer mot året innan. Totalt kom inflyttare till Åland från 37 olika länder år 2013. Alla är lika välkomna. Gällande utflyttade ålänningar fick totalt 23 länder ta emot personer som flyttade från Åland.

Gällande den öppna arbetslöshetsgraden så var den i Maj genomsnitt 3,7 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 5,8 procent. Lite sämre siffror än motsvarande period förra året men det positiva är att antalet lediga platser var 209 stycken (inklusive 52 sommarjobb och 40 platser utanför Åland), och det är 9 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare.

Läs mer på http://www.asub.ax