Arkiv för januari, 2014

Svar till Maj-Len

Publicerat: 31 januari, 2014 i Politik

Bild
faksimil ifrån Nya Åland
Häromdagen hade Maj-Len Lindholm ett inlägg i spalten bredvid ledaren i Nya Åland där hon slänger rallarsvingar mot mig och det massiva arbete mina tjänstemän tillsammans med branschens representanter jobbat fram i det kommande landsbygdsutvecklingsprogrammet som skall gälla för 2015-2020. Ett seriöst, genomtänk,framåtsyftande programarbete som man absolut kan och skall ha åsikter och synpunkter om. Men lite sans och balans kunde man önska ifrån en seriös obunden tidning, som Nya Åland. Det är trots allt inte en insändare.

En sak är i alla fall säker, den här EU-resolutionen rimmar inte alls med vårt kommande Landsbygdsutvecklingsprogram, det åländska jordbrukets största bekymmer sedan snart ett år tillbaka. Jag säger bara – bakläxa – det är det enda tänkbara. Vem ska ta ministrar och strategigrupper och förståsigpåare i kragen och ruska om, få dem att se vad vi har som är bra innan det går förlorat. Näringsministern med sin storslagna ko-vision kan släng sig i väggen!

Hela inlägget hittar du här>>

Den resolution som Maj-Len hänvisar till är kopplat till det småbrukarstöd som det finns möjlighet att införa inom gårdsstödet
(vilket förövrigt är en riksbehörighet) och som Finland inte tänker införa. Det är riktad till riktigt små jordbrukare som sysslar med
självsförsörjningsproduktion samt eventuellt lite torghandel. En produktion som är ganska vanlig i de nya medlemsländerna och tex
Grekland men som knappt förekommer alls hos oss. Meningen med stödet är att de skall få hålla på med sitt som inte stör eller påverkar marknaden och de skall få de stöd de har fått sedan tidigare men med mycket mindre administrativ insats.
Det maximala stödet skall enligt förordningen skall vara 1250 euro/år

1250 euro/år förespråkar du verkligen det Maj-Len? Att vi skall skrota det förslag vi arbetat fram och införa det här systemet istället? Bakläxa Maj-Len, du hittar programmet som gick ut på remiss här>>, har du läst det?
Trevlig helg

Landbaserad fiskodling på Åland

Publicerat: 28 januari, 2014 i Politik

Bild
Förra veckan deltog jag i en presskonferens som det legat oerhört mycket arbete bakom innan den kunde hållas, inte själva presskonferensen i sig men projektet som så, nämligen ”Fiskfabriken” eller som bolaget heter Fifax Ab.

Det finns många personer som varit involverade i detta arbete under åren. Förutom att jag personligen, ända sedan jag tillträdde den här posten för två år sedan, aktivt har jobbat, lobbat och pratat för projektet (återkommer i mina memoarer om alla turer 🙂 så har fiskeribyrån och dess chef Jenny Eklund-Melander varit en klippa och lagt ner mycket tid, tankar och engagemang för att hitta vägar till ett förverkligande. Avdelningen har även varit med och finansierat den förstudien som legat som underlag för att investeringen alls skulle kunna genomföras.

Jag vill även passa på och skicka en stor eloge till alla de personer i landskapets bolag Ålands Utvecklings Ab (Mika Nordberg & Lennart Joelsson och Marika Fagerlund) & Norra Ålands Industrihus Ab (Danne Sundman & Roger Höglund) som drivit på och varit viktiga spelare i arbetet med att komma såhär långt med planeringen av den nya landbaserade odlingen. Dessutom kan nämnas att ÅTC:s (Robert Mansén, Ralf Häggblom & Lucas Wideman) har varit med på ett hörn och hjälpt till vad gäller biogasdelen av projektet.

Men de som skall ha den största elogen och erkännandet är de bolag/personer som vågar ta risken och tagit investeringsbeslutet att sätta igång det här framtidsprojektet. Förutom eldsjälarna Björn Geelnard och Pontus Nikula vill jag såhär halvofficiellt skicka ett tack till bland andra Pentti Kulmala på Helmet Business Mentors, Tryggve Eriksson på Eriksson Capital, Sven-Erik Holmberg på Holmbergs Fastigheter samt Alandia Försäkring, Ömsen Försäkringar, InvestVet, Effector, Rollic och Transmar för att ni tror på det här.

Nu kan resan börja på ett projekt som jag hoppas kan bli ett nytt ”Chips” och skapa ett ännu större fiskerikluster för hela Åland för framtiden, investeringen kan sammanfattas såhär:

 • Totalinvestering – ca 18 miljoner euro
 • Odlingsvolym 1.000 ton regnbåge i steg ett
 • 2.000 ton i steg två
 • 12.000 kvm anläggningsyta fullt utbyggd
 • 15-20 nya arbetsplatser (indirekt betydligt fler)
 • lokalt äggkläckeri – smolt
 • restprodukter -> biogas och jordförbättringsmedel

Den landbaserade fiskodlingen är ingen konkurrent till traditionell fiskodling på Åland utan ett komplement, av den fisk som konsumeras inom EU idag kommer 10% ifrån EU:s vattenbruk – 25% ifrån EU:s fiskerisektor och resterande 65% är importerad.
Fisk är alltså en framtidsbransch. Ett stort lycka till och kör hårt. 

Åland 2.0

Publicerat: 22 januari, 2014 i Politik

Logo_aland_mediumEtt initiativ för en modernare Ålandsbild som skall leda till ökat entreprenörskap, inflyttning, hållbarhet, innovation, digitalisering och tillväxt.

Bakgrund:
Den 26-27 januari 2000 deltog jag i ett projekt kring temat ”hur nya idéer kan samverka för utveckling och tillväxt för Åland”. Projektet kallades Wheelit där ca 60-70 stycken ledande personer ifrån näringsliv och offentlig förvaltning ägnade två intensiva dagar med fokus på ”framtid och IT”.

Såhär 14 år senare kan jag konstatera att mycket var oerhört rätt tänkt, mycket gjordes, samverkan stärktes och många av de som var med då tänker idag tillbaka på projektet som något oerhört positivt. Intressant är att många frågor/förslag/lösningar/tankar fortfarande är aktuella och kan appliceras på dagens utmaningar. Projektet resulterade i en framtidstidning som distribuerades över hela Åland.

Min tanke:
Jag har de senaste månaderna vid flertalet tillfällen diskuterat med flera relevanta personer, organisationer och företag om att det skulle vara dags att initiera ett likartat projekt igen. Jag känner också att det finns en stark vilja och samsyn att genomföra något liknande tillsammans. Landskapsregeringen har även i budgeten för 2014 visat en vilja att arbeta för ett sådant förverkligande.

Mitt förslag skulle vara att vi gör en liknande gemensam storsatsning för att flytta fram positionerna och återigen visa att när vi gör något tillsammans kan vi förverkliga det omöjliga. Förslagsvis skulle fokus ligga på att modernisera bilden av Åland genom ökat entreprenörskap, inflyttning, hållbarhet, innovation, digitalisering och tillväxt. Med utgångspunkt ifrån alla våra styrkor, förutsättningar och framgångsfaktorer skulle vi sätta fokus på framtiden.

Tillsammans skulle vi arbeta fram konkreta lösningar, förslag och insatser för de utmaningar som Åland står inför, särskilt gällande den åldrande befolkning och de trender globaliseringen medför. Ökad samverkan för att bidra till ökad inflyttning av människor och företag, ökade investeringar och ett hållbart Åland.

Projektet skulle kunna lägga grunden för bland annat:
– utvecklat företagande, entreprenörskap och innovation
– en kraftsamling för ökad inflyttning (som ex. konkretisera målsättning om 2000 studeranden på högskolan inom tio år)
– hur vi tar tillvara digitaliserings möjligheter både för offentlig sektor och företag.

Allt ur ett hållbarhetsperspektiv med basen ur en gemensam bild om vad som är ett framgångsrikt modernt Åland.

Ett genomgående och övergripande mål/syfte skulle vara att skapa en modernare bild av Åland som ett av världens bästa ställe att leva och bo på genom:
– att ta fram Ålands ”DNA” => hitta de egenskaper som förenar och förstärker oss alla
– skapa en modernare och gemensam Ålandsbild
– att utarbeta konkreta ”joint marketing”- projekt

Hur går vi vidare:

 • En liten effektiv styrgrupp tillsätts som klart och tydligt har ansvaret att prioritera verksamheten, inriktningen och de aktiviteterna som behöver göras för att nå målen vi tillsammans sätter upp.
 • Därefter tillsätts en aktiv projektgrupp bestående av förslagsvis:
  – En projektledare (på deltid/timbasis) med klart och tydligt uppdrag för att förverkliga projektet Åland 2.0. Projektledaren behöver vara en flink, arbetsam, driftig, social person med goda kunskaper och stort förtroende i och om det åländska näringslivet/samhället.
  – En duktig kommunikatör med stor erfarenhet av sociala medier
  – Landskapets näringslivsutvecklare (för praktiska arrangemang) 
 • Projektledaren/gruppen får i uppgift att under våren/sommaren förankra, informera, leta medfinansiering, samarbetsparter och deltagare.

Tidpunkt / konkretisering
Styrgrupp tillsätts och börjar arbeta i februari/mars. Projektledare anlitas under våren där förankringsprocessen inleds, forum startas, arbetsgrupper/deltagare utses och tankeverksamheten inleds. Kulmen nås några veckor efter Näringslivsdagen (som även har fokus på framtiden) i september-oktober där ett tvådagars event genomförs som kunde börja en torsdagseftermiddag med föreläsning, workshop och seminarium för att därefter ta deltagarna ombord på en färja till förslagsvis Tallinn.

Där besöker de olika arbetsgrupperna intressanta framgångsrika institutioner, företag och organisationer för att sedan på vägen hem sammanfatta vår gemensamma framtidsvision hur vi likt ”Wheelit” konkretiserar de åtgärder vi kommit fram till.

Istället för en ”analog tidning” som förra gången skulle projektet/tankarna/förslagen förankras hos ålänningarna och delaktighet skapas virtuellt via alla tänkbara sociala medier, forum och digitala distributionskanaler. Dessa kanaler skulle användas både före, under och efter evenemanget.

Några ytterligare tankar :

 • Viktigt att koordinering / ta tillvara alla de projekt som redan pågått och är på gång
  (exempel: http://www.tankesmedjan.ax , Omställning Åland, Turismstrategin, etc)
 • Viktigt med uppföljningsmöten vintern 2014 för stämma av hur de olika åtgärderna börjat implementeras
 • Inse att sammansättningen av deltagarna är oerhört viktig, min tanke är att det totalt skulle involvera ca 60-70 personer (fördelat förslagsvis på ca 30% högskolestuderande, 50 % ifrån näringslivet och 20% politiker/tjänstemän)

Jag är övertygad att om vi samlar visionära personer under ett drygt dygn för att tillsammans ta fram en modern bild av Åland så skapas det kreativa nya tankar, konstruktioner och konstellationer som kan generera resultat som andra regioner aldrig kan göra på samma sätt. Vi har gjort det förut, vi kan göra det igen.

Känner du att detta är ett projekt som du gärna vill vara med på ifrån början, tag kontakt så lovar jag hålla dig informerad hur arbetet framskrider.

Några av förra veckans händelser

Publicerat: 20 januari, 2014 i Politik

tillvaxtrad
Förutom plenum och överläggningar samt alla andra vanliga möten så var det några saker som var lite annorlunda förra veckan. Tisdagen och onsdagen tillbringades i Stockholm tillsammans med Tillväxtrådets Carita Weiss, Björn Blomqvist, Jan-Mikael von Schantz, professor Carin Holmquist och avdelningschef Linnéa Johansson. Till Stockholm hade jag även bjudit med utbildnings- och kulturminister Johan Ehn, rektor Edvard Johansson – Högskolan på Åland samt VD Anders Ekström – Ålands näringsliv r.f. där vi i två dagar diskuterade entreprenörskap, högskolans roll i tillväxtpolitiken och vikten av digitalisering av åländska företag.

Professor i entreprenörskap, Carin Holmquist, stod värd för besöket på Handelshögskolan i Stockholm. Handelshögskolan är ett gott exempel på ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete mellan näringsliv och akademi. Vi besökte även företagsinkubatorn SSE Business Lab som drivs i anslutning till skolan. Där ges studenter möjlighet att under åtta intensiva månader i samarbete med en eller fler partners genomföra sina affärsidéer. Verksamheten bedrivs till låga kostnader jämfört med andra företagsinkubatorer och med goda resultat.

Tillväxtrådet, näringsavdelningen och Ålands Näringsliv arbetar nu vidare med att starta en inkubatorverksamhet på Åland med koppling till högskolan för att konkret testa möjligheterna att starta nya företag med fokus på studenter och tidig tyngdpunkt på försäljning.

Efter att ha diskuterat högskolans roll i tillväxt- och innovationsfrågor, tillsamman med deltagarna under besöket, togs beslut om att det är viktigt att slå fast en målsättning om att kontinuerligt arbeta för att kraftigt öka antalet studenter vid Högskolan på Åland. På en tio års period bör antalet studerande öka till ca 2000 från dagens 600. Högskolan har stor betydelse för den åländska ekonomin ur flera perspektiv. Förutom generering av kunskap och större utbud av kompetent arbetskraft till företagen leder högskolan till ökad inflyttning och en grund för ökad befolkning. Högskolans styrelse har ett uppdrag att föreslå en fokusering av inriktningen och en ny organisationsform.

Vi besökte även Google i Stockholm för att tillsammans med David Mothander, ansvarig för policyfrågor, diskutera digitalisering och ekonomisk tillväxt. Alltid lika intressant. Torsdagen bestod av överläggningar och plenum.

bild
Sen på fredagen åkte jag till Helsingfors för en träff med min finske kollega näringsminister Jan Vapaavuori, vi diskuterade aktuella utmaningar i ekonomin i Finland och på Åland samt några olika EU-regleringar som kommer att påverka åren 2014-2020. På agendan stod bland annat den nya stödkartan som ska gälla 2014-2020. Enligt EU:s regelverk ska Finland och Åland slå fast vilka områden som ska utgöra s.k. stödområden för den kommande sjuårsperioden. I dessa områden bestäms t.ex. nivån på investeringsstöd till företag och hur olika åtgärder kan genomföras i olika regioner.

Vi har en del olika och liknande utmaningar men en sak vi var totalt eniga om är att nästa träff kommer att ske på Åland, förhoppningsvis i sommar om inte tidigare.

Nnu är det en ny vecka med nya utmaningar.

Tillväxtrådets nästa möte

Publicerat: 9 januari, 2014 i Politik
Etiketter:, ,

ImagePå tisdag och onsdag nästa vecka har jag tillsammans med Ålands Tillväxtråd bjudit in utbildningsminister Johan Ehn, Högskolan på Ålands rektor Edvard Johansson och Ålands Näringslivs VD Anders Ekström till två intressanta dagar i Stockholm. Vi börjar med ett besök på Handelshögskolan för att diskutera Högskolan på Ålands roll i tillväxtpolitiken och se på/besöka deras högskoleinkubator som visat sig vara ett väldigt gott koncept som professor Carin Holmquist utvecklat.

Tillsammans skall vi även se om vi kan hitta olika samarbetsprojekt mellan högskolan och Ålands Näringsliv för ökat entreprenörskap och sätt att använda högskolan som en dynamisk motor för ett innovativt Åland. Helt enkelt mer samarbete mellan politik, utbildning och näringsliv.

På onsdagen gör vi alla ett besök till Googles kontor i Stockholm för en diskussion kring innovation, digitalisering och tillväxt. Kan vi hitta ytterligare samarbeten som gynnar Åland, hur kommer vi konkret vidare så att vi kan se resultat. Dessutom deltar vi i ett seminarium på eftermiddagen med professor Alf Rehn som handlar om : ”Kan vi rädda innovationen från sig själv?”

En reserapport och protokoll ifrån våra möten kommer du hitta på Tillväxtrådets hemsida. 

Första arbetsdagen på 2014

Publicerat: 2 januari, 2014 i Politik

DSC_2057Såhär första arbetsdagen på det nya året sitter jag och planerar/funderar lite på vad som skall göras och hinnas med, det är mycket på gång och det är mycket som skall vara klart innan året är slut. Förutom EU:s strukturfonder som snart skall fattas beslutas om handlar det om att fortsätta lagstiftningsarbetet gällande avbytare, ”utvecklingsbolaget” -En dörr in- och arbetsmarknadspolitiken.

Men det handlar även om att sätta upp målsättningar som går att mäta, det jag bland annat vill se en fortsatt positiv trend på är att det skall bli :

 • Fler personer som flyttar hit. 2012 var det nästan 900 personer som valde att flytta till Åland
 • Fler personer i sysselsättning. År 2011 ökade antalet sysselsatt med 314 personer.
 • Fler företag som växer. Antalet företag på Åland växte 2012 med 57 stycken till totalt 2407 stycken.
 • Fler kor. År 2011 fanns det 1764 stycken på Åland men jag kan redan nu säga att det har ökat, både antalet kor men även mjölkinvägningen. Följ utvecklingen här www.1000kor.ax
 • Fler övernattningar. Fram till november 2013 hade antalet hotellövernattningar ökat med 2700 stycken (totalt de första elva månaderna hade vi 188100 stycken övernattningar)
 • Ökat byggande. 2012 var antalet ny- och tillbyggda bostäder 388 stycken, antalet kubikmeter uppgick till 270.000
 • Ökade investeringar i näringslivet. Förhoppningsvis fortsätter den stora investeringsviljan som funnits 2013, regeringen har ökat det nationella företagsstödet med fokus på investeringar med ca 900.000 euro för 2014
 • Ökad mängd sålda lantbruksprodukter. Det åländska jordbruket sålde produkter för 21 miljoner euro 2012
 • Mer export generellt. Varor och tjänster exporterades för ca 880 miljoner euro.

Sen finns det givetvis andra trender som jag hoppas på att skall sjunka såsom :

 • Färre arbetslösa. Trots en relativt låg arbetslöshet just nu på 3,8% är målsättningen att alla som vill jobba skall ha ett jobb på Åland.
 • Mindre beroende av olja. Både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart perspektiv. Den åländska ekonomin påverkas mer än andra ekonomier om oljepriset är högt.
 • Mindre beroende av både spel, alkohol, droger, socker och andra missbruk.

Det här var några rader för det kommande året, har säkert glömt en massa men arbetsdagen har bara börjat 🙂
God fortsättning på det nya året.